Indese sang mga Topiko sa Ang Lalantawan sa 2005

Ginapakita ang petsa sang isyu nga ginguaan sang artikulo

BIBLIA

Berleburg nga Biblia, 2/15

Bulig sa Pagbadbad, 4/15

Dagat sang Galilea (dumaan nga sakayan), 8/15

Italyano—Magamo nga Maragtas, 12/15

“Maathag nga Kapawa” Gikan sa Pinakadaan nga Librarya sa Rusya, 7/15

Makabulig sa Imo nga Makasapo Sing Kalipay, 8/1

Maragtas—Daw Ano ka Sibu? 4/15

Matuod nga Panudlo, 7/15

“Natapos Na” (New World Translation of the Christian Greek Scriptures sa Lingala), 7/1

“Pim” Nagapamatuod Sang Pagkamaragtason, 3/15

Royal Bible, 8/15

Siensia kag, Nagasumpakilay? 4/1

Talalupangdon nga mga Punto sa Hukom, 1/15

Talalupangdon nga mga Punto sa Rut, 3/1

Talalupangdon nga mga Punto sa 1 Samuel, 3/15

Talalupangdon nga mga Punto sa 2 Samuel, 5/15

Talalupangdon nga mga Punto sa 1 Hari, 7/1

Talalupangdon nga mga Punto sa 2 Hari, 8/1

Talalupangdon nga mga Punto sa 1 Cronica, 10/1

Talalupangdon nga mga Punto sa 2 Cronica, 12/1

Una nga Aleman, Naggamit Sang Ngalan Sang Dios, 9/1

CRISTIANONG PAGKABUHI KAG MGA KINAIYA

Amligi ang Kabataan Paagi sa Diosnon nga Kaalam, 1/1

‘Ang Kahadlok kay Jehova Kaalam’ (Hul 14), 9/15

‘Ang Maalam Nagabinagbinag Sang mga Tikang’ (Hul 14), 7/15

Ang Pagtamod Sang Iban sa Aton, 9/15

Batui ang Sayop nga Panghunahuna! 9/15

Ginapaanggid ang Imo Kaugalingon sa Iban? 2/15

Indi Mag-untat sa Paghimo Sing Maayo, 6/1

Kaisog sa Atubangan Sang Pagpamatok, 5/1

Konsiensia Nahanas Gid? 10/1

Magamit Sing Mapuslanon ang Kada Adlaw, 5/1

“Magmaabiabihon,” 1/15

Makigsugilanon sa Imo mga Hinigugma, 6/1

Malandas ang Bisan Ano nga Pagtilaw! 6/15

“Manggaranon sa Dios”? 10/1

Mga Kinabatasan nga Makapaakig sa Dios, 1/1

Nagapamunga ang Kamatuoran sa Imo Ginatudluan? 2/1

Pag-away Sang Mag-asawa, 6/1

Paghimo Kay Jehova nga Imo Dios, 4/1

Pagkamainunungon, 9/1

Pagpakighidait, 3/1

Pagpamati Upod ang Gugma, 11/15

Pagtuo Nagpahulag sa Imo sa Pagpanghikot? 4/15

Sa Ano nga Pundasyon Nagapasad? 5/15

San-o Dapat Masaklaw? 8/1

Sentido Kumon, 5/15

Tigkalaon, 1/1

JEHOVA

Ang “Pulong” ni Jehova Magaamlig sa Imo, 9/1

Indi Ka Pagbayaan ni Jehova, 10/15

Pirme Nagahimo Kon Ano ang Husto, 2/1

JESUCRISTO

Ano ang Impluwensia sa Imo? 3/15

Sin-o si Jesucristo? 9/15

KALENDARYO

Di-minyo kag Kontento, 7/15

Kadam-an Nagabaton Sang Pagsimba kay Jehova, 9/15

Masinakripisyuhon, 11/15

Mga Pamatan-on Nagadayaw kay Jehova, 3/15

Mga Pamilya nga Ginpabakod, 5/15

“Purongpurong Sang Katahom” ang Katigulangon, 1/15

MGA ARTIKULO NGA TULUN-AN

Ang Aton Kabataan—Hamili nga Palanublion, 4/1

Ang Kasuguan Sang Gugma sa Tagipusuon, 8/15

“Ang mga Dalanon ni Jehova Matadlong,” 11/15

Ang Pag-asawahay Mahimo Magmadinalag-on sa Kalibutan Karon, 3/1

Ang Pagkabanhaw—Isa ka Panudlo nga Nagaapektar sa Imo, 5/1

Ang Paglaum nga Pagkabanhaw—Ano ang Kahulugan Sini Para sa Imo? 5/1

Ang Tagna ni Oseas Nagabulig sa Aton nga Maglakat Upod sa Dios, 11/15

Ginaamligan ni Jehova ang mga Nagalaum sa Iya, 6/1

Ginapabanaag Sang mga Cristiano ang Himaya ni Jehova, 8/15

“Ginbakal Kamo sa Isa ka Bili,” 3/15

Ginhanas sa Pagpanaksi Sing Maid-id, 1/1

Indi Na Magkabuhi Para sa Aton Kaugalingon, 3/15

Ipabanaag Mo Bala ang Himaya Sang Dios? 8/15

Ipabugal Ninyo nga mga Cristiano Kamo! 2/15

Karon na ang Tion sa Determinado nga Paghulag, 12/15

Kon Paano Matun-an ang mga Dalanon ni Jehova, 5/15

Maalamon nga Panuytoy Para sa Magtiayon, 3/1

Maayong Balita Para sa mga Tawo Sang Tanan nga Kapungsuran, 7/1

Magalakat Ka Bala Upod sa Dios? 11/1

Magalakat Kita sa Ngalan ni Jehova nga Aton Dios, 9/1

Mag-andam Batok sa Pagpalambo Sing Matinaastaason nga Tagipusuon, 10/15

Maglakat Paagi sa Pagtuo, Indi Paagi sa Panulok! 9/15

Maglakat Upod sa Dios, Aniha Kon Ano ang Maayo, 11/15

Maglakat Upod sa Dios sa Sining Magamo nga Tion, 9/1

“Magpadayon sa Pagbantay”—Nag-abot na ang Oras Sang Paghukom! 10/1

Magpadayon sa Paglakat Subong Sang Paglakat ni Jesucristo, 9/15

Magsalig sa Pulong ni Jehova, 4/15

Mangin Mainuswagon kag Mapasibusibuon nga mga Ministro, 12/1

Matutom Ka Bala Sa Tanan nga Butang? 7/15

Mga Ginikanan, Amligi ang Inyo Hamili nga Palanublion, 4/1

Mga Ginikanan, Iaman ang Kinahanglanon Sang Inyo Pamilya, 6/15

Mga Ginikanan—Ano nga Palaabuton ang Luyag Ninyo sa Inyo mga Kabataan? 10/1

Mga Pamatan-on, Dayawa Ninyo si Jehova! 6/15

Naisip Na ni Jehova “ang Mismo mga Buhok sa Inyo Ulo,” 8/1

Nakabati Sang Maayong Balita ang mga Tawo “Gikan sa Tanan nga Hambal,” 12/1

Naluwas, Indi Paagi sa mga Buhat Lamang, Kundi sa Di-bagay nga Kaayo, 6/1

Natuman ang Palanan-awon Tuhoy sa Ginharian Sang Dios, 1/15

“Padayon nga Pamatud-i Kon Ano Kamo,” 7/15

‘Pagdala Sing Maayong Balita Tuhoy sa Butang nga Maayo Pa,’ 7/1

‘Pagkasapo sa Isa ka Mutya nga May Daku nga Balor,’ 2/1

Pagpangita sa “Mutya nga may Daku nga Balor” Karon, 2/1

Pagtipig Sang Aton Cristianong Identidad, 2/15

Palambua ang Matuod nga Pagkamapainubuson, 10/15

‘Punggi ang Imo Kaugalingon sa Idalom Sang Kalautan,’ 5/15

Si Cristo—Ang Sentro Sang Tagna, 1/15

Si Jehova ang Aton Manugbantay, 11/1

Si Jehova ang “Manugpadya sa mga Hanuot nga Nagapangita sa Iya,” 8/1

Sin-o ang Imo Ginatuman—Ang Dios Bala ukon ang mga Tawo? 12/15

Sin-o ang Pagabanhawon? 5/1

Sunda ang Sulundan nga Ginhatag ni Jesus, 1/1

Tuguti ang Pulong Sang Dios nga Mag-iwag sa Imo Banas, 4/15

MGA PAMANGKOT GIKAN SA MGA BUMALASA

“Anghel” ni Pedro (Bin 12:15), 6/1

“Ang isa nga amo lamang ang may pagkadimamalatyon” kag “walay tawo nga nakakita” nagapatuhoy kay Jesus? (1 Tim 6:15, 16), 9/1

“Ayhan” (Sof 2:3), 8/1

Ginapatuhuyan sang Shechinah, 8/15

Ginpintasan bala ni David ang mga bihag? 2/15

Kababayin-an “maamligan paagi sa pagpanganak” (1Tim 2:15), 5/1

Mabanhaw si Solomon? 7/15

Mag-tip sa isa ka empleyado sang gobierno? 4/1

Masingki nga computer games, 9/15

Natandog ni Samson ang mga bangkay subong isa ka Nazareo? 1/15

Ngaa wala pagpatya sanday David kag Batseba? 5/15

Pablo: “Fariseo ako” (Bin 23:6), 4/15

Pagpihak ni Samson sa leon subong sa pagpihak sa isa ka lalaki nga tinday nga kanding? 1/15

Pagsumpakilay tuhoy sa pagkaon sing patay nga sapat? (Lev 11:40; Deut 14:21), 7/1

Si David kag iya mga tinawo nagkaon sang tinapay sang presentasyon, 3/15

Si Esteban nangamuyo kay Jesus, 1/1

Trabaho nga kinahanglan mag-uyat sing armas, 11/1

MGA SAKSI NI JEHOVA

‘Ang Gugma Sang Isa kag Isa Nagalambo’ (Japan), 11/15

Ang Pagpangita Sang mga Mennonite sa Kamatuoran (Bolivia), 9/1

Asambleya sa Refugee Camp (Kenya), 4/15

Bunayag nga mga Tawo, 6/1

“Duta Sang mga Agila” (Albania), 10/15

Ebidensia Sang Gugma, Pagtuo, kag Pagkamatinumanon (imprintahan sa Watchtower Farms), 12/1

Gahom Sang Pulong Sang Dios, 2/15

“Ginhingabot Bangod Sang Iya Pagtuo” (N. Riet), 6/15

Gradwasyon sa Gilead, 7/1

Ipaambit ang Maayong Balita sa mga Apa (Espanya), 11/1

‘Isa Sang Pinakamalipayon nga mga Adlaw Sang Akon Kabuhi’ (Australia), 11/1

Kontribusyon, 11/1

Maayo nga Paggawi May Maayo nga mga Bunga (Japan), 11/1

“Maayong Balita Para sa mga Tawo sang Tanan nga Kapungsuran” (bukleta), 12/1

Macedonia, 4/15

“Matutom sa Idalom Sang Pagtilaw” (video), 3/1

Naligwin nga mga Duog Sang Australia, 4/1

“Pagbantala Sing Kahilwayan sa mga Bihag” (pagbantala sa prisuhan), 12/15

Pagbulig sa mga Intsik sa Mexico, 12/15

Pagdayaw Kay Jehova sa Eskwelahan, 6/15

Pagpasangkad Diin Nag-uswag ang Una nga Cristiano (Italya), 6/15

Saba, 2/15

‘Sarang Sila Mahilway,’ 8/15

“Wala Magkompromiso,” 7/15

MGA SUGILANON SANG KABUHI

Bisan Maluya, Mabaskog Ako (L. Engleitner), 5/1

Determinado nga Magpadayon sa Pag-alagad (C. Benanti), 12/1

Ginpabakod Ako Sang Halimbawa Sang Akon mga Ginikanan (J. Rekelj), 10/1

Gingamit ang Sirkunstansia Agod Makapanaksi sa Nanuhaytuhay nga Lugar (R. Malicsi), 3/1

Ilo Nakakita Sing Mahigugmaon nga Amay (D. Sidiropoulos), 4/1

Jehova Bugana nga Nagapadya (R. Stawski), 8/1

“Kabuhi sa Karon”—Pagkalipay sa Sini Sing Bug-os! (T. Buckingham), 6/1

Madinalag-on sa Pinasahi nga Paagi (E. Ludolph), 5/1

Malipayon sa Bahin sa Pagpanudlo sa Biblia (A. Matheakis), 7/1

Nabaton Ko ang ‘Pangabay Sang Akon Tagipusuon’ (D. Morgou), 11/1

Nagabatas Subong Soldado ni Cristo (Y. Kaptola), 9/1

Natun-an nga Magsalig Sing Bug-os Kay Jehova (N. Holtorf), 1/1

YANGKOTYANGKOT

“Ang Espada ni Jehova kag ni Gideon!” 7/15

Ang Gawad Nagapadaku Sang Pagkamatarong Sang Dios, 11/1

Ang Pagbantala ni Saulo Nagresulta sa Pagpamatok, 1/15

Ano ang Kabilinggan Sang Kabuhi? 2/1

Armagedon, 12/1

‘Bilidhon nga Duag-Pula nga Bato,’ (Bug 4:3), 3/15

Bug-os Kalibutan nga Paghiusa, 6/1

Cristianismo sa Unang-Siglo nga mga Judiyo, 10/15

‘Ginapilit sa Pag-alagad,’ (Mat 5:41), 2/15

Kaimulon, 5/15

Kamatayon, 8/15

Krismas, 12/15

Krismas kag Bag-ong Tuig, 12/15

Labing Maayo nga Edukasyon, 10/15

Mahiusa Sang Relihion ang Katawhan? 1/1

Makapabag-o sa Kalibutan? 11/1

Manugpakilimos, 3/1

Mari—Reyna Sang Desyerto, 5/15

Matuod Gid Bala nga may Yawa? 11/15

Matuod nga mga Panudlo, 7/15

Mga Kalatingalahan Sang mga Tinuga Nagabayaw kay Jehova, 11/15

Mga Milagro, 2/15

Nagakontrol Sang Imo Palaabuton? 1/15

Nagmadinalag-on si Samson, 3/15

Pagkabanhaw, 5/1

Pagkuha Sing Ihibalo—Karon kag Tubtob sa Walay Katubtuban, 4/15

Pagpangita Sing Kalinong sa Hunahuna, 7/1

“Sila nga Nagakadto sa Dagat sa mga Barko,” 10/15

Si Philo nga Taga-Alexandria, 6/15

Si Poncio Pilato, 9/15

Tanda Sang Presensia ni Jesus, 10/1

Trabaho—Makapaladya Ukon Makasulumpa? 6/15