Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Ano ang basihan nga makasiling kita nga ang mga prase nga “ang isa nga amo lamang ang may pagkadimamalatyon” kag ang isa “nga walay tawo nga nakakita ukon makakita” nagapatuhoy kay Jesus kag indi kay Jehova nga Dios?

Si apostol Pablo nagsulat: “Ini nga pagpahayag ipakita sang malipayon kag lamang nga Gamhanan nga Manuggahom sa gintalana nga panahon sini, sia nga Hari sang mga nagagahom subong mga hari kag Ginuo sang mga nagagahom subong mga ginuo, ang isa nga amo lamang ang may pagkadimamalatyon, nga nagapuyo sa kapawa nga di-mapalapitan, nga walay tawo nga nakakita ukon makakita.”​​—⁠1 Timoteo 6:​15, 16.

Ang mga komentarista sang Biblia nagpangatarungan: ‘Paano ang mga prase subong sang “ang isa nga amo lamang ang may pagkadimamalatyon,” ang “lamang nga Gamhanan nga Manuggahom,” kag ang isa “nga walay tawo nga nakakita ukon makakita” nagapatuhoy sa iban pa magluwas sa Labing Gamhanan?’ Matuod, ginagamit ining mga termino sa paglaragway kay Jehova. Apang, ginapakita sang konteksto sang 1 Timoteo 6:​15, 16 nga espesipiko nga ginapatuhuyan ni Pablo si Jesus.

Sa katapusan nga bahin sang bersikulo 14, ginsambit ni Pablo ang “pagpahayag sang aton Ginuong Jesucristo.” (1 Timoteo 6:14) Gani, sang nagsiling si Pablo sa bersikulo 15 nga “ini nga pagpahayag ipakita sang malipayon kag lamang nga Gamhanan nga Manuggahom sa gintalana nga panahon sini,” ginapatuhuyan niya ang pagpahayag ni Jesus, kag indi ni Jehova nga Dios. Sin-o, kon amo, ang “lamang nga Gamhanan nga Manuggahom”? Daw rasonable nga ihinakop nga si Jesus amo ang Gamhanan nga Manuggahom nga ginpatuhuyan ni Pablo. Ngaa? Maathag nga ginapakita sang konteksto nga ginapaanggid ni Pablo si Jesus sa tawhanon nga mga manuggahom. Si Jesus gid, subong sang ginsulat ni Pablo, ang “Hari sang mga [tawo nga] nagagahom subong mga hari kag Ginuo sang mga [tawo nga] nagagahom subong mga ginuo.”⁠ * Huo, kon ikomparar sa ila, si Jesus ang “lamang nga Gamhanan nga Manuggahom.” Ginhatag kay Jesus ang “pagbulut-an kag kadungganan kag ginharian, agod nga ang mga katawhan, mga pungsod kag mga hambal mag-alagad tanan sa iya.” (Daniel 7:14) Wala sing tawhanon nga manuggahom ang makapangangkon sinang posisyon!

Kamusta naman ang prase nga “ang isa nga amo lamang ang may pagkadimamalatyon”? Liwat nga ginpaanggid si Jesus sa tawhanon nga mga hari. Wala sing tawhanon nga manuggahom ang makapangangkon nga ginhatagan sang pagkadimamalatyon, kundi si Jesus lamang. Si Pablo nagsulat: “Nakahibalo kita nga si Cristo nga nabanhaw indi na gid mapatay liwat; ang kamatayon wala na sing kagamhanan sa iya.” (Roma 6:9) Gani, si Jesus ang una nga ginalaragway sa Biblia nga nakabaton sang dulot nga pagkadimamalatyon. Sa pagkamatuod, sang ginsulat ini ni Pablo, si Jesus lamang ang ginhatagan sang di-mamalatyon nga kabuhi.

Dapat man naton dumdumon nga sayop kon isiling ni Pablo nga si Jehova nga Dios lamang ang di-mamalatyon, kay si Jesus di-mamalatyon man sang ginsulat ni Pablo yadtong mga pulong. Apang puede isiling ni Pablo nga si Jesus lamang ang di-mamalatyon kon ipaanggid sa dutan-on nga mga manuggahom.

Dugang pa, matuod gid nga sa tapos si Jesus mabanhaw kag magkayab sa langit, mahimo sia ilaragway subong ang isa nga “walay tawo nga nakakita ukon makakita.” Matuod, si Jesus makita sang mga hinaplas nga mga disipulo kon mapatay na sila kag banhawon sa langit subong espiritu nga mga tinuga. (Juan 17:24) Apang wala sing tawo sa duta ang makakita sa kahimayaan ni Jesus. Nian, husto lang isiling nga pagkatapos sang pagkabanhaw kag pagkayab ni Jesus, “walay tawo” ang aktual nga nakakita sa iya.

Matuod nga kon pahapyawan lamang, ang mga ginlaragway sang 1 Timoteo 6:​15, 16 daw nagapatuhoy sa Dios. Apang ang konteksto sang mga pulong ni Pablo​​—⁠lakip ang iban pa nagasakdag nga mga teksto​​—⁠nagapakita nga si Jesus amo ang ginapatuhuyan ni Pablo.

[Nota]

^ par. 5 Ang kaanggid nga mga ekspresyon sa 1 Corinto 8:​5, 6; Bugna 17:​12, 14; 19:16 napatuhoy kay Jesus.