Sugilanon sang Kabuhi

Padayon nga Nagabatas Subong Soldado ni Cristo

PANUGIRON NI YURII KAPTOLA

“Karon kumbinsido na ako nga may yara gid ikaw pagtuo!” Ini nga pinamulong naggikan sa daw di-mapatihan nga ginhalinan​—⁠isa ka opisyal sang hangaway sang Sobyet​—⁠kag nagpalig-on ini sa akon sa tion nga kinahanglan ko gid ini. Nagaatubang ako sing malawig nga pagkabilanggo kag hanuot ako nga nagpakitluoy sing bulig kay Jehova. Nagaatubang ako sing malawig nga pagpakig-away nga nagakinahanglan sing pagbatas kag determinasyon.

NATAWO ako sang Oktubre 19, 1962, kag nagdaku ako sa nakatundan nga bahin sang Ukraine. Sadto man nga tuig, ang akon amay, nga Yurii man ang ngalan, nasugilanon sang mga Saksi ni Jehova. Wala magdugay, sia ang nangin una nga sumilimba ni Jehova sa amon minuro. Ang iya hilikuton indi lipod sa mga opisyal nga nagapamatok sa mga Saksi ni Jehova.

Apang, ang akon mga ginikanan respetado sang kalabanan sang amon mga kaingod bangod sang ila Cristianong mga kinaiya kag pagkabalaka sa iban. Kutob pa sa pagkabata, ginhimuslan sang akon mga ginikanan ang tanan nga kahigayunan agod ipatudok sa amon sang akon tatlo ka utod nga babayi nga higugmaon namon ang Dios, kag nagbulig ini sa akon agod maatubang ang madamo nga hangkat sa eskwelahan. Ang isa sa sini nga hangkat amo sang ang tagsa ka estudyante ginpasuksok sing badge nga nagapakilala sa iya subong miembro sang October Children ni Lenin. Bangod sang akon Cristianong neutralidad, wala ako magsuksok sing badge kag bangod sini, nakita ako nga tuhay gid sa tanan.​​—⁠Juan 6:​15; 17:16.

Sang ulihi, sang yara ako sa ikatlo nga grado, ang tanan nga estudyante ginpabuylog sa isa ka  Komunista nga organisasyon sang mga pamatan-on nga gintawag Young Pioneers. Isa ka adlaw, ang amon klase gintipon sa ugsaran sang eskwelahan para sa seremonya sang pagparehistro subong miembro. Kinulbaan gid ako, kay sigurado gid nga yagutaon ako kag akigan. Ako lang ang wala magdala sing bag-ong pula nga panuelo nga nagapakilala subong miembro sang Young Pioneer, kag ang mga estudyante naglinya sa atubangan sang prinsipal sang eskwelahan, sang mga manunudlo, kag sang senyor nga mga katapo sang klase. Sang ang senyor nga mga katapo sang klase ginsugo nga ihigot ang panuelo sa amon liog, nagduko ako bangod indi ko luyag nga may makatalupangod sa akon.

Gindala sa Malayo nga mga Bilangguan

Sang 18 anyos ako, ginpamatbatan ako nga mabilanggo sing tatlo ka tuig bangod sang akon Cristianong neutralidad. (Isaias 2:4) Ginhinguyang ko ang nahauna nga tuig sa banwa sang Trudovoye, sa Vinnitskaya District sang Ukraine. Nakita ko didto ang mga 30 ka Saksi ni Jehova. Bangod indi luyag sang mga awtoridad nga mag-ululupod kami, gingrupo nila kami sing tigduhaduha kag ginpatrabaho upod sa iban nga mga grupo.

Sang Agosto 1982, ako kag si Eduard​—⁠isa pa ka Saksi​—⁠ginpasakay sa tren sa bagon nga mga bilangguan padulong sa naaminhan nga Ural Mountains upod sang isa ka grupo sang iban pa nga mga bilanggo. Sa sulod sang walo ka adlaw, ginbatas namon ang mainit kaayo kag daw sardinas nga kahimtangan tubtob makalab-ot kami sa Solikamsk Prison, sa Permskaya District. Ginbulag kami ni Eduard sing selda. Pagligad sang duha ka semana, ginsaylo ako sa aminhan pa gid padulong sa Vels, sa rehiyon sang Krasnovishersky.

Tungang-gab-i na sang nag-abot ang amon salakyan, kag tuman gid kadulom. Walay sapayan sini, ginsugo sang isa ka opisyal ang amon grupo nga magtabok sa suba sakay sa sakayan. Indi namon makita ang suba ukon ang sakayan! Walay sapayan sini, nangapkap kami tubtob nga nahikapan namon ang sakayan kag, bisan pa nahadlok, nagtabok kami sa suba. Sang didto na kami sa pihak-suba, nagpadulong kami sa malapit nga bungyod nga may suga, diin nakita namon ang pila ka tolda. Amo ini ang amon bag-o nga puluy-an. Nagpuyo ako sa dakudaku gawa nga tolda upod sa mga 30 ka bilanggo. Ginbatas namon ang temperatura nga naganubo kon kaisa sa menos 40 degrees Celsius kon tigtulugnaw, kag ang tolda haluson makapainit-init. Ang panguna nga trabaho sang mga bilanggo amo ang pagpamulod sing mga kahoy, apang nagtrabaho ako sa pagtukod sing mga payag para sa mga bilanggo.

Ang Espirituwal nga Pagkaon Nakalab-ot sa Amon Naligwin nga Kabalayan

Nagaisahanon lang ako nga Saksi sa sadtong kabalayan; apang wala ako ginpabay-an ni Jehova. Isa ka adlaw nag-abot ang isa ka pinutos halin sa akon iloy, nga nagapuyo gihapon sa nakatundan nga Ukraine. Sang ginbuksan sang guardia ang pinutos, ang una nga nakita niya amo ang gamay nga Biblia. Ginkuha niya ini kag ginbaluskay ang mga pahina. Namensar ako sing inughambal agod indi makompiskar ining espirituwal nga bahandi. “Ano ini?” hinali nga pamangkot sang guardia. Antes pa ako makapamensar sing sabat, ang inspektor nga nagatindog sa tupad nagsabat: “A! Diksionaryo ina.” Wala na ako magtingog. (Manugwali 3:7) Gin-usisa sang inspektor ang pinutos kag nian gintunghol ini sa akon upod ang hamili nga Biblia. Sa daku ko nga kalipay, ginhatagan ko sia sing mani gikan sa akon pinutos. Sang nabaton ko ini nga pinutos, nahibaluan ko nga wala ako ginkalimtan ni Jehova. Ginbuligan kag gin-atipan gid niya ang akon espirituwal nga mga kinahanglanon.​​—⁠Hebreo 13:5.

Pagbantala sing Walay Langan

Pagligad sang pila ka bulan, nakibot ako sang makabaton ako sing sulat gikan sa isa ka Cristianong utod nga lalaki nga nabilanggo mga 400 kilometros ang kalayuon. Ginpangabay niya ako nga pangitaon ang isa ka lalaki nga nagpakita sing interes kag ayhan yari na sa amon kampo. Indi maalamon nga magpadala sing sulat nga wala nagagamit sing sekreto nga sistema sa pagsulat, kay ang amon mga sulat ginabasa sang mga guardia. Gani, wala na ako makibot sang ginpatawag ako sang isa ka opisyal sa iya opisina kag matigdas nga  ginpaandaman nga indi magbantala. Nian ginsugo niya ako nga pirmahan ang isa ka dokumento nga nagasiling nga indi na ako magapaambit sang akon pagtuluuhan sa iban. Nagsabat ako nga indi ko mahangpan kon ngaa kinahanglan nga magpirma ako sing amo nga dokumento, kay nakahibalo gid ang tanan nga isa ako sang mga Saksi ni Jehova. Nagsiling ako nga ang iban nga mga bilanggo nagapamangkot sa akon kon ngaa nabilanggo ako. Ano ang isabat ko sa ila? (Binuhatan 4:20) Narealisar sang opisyal nga indi niya ako mapahog, gani namat-od sia nga sayluhon ako. Ginsaylo ako sa iban nga kampo.

Ginsaylo ako sa minuro sang Vaya, 200 kilometros ang kalayuon. Gintahod sang mga superbisor diri ang akon Cristianong panindugan kag ginhatagan nila ako sing trabaho nga wala sing labot sa militar​​—⁠ang una subong panday, nian subong elektrisyan. Apang may mga hangkat man sa sining mga trabaho. Isa ka bes, ginsugo ako nga dalhon ang akon mga gamit kag ginpakadto ako sa klab sang minuro. Pag-abot ko, ang mga soldado sa klab nalipay nga makita ako. Indi nila mapasiga ang mga suga nga nagapuni sa nagkalainlain nga emblema sang militar. Luyag nila nga kay-uhon ko ini kay nagahanda sila para sa tuigan nga pagselebrar sang Red Army Day. Pagkatapos mapamensaran sing mapangamuyuon ini nga butang, ginsilingan ko sila nga indi ko ini mahimo. Ginhatag ko sa ila ang akon mga gamit kag naglakat. Ginsugid nila ako sa deputy director, kag sa kakibot ko, ginpamatian niya ang mga reklamo batok sa akon kag nagsabat: “Ginatahod ko sia tungod sini. Isa sia ka tawo nga may prinsipio.”

Pagpalig-on Gikan sa Daw Indi Mapatihan nga Ginhalinan

Sang Hunyo 8, 1984, eksakto tatlo ka tuig nga nabilanggo ako, ginbuy-an ako. Pagbalik ko sa Ukraine, nagparehistro ako sa militia subong isa anay ka bilanggo. Ginsilingan ako sang mga opisyal nga bistahon liwat ako pagligad sang anom ka bulan kag maayo pa nga maghalin na lang ako sa distrito. Gani naghalin ako sa Ukraine kag nakakita ako sang ulihi sing trabaho sa Latvia. Sa malip-ot nga tion, nagbantala ako kag nagpakig-upod sa magamay nga grupo sang mga Saksi sa Riga, ang kapital sini, kag sa kaiping nga mga lugar. Apang, pagligad sang isa lang ka tuig, gintawag liwat ako nga magsoldado. Ginsilingan ko ang opisyal sa enlistment office (opisina nga nagaatipan sang mga problema sang mga soldado), nga nagdis-ayri na anay ako nga magsoldado. Nagsabat sia sa mabaskog nga tingog: “Nakahibalo ka bala sang ginahimo mo? Tan-awon naton kon ano ang isiling mo sa tenyente koronel!”

Gin-updan niya ako pakadto sa isa ka hulot sa ikaduha nga panalgan diin nagapungko ang tenyente koronel sa likod sang malaba nga lamesa. Namati sia sing maayo samtang ginapaathag ko ang akon panindugan kag nian ginsilingan niya ako nga may tion pa ako agod pamensaran liwat ang akon desisyon antes mag-atubang sa enlistment committee. Paghalin namon sa opisina sang tenyente koronel, ang opisyal nga maakigon nga nagsabdong anay sa akon nagsiling: “Karon kumbinsido na ako nga may yara gid ikaw pagtuo!” Sang nag-atubang ako sa komite sang militar, ginpaathag ko liwat ang akon neutral nga panindugan, kag sadto nga tion, ginpalakat nila anay ako.

Nagapuyo ako sadto sa isa ka balay-dalayunan. Isa ka gab-i, may nagpanuktok sing mahinay sa ganhaan. Ginbuksan ko ini kag nakita ko ang isa  ka lalaki nga nakaamerikana kag may dala nga porpolyo. Ginpakilala niya ang iya kaugalingon, nga nagasiling: “Taga-State Security ako. Nahibaluan ko nga may mga problema ka kag bistahon ka.” “Huo, matuod ina,” sabat ko. Ang lalaki nagpadayon sa pagsiling: “Mabuligan ka namon kon makigkooperar ka sa amon.” “Indi ina mahimo,” siling ko. “Magapabilin ako nga mainunungon sa akon Cristianong mga pagtuluuhan.” Bangod indi niya ako makumbinsi, naglakat sia.

Balik sa Bilangguan, Balik sa Pagbantala

Sang Agosto 26, 1986, ginpamatbatan ako sang National Court sang Riga sing apat ka tuig nga pilit nga pagpangabudlay, kag gindala ako sa Riga Central Prison. Ginbutang nila ako sa isa ka daku nga selda kaupod sang 40 ka bilanggo, kag ginpanikasugan ko nga bantalaan ang tanan nga bilanggo sa amo nga selda. Ang iban nagapangangkon nga nagapati sa Dios; ang iban naman nagkadlaw lamang. Natalupangdan ko nga naggrupo-grupo ang mga lalaki, kag pagligad sang duha ka semana, gindumilian ako sang mga lider sining mga grupo sa pagbantala, kay wala ko kuno ginasunod ang ila wala-masulat nga mga pagsulundan. Ginpaathag ko nga ginbilanggo ako sa sina gid nga rason​​—⁠ginasunod ko ang tuhay nga mga kasuguan.

Padayon ako nga nagbantala sing mainandamon, kag sang makakita ako sing pila ka interesado, nagdumala ako sing pagtuon sa Biblia sa apat sa ila. Sa tion sang amon pagtuon, ginsulat nila sa kuaderno ang sadsaran nga mga panudlo sang Biblia. Pagligad sang pila ka bulan, ginsaylo ako sa guardiado kaayo nga kampo sa Valmiera, diin nagtrabaho ako subong elektrisyan. Nagdumala ako didto sing pagtuon sa Biblia sa isa pa ka elektrisyan nga pagligad sang apat ka tuig, nangin isa sia sang mga Saksi ni Jehova.

Sang Marso 24, 1988, halin sa guardiado kaayo nga kampo, ginsaylo ako sa kaiping nga kabalayan nga kampo. Isa gid yadto ka pagpakamaayo, kay ginhatagan ako sing dugang nga kahilwayan. Ginpatrabaho ako sa nagkalainlain nga lugar sang konstruksion, kag pirme ako nagpangita sing kahigayunan nga makabantala. Masunson ako nga wala sa kampo kay nagabantala ako tubtob sa kagab-ihon, apang wala gid ako sing problema pagpauli ko sa kampo.

Ginpakamaayo ni Jehova ang akon mga panikasog. May pila ka Saksi nga nagapuyo malapit sa kampo, apang isa lang ang Saksi sa banwa mismo kag sia amo si Vilma Krūmin̗a​​—⁠isa ka tigulang nga utod nga babayi. Nagdumala kami ni Sister Krūmin̗a sing madamo nga pagtuon sa Biblia upod sa mga pamatan-on. Ang mga kauturan panalagsa nga naglakbay halin sa Riga agod makigbahin sa ministeryo, kag ang iban nga mga regular payunir naghalin pa sa Leningrad (St. Petersburg na karon). Sa bulig ni Jehova, nakasugod kami sing pila ka pagtuon sa Biblia, kag wala madugay nagpayunir man ako, nga nagahinguyang sing 90 ka oras sa isa ka bulan sa hilikuton nga pagbantala.

Sang Abril 7, 1990, ang akon kaso gin-iskedyul nga repasuhon sa People’s Court sa Valmiera. Sang magsugod ang bista, nakilala ko ang manunumbong. Sia ang pamatan-on nga nasugilanon ko anay sa Biblia! Nakilala niya ako kag nagyuhum sia apang naghipos lang. Madumduman ko pa ang ginsiling sang huwes sa akon sa bista sadto nga adlaw: “Yurii, ang desisyon sa pagbilanggo sa imo sang nagligad nga apat ka tuig supak sa kasuguan. Indi ka nila dapat ginbilanggo.” Hinali lamang nga nahilway ako!

Isa ka Soldado ni Cristo

Sang Hunyo 1990, kinahanglan ko liwat nga magparehistro sa enlistment office agod makakuha sing permiso sa pagpuyo sa Riga. Nagsulod ako sa amo gihapon nga opisina nga may amo gihapon nga malaba nga lamesa nga sang nagligad nga apat ka tuig, nagsiling ako sa tenyente koronel nga indi ako magsoldado. Sini nga tion, nagtindog sia agod tamyawon ako, ginkamusta ako, kag nagsiling: “Makahuluya nga kinahanglan mo pa nga maagihan ini tanan. Ginakasubo ko ang natabo.”

Nagsabat ako: “Soldado ako ni Cristo, kag dapat ko tumanon ang akon katungdanan. Sa bulig  sang Biblia, maagom mo man ang ginsaad ni Cristo sa iya mga sumulunod​​—⁠ang isa ka malipayon nga kabuhi kag walay katapusan nga palaabuton.” (2 Timoteo 2:​3, 4) Ang koronel nagsabat: “Nagbakal ako sing Biblia kasan-o lang, kag ginabasa ko ini karon.” May dala ako nga libro nga Mahimu Ka Mabuhi Sing Dayon sa Paraiso sa Duta.⁠ * Ginbuksan ko ini sa kapitulo nga nagabinagbinag sang tanda sang katapusan nga mga adlaw kag ginpakita ko sa iya kon paano ang tagna sang Biblia may katumanan sa tion naton. Mapinasalamaton nga ginkamusta liwat ako sang koronel kag nagsiling nga kabay nga magmadinalag-on ako sa akon hilikuton.

Sini nga tion ang latagon maputi na agod anihon sa Latvia. (Juan 4:35) Sang 1991, nag-alagad ako subong gulang sa kongregasyon. Duha lang anay ang gintangdo nga mga gulang sa bug-os nga pungsod! Pagligad sang isa ka tuig, ang nagaisahanon nga kongregasyon sa Latvia gintunga​​—⁠ang isa nagahambal sing Latvian kag ang isa naman sing Ruso. Pribilehiyo ko nga mag-alagad sa Ruso nga kongregasyon. Kadasig gid sang pag-uswag amo nga pagkadason nga tuig ang amon kongregasyon ginbahin sa tatlo! Kon panumdumon ko ang nagligad, maathag nga ginatuytuyan mismo ni Jehova ang iya mga karnero padulong sa iya organisasyon.

Sang 1998, gintangdo ako nga mag-alagad subong espesyal payunir sa Jelgava, isa ka banwa nga 40 kilometros bagatnan-katundan sang Riga. Sadto man nga tuig, isa ako sa nahauna nga gin-agda gikan sa Latvia nga mag-eskwela sa Ministerial Training School sa Ruso nga hambal sa Solnechnoye, malapit sa St. Petersburg, Rusya. Samtang nagaeskwela, nahangpan ko kon daw ano ka importante nga magpakita sing gugma sa mga tawo agod magmadinalag-on sa ministeryo. Wala labot sa mga butang nga gintudlo sa eskwelahan, ang gugma kag igtalupangod nga ginpakita sa amon sang pamilya Bethel kag sang mga instruktor sang eskwelahan nagpalig-on gid sa akon.

Isa pa ka importante nga hitabo ang natabo sa akon kabuhi sang 2001 sang nagpakasal kami ni Karina, nga isa ka maanyag nga Cristiano. Ginbuylugan ako ni Karina sa pinasahi nga bug-os tion nga pag-alagad, kag napalig-on ako kada adlaw kon makita ko ang akon asawa nga malipayon nga nagapauli halin sa pag-alagad sa latagon. Sa pagkamatuod, makalilipay gid nga mag-alagad kay Jehova. Ang mapintas nga mga inagihan ko sa Komunista nga rehimen nagtudlo sa akon nga magsalig sa iya sing bug-os. Takus gid ang bisan ano nga sakripisyo kon handum sang isa nga huptan ang pagpakig-abyan ni Jehova kag suportahan ang iya pagkasoberano. Ang pagbulig sa iban nga makatuon tuhoy kay Jehova naghatag sing katuyuan sa akon kabuhi. Isa gid ka dalayawon nga kadungganan para sa akon nga maalagad si Jehova “subong isa ka maayo nga soldado ni Cristo.”​—⁠2 Timoteo 2:3.

[Nota]

^ par. 29 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova apang wala na ginaimprinta.

[Retrato sa pahina 10]

Ginpamatbatan ako sing apat ka tuig nga pilit nga pagpangabudlay kag ginbilanggo sa Riga Central Prison

[Retrato sa pahina 12]

Upod si Karina sa ministeryo