Daw Ano Kabakod ang Imo Pagsalig sa Dios?

“Gani, padayon nga pangitaa anay ang ginharian.”​—⁠MATEO 6:33.

1, 2. Ano ang ginhimo sang isa ka pamatan-on may kaangtanan sa palamugnan, kag ngaa?

LUYAG sang isa ka pamatan-on nga lalaki nga makabulig sing labi pa sa ila kongregasyon. Ang problema amo nga indi sia makatambong sing regular sa mga miting bangod sang iya trabaho. Ano ang iya ginhimo? Ginpasimple niya ang iya kabuhi, naghalin sia sa iya trabaho, kag sang ulihi nakakita sia sing palamugnan nga wala nagaupang sa iya mga hilikuton sa Cristianong kongregasyon. Sa karon, mas manubo na lang ang iya kita sangsa nagligad, apang naaman niya gihapon ang mga kinahanglanon sang iya pamilya kag labi na sia nga nakabulig sa kongregasyon.

2 Nahangpan mo bala kon ngaa ginhimo sining pamatan-on inang mga pagbag-o? Kon ikaw ang yara sa iya kahimtangan, amo man bala sina ang imo himuon? Dalayawon nga amo sini ang ginhimo sang madamo nga mga Cristiano, kag ang ila ginhimo nagapakita nga may pagsalig sila sa saad ni Jesus: “Gani, padayon nga pangitaa anay ang ginharian kag ang iya pagkamatarong, kag ining tanan iban pa nga mga butang idugang sa inyo.” (Mateo 6:33) Nagasalig sila kay Jehova sa baylo nga sa sekular nga kalibutan.​—⁠Hulubaton 3:​23, 26.

3. Ngaa ang iban nagapalibog kon bala praktikal karon nga unahon ang Ginharian sang Dios?

3 Bangod nagakabuhi kita sa mabudlay nga mga tion, ang iban mahimo nagapalibog kon bala maalamon ang desisyon sining pamatan-on. Sa karon, ang iban nga katawhan nagakabuhi sa sobra gid nga kapigaduhon samtang ang iban naman nagakabuhi sa pinakamaluho nga pagkabuhi sa maragtas. Ginapanginpuslan sang kalabanan nga tawo sa imol nga mga pungsod ang bisan ano nga kahigayunan agod magsulusulhay ang ila pagkabuhi. Sa pihak nga bahin, madamo nga tawo sa mas manggaranon nga mga pungsod ang ginaipit sa paghupot sang ila talaksan sang pagkabuhi walay sapayan sang mahuyang nga ekonomiya, walay kapat-uran nga mga trabaho, kag mga amo nga nagapangayo sing kapin nga tion kag trabaho. Bangod sining mga pag-ipit sa pangabuhi, ang iban mahimo magpalibog, ‘Praktikal pa bala nga pangitaon anay ang Ginharian?’ Agod mabuligan kita nga masabat ini nga pamangkot, binagbinaga ang mga tagpalamati ni Jesus sadto.

“Mag-untat sa Pagkabalaka”

4, 5. Paano gin-ilustrar ni Jesus nga rasonable para sa katawhan sang Dios nga indi magkabalaka sing tuman tuhoy sa adlaw-adlaw nga mga kabalaka?

4 Si Jesus yara sadto sa Galilea, kag nagapamulongpulong sia sa daku nga kadam-an gikan sa nagkalainlain nga mga duog. (Mateo 4:25) Diutay lamang kon may yara gid man sa mga tawo didto ang manggaranon. Mahimo nga ang kalabanan mga imol. Apang ginlaygayan sila ni Jesus nga indi paghatagan sing prioridad ang paghingamo sing materyal nga manggad kundi ang pagtipon sing butang nga mas bilidhon​—⁠espirituwal nga manggad. (Mateo 6:​19-​21, 24) Sia nagsiling: “Mag-untat sa pagkabalaka tuhoy sa inyo mga kalag kon ano ang inyo kaunon ukon kon ano ang inyo imnon, ukon tuhoy sa inyo mga lawas kon ano ang inyo isuksok. Indi bala ang kalag labi pa sa pagkaon kag ang lawas labi pa sa panapton?”​—⁠Mateo 6:25.

5 Para sa kalabanan nga tagpalamati, ang ginsiling ni Jesus mahimo nga daw indi praktikal. Nakahibalo sila nga kon indi sila maghimakas, magaantos ang ila pamilya. Apang, ginpahanumdom sila ni Jesus tuhoy sa mga pispis. Ang mga pispis kinahanglan mangita sing pagkaon kag puluy-an kada adlaw, apang ginaatipan sila ni Jehova. Ginpatalupangod man ni Jesus ang pag-atipan ni Jehova sa ilahas nga mga bulak, nga ang katahom sini mas labaw pa sa tanan nga kahimayaan ni Solomon. Kon ginaatipan ni Jehova ang mga pispis kag mga bulak, ano pa ayhan kita? (Mateo 6:​26-​30) Si Jesus nagsiling, nga ang aton kabuhi (kalag) kag lawas mas importante pa  sangsa pagkaon nga ginabakal naton agod magpabilin nga buhi kag sa panapton nga ginatigayon naton agod panaptan ang aton lawas. Kon ginaubos naton ang aton bug-os nga kusog agod lamang pakaunon kag panaptan ang aton kaugalingon, nga halos wala na sing nabilin para kay Jehova, mawasi naton ang matuod nga katuyuan sang kabuhi.​​—⁠Manugwali 12:13.

Isa ka Balanse nga Pagtamod

6. (a) Ano ang responsibilidad sang mga Cristiano? (b) Kay sin-o nagasalig sing bug-os ang mga Cristiano?

6 Sa pagkamatuod, wala ni Jesus ginpalig-on ang iya mga tagpalamati nga mag-untat sa pagtrabaho kag maghulat na lang nga sa bisan paano amanan sang Dios ang ila mga pamilya. Bisan ang mga pispis kinahanglan magpangita sing pagkaon para sa ila kaugalingon kag sa ila mga boto. Busa, ang mga Cristiano kinahanglan magtrabaho kon luyag nila makakaon. Dapat nila tumanon ang ila mga responsibilidad sa pamilya. Ang Cristiano nga mga suluguon kag mga ulipon kinahanglan magtrabaho sing maukod para sa ila mga agalon. (2 Tesalonica 3:​10-​12; 1 Timoteo 5:⁠8; 1 Pedro 2:18) Si apostol Pablo masami nagtrabaho subong manughimo sing tolda agod suportahan ang iya kaugalingon. (Binuhatan 18:​1-4; 1 Tesalonica 2:9) Apang, yadto nga mga Cristiano wala nagsandig sa sekular nga trabaho para sa kalig-unan. Nagsalig sila kay Jehova. Subong resulta, naagom nila ang nasulod nga paghidait nga wala sa iban. Ang salmista nagsiling: “Yadtong mga nagasalig kay Jehova mangin kaangay sang Bukid Sion, nga indi mationg, kundi magapabilin tubtob sa tion nga walay katubtuban.”​​—⁠Salmo 125:1.

7. Ano ang mahimo nga mangin pagtamod sang isa nga wala sing mabakod nga pagsalig kay Jehova?

7 Ang isa nga wala sing mabakod nga pagsalig kay Jehova mahimo maghunahuna sing tuhay. Ginatamod sang kalabanan nga tawo ang materyal nga manggad subong panguna nga talaksan sang seguridad. Busa, ginapalig-on sang mga ginikanan ang ila mga anak nga ihinguyang ang ila pagkapamatan-on sa pagkuha sing mas mataas nga edukasyon, nagalaum nga paagi sa sini makatigayon sila sa ulihi sing dalagku-sing-sueldo nga mga trabaho. Sing makapasubo, naeksperiensiahan sang pila ka Cristianong pamilya ang daku nga kadulaan, bangod nadula sang ila kabataan ang espirituwal nga direksion kag nagliso sa materyalistiko nga mga tulumuron.

8. Ano nga pagkabalanse ang ginahuptan sang mga Cristiano?

8 Busa, narealisar sang maalam nga mga Cristiano nga ang laygay ni Jesus naaplikar man karon kaangay sang unang siglo, kag nagatinguha sila nga huptan ang pagkabalanse. Bisan pa kinahanglan sila maghinguyang sing madamo nga tion sa sekular nga trabaho agod maatipan ang ila Makasulatanhon nga mga salabton, wala nila ginatugutan ang  pagpangita sing kuarta nga mangin rason agod mapabay-an nila ang mas importante nga espirituwal nga mga butang.​—⁠Manugwali 7:12.

“Indi Gid Kamo Magkabalaka”

9. Paano ginpalig-on ni Jesus yadtong nagasalig sing bug-os kay Jehova?

9 Sa iya Sermon sa Bukid, ginlaygayan ni Jesus ang iya mga tagpalamati: “Indi gid kamo magkabalaka kag magsiling, ‘Ano ang aton kaunon?’ ukon, ‘Ano ang aton imnon?’ ukon, ‘Ano ang aton ipanapot?’ Ini tanan amo ang mga butang nga ginatinguhaan nga maagom sang mga pungsod. Kay nahibaluan sang inyo langitnon nga Amay nga kinahanglan ninyo ini tanan nga butang.” (Mateo 6:​31, 32) Daw ano ka makapalig-on nga mga pulong! Kon magsalig kita sing bug-os kay Jehova, pirme niya kita buligan. Apang, ang mga pulong ni Jesus nagapahunahuna man. Ginapahanumdom kita sini nga kon “ginatinguhaan” gid naton nga tigayunon ang materyal nga mga butang, ang aton panghunahuna mangin kaangay sang “mga pungsod,” mga tawo nga indi matuod nga mga Cristiano.

10. Sang nangayo sing laygay ang isa ka pamatan-on kay Jesus, paano ginpakita ni Jesus kon ano ang labi nga ginhigugma sang pamatan-on?

10 Isa ka bes, ginpamangkot si Jesus sang isa ka manggaranon katama nga pamatan-on kon ano ang iya dapat himuon agod makaagom sing kabuhi nga walay katapusan. Ginpahanumdom sa iya ni Jesus ang mga ginapatuman sang Kasuguan, nga naaplikar pa sadto nga tion. Ginpasalig sang pamatan-on si Jesus: “Tanan ini ginatuman ko; ano pa ang kulang sa akon?” Ang sabat ni Jesus mahimo nga daw indi praktikal para sa madamo. Nagsiling sia: “Kon luyag mo mangin himpit, lakat ka kag ibaligya ang imo mga pagkabutang kag ihatag ini sa mga imol kag makatigayon ka sing bahandi sa langit, kag kari mangin sumulunod ko ikaw.” (Mateo 19:16-21) Ang pamatan-on naglakat nga masinulub-on, kay indi niya mabaton nga madula niya ang iya manggad. Bisan pa nga ginhigugma niya si Jehova, mas labi niya nga ginhigugma ang iya mga pagkabutang.

11, 12. (a) Anong makapahunahuna nga mga pulong ang ginsiling ni Jesus tuhoy sa manggad? (b) Paano ang mga pagkabutang mangin upang sa pag-alagad kay Jehova?

11 Yadto nga hitabo nagresulta sa pagpamulong ni Jesus tuhoy sa isa ka butang nga wala ginapaabot: “Mabudlay para sa manggaranon nga tawo nga magsulod sa ginharian sang langit. . . . Mahapos pa sa kamelyo nga maglusot sa buho sang dagom sangsa manggaranon nga tawo nga magsulod sa ginharian sang Dios.” (Mateo 19:​23, 24) Buot bala silingon ni Jesus nga wala sing manggaranon nga tawo ang makapanubli sang Ginharian? Indi, kay nagpadayon sia sa pagsiling: “Sa Dios ang tanan nga butang posible.” (Mateo 19:​25, 26) Sa pagkamatuod, paagi sa bulig ni Jehova ang pila ka manggaranon nga mga tawo sadto nga tion nangin hinaplas nga mga Cristiano. (1 Timoteo 6:17) Walay sapayan sini, ginsambit ni Jesus ining makapakibot nga mga pulong bangod sang nagakaigo nga rason. Nagahatag sia sing isa ka paandam.

12 Kon ginapakabahandi gid sang isa ka tawo ang iya mga pagkabutang kaangay sang ginhimo sadtong manggaranon nga pamatan-on, mahimo ini mangin upang sa pag-alagad niya kay Jehova sing bug-os-tagipusuon. Mahimo ini matabo lunsay sa isa nga manggaranon na kag sa isa nga “determinado nga magmanggaranon.” (1 Timoteo 6:​9, 10) Ang pagsalig sing tuman sa materyal nga mga butang mahimo magdul-ong sa isa ka tawo nga mangin di-tanto ka ‘mahunahunaon sang iya espirituwal nga kinahanglanon.’ (Mateo 5:3) Subong resulta, mahimo indi niya mabatyagan nga kinahanglan niya ang bulig ni Jehova. (Deuteronomio 6:​10-​12) Mahimo paabuton niya nga makabaton sia sing pinasahi nga pagtratar sa kongregasyon. (Santiago 2:1-4) Kag mahimo niya ihinguyang ang kalabanan sang iya tion sa pagkalipay sa iya manggad sa baylo nga sa pag-alagad kay Jehova.

Palambua ang Husto nga Pagtamod

13. Ano ang sayop nga pagtamod sang mga taga-Laodicea?

13 Ang isa ka grupo nga may sayop nga pagtamod sa mga pagkabutang amo ang unang-siglo nga kongregasyon sa Laodicea. Ginsilingan sila ni Jesus: “Nagasiling ka: ‘Manggaranon ako kag nagbugana ako kag wala nagakinahanglan sing bisan ano,’ apang wala ka makahibalo nga ikaw kailo kag makaluluoy kag imol kag bulag kag hubo.” Indi manggad ang rason kon ngaa ang mga taga-Laodicea yara sa sining makaluluoy nga kahimtangan sa espirituwal. Ang rason amo nga nagsalig sila sa manggad sa baylo nga kay Jehova. Subong resulta, maalabaab sila sa espirituwal, kag sa dili madugay “ibuga” sila gikan sa baba ni Jesus.​—⁠Bugna 3:14-17.

14. Ngaa ang Hebreong mga Cristiano takus sang komendasyon ni Pablo?

 14 Sa pihak nga bahin, ginhatagan ni Pablo sing komendasyon ang Hebreo nga mga Cristiano bangod sang ila panimuot sang temprano nga bahin sang paghingabot. Nagsiling sia: “Nagpakita kamo sing simpatiya sa mga yara sa bilangguan kag malipayon nga ginbaton ang pag-ati sa inyo mga pagkabutang, sa paghibalo nga kamo mismo may mas maayo kag nagapadayon nga pagkabutang.” (Hebreo 10:34) Wala masit-an yadtong mga Cristiano bangod sang pagkadula sang ila mga pagkabutang. Nahuptan nila ang ila kalipay bangod nagpanguyapot sila sa ila labing bilidhon nga pagkabutang, ang ila “mas maayo kag nagapadayon nga pagkabutang.” Kaangay sang manugpatikang sa parabola ni Jesus nga nagsakripisyo sang tanan para sa isa ka bilidhon nga perlas, determinado sila nga manguyapot sing hugot sa ila paglaum sa Ginharian, bisan ano pa nga sakripisyo ang kinahanglan nila himuon. (Mateo 13: 45, 46) Daw ano ka dalayawon nga panimuot!

15. Paano gin-una sang isa ka Cristianong lin-ay sa Liberia ang mga intereses sang Ginharian?

15 Madamo sa karon ang nagapalambo sing amo man ka dalayawon nga panimuot. Halimbawa, isa ka Cristianong lin-ay sa Liberia ang gintanyagan sing kahigayunan nga magtuon sa unibersidad. Sa sina nga pungsod, ina nga tanyag ginatamod subong isa ka paagi sa pagtigayon sing malig-on nga palaabuton. Apang, isa sia ka payunir, isa ka bug-os tion nga ebanghelisador, kag nakabaton sia sing pangagda nga mag-alagad subong isa ka temporaryo nga espesyal payunir. Ginpili niya nga pangitaon anay ang Ginharian kag magpabilin sa bug-os tion nga pag-alagad. Nagkadto sia sa iya teritoryo kag nakasugod sing 21 ka pagtuon sa Biblia sa sulod sang tatlo ka bulan. Ining pamatan-on nga utod nga babayi kag ang linibo pa nga kaangay niya nagapangita anay sang Ginharian, bisan pa nagakahulugan ini sang pagsakripisyo sa posible nga mga bentaha sa materyal. Paano nila nahuptan ining panimuot sa sining materyalistiko nga kalibutan? Ginpalambo nila ang madamo nga maayong mga kinaiya. Binagbinagon naton ang pila sa sini.

16, 17. (a) Ngaa importante ang kaugdang kon luyag naton magsalig kay Jehova? (b) Ngaa dapat naton palambuon ang pagsalig sa mga saad sang Dios?

16 Kaugdang: Ang Biblia nagsiling: “Magsalig kay Jehova sa bug-os mo nga tagipusuon kag indi magsandig sa imo kaugalingon nga paghangop. Sa tanan mo nga dalanon talupangda sia, kag tadlungon niya ang imo mga banas. Indi magpakaalam sa imo kaugalingon nga mga mata.” (Hulubaton 3:5-7) Kon kaisa, ang isa ka dalanon mahimo nga daw praktikal sa sekular nga punto-de-vista. (Jeremias 17:9) Walay sapayan sini, ang isa ka sinsero nga Cristiano nagapangayo kay Jehova sing panuytoy. (Salmo 48:14) ‘Sa tanan niya nga dalanon’​—⁠sa mga butang may kaangtanan sa kongregasyon, edukasyon ukon sekular nga trabaho, paglingawlingaw, ukon iban  pa—maugdang niya nga ginapangayo ang laygay ni Jehova.​—⁠Salmo 73.24.

17 Pagsalig sa mga saad ni Jehova: Si Pablo nagsiling: “Sia nga nagapalapit sa Dios dapat magpati nga nagaluntad sia kag nga sia ang manugpadya sa mga hanuot nga nagapangita sa iya.” (Hebreo 11:6) Kon nagaduhaduha kita nga tumanon ni Jehova ang iya mga saad, mahimo nga daw makatarunganon nga ‘gamiton ining kalibutan sing bug-os.’ (1 Corinto 7:31) Sa pihak nga bahin, kon mabakod ang aton pagtuo, mangin determinado kita nga pangitaon anay ang Ginharian. Paano mapalambo ang isa ka mabakod nga pagtuo? Paagi sa pagpalapit kay Jehova sa dalayon, tinagipusuon nga pangamuyo kag paagi sa regular nga personal nga pagtuon. (Salmo 1:​1-3; Filipos 4:​6, 7; Santiago 4:8) Kaangay ni Hari David, makapangamuyo kita: “Sa imo ako nagsalig, O Jehova. Nagsiling ako: ‘Ikaw ang akon Dios.’ Daw ano ka bugana ang imo pagkaayo!”​—⁠Salmo 31:​14, 19.

18, 19. (a) Paano ang kapisan nagapabakod sang aton pagsalig kay Jehova? (b) Ngaa ang mga Cristiano dapat handa sa paghimo sing mga sakripisyo?

18 Pagkapisan sa pag-alagad kay Jehova: Gin-angot ni Pablo ang pagsalig sa mga saad ni Jehova sa pagkapisan sang nagsulat sia: “Ginahandum namon nga ang kada isa sa inyo magpakita sang amo man nga kapisan agod may bug-os nga kapat-uran sang paglaum tubtob sa katapusan.” (Hebreo 6:11) Kon masako kita sa pag-alagad kay Jehova, suportahan niya kita. Sa tagsa ka tion nga maeksperiensiahan naton ina nga suporta, ang aton pagsalig sa iya labi nga nagabakod kag nangin ‘mapag-on kita kag di-mationg.’ (1 Corinto 15:58) Ang aton pagtuo nagabakod, kag ang aton paglaum nagalig-on.​​—⁠Efeso 3:​16-​19.

19 Kahanda sa paghimo sing mga sakripisyo: Ginsakripisyo ni Pablo ang madinalag-on nga karera agod sundon si Jesus. Maathag nga husto ang iya ginpili, bisan pa nga kon kaisa may kabudlayan sia sa materyal. (1 Corinto 4:​11-​13) Wala nangako si Jehova sing maluho nga pangabuhi, kag kon kaisa ang iya mga alagad nagaantos sing mga kabudlayan. Ang aton kahanda nga pasimplehon ang aton pagkabuhi kag maghimo sing mga sakripisyo nagapamatuod sang kabakod sang aton determinasyon nga alagaron si Jehova.​​—⁠1 Timoteo 6:​6-8.

20. Ngaa importante ang pagpailob sa isa nga nagauna sang mga intereses sang Ginharian?

20 Pagpailob: Ginlaygayan sang disipulo nga si Santiago ang iya masigka-Cristiano: “Busa, mga kauturan, magpakita kamo sing pailob, tubtob sa presensia sang Ginuo.” (Santiago 5:7) Sa sining masako nga kalibutan, mabudlay mangin mapailubon. Luyag naton matabo sing insigida ang mga butang nga ginapaabot naton. Apang ginalaygayan kita ni Pablo nga ilugon yadtong “paagi sa pagtuo kag pagpailob nagapanubli sang mga saad.” (Hebreo 6:12) Mangin handa sa paghulat kay Jehova. Ang kabuhi nga walay katapusan sa paraiso sa duta​—⁠takus gid matuod nga hulaton!

21. (a) Ano ang ginapakita naton kon ginauna naton ang mga intereses sang Ginharian? (b) Ano ang pagabinagbinagon sa masunod nga artikulo?

21 Huo, ang laygay ni Jesus nga pangitaon anay ang Ginharian praktikal. Kon himuon naton ini, ginapakita naton nga nagasalig gid kita kay Jehova, kag ginapili naton ang sigurado nga paagi sang pagkabuhi para sa isa ka Cristiano. Apang, ginlaygayan man kita ni Jesus nga padayon nga ‘pangitaon anay ang pagkamatarong sang Dios.’ Sa masunod nga artikulo, makita naton kon ngaa inang pagpalig-on ilabi na nga kinahanglan karon.

Mapaathag Mo Bala?

• Tuhoy sa materyal nga mga butang, ano nga pagkabalanse ang ginpalig-on ni Jesus nga tigayunon naton?

• Ano ang matun-an naton sa ilustrasyon ni Jesus tuhoy sa kamelyo kag sa buho sang dagom?

• Ano nga Cristianong mga kinaiya ang nagabulig sa aton nga pangitaon anay ang Ginharian sang Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 21]

Madamo sa nakabati sa mga pulong ni Jesus ang mga imol

[Retrato sa pahina 23]

Ginhigugma sang manggaranon nga pamatan-on ang iya mga pagkabutang sing labi sangsa Dios

[Retrato sa pahina 23]

Ginsakripisyo sang manugpatikang sa parabola ni Jesus ang tanan para sa isa ka bilidhon nga perlas

[Retrato sa pahina 24]

Kon masako kita sa pag-alagad kay Jehova, suportahan niya kita