Trabaho—Makapaladya Ukon Makasulumpa?

“Wala na sing maayo pa sa tawo sangsa . . magkalipay ang iya kalag sa kaayuhan sang iya kinabudlayan.”​—⁠Manugwali 2:24.

“TUMAN gid kalapyo pagkatapos sang trabaho.” Sa isa ka surbe sining karon lang, amo sini ang masami gid nga ginabatyag sang 1 sa 3 ka empleyado. Indi ini katingalahan sa isa ka kahimtangan nga ang mga tawo ginahul-an; nagatrabaho sila sing mas malawig kag ginadala pa ini sa balay​—⁠dugangan pa sang mga amo nga talagsa lang nagapasalamat.

Sang kinahanglan na ang tigdamo nga pagprodukto, nagbatyag ang madamo nga trabahador nga daw wala na sing kabilinggan ang ila hinimuan sa isa ka daku nga kompanya. Masami nga nagakadulaan sila sing kapagsik kag pagkamapahituon. Natural lang nga maapektuhan sini ang pagtamod sang mga tawo sa trabaho. Madali sila magtinamad. Mahimo nga madula man ang handum sang isa nga mangin eksperto sa iya ginahimo. Bangod sini, mahimo sia matak-an sa trabaho mismo, ayhan kaugtan pa gani ini.

 Pag-usisa sa Aton Panimuot

Matuod, indi naton pirme mabag-o ang aton mga kahimtangan. Apang, wala ka bala nagaugyon nga sarang naton mabag-o ang aton panimuot? Kon medyo negatibo na ang imo panimuot sa trabaho, maayo nga binagbinagon mo ang pagtamod sang Dios kag mga prinsipio may kaangtanan sa sini. (Manugwali 5:18) Madamo ang nakasapo nga ang pagbinagbinag sini naghatag sa ila sing kalipay kag kaayawan sa ila trabaho.

Ang Dios amo ang Supremo nga Manugpangabudlay. Ang Dios nagapangabudlay. Ayhan wala naton sia ginahunahuna nga amo sini, apang amo sini ang una nga pagpakilala niya sa iya kaugalingon sa Biblia. Ang kasaysayan sang Genesis nagasugod sa pagpanuga ni Jehova sang mga langit kag duta. (Genesis 1:1) Hunahunaa ang madamo nga katungdanan sang Dios sang nagsugod sia sa pagpanuga​—⁠desinyador, organisador, enhinyero, dibuhista, eksperto sa pagpili sang mga materyales, taghimo sang proyekto, kemiko, biologo, zoologist, programmer, linguistiko, sa pagsambit sang pila lamang.​—⁠Hulubaton 8:​12, 22-31.

Ano ang kalidad sang pinangabudlayan sang Dios? Ang rekord sang Biblia nagasiling nga ini “maayo,” kag “tama gid ini kaayo.” (Genesis 1:​4, 31) Sa pagkamatuod, ang tinuga “nagapahayag sang himaya sang Dios,” kag kita man dapat magdayaw sa iya!​—⁠Salmo 19:⁠1; 148:1.

Apang, ang pagpangabudlay sang Dios wala natapos sa pagtuga sa pisikal nga kalangitan kag duta kag sa unang tawhanon nga mag-asawa. Ang Anak ni Jehova, nga si Jesucristo, nagsiling: “Ang akon Amay padayon nga nagapangabudlay tubtob karon.” (Juan 5:17) Huo, si Jehova padayon nga nagapangabudlay paagi sa pag-aman kag pagsakdag sa iya mga tinuga, kag pagluwas sa iya matutom nga mga sumilimba. (Nehemias 9:⁠6; Salmo 36:⁠6; 145:​15, 16) Ginagamit pa gani niya ang mga tawo, ang mga “masigkamanugpangabudlay sang Dios,” agod magbulig sa pagtapos sang pila ka buluhaton.​—⁠1 Corinto 3:9.

Mahimo mangin makapaladya ang trabaho. Wala bala nagsiling ang Biblia nga ang trabaho isa ka pagpakamalaut? Ang Genesis 3:17-19 mahimo daw nagapahangop nga ginsilutan sang Dios sanday Adan kag Eva bangod sang ila pagrebelde paagi sa pagpabudlay sang trabaho sa ila. Sang ginpakamalaut yadtong una nga mga tawo, ang Dios nagsiling kay Adan: “Sa balhas sang imo nawong magakaon ka sing tinapay tubtob nga magbalik ka sa duta.” Ginpakamalaut bala sini sing bug-os ang trabaho?

Wala. Sa baylo, bangod sang pagkadimatutom nanday Adan kag Eva, indi na mapasangkad sadto ang Edeniko nga Paraiso. Ginpakamalaut na sang Dios ang duta. Agod mabuhi kinahanglan ang pagpabalhas kag pagpangabudlay gid sa pagtaliuma sang duta.​—⁠Roma 8:​20, 21.

Sa baylo nga ilaragway ang trabaho subong isa ka pagpakamalaut, ginapakita sang Biblia nga isa ini ka pagpakamaayo nga dapat pakabahandion. Subong sang ginpakita kaina, ang Dios mismo isa ka mapisan nga manugpangabudlay. Bangod gintuga ni Jehova ang mga tawo sa iya dagway, ginhatag niya sa ila ang ikasarang kag awtoridad agod gamhan ang mga tinuga niya sa duta. (Genesis 1:​26, 28; 2:15) Ini nga asaynment ginhatag antes ginpamulong sang Dios ang mga pulong nga narekord sa Genesis 3:19. Kon ang trabaho isa ka pagpakamalaut kag isa ka kalautan, indi gid palig-unon ni Jehova ang mga tawo nga magtrabaho. Madamo sang ginhimo si Noe kag ang iya pamilya antes kag pagkatapos sang Anaw. Sa Cristianong dag-on, ginpalig-on man ang mga disipulo ni Jesus nga magpangabudlay.​—⁠1 Tesalonica 4:11.

Apang, nahibaluan naton tanan nga ang trabaho makapabug-at gid karon. Ang kahuol, mga katalagman, kataka, kapaslawan, kompetisyon, paglimbong, kag inhustisya pila lamang sang “mga tunok kag mga ragiwriw” nga naangot sa sini. Apang ang trabaho mismo indi isa ka pagpakamalaut. Sa Manugwali 3:13, ginalaragway sang Biblia ang trabaho kag ang mga bunga sini subong isa ka regalo gikan sa Dios.​—⁠Tan-awa ang kahon nga “Pag-atubang sa Kahuol sa Trabaho.”

Mahimaya mo ang Dios sa imo trabaho. Ang kalidad kag kalantip sa sekular nga trabaho pirme gid ginadayaw. Suno sa pagtamod sang Biblia, importante gid ang kalidad sa trabaho. Ang Dios mismo nagpangabudlay sing malantipon. Ginhatagan  niya kita sing talento kag ikasarang, kag luyag niya nga gamiton naton ini sa maayo. Halimbawa, sa tion sang pagtukod sang tabernakulo sa dumaan nga Israel, ginhatagan ni Jehova ang mga tawo kaangay nanday Bezalel kag Oholiab sing kaalam, paghangop, kag ihibalo, agod mahimo nila ang espesipiko nga desinyo kag praktikal nga mga hilikuton. (Exodo 31:1-11) Nagapakita ini nga interesado gid ang Dios sa pagpanghikot, pagkasampaton, desinyo, kag iban pa nga detalye sang ila trabaho.

May daku ini nga kahulugan sa aton pagtamod sa aton mga ikasarang kag mga batasan sa pagtrabaho. Nagabulig ini sa aton nga tamdon ang aton ikasarang kag batasan sa pagtrabaho subong mga regalo gikan sa Dios, nga indi gid pagtamdon sing kubos. Busa, ginapalig-on ang mga Cristiano nga magtrabaho nga daw subong bala nga ginausisa sang Dios ang ila hinimuan: “Bisan ano ang inyo ginahimo, himua ninyo ini sing bug-os kalag subong nga kay Jehova, kag indi sa mga tawo.” (Colosas 3:23) Ginasugo ang mga alagad sang Dios nga mangin maukod kag mapisan sa trabaho, kay  bangod sini labi nga maganyat sa mensahe sang mga Cristiano ang ila mga katrabaho kag ang iban pa.​—⁠Tan-awa ang kahon nga “Pag-aplikar sa mga Prinsipio Sang Biblia sa Ulubrahan.”

Bangod ang aton trabaho makahimaya sa Dios, maayo nga pamangkuton naton ang aton kaugalingon kon bala nagatrabaho kita nga may kalidad kag kapisan. Mahamuot bala ang Dios sa aton mga hinimuan? Naayawan gid bala kita sa paghimo sang gintangdo sa aton nga mga hilikuton? Kon wala, tinguhaan naton nga mag-uswag sa sini nga bahin.​—⁠Hulubaton 10:⁠4; 22:29.

Balanseha ang trabaho sa espirituwalidad. Bisan pa dalayawon ang mapisan nga pagtrabaho, may importante pa gid nga butang agod makasapo sing kaayawan sa trabaho kag sa kabuhi. Ini amo ang espirituwalidad. Si Hari Solomon, nga nangabudlay sing lakas kag nakatigayon sang tanan nga kamanggaran kag kasulhayan sa kabuhi, naghinakop: “Magkahadlok sa matuod nga Dios kag magtuman sa iya mga sugo. Kay amo ini ang bug-os nga katungdanan sang tawo.”​—⁠Manugwali 12:13.

Maathag nga dapat naton talupangdon ang kabubut-on sang Dios sa bisan ano man nga ginahimo naton. Nagapanghikot bala kita nahisanto sa iya kabubut-on, ukon basi batok sa sini? Ginapanikasugan bala naton nga pahamut-an ang Dios, ukon ang aton lamang kaugalingon? Kon wala naton ginahimo ang kabubut-on sang Dios, sa ulihi  magaantos kita sang kasakit bangod sang pagkawalay paglaum, kasubo, kag kabang-awan.

Ginpanugda ni Steven Berglas nga ang hago nga mga ehekutibo ‘magpangita sing mapuslanon nga hilikuton nga naluyagan nila kag himuon ini nga bahin sang ila kabuhi.’ Wala na sing hilikuton nga labing mapuslanon sangsa alagaron ang Isa nga naghatag sa aton sing kalantip kag ikasarang agod magtrabaho sing maayo. Ang pagtrabaho nga nagapahamuot sa aton Manunuga indi magpabatyag sa aton nga wala maayawan. Para kay Jesus, ang hilikuton nga gintangdo sa iya ni Jehova makapabaskog, makaalayaw, kag makapaumpaw subong sang pagkaon. (Juan 4:34; 5:36) Kag dumduma nga ang Dios, ang Supremo nga Manugpangabudlay, nagaagda sa aton nga mangin iya mga “masigkamanugpangabudlay.”​—⁠1 Corinto 3:9.

Ang pagsimba sa Dios kag pag-uswag sa espirituwal nagahanda sa aton sa makapaladya nga hilikuton kag responsibilidad. Sanglit ang ulubrahan masami nga puno sing mga pag-ipit, mga pagbinangig, kag mga hangkat, ang aton nanggamot gid nga pagtuo kag espirituwalidad makahatag sing daku nga kusog samtang ginapanikasugan naton nga mangin mas maayo nga empleyado ukon amo. Sa pihak nga bahin, ang mga kahimtangan sang kabuhi sa sining di-diosnon nga kalibutan makapaalisto sa aton sa mga bahin diin kinahanglan naton maglig-on sa pagtuo.​—⁠1 Corinto 16:​13, 14.

Ang Tion nga Mangin Makapaladya Na ang Trabaho

Ang mga nagapangabudlay karon sing lakas nga alagaron ang Dios makalaum sa tion nga ipasag-uli niya ang Paraiso kag ang bug-os nga duta mapuno na sing mapuslanon nga hilikuton. Gintagna ni Isaias, nga isa ka manalagna ni Jehova, ang tuhoy sa kabuhi sa sina nga tion: “Pat-od nga magapatindog sila sing mga balay kag magapuyo sa sini; kag pat-od nga magatanom sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga sini. Indi sila magpatindog kag iban ang magapuyo; indi sila magtanom kag iban ang magakaon. . . . Ang akon mga pinili bug-os nga magapulos sa binuhatan sang ila mga kamot.”​—⁠Isaias 65:21-23.

Makapaladya gid ang trabaho sa sina nga tion! Paagi sa pagtuon kon ano ang kabubut-on sang Dios para sa imo kag pagpanghikot nahisanto sa sini, kabay nga mangin isa ka sa mga ginpakamaayo ni Jehova kag pirme ‘makakita sing kaayuhan sa bug-os mo nga kinabudlayan.’​—⁠Manugwali 3:⁠13.

[Blurb sa pahina 8]

Ang Dios amo ang Supremo nga Manugpangabudlay: Genesis 1:​1, 4, 31; Juan 5:17

[Blurb sa pahina 8]

Mahimo mangin makapaladya ang trabaho: Genesis 1:28; 2:15; 1 Tesalonica 4:11

[Blurb sa pahina 8]

Mahimaya mo ang Dios sa imo trabaho: Exodo 31:1-11; Colosas 3:23

[Blurb sa pahina 8]

Balanseha ang trabaho sa espirituwalidad: Manugwali 12:13; 1 Corinto 3:9

[Kahon/Retrato sa pahina 6]

PAG-ATUBANG SA KAHUOL SA TRABAHO

Ginkabig sang mga propesyonal sa medisina ang kahuol sa trabaho subong makatalagam. Mahimo ini tunaan sang ulser kag kapung-aw kag makadul-ong pa gani sa paghikog. Ang mga Hapones may termino para sa sini​—⁠karoshi, “kamatayon bangod sang sobra nga pagtrabaho.”

Makapahuol ang nanuhaytuhay nga mga kahimtangan sa trabaho. Nagalakip ini sing pagbag-o sang oras ukon kahimtangan sa trabaho, problema sa superyor, pagbag-o sang responsibilidad ukon sahi sang trabaho, pagretiro, kag pagpahalin sa trabaho. Gintinguhaan sang iban nga palagyuhan ini nga kahuol paagi sa pagbag-o sang trabaho ukon palibot. Ginhipsan na lang sang iban ini nga kahuol, apang nadayag ini sa iban nga bahin sang kabuhi, nga sa masami sa pamilya. Ang iban nga tawo nag-antos pa gani sa emosyon, nga nagresulta sa tuman gid nga kapung-aw kag pagkawalay paglaum.

Nasangkapan sing maayo ang mga Cristiano agod maatubang ang kahuol sa trabaho. Nagaaman ang Biblia sing madamong sadsaran nga mga prinsipio nga makasakdag sa aton sa mabudlay nga mga tion kag may maayo nga epekto sa aton espirituwalidad kag emosyon. Halimbawa, si Jesus nagsiling: “Indi gid kamo magkabalaka tuhoy sa masunod nga adlaw, kay ang masunod nga adlaw may iya kaugalingon nga mga kabalaka. Tuman na para sa tagsa ka adlaw ang iya kalainan.” Nagapalig-on ini sa aton nga isentro ang aton igtalupangod sa mga problema subong nga adlaw, indi sa mga problema sa madason nga adlaw. Sa amo, malikawan naton nga padakuon ang aton mga problema, nga nagapahuol pa gid sa aton.​—⁠Mateo 6:25-34.

Importante gid nga ang mga Cristiano magsandig sa kusog sang Dios, indi sa ila kaugalingon. Kon mabatyagan naton nga yara na kita sa punto nga daw indi na gid naton masarangan, ang Dios magahatag sa aton sang paghidait kag kalipay sa aton tagipusuon kag magahatag sa aton sang kaalam agod maatubang ang bisan ano nga kabudlayan. “Magpadayon kamo sa pagtigayon sing kusog sa Ginuo kag sa gahom sang iya kusog,” sulat ni apostol Pablo.​—⁠Efeso 6:10; Filipos 4:7.

Sa katapusan, bisan ang makapahuol nga mga sirkunstansia mahimo may maayo nga mga resulta. Ang mga pagtilaw makapaliso sa aton kay Jehova, sa pagpangita kag pagsalig sa iya. Magapahulag man ini sa aton nga magpadayon sa pagpalambo sang Cristianong personalidad kag sang ikasarang nga mabatas ang pag-ipit. Si Pablo nagalaygay sa aton: “Magkasadya kita samtang sa mga kapipit-an, sanglit nahibaluan naton nga ang kapipit-an nagapatubas sing pagbatas; ang pagbatas naman, sing kalahamut-an nga kahimtangan, ang kalahamut-an nga kahimtangan naman, sing paglaum.”​—⁠Roma 5:​3, 4.

Busa, bisan ang kahuol mahimo mangin pagpalig-on agod mag-uswag ang isa sa espirituwal sa baylo nga mangin tuburan sang pagkawalay paglaum kag pagbakho.

[Kahon/Retrato sa pahina 7]

PAG-APLIKAR SA MGA PRINSIPIO SANG BIBLIA SA ULUBRAHAN

Ang panimuot kag paggawi sang isa ka Cristiano nga nagatrabaho makaganyat sa iya mga katrabaho kag sa iban pa sa mensahe sang Biblia. Sa iya sulat kay Tito, ginlaygayan ni apostol Pablo ang mga kaangay sang empleyado nga “magpasakop sa ila mga [superbisor] sa tanan nga butang, kag pahamut-an sila sing maayo, nga wala nagasabat sing mabinatuon, wala nagapangawat, kundi nagapakita sing matuod nga pagkatutom sing bug-os, agod mapunihan nila ang panudlo sang aton Manluluwas, ang Dios, sa tanan nga butang.”​—⁠Tito 2:​9, 10.

Halimbawa, binagbinaga ang ginsulat sang isa ka negosyante sa ulong talatapan sang mga Saksi ni Jehova: “Nagsulat ako agod mangayo sing permiso nga mangin empleyado ko ang mga Saksi ni Jehova. Gusto ko sila bangod sigurado ako nga sila bunayag, sinsero, kag masaligan, kag indi gid nila ako pagkawatan. Ang mga Saksi ni Jehova lamang ang ginasaligan ko. Palihug buligi ninyo ako.”

Si Kyle isa ka Cristiano nga nagatrabaho subong receptionist sa pribado nga eskwelahan. Bangod sang di-paghangpanay, ginbuyayaw sia sang iya katrabaho sa atubangan sang pila ka estudyante. “Dapat gid ako maghalong agod indi mapakahuy-an ang ngalan ni Jehova,” hinumdom ni Kyle. Sa madason nga lima ka adlaw, ginbinagbinag ni Kyle kon paano niya maaplikar ang mga prinsipio sang Biblia. Ang isa masapwan sa Roma 12:18: “Kon mahimo, sa masarangan ninyo, magpakighidait sa tanan nga tawo.” Nag-e-mail sia sa iya katrabaho kag nagpangayo sing pasaylo sa ila nga di-paghangpanay. Gin-agda niya ang iya katrabaho paagi sa E-mail nga mag-istoryahanay anay sila pagkatapos sang trabaho kag solbaron ang ila problema. Sang nasolbar na nila ini, ang katrabaho ni Kyle naumpawan kag nagdayaw sa maalamon nga tikang nga ginhimo ni Kyle. Sia nagsiling kay Kyle, “Ini tungod sa imo relihion” kag mainit nga ginhakos sia sang nagpaalamay na sila. Ano ang konklusion ni Kyle? “Pirme gid husto ang pag-aplikar sang mga prinsipio sang Biblia.”

[Retrato sa pahina 4, 5]

Madamo nga trabahador ang nagbatyag nga daw wala na sing kabilinggan ang ila hinimuan sa isa ka daku nga kompanya

[Credit Line]

Japan Information Center, Consulate General of Japan in NY

[Credit Line sang retrato sa pahina 8]

Globe: NASA photo