Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Ngaa ang New World Translation nagsiling sa Deuteronomio 31:2 nga si Moises ‘wala na gintugutan nga maggua kag magsulod’ bilang lider sang Israel, samtang ang iban nga mga badbad nagsiling nga indi na sia makasarang sa paghimo sini?

Walay sapayan nga ang Hebreo nga tinaga nga ginahambalan diri puede badbaron sa duha ka paagi, ginapahangop sang pila ka Ingles nga badbad sang Biblia nga sang malapit na lang mapatay si Moises, nagluya ang iya lawas kag indi na sia makasarang sa paghimo sang iya mga hilikuton bilang lider. Halimbawa, Ang Biblia, PBS, nagkutlo kay Moises nga nagasiling: “Sining adlaw ako isa ka gatos kag duha ka pulo ka tuig; indi na ako makagua ukon makasulod pa.” Sing kaanggid ang Maayong Balita nga Biblia nagsiling: “Indi na ako makasarang sa pagpangulo sa inyo.”

Apang, ginapakita sang Deuteronomio 34:7 nga bisan pa tigulang na si Moises, mabaskog gihapon ang iya lawas. Ini nagsiling: “Si Moises isa ka gatos kag duha ka pulo ka tuig sang napatay sia. Ang iya mata wala magdulom, kag ang iya kusog wala magbuhin.” Gani, makasarang pa si Moises nga dumalahan ang pungsod, apang wala na sia gintugutan ni Jehova nga himuon ini. Maathag ini sa ginsiling ni Moises sang sia nagpadayon: “Si Jehova nagsiling sa akon, ‘Indi ka makatabok sa sining Jordan.’” Maathag nga ginsulit ni Jehova ang ginsugo niya sa tubig sang Meriba.—Numero 20:9-12.

Si Moises nagkabuhi sing malawig kag sing tumalagsahon, nga mahimo bahinon sa tatlo ka hut-ong. Sa sulod sang 40 ka tuig nagpuyo sia sa Egipto, diin “gintudluan [sia] sang tanan nga kaalam sang mga taga-Egipto kag gamhanan sia sa iya mga pulong kag mga buhat.” (Binuhatan 7:20-22) Pagkatapos sini, nagpuyo sia sing 40 pa ka tuig sa Midian. Didto ginpalambo niya ang espirituwal nga mga kinaiya nga kinahanglanon agod pangunahan ang katawhan ni Jehova. Sang ulihi, sa sulod sang 40 ka tuig gingiyahan kag gindumalahan ni Moises ang mga Israelinhon. Apang, karon, namat-od si Jehova nga si Josue, indi si Moises, ang magapanguna sa pungsod sa pagtabok sa Suba Jordan padulong sa Ginsaad nga Duta.—Deuteronomio 31:3.

Busa, napaalinton sang New World Translation ang husto nga kahulugan sang Deuteronomio 31:2. Si Moises indi na makapadayon subong lider sang Israel, indi bangod indi na sia makasarang, kundi bangod wala na sia gintugutan ni Jehova.