Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Malipayon nga Nagaalagad Walay Sapayan sang mga Sablag

Malipayon nga Nagaalagad Walay Sapayan sang mga Sablag

 Sugilanon sang Kabuhi

Malipayon nga Nagaalagad Walay Sapayan sang mga Sablag

PANUGIRON NI VARNAVAS SPETSIOTIS

Sang 1990, sa edad nga 68, nangin paralisado ako. Apang, sa sulod sang mga 15 ka tuig na karon, malipayon ako nga nagaalagad subong bug-os tion nga ministro sa isla sang Cyprus. Ano ang naghatag sa akon sing kusog agod magpabilin nga aktibo sa pag-alagad kay Jehova walay sapayan sang akon mga sablag?

NATAWO ako sa isa ka pamilya nga may siam ka kabataan—apat ka lalaki kag lima ka babayi—sang Oktubre 11, 1922. Nagapuyo kami sa minuro sang Xylophagou, sa Cyprus. Bisan pa ang akon mga ginikanan maarang-arang sing pangabuhi, kinahanglan nga maghimakas sila sa pagpanguma agod masagod ang subong sini ka daku nga pamilya.

Ang akon amay, nga si Antonis, mahuyugon sa pagtuon kag mausisaon. Sang bag-o pa lang ako natawo, nakita ni Tatay, sang nagduaw sia sa maestro sang minuro, ang isa ka tract nga natig-uluhan Peoples Pulpit, nga ginbalhag sang mga Estudyante sang Biblia (nga amo ang tawag sadto sa mga Saksi ni Jehova). Ginbasa niya ini, kag nawili sia gilayon sa kaundan sini. Subong resulta, si Tatay kag ang iya amigo, nga si Andreas Christou, amo ang lakip sa mga nauna nga nakig-upod sa mga Saksi ni Jehova sa amon isla.

Nag-uswag Walay Sapayan sang Pagpamatok

Sang ulihi, nakakuha sila nga duha sing dugang pa nga mga publikasyon pasad sa Biblia gikan sa mga Saksi ni Jehova. Wala magdugay, napahulag si Tatay kag si Andreas nga ipaambit ang ila natun-an nga mga kamatuoran sa Biblia sa ila  mga kaminuro. Ang ila pagbantala ginpamatukan sing mabaskog sang mga klerigo sang Griegong Ortodokso kag sang iban pa nga naghunahuna nga ang mga Saksi ni Jehova indi maayo nga impluwensia.

Ginatahod gid sang madamong tagaminuro ining duha ka manunudlo sang Biblia. Nakilal-an ang akon amay tungod sa iya kaayo kag kaalwan. Mabinuligon sia sa imol nga mga pamilya. Kon kaisa nagasaliputpot sia sa kagab-ihon kag ginabilinan sing trigo ukon tinapay ang ganhaan sang imol nga mga pamilya. Bangod sining Cristiano nga kaalwan, ang mensahe sining duha ka ministro labi pa nga nangin makagalanyat.—Mateo 5:16.

Ang resulta amo nga mga isa ka dosena ka tawo ang nangin interesado sa mensahe sang Biblia. Samtang nagadugang ang ila paghangop sa kamatuoran, nakita nila ang kinahanglanon nga magsapol sa nagkalainlain nga puluy-an agod tun-an ang Biblia subong grupo. Sang mga 1934, nag-abot sa Cyprus si Nikos Matheakis, nga isa ka bug-os tion nga ministro halin sa Gresya, kag nakigsapol sa grupo sa Xylophagou. Si Utod Matheakis mapailubon kag maukod nga nagbulig nga maorganisar ang grupo kag mahangpan nila sing mas maathag ang Kasulatan. Sang ulihi, ini nga grupo nangin ang nahauna nga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova sa Cyprus.

Samtang nagauswag ang Cristianong hilikuton kag nagadamo ang mga tawo nga nagabaton sa kamatuoran sang Biblia, nakita sang mga kauturan nga kinahanglan nila ang isa ka permanente nga duog nga hiwatan sang ila mga miting. Gintanyag sang akon magulang, nga si George, kag sang iya asawa, nga si Eleni, ang ila kamalig. Ini nga propiedad, nga katambi sang ila balay, ginpakay-o kag ginhimo nga isa ka nagakaigo nga duog para hiwatan sing mga miting. Gani nakapanag-iya ang mga kauturan sang ila nahauna nga Kingdom Hall sa isla. Daku gid ang ila pasalamat! Kag daku gid ini pangpahulag para sa dugang nga pag-uswag!

Pagbaton sa Kamatuoran nga Akon

Sang 1938, sa edad nga 16, namat-od ako nga mangin panday. Gani, ginpakadto ako ni Tatay sa kabisera sang Cyprus, nga amo ang Nicosia. Bilang pagpangaman sa kon ano ang matabo sa palaabuton, naghimo sia sing kahimusan nga magdayon ako kay Nikos Matheakis. Indi  gihapon malipatan sang madamo nga tagapulo ining matutom nga utod bangod sang iya kakugi kag pagkamaabiabihon. Ang iya di-mahinago nga kapagsik kag di-mationg nga kaisog amo ang kinahanglanon nga mga kinaiya para sa mga Cristiano sa Cyprus sadto nga tion.

Daku gid ang nabulig ni Utod Matheakis sa akon agod matigayon ko ang mapag-on nga pundasyon sa ihibalo sa Biblia kag mag-uswag sa espirituwal. Samtang nagadayon ako sa iya, gintambungan ko ang tanan nga miting nga ginhiwat sa iya puluy-an. Sa nahauna nga tion, nabatyagan ko nga nagatubo ang akon gugma kay Jehova. Napalambo ko ang determinasyon nga magtukod sing makahulugan nga kaangtanan sa Dios. Sa sulod lamang sang pila ka bulan, ginpangabay ko si Utod Matheakis kon mahimo na ako makabuylog sa iya sa pag-alagad sa latagon. Natabo ini sang 1939.

Pagligad sang madugaydugay nga tion, nagpauli ako agod duawon ang akon pamilya. Sang nakaupod ko ang akon amay, labi pa gid ako nga nakumbinse nga nakita ko na ang kamatuoran kag ang kahulugan sang kabuhi. Sang Septiembre 1939, ang Bug-os Kalibutan nga Inaway II nagsugod. Madamo nga kaedad ko ang nagboluntaryo nga magsoldado, apang bilang pagsunod sa sugo sang Biblia, namat-od ako nga magpabilin nga neutral. (Isaias 2:4; Juan 15:19) Sadto man nga tuig, gindedikar ko ang akon kaugalingon kay Jehova kag ginbawtismuhan ako sang 1940. Sa nahauna nga tion, nabatyagan ko nga nadula ang akon kahadlok sa tawo!

Sang 1948, nagpakasal kami ni Efprepia. Ginbugayan kami sing apat ka anak. Sang ulihi narealisar namon nga dapat kami maghimakas agod mapadaku sila “sa disiplina kag sa nagatadlong nga panghunahuna ni Jehova.” (Efeso 6:4) Ginpangamuyo kag ginpanikasugan gid namon nga ipatudok sa amon mga anak ang daku nga gugma kay Jehova kag ang pagtahod sa iya mga kasuguan kag mga prinsipio.

Isa ka Hangkat ang mga Problema sa Panglawas

Sang 1964, sa edad nga 42, nagsugod nga mabatyagan ko ang pagpalang-alay sang akon tuo nga kamot kag batiis. Amat-amat ini nga naglaton sa akon nawala nga bahin. Nasayasat nga may yara ako muscle atrophy, isa ka di-mabulong nga balatian nga nagaresulta sa ulihi sa pagkaparalisar sang bug-os nga lawas. Nakugmat gid ako sa balita. Daw tuman gid ini ka hinali kag wala ginapaabot! Sa akon daku nga kaakig, nahunahuna ko: ‘Ngaa natabo ini sa akon? Ano ang akon nahimo agod silutan sing subong sini?’ Apang, nalandas ko sang ulihi ang akon kakugmat sang una ko nga  mabatian ang tuhoy sa akon balatian. Nian nagbatyag ako sing daku nga pagkabalaka kag pagkawalay kapat-uran. Madamo nga pamangkot ang naglabad sa akon hunahuna. Maparalisar bala ang akon bug-os nga lawas kag magasalig na lang ako sa iban? Paano ko ini masarangan? Mabuhi ko pa bala ang akon pamilya—ang akon asawa kag ang amon apat ka anak? Nagasakit gid ang akon buot sa paghunahuna sini.

Sa sining ital-ital nga tion sa akon kabuhi, labi pa gid nga nabatyagan ko ang kinahanglanon nga magpangamuyo kay Jehova kag ipabutyag sing hanuot sa iya ang akon tanan nga mga kabalaka kag mga problema. Adlaw kag gab-i ako nga nagahibi nga nagapangamuyo. Nabatyagan ko sang ulihi ang lugpay. Daku gid nga lugpay sa akon ang ginasiling sang Filipos 4:6, 7: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tagsa ka butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magabantay sa inyo tagipusuon kag sa inyo ikasarang sa paghunahuna paagi kay Cristo Jesus.”

Pag-atubang sa Paralisis

Padayon nga naglubha ang akon balatian. Narealisar ko nga dapat ako gilayon nga makigbagay sa akon bag-o nga mga kahimtangan. Bangod indi na ako makapamanday, namat-od ako sa pagpangita sing indi tanto kabug-at nga trabaho nga bagay sa akon pisikal nga kahimtangan kag sa amo, masuportahan ko sa gihapon ang akon pamilya. Sang primero, nagbaligya ako sing sorbete gikan sa gamay nga van. Ginhimo ko ini sa sulod sang mga anom ka tuig tubtob nga kinahanglan nga mag-wheelchair na ako bangod sang akon balatian. Nian nagliton ako sa mas mamag-an nga trabaho nga masarangan ko.

Kutob sang 1990, ang akon panglawas naglubha tubtob sa punto nga indi na ako makatrabaho sing bisan ano. Sa karon, nagasalig na lang ako sa iban, bisan sa mga butang nga kinaandan lamang para sa mapagros nga tawo. Kinahanglan ko ang bulig sa paghanda sa pagtulog, sa pagtinlo sang akon kaugalingon, kag sa pag-ilis sing panapton. Agod makatambong sa Cristianong mga miting, kinahanglan nga itulod ako sa wheelchair pakadto sa salakyan kag pagkatapos sini, hakwaton gikan sa wheelchair pakadto sa salakyan. Pag-abot sa Kingdom Hall, kinahanglan nga hakwaton ako gikan sa salakyan kag sayluhon sa wheelchair kag nian itulod pasulod. Sa tion sang miting, kinahanglan nga may de-koryente nga pangpainit malapit sa akon agod pirme mainitan ang akon tiil.

Apang, walay sapayan sang akon paralisis, regular ako nga nagatambong sa tanan nga miting. Nahangpan ko nga diri kami ginatudluan ni Jehova, kag isa gid ka dalangpan kag tuburan sang suporta kag pagpalig-on nga makaupod ang akon espirituwal nga mga kauturan. (Hebreo 10:24, 25) Daku gid nga bulig para sa akon ang regular nga mga pagduaw sang hamtong sa espirituwal nga mga masigkatumuluo. Nabatyagan ko man ang nabatyagan anay ni David: “Ang akon kopa puno kaayo.”—Salmo 23:5.

Ang akon pinalangga nga asawa daku gid nga bulig sa sining tanan nga tinuig. Subong man ang akon mga anak. Mga pila ka tuig na karon nga ginabuligan nila ako sa adlaw-adlaw nga mga kinahanglanon. Indi mahapos ang ila ginahimo, kag samtang nagalipas ang tinuig, labi pa nga nagabudlay ang pag-atipan sa akon. Huwaran gid sila sa pagpalambo sing pailob kag sa pagbulig sa akon, kag ginapangamuyo ko nga kabay nga padayon sila nga pakamaayuhon ni Jehova.

Ang isa pa ka makalilipay nga aman ni Jehova sa pagpabakod sa iya mga alagad amo ang pangamuyo. (Salmo 65:2) Bilang sabat sa akon tinagipusuon nga mga pag-ampo, ginhatagan ako ni Jehova sing kusog agod magpabilin nga matutom sa sining bug-os nga tinuig. Ilabi na kon ginaluyahan ako sing buot, ang pangamuyo nagalugpay kag nagabulig sa akon nga mahuptan ang akon kalipay. Ang dalayon nga pagpakigkomunikar kay Jehova nagapapagsik sa akon kag nagapabakod sang akon determinasyon nga magpadayon. Kumbinsido gid ako nga ginapamatian ni Jehova ang mga pangamuyo sang iya mga alagad kag ginahatagan sila sing kalinong sa hunahuna nga kinahanglan nila.—Salmo 51:17; 1 Pedro 5:7.

Labaw sa tanan, labi ako nga napalig-on kon madumduman ko nga ayuhon sa ulihi sang Dios ang tanan nga pagapadyaan sing kabuhi sa Paraiso sa idalom sang paggahom sang Ginharian sang iya Anak nga si Jesucristo. Indi lang makaisa nga  nagtululagay ang luha sang kalipay sa akon nawong samtang ginapamalandungan ko inang makalilipay nga paglaum.—Salmo 37:11, 29; Lucas 23:43; Bugna 21:3, 4.

Pag-alagad Subong Bug-os Tion nga Ministro

Sang mga 1991, pagkatapos nga mausisa ko ang akon kahimtangan, narealisar ko nga ang pinakamaayo nga paagi agod malikawan ang pagkaluoy sa kaugalingon amo ang magpabilin nga masako sa pagsugid sa iban sing hamili nga maayong balita tuhoy sa Ginharian. Sadto mismo nga tuig, nagsugod ako sa pag-alagad subong bug-os tion nga ministro.

Bangod paralitiko ako, ginahimo ko ang kalabanan sang akon pagpanaksi paagi sa sulat. Apang, indi mahapos para sa akon ang paghimo sing sulat; nagakinahanglan ini sing daku nga panikasog. Nabudlayan ako sa pag-uyat sing pluma, kay nagluya ang akon kamot bangod sang muscle atrophy. Apang, paagi sa paghimulat kag pangamuyo, nakapanaksi ako paagi sa sulat sa sulod sang 15 na ka tuig. Nagagamit man ako sing telepono sa pagpanaksi sa mga tawo. Pirme ko ginahimuslan ang kahimtangan nga masugid ang akon paglaum tuhoy sa bag-ong kalibutan kag sa Paraiso nga duta sa mga himata, mga abyan, kag mga kaingod nga nagaduaw sa akon sa amon balay.

Subong resulta, may yara ako madamong makapalig-on nga mga eksperiensia. Nalipay gid ako nga makita ang isa sa akon mga apo, nga gintun-an ko sing Biblia sang nagligad nga mga 12 ka tuig, nga nag-uswag sa espirituwal kag nagpakita sing apresasyon sa kamatuoran sang Biblia. Bangod ang iya konsiensia nahanas sa Biblia, nagpabilin sia nga mainunungon kag di-mationg sa hulusayon may kaangtanan sa Cristianong neutralidad.

Nalipay gid ako ilabi na kon magbalos ang mga tawo nga ginsulatan ko kag magpangayo sing dugang nga impormasyon tuhoy sa Biblia. Kon kaisa, ang iban nagapangabay sing dugang pa nga mga literatura sa Biblia. Halimbawa, isa ka babayi ang nagtelepono sa akon kag nagpasalamat tungod sa makapalig-on nga sulat nga ginpadala ko sa iya bana. Interesado gid sia sa mensahe sang sulat. Nagdul-ong ini sa madamo nga paghinun-anon sa Biblia upod sa ila nga mag-asawa sa akon balay.

Masanag nga Paglaum

Sa sulod sang mga tinuig, nakita ko ang pagdamo sang mga manugwali sang Ginharian sa sining bahin sang kalibutan. Ang gamay nga Kingdom Hall katambi sang balay sang akon magulang nga si George ginpasangkad kag ginpakay-o sing pila na ka beses. Isa ini ka matahom nga duog sang pagsimba, nga ginagamit sang duha ka kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova.

Napatay si Tatay sang 1943, sa edad nga 52. Apang isa gid ka espirituwal nga palanublion ang ginbilin niya! Walo sa iya mga anak ang nagbaton sang kamatuoran kag nagaalagad gihapon kay Jehova. Sa minuro sang Xylophagou, diin natawo si Tatay, kag sa kaiping nga mga minuro, may yara na karon tatlo ka kongregasyon, nga may kabug-usan nga 230 ka manugbantala sang Ginharian!

Ining maayo gid nga mga resulta isa ka tuburan sang daku nga kalipay para sa akon. Otsenta’y tres anyos na ako karon kag nagaugyon gid ako nga may pagsalig sa ginsiling sang salmista: “Ang may bungaybungay nga totoy nga mga leon ginakulang kag ginagutom; apang ang mga nagapangita kay Jehova indi makulangan sing bisan ano nga maayo nga butang.” (Salmo 34:10) Malangkagon nga ginahulat ko ang tion nga ang tagna nga narekord sa Isaias 35:6 matuman: “Sa sina nga tion ang piang magataklad subong sang lalaki nga usa.” Samtang wala pa ini mag-abot, determinado ako nga padayon nga mag-alagad kay Jehova sing malipayon walay sapayan sang akon mga sablag.

[Mapa sa pahina 17]

(Para sa aktual nga pormat, tan-awa ang publikasyon)

TURKEY

SYRIA

LEBANON

CYPRUS

Nicosia

Xylophagou

Mediterranean Sea

[Retrato sa pahina 17]

Ang nahauna nga Kingdom Hall sa Xylophagou, nga ginagamit gihapon karon

[Retrato sa pahina 18]

Upod si Efprepia sang 1946 kag karon

[Retrato sa pahina 20]

Nalipay ako sa pagpanaksi paagi sa telepono kag sulat