Ipabanaag Mo Bala ang Himaya sang Dios?

“Kita . . . nagapabanaag sang himaya ni Jehova kaangay sang mga salaming.”​—⁠2 CORINTO 3:18.

1. Ano ang nakita ni Moises, kag ano ang natabo pagkatapos?

ISA yadto sa labing makapulunaw nga mga palanan-awon nga nakita sang tawo. Sang si Moises isahanon lamang sa Bukid Sinai, ginpasugtan ang iya tumalagsahon gid nga pangabay. Gintugutan sia nga makita ang wala pa gid makita sang bisan sin-o nga tawo​—⁠ang himaya ni Jehova. Sa pagkamatuod, wala makita ni Moises si Jehova sing direkta. Makasililaw gid ang dagway sang Dios amo nga wala sing tawo ang makakita sa iya kag mabuhi pa. Gani, gintabon ni Jehova ang iya “palad” kay Moises subong isa ka pangamlig nga lipon tubtob nga nakaagi na Sia, ayhan paagi sa isa ka anghel nga tiglawas. Nian gintugutan ni Jehova si Moises nga makita ang silak sining diosnon nga himaya. Nagpakighambal man si Jehova kay Moises paagi sa isa ka anghel. Ginalaragway sang Biblia ang natabo pagkatapos: “Kag natabo sang nagdulhog si Moises gikan sa Bukid Sinai . . . nga ang panit sang iya nawong nagasilak bangod sang pagpakighambal niya [kay Jehova].”​—⁠Exodo 33:18⁠–​34:​7, 29.

2. Ano ang ginsulat ni apostol Pablo tuhoy sa himaya nga ginapabanaag sang mga Cristiano?

2 Handurawa nga upod ka kay Moises sa sadto nga bukid. Daw ano ka makakulunyag nga makita ang kasilaw sang Labing Gamhanan kag mabatian ang iya mga pulong! Daw ano nga kadungganan ang magdulhog sa Bukid Sinai upod kay Moises, ang manugpatunga sang Kasuguan nga katipan! Apang, nahibaluan mo bala nga sa pila ka paagi ginapabanaag sang matuod nga mga Cristiano ang himaya sang Dios sa isa ka paagi nga labaw pa sa pagpabanaag sini ni Moises? Masapwan ining makapulukaw sang hunahuna nga kamatuoran sa sinulatan ni apostol Pablo. Nagsulat sia nga ang hinaplas nga mga Cristiano “nagapabanaag sang himaya ni Jehova kaangay sang mga salaming.” (2 Corinto 3:​7, 8, 18) Sa isa ka kahulugan, ginapabanaag man sang mga Cristiano nga may dutan-on nga paglaum ang himaya sang Dios.

Kon Paano Ginapabanaag sang mga Cristiano ang Himaya sang Dios

3. Paano naton nakilala si Jehova sa mga paagi nga wala mahimo ni Moises?

3 Paano naton mapabanaag ang himaya sang Dios? Wala naton makita ukon mabatian si Jehova subong sang naeksperiensiahan ni Moises. Apang, nakilala naton si Jehova sa mga paagi nga wala mahimo ni Moises. Nag-abot si Jesus subong Mesias halos 1,500 ka tuig na sa tapos mapatay si Moises. Busa, wala mahibalui ni Moises kon paano natuman ang Kasuguan kay Jesus, nga napatay agod gawaron ang mga tawo gikan sa daku nga pagpigos sang sala kag kamatayon. (Roma 5:​20, 21; Galacia 3:19) Dugang pa, limitado lamang ang nahangpan ni Moises sa pagkahalangdon sang katuyuan ni Jehova, nga nasentro sa Mesianikong Ginharian kag sa dutan-on nga Paraiso nga paluntaron sini. Sa amo, nahangpan naton ang himaya ni Jehova, indi paagi sa aton literal nga mga mata, kundi paagi sa mga mata sang pagtuo nga napasad sa mga panudlo sang Biblia. Dugang pa, nabatian naton ang tingog ni Jehova, indi paagi sa isa ka anghel, kundi paagi sa Biblia, ilabi na ang Mga Ebanghelyo, nga tuman katahom nga nagalaragway sang mga panudlo kag ministeryo ni Jesus.

4. (a) Paano ginapabanaag sang hinaplas nga mga Cristiano ang himaya sang Dios? (b) Sa anong mga paagi mapabanaag sang mga may dutan-on nga paglaum ang himaya sang Dios?

4 Bisan pa wala ginapabanaag sang mga Cristiano ang himaya sang Dios paagi sa silak nga nagagikan sa ila mga nawong, nagasanag ang ila mga nawong samtang ginasugid nila sa iban ang mahimayaon nga personalidad kag mga katuyuan ni Jehova. Tuhoy sa aton adlaw, gintagna ni manalagna Isaias nga ang katawhan sang Dios ‘pat-od nga magapahayag sang himaya ni Jehova sa tunga sang mga pungsod.’ (Isaias 66:19) Dugang pa, ang 2 Corinto 4:​1, 2 nagasiling: “Sanglit nabaton namon ining ministeryo . . . , gintalikdan namon ang natago  nga mga butang nga dapat ikahuya, nga wala nagalakat nga may limbong, ukon ginasimbugan ang pulong sang Dios, kundi paagi sa paghimo nga dayag sang kamatuoran nga nagarekomendar sang amon kaugalingon sa tagsa ka konsiensia sang tawo sa itululok sang Dios.” Partikular nga ginpatuhuyan ni Pablo ang hinaplas nga mga Cristiano, nga “mga ministro sang bag-ong katipan.” (2 Corinto 3:6) Apang may epekto ang ila ministeryo sa di-maisip nga kadamuon nga nakatigayon sing paglaum nga mabuhi sing walay katapusan sa duta. Ang pagministeryo sining duha ka grupo nagadalahig sang pagpabanaag sang himaya ni Jehova indi lamang sa ila ginatudlo kundi sa ila man pagkabuhi. Responsibilidad kag pribilehiyo naton nga ipabanaag ang himaya sang Labing Mataas nga Dios!

5. Ebidensia sang ano ang aton espirituwal nga kabuganaan?

5 Ang mahimayaon nga maayong balita sang Ginharian sang Dios ginabantala karon sa bug-os napuy-an nga duta, subong sang gintagna ni Jesus. (Mateo 24:14) Ang mga indibiduwal sa tanan nga pungsod, tribo, katawhan, kag hambal makunyagon nga nagabaton sang maayong balita kag nagbag-o sang ila kabuhi agod himuon ang kabubut-on sang Dios. (Roma 12:⁠2; Bugna 7:9) Kaangay sang nahauna nga mga Cristiano, indi nila mauntatan ang paghambal tuhoy sa mga butang nga ila nakita kag nabatian. (Binuhatan 4:20) Kapin sa anom ka milyon ka tawo, labaw sa bisan ano nga tion sa maragtas sang tawo, ang nagapabanaag sang himaya sang Dios karon. Isa ka bala sa ila? Ang espirituwal nga kabuganaan sang katawhan sang Dios nagahatag sing makakumbinsi nga ebidensia sang pagpakamaayo kag pag-amlig ni Jehova. Bangod sang gamhanan nga mga puersa nga nagapamatok sa aton, labi pa kaathag nga ang espiritu ni Jehova yara sa aton. Tan-awon naton kon ngaa subong sini.

Indi Mapahipos ang Katawhan sang Dios

6. Ngaa kinahanglan ang pagtuo kag kaisog agod makatindog dampig kay Jehova?

6 Pananglit ginpangabay ka nga magtestigo sa korte batok sa isa ka walay kaluoy nga kriminal. Nahibaluan mo nga ini nga kriminal may isa ka gamhanan nga organisasyon kag himuon niya ang tanan agod punggan ka sa pagbuyagyag sa iya. Sa pagtestigo batok sa sini nga kriminal, kinahanglan mo ang kaisog kag kompiansa nga amligan ka sang mga awtoridad gikan sa iya. Kaanggid sini ang kahimtangan naton. Sa pagpanaksi kay Jehova kag sa iya mga katuyuan, nagatestigo kita batok kay Satanas nga Yawa, ginabuyagyag sia subong manugpatay kag butigon nga nagapatalang sa bug-os napuy-an nga duta. (Juan 8:44; Bugna 12:9) Kinahanglan mo ang pagtuo kag kaisog agod makatindog ka dampig kay Jehova kag batok sa Yawa.

7. Daw ano ka impluwensiado si Satanas, kag ano ang ginatinguhaan niya nga himuon?

7 Sa pagkamatuod, si Jehova amo ang Supremo. Ang iya gahom labaw gid sangsa iya ni Satanas. Makasalig kita nga indi lamang may ikasarang si Jehova kundi nalangkag man sia nga amligan kita samtang nagaalagad kita sa iya sing mainunungon. (2 Cronica 16:9) Apang, si Satanas manuggahom sang mga demonyo kag sang kalibutan sang katawhan nga nahamulag sa Dios. (Mateo 12:​24, 26; Juan 14:30) Bangod nalimitehan sia sa duta kag may “daku nga kaakig,” mabaskog nga ginapamatukan ni Satanas ang mga alagad ni Jehova kag ginagamit niya ang kalibutan nga kontrolado niya sa pagtinguha nga pahipuson ang tanan nga nagabantala sing maayong balita. (Bugna 12:7-9, 12, 17) Paano niya ginahimo ini? Sa di-magkubos tatlo ka paagi.

8, 9. Paano ginagamit ni Satanas ang sayop nga gugma, kag ngaa dapat naton pilion sing maayo ang aton mga kaupod?

 8 Ang isa ka paagi nga ginagamit ni Satanas sa pag-upang sa aton amo ang mga alatipanon sang kabuhi. Ang mga tawo sa sining katapusan nga mga adlaw mga mahigugmaon sa kuarta, mahigugmaon sa kaugalingon, kag mahigugmaon sa kinasadya. Indi sila mahigugmaon sa Dios. (2 Timoteo 3:1-4) Bangod masako sila sa mga alatipanon sang adlaw-adlaw nga pagkabuhi, ang kalabanan nga mga tawo ‘wala nagasapak’ sa maayong balita nga ginadala naton sa ila. Wala sila sing interes sa kamatuoran sang Biblia. (Mateo 24:37-39) Makalalaton ini nga panimuot kag mahimo nga magpabaya man kita sa espirituwal. Kon tugutan naton ang aton kaugalingon nga palambuon ang gugma sa materyal nga mga butang kag sa mga kalalipayan sang kabuhi, ang aton gugma sa Dios magabugnaw.​—⁠Mateo 24:12.

9 Bangod sini, ginapili gid sing maayo sang mga Cristiano ang ila mga kaupod. “Sia nga nagalakat upod sa maalam nga mga tawo magaalam,” sulat ni Hari Solomon, “apang sia nga nagapakig-angot sa mga buangbuang magaantos.” (Hulubaton 13:20) Kabay nga ‘maglakat’ kita upod sa mga nagapabanaag sang himaya sang Dios. Makalilipay gid ini! Samtang nagapakigtipon kita upod sa aton espirituwal nga mga kauturan nga lalaki kag babayi sa aton mga miting kag sa iban pa nga mga tion, ginapalig-on kita sang ila gugma, pagtuo, kalipay, kag kaalam. Ining mapuslanon nga pagpakig-upod nagapalig-on sang aton determinasyon nga magpadayon sa aton ministeryo.

10. Sa anong mga paagi ginagamit ni Satanas ang pagyubit batok sa mga nagapabanaag sang himaya sang Dios?

10 Ang ikaduha nga paagi nga ginagamit ni Satanas sa pagtinguha nga pauntaton ang tanan nga Cristiano sa pagpabanaag sang himaya sang Dios amo ang pagyubit. Indi kita dapat makibot sa sini nga taktika. Sa tion sang iya ministeryo sa duta, ginyubit si Jesucristo​—⁠ginkadlawan, ginyam-iran, ginhimo nga kaladlawan, ginpasipalahan, kag ginduplaan pa gani. (Marcos 5:40; Lucas 16:14; 18:32) Ginyaguta man ang nahauna nga mga Cristiano. (Binuhatan 2:13; 17:32) Amo man ang ginahimo sa mga alagad ni Jehova karon. Suno kay apostol Pedro, butangbutangan sila subong “butig nga mga manalagna.” “Sa katapusan nga mga adlaw,” tagna ni Pedro, “ang mga mayubiton magaabot nga may pagyubit, nga nagalakat suno sa ila kaugalingon nga mga kailigbon kag nagasiling: ‘Diin ining ginsaad nga presensia niya? Ti, . . . ang tanan nga butang nagapadayon sing subong gid kutob sa ginsuguran sang pagtuga.’” (2 Pedro 3:​3, 4) Ginayubit ang katawhan sang Dios nga indi sila realistiko. Ang mga talaksan sa moral sang Biblia ginatamod nga kinaraan na. Ginatamod sang madamo ang mensahe nga ginabantala naton nga isa ka kabuangan. (1 Corinto 1:​18, 19) Subong mga Cristiano, mahimo nga yubiton kita sa eskwelahan, sa trabaho, kag kon kaisa bisan gani sang aton mga kapamilya. Walay kahadlok nga ginapabanaag gihapon naton ang himaya sang Dios paagi sa aton pagbantala, kay kaangay ni Jesus nahibaluan naton nga ang Pulong sang Dios kamatuoran.​—⁠Juan 17:17.

11. Paano ginagamit ni Satanas ang paghingabot sa pagtinguha nga pahipuson ang mga Cristiano?

11 Ang ikatlo nga taktika nga ginagamit sang Yawa sa pagtinguha nga pahipuson kita amo ang pagpamatok ukon paghingabot. Ginsingganan ni Jesus ang iya mga sumulunod: “Itugyan kamo sang mga tawo sa kapipit-an kag pamatyon kamo, kag  dumtan kamo sang tanan nga pungsod tungod sa akon ngalan.” (Mateo 24:9) Sa pagkamatuod, subong mga Saksi ni Jehova, mapintas nga ginahingabot kita sa madamo nga bahin sang duta. Nahibaluan naton nga gintagna ni Jehova sang una pa nga magaluntad ang dumot ukon kaawayon sa tunga sang mga nagaalagad sa Dios kag sang mga nagaalagad kay Satanas nga Yawa. (Genesis 3:15) Nahibaluan man naton nga paagi sa paghupot sang aton integridad sa idalom sang pagtilaw, nagatestigo kita sa pagkamatarong sang bug-os uniberso nga pagkasoberano ni Jehova. Ang pagkahibalo sini makapalig-on sa aton bisan sa idalom sang pinakamabudlay nga mga kahimtangan. Wala sing paghingabot ang makapahipos sa aton tubtob san-o kon determinado kita nga ipabanaag ang himaya sang Dios.

12. Ngaa dapat kita magkasadya samtang nagapabilin kita nga matutom walay sapayan sang pagpamatok ni Satanas?

12 Ginapamatukan mo bala ang pangganyat sang kalibutan kag nagapabilin nga matutom walay sapayan sang pagyubit kag pagpamatok? Nian may rason ka sa pagkasadya. Ginpasalig ni Jesus ang mga magasunod sa iya: “Malipayon kamo kon ginapakahuy-an kamo sang mga tawo kag ginahingabot kamo kag binutig nga ginahambalan kamo sang tanan nga sahi sang kalautan tungod sa akon. Magkasadya kamo kag magtumbo sa kalipay, kay daku ang inyo padya sa mga langit; kay sa sina nga paagi ginhingabot nila ang mga manalagna nga nauna sa inyo.” (Mateo 5:​11, 12) Ang imo pagbatas nagahatag sing ebidensia nga ang gamhanan nga balaan nga espiritu ni Jehova yara sa imo, nga nagabulig sa imo sa pagpabanaag sang iya himaya.​—⁠2 Corinto 12:9.

Nagabatas sa Bulig ni Jehova

13. Ano ang panguna nga rason kon ngaa nagabatas kita sa aton Cristianong ministeryo?

13 Ang panguna nga rason kon ngaa nagabatas kita sa ministeryo amo nga ginahigugma naton si Jehova kag nalipay kita nga ipabanaag ang iya himaya. May huyog ang mga tawo nga ilugon ang mga ginahigugma kag ginatahod nila, kag wala na sing maglabaw pa kay Jehova nga Dios nga takus naton ilugon. Bangod sang iya daku nga gugma, ginpadala niya ang iya Anak sa duta agod magpanaksi sa kamatuoran kag gawaron ang matinumanon nga katawhan. (Juan 3:16; 18:37) Kaangay sang Dios, ginahandum naton nga ang tanan nga tawo maghinulsol kag maluwas; amo kon ngaa nagabantala kita sa ila. (2 Pedro 3:9) Ini nga handum, upod ang aton determinasyon nga ilugon ang Dios, nagapahulag sa aton nga magpadayon sa pagpabanaag sang iya himaya paagi sa aton ministeryo.

14. Paano kita ginapabakod ni Jehova agod makabatas kita sa aton ministeryo?

14 Apang, ang ginahalinan gid sang aton kusog sa pagbatas sa Cristianong ministeryo amo si Jehova. Ginapabaskog kag ginapabakod niya kita paagi sa iya espiritu, organisasyon, kag sa iya Pulong, ang Biblia. Si Jehova “nagahatag sing pagbatas” sa bisan sin-o nga handa sa pagpabanaag sang iya  himaya. Ginasabat niya ang aton mga pangamuyo kag ginahatagan kita sing kaalam sa pag-atubang sa mga pagtilaw. (Roma 15:⁠5; Santiago 1:5) Dugang pa, indi pagtugutan ni Jehova ang pagtilaw nga indi naton mabatas. Kon magsalig kita kay Jehova, magahimo sia sing dalan nga maguaan agod nga makapadayon kita sa pagpabanaag sang iya himaya.​—⁠1 Corinto 10:13.

15. Ano ang nagabulig sa aton sa pagbatas?

15 Ang pagbatas sa aton ministeryo nagahatag sing ebidensia nga ang espiritu sang Dios yara sa aton. Bilang ilustrasyon: Pananglit ginlihog ka nga ipanagtag sa mga balay ang isa ka sahi sang tinapay. Ginsilingan ka nga himuon mo ini sa imo kaugalingon nga tion kag ikaw ang magasto. Dugang pa, wala magdugay narealisar mo nga pila lamang ka tawo ang naluyag sang imo tinapay; ang iban nagapamatok pa gani sa imo panikasog nga ipanagtag ini. Sa banta mo ayhan padayunon mo pa ina nga hilikuton kada bulan kag kada tuig? Ayhan indi na. Apang, mahimo nga tinuig na kag mga dekada pa gani nga ginapanikasugan mo nga iwali ang maayong balita nga ikaw ang nagagasto kag sa imo kaugalingon nga tion. Ngaa? Indi bala bangod ginahigugma mo si Jehova kag paagi sa iya espiritu ginapadyaan niya ang imo mga panikasog paagi sa pagbulig sa imo nga makabatas? Amo gid sa pagkamatuod!

Isa ka Hilikuton nga Dapat Dumdumon

16. Ang pagbatas sa aton ministeryo nagakahulugan sing ano para sa aton kag para sa mga nagapamati sa aton?

16 Ang ministeryo sang bag-ong katipan isa ka regalo nga wala sing kaanggid. (2 Corinto 4:7) Sing kaanggid, ang Cristianong ministeryo nga ginahimo sang iban nga mga karnero sa bug-os nga kalibutan isa man ka bahandi. Subong sang ginsulat ni Pablo kay Timoteo, samtang padayon ka nga nagabatas sa imo ministeryo, “maluwas mo ang imo kaugalingon kag ang mga nagapamati sa imo.” (1 Timoteo 4:16) Hunahunaa kon ano ang kahulugan sina. Ang maayong balita nga ginabantala mo nagatanyag sa iban sing kahigayunan nga mabuhi tubtob sa walay katubtuban. Makapalambo ka sing mabakod nga pag-abyanay upod sa mga ginabuligan mo sa espirituwal. Handurawa kon daw ano ka makalilipay ang mabuhi sing dayon sa Paraiso upod sa mga nabuligan mo nga makatuon tuhoy sa Dios! Pat-od nga indi gid nila malipatan ang imo mga panikasog sa pagbulig sa ila. Daw ano ini ka makaalayaw!

17. Ngaa ang aton tion isa ka tumalagsahon nga hut-ong sang tion sa maragtas sang tawo?

17 Nagakabuhi ka sa isa ka tumalagsahon nga hut-ong sang tion sa maragtas sang tawo. Indi na liwat pag-ibantala ang maayong balita sa kalibutan nga nahamulag sa Dios. Nagkabuhi si Noe sa subong sini nga kalibutan, kag nakita niya nga nagtaliwan ini. Pat-od gid nga nalipay sia nga gintuman niya sing matutom ang kabubut-on sang Dios nga magtukod sing arka, nga nagdul-ong sa kaluwasan niya kag sang iya pamilya! (Hebreo 11:7) Maagom mo man ina nga kalipay. Hunahunaa kon ano ang batyagon mo sa bag-ong kalibutan samtang ginabalikid mo ang imo pagpanghikot sa sining katapusan nga mga adlaw, kay nahibaluan mo nga ginhimo mo ang imo masarangan sa pagsakdag sa mga intereses sang Ginharian.

18. Ano nga pasalig kag pagpalig-on ang ginahatag ni Jehova sa iya mga alagad?

18 Kon amo, padayon nga ipabanaag naton ang himaya sang Dios. Ang paghimo naton sini mangin isa ka butang nga dumdumon naton tubtob sa walay katubtuban. Ginadumdom man ni Jehova ang aton mga binuhatan. Ginahatag sang Biblia ini nga pagpalig-on: “Ang Dios indi di-matarong nga malipat sa inyo binuhatan kag sa gugma nga ginpakita ninyo tungod sa iya ngalan, nga nag-alagad kamo sa mga balaan kag padayon nga nagaalagad. Apang ginahandum namon nga ang kada isa sa inyo magpakita sang amo man nga kapisan agod may bug-os nga kapat-uran sang paglaum tubtob sa katapusan, agod nga indi kamo magmahinay, kundi mangin mga manug-ilog nila nga paagi sa pagtuo kag pagpailob nagapanubli sang mga saad.”​—⁠Hebreo 6:10-12.

Mapaathag Mo Bala?

• Paano ginapabanaag sang mga Cristiano ang himaya sang Dios?

• Ano ang pila ka taktika nga ginagamit ni Satanas sa iya pagtinguha nga pahipuson ang katawhan sang Dios?

• Ano ang ebidensia nga ang espiritu sang Dios yara sa aton?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 15]

Ang nawong ni Moises nagpabanaag sing himaya

[Mga retrato sa pahina 16, 17]

Ginapabanaag naton ang himaya sang Dios sa aton ministeryo