Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Sa Duta, Subong sang sa Langit”

“Sa Duta, Subong sang sa Langit”

 “Sa Duta, Subong sang sa Langit”

“Ang pagtuluuhan sang Katoliko nagasambit sang Apat ka Katapusan nga Butang: Kamatayon, Paghukom, Impierno, Langit.”​—Catholicism, gin-edit ni George Brantl.

TALUPANGDA nga sa sining mga posibilidad para sa katawhan, wala ang duta. Indi ini katingalahan bangod ang Iglesia Katolika, kaangay sang iban pa nga mga relihion, nagapati nga ang duta laglagon sa ulihi. Gin-athag ini sang Dictionnaire de Théologie Catholique sa idalom sang tig-ulo nga “Katapusan sang Kalibutan”: “Nagapati ang Iglesia Katolika kag nagatudlo nga ang kalibutan karon, subong sang pagtuga sini sang Dios kag ang kahimtangan sini, indi magapadayon sing dayon.” Ang katekismo sang Katoliko sining karon lang nagpresentar man sini nga ideya: “Ang aton kalibutan . . . gintalana nga madula.” Apang kon madula ang aton duta, kamusta naman ang mga saad sang Biblia tuhoy sa isa ka dutan-on nga paraiso?

Maathag gid nga ginapakita sang Biblia ang palaabuton nga paraiso sa duta. Halimbawa, amo sini ang paglaragway ni manalagna Isaias sa duta kag sa mga pumuluyo sini: “Pat-od nga magapatindog  sila sing mga balay kag magapuyo sa sini; kag pat-od nga magatanom sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga sini. Indi sila magpatindog kag iban ang magapuyo; indi sila magtanom kag iban ang magakaon. Kay subong sang mga adlaw sang kahoy mangin amo ang mga adlaw sang akon katawhan; kag ang akon mga pinili bug-os nga magapulos sa binuhatan sang ila mga kamot.” (Isaias 65:21, 22) Ang mga Judiyo, nga amo ang ginsaaran sini sang Dios, kumbinsido nga ang ila duog—sa pagkamatuod, ang bug-os nga duta—mangin paraiso sa ulihi para sa dayon nga kaayuhan sang katawhan.

Ang Salmo 37 nagapalig-on sining paglaum. “Ang mapainubuson magapanag-iya sang duta.” (Salmo 37:11) Ini nga bersikulo wala nagapatuhoy sa temporaryo lamang nga pagpasag-uli sang pungsod sang Israel sa Ginsaad nga Duta. Ang amo man nga salmo nagasiling: “Ang mga matarong magapanag-iya sang duta, kag magapuyo sila sing dayon sa sini.” (Salmo 37:29) * Talupangda nga ining salmo nagasiling nga ang walay katapusan nga kabuhi sa duta amo ang padya para sa “mapainubuson.” Sa Pranses nga Biblia, ang komento sa sini nga bersikulo nagasiling nga ang tinaga nga “mapainubuson” may mas masangkad nga kahulugan sangsa ginapahangop sang mga pagbadbad; naglakip ini sa makaluluoy, yadtong ginapigos ukon ginahingabot bangod kay Yahweh, mga mapainubuson nga nagapasakop sa Dios.”

Sa Duta Ukon sa Langit?

Sa Sermon sa Bukid, may ginsaad si Jesus nga nagapahanumdom sa aton sang ginkutlo kaina nga kasulatan: “Malipayon ang mga mapainubuson, kay sila magapanubli sang duta.” (Mateo 5:5) Sa liwat, ang duta amo ang permanente nga padya sa mga matutom. Apang, gin-athag ni Jesus sa iya mga apostoles nga nagahanda sia sing isa ka duog para sa ila sa ‘balay sang iya Amay’ kag nga mangin kaupod niya sila sa langit. (Juan 14:1, 2; Lucas 12:32; 1 Pedro 1:3, 4) Busa, paano naton dapat hangpon ang mga saad tuhoy sa mga pagpakamaayo sa duta? May kapuslanan man bala ini gihapon karon, kag para ini kay sin-o?

Ang pila ka iskolar sa Biblia nagasiling nga ang “duta” nga ginsambit ni Jesus sa Sermon sa Bukid kag bisan sa Salmo 37 simbuliko lamang. Sa iya mga komento sa Bible de Glaire, ginhangop ni F. Vigoroux ini nga mga bersikulo nga “simbulo sang langit kag sang Simbahan.” Suno kay M. Lagrange, isa ka Pranses nga manugpanalawsaw sa Biblia, ini nga pagpakamaayo “indi isa ka saad nga ang mga mapainubuson magapanubli sang duta nga ila ginapuy-an, ukon sa sini nga sistema ukon sa mas maayo nga kahimtangan sa palaabuton, kundi sa duog, bisan diin man ini, nga amo ang ginharian sang mga langit.” Suno sa isa pa ka manugpanalawsaw sang Biblia, isa ini ka “simbuliko nga paggamit sang dutan-on nga mga butang nga nagapatuhoy sa langit.” Para pa gid sa iban, “ang ginsaad nga duta, ang Canaan, dapat binagbinagon sa simbuliko nga kahulugan kag nagarepresentar sa puluy-an sa ibabaw, ang ginharian sang Dios, nga ginapasalig nga mapanag-iyahan sang mga mapainubuson. Amo man ini ang kahulugan sang ginalaragway sa Salmo 37 kag bisan diin.” Apang dapat bala nga sikwayon naton dayon ang duta gikan sa mga ginsaad sang Dios?

Dayon nga Katuyuan sa Duta

Sa ginsuguran, ang duta naangot gid sa katuyuan sang Dios para sa mga tawo. “Nahanungod sa mga langit, ang mga langit iya ni Jehova, apang ginhatag niya ang duta sa mga anak sang mga tawo,” sulat sang salmista. (Salmo 115:16) Busa ang orihinal nga katuyuan sang Dios para sa katawhan naangot sa duta, indi sa langit. Ginsugo ni Jehova ang una nga mag-asawa nga pasangkaron ang hardin sang Eden  tubtob maglikop sa duta. (Genesis 1:28) Ini nga katuyuan indi temporaryo. Ginpasalig ni Jehova sa iya Pulong nga ang duta magapabilin sing dayon: “Ang isa ka kaliwatan nagataliwan, kag ang isa ka kaliwatan nagaabot; apang ang duta nagapabilin tubtob sa walay latid nga tion.”—Manugwali 1:4; 1 Cronica 16:30; Isaias 45:18.

Ang mga saad sang Dios wala gid nagakapaslawan, kay sia ang Labing Mataas, kag ginapasalig niya ang katumanan sini. Nagagamit sang kinaugali nga siklo sang tubig subong ilustrasyon, ang Biblia nagpaathag nga ang katumanan sang mga saad sang Dios indi mapunggan: “Subong nga ang nagabubo nga ulan nagatupa, kag ang niebe, gikan sa mga langit kag wala nagabalik sa sina nga duog, luwas kon mahupog sini ang duta kag mapabunga kag mapasalingsing ini, . . . mangin amo man ang pulong [pulong sang Dios] nga nagagua sa akon baba. Indi ini magabalik sa akon nga wala sing mga resulta, kundi himuon gid sini ang akon nahamut-an, kag pat-od nga magamadinalag-on ini sa butang nga tungod sina ginpadala ko ini.” (Isaias 55:10, 11) Nagsaad ang Dios sa mga tawo. Mahimo maglipas ang pila ka tion antes matuman yadtong mga saad, apang indi gid ini maalimunaw. “Magabalik” ini sa iya bangod natuman ang tanan nga ginhambal niya.

“Nahamut-an” gid ni Jehova ang pagtuga sa duta para sa katawhan. Sa katapusan sang ikan-um nga adlaw sang pagpanuga, nagsiling sia nga ang tanan “tama gid kaayo.” (Genesis 1:31) Ang pagbag-o sang duta agod mangin dayon nga paraiso bahin sang katuyuan sang Dios nga wala pa matuman. Walay sapayan, ang mga saad sang Dios ‘indi magbalik sa iya nga wala sing mga resulta.’ Matuman ang tanan nga saad tuhoy sa himpit nga kabuhi sa duta, diin ang mga tawo magakabuhi sing dayon sa paghidait kag kalig-unan.—Salmo 135:6; Isaias 46:10.

Matuman Gid ang Katuyuan sang Dios

Ang sala sang aton una nga mga ginikanan, sanday Adan kag Eva, nag-upang sing makadali sa orihinal nga katuyuan sang Dios sa paghimo sa duta nga isa ka paraiso. Pagkatapos sang ila paglapas, ginpagua sila sa hardin. Nadula nila dayon ang pribilehiyo nga makigbahin sa katumanan sang katuyuan sang Dios nga magapuyo ang himpit nga mga tawo sa paraiso nga duta. Apang, may ginhimo nga kahimusan ang Dios agod matuman ang iya katuyuan. Paano?—Genesis 3:17-19, 23.

Ang kahimtangan sa Eden kaanggid sa isa ka tawo nga nagtukod sing balay sa isa ka matahom nga duog. Samtang ginapasad niya ang pundasyon, may nag-abot kag nagguba sini. Sa baylo nga biyaan ang iya proyekto, naghimo sing mga tikang ang tawo agod mahuman gid ang balay. Bisan pa nga nadugangan ang gasto, pat-od nga matapos ang proyekto.

Sing kaanggid, may mga kahimusan ang Dios agod pat-uron ang katumanan sang iya katuyuan. Wala madugay nga nagpakasala ang aton una nga mga ginikanan, naghatag sia sing paglaum para sa ila mga kaliwatan—isa ka “binhi” nga magadula sang kahalitan. Sa pagtuman sini nga tagna, ang panguna nga bahin sang binhi amo ang Anak sang Dios, si Jesus, nga nagkadto sa duta kag naghalad sang iya kabuhi agod gawaron ang katawhan. (Galacia 3:16; Mateo 20:28) Kon banhawon na sa langit, si Jesus mangin Hari sang Ginharian. Una sa tanan, sia amo ang mapainubuson nga magapanubli sang duta upod sa pinili nga mga matutom nga ginbanhaw sa langit agod mangin kaupod nga mga manuggahom sa sini nga Ginharian. (Salmo 2:6-9) Sa ulihi, ini nga panguluhan magagahom sa duta agod matuman ang orihinal nga katuyuan sang Dios kag himuon ang duta nga mangin paraiso. Minilyon sang mga mapainubuson ang “magapanubli sang duta” sa kahulugan nga makabenepisyo sila gikan sa paggahom sining Ginharian paagi kay Jesucristo kag sa iya mga kaupod.—Genesis 3:15; Daniel 2:44; Binuhatan 2:32, 33; Bugna 20:5, 6.

“Sa Duta, Subong sang sa Langit”

Ini nga kaluwasan nga may duha ka destinasyon, sa langit kag sa duta, ginsambit sa isa ka palanan-awon nga nakita ni apostol Juan. Nakita  niya ang mga hari sa langitnon nga mga trono nga ginpili gikan sa matutom nga mga disipulo ni Cristo. Espesipiko nga nagsiling ang Biblia tuhoy sa sining mga kaupod ni Cristo nga “magagahom sila sa duta subong mga hari.” (Bugna 5:9, 10) Talupangda ang duha ka bahin sang katumanan sang katuyuan sang Dios—isa ka napasag-uli nga duta sa idalom sang paggahom sang langitnon nga Ginharian nga ginagamhan ni Jesucristo kag sang iya mga masigkamanunubli. Ini tanan nga kahimusan magapasag-uli sa ulihi sang dutan-on nga Paraiso suno sa orihinal nga katuyuan sang Dios.

Sa iya modelo nga pangamuyo, gin-agda ni Jesus ang iya mga disipulo nga mangamuyo para sa kabubut-on sang Dios nga matuman sa “duta, subong sang sa langit.” (Mateo 6:9, 10) May pulos bala ining mga pinamulong kon ang duta laglagon ukon isa lamang ka simbulo sang langit? Sing kaanggid, makatarunganon bala kon ang tanan nga matarong makadto sa langit? Maathag gid sa Kasulatan ang kabubut-on sang Dios sa duta, gikan sa kasaysayan sang pagpanuga tubtob sa mga palanan-awon sa tulun-an sang Bugna. Ang duta mangin suno sa katuyuan sang Dios—isa ka paraiso. Amo ini ang kabubut-on nga ginsaad sang Dios nga tumanon. Ang mga matutom sa duta nagapangamuyo para sa katumanan sini nga kabubut-on.

Ang kabuhi nga walay katapusan sa duta amo ang orihinal nga katuyuan sang Manunuga, ang Dios nga ‘wala nagabag-o.’ (Malaquias 3:6; Juan 17:3; Santiago 1:17) Kapin na sa isa ka siglo nga ginapaathag sini nga magasin, Ang Lalantawan, ining duha ka bahin sang katumanan sang katuyuan sang Dios. Nagabulig ini sa aton nga mahangpan ang mga saad sa pagpasag-uli sang duta nga masapwan sa Kasulatan. Ginaagda namon kamo nga usisaon ini nga butang, paagi sa pagpakighambal sa mga Saksi ni Jehova ukon sa pagkontak sa mga manugbalhag sini nga magasin.

[Nota]

^ par. 5 Samtang madamo nga mga badbad sa Biblia ang nagagamit sang Hebreo nga termino nga ’eʹrets nga “kadutaan” sa baylo sang “duta,” wala sing rason nga limitehan ang ’eʹrets sa Salmo 37:11, 29 sa kadutaan lamang nga ginhatag sa pungsod sang Israel. Ang Old Testament Word Studies ni William Wilson naghatag sing kahulugan sa ’eʹrets subong “ang duta sa labing daku nga kahulugan, sa ginapuy-an kag wala ginapuy-an; kon gamiton sa simple nga kahulugan, nagapahangop ini sa pila ka bahin sang duta, isa ka duog ukon pungsod.” Busa ang panguna nga kahulugan sang Hebreo nga tinaga amo ang aton planeta, ukon globo, ang duta.—Tan-awa Ang Lalantawan, Enero 1, 1986, pahina 31.

[Retrato sa pahina 4]

Maathag gid nga ginapakita sang Biblia ang paghimo sa duta nga Paraiso sa ulihi

[Retrato sa pahina 7]

May pulos bala ang modelo nga pangamuyo ni Jesus kon malaglag man lang ang duta?