Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Dapat bala mag-tip ukon magregalo ang isa ka Cristiano sa isa ka empleyado sang gobierno tungod sang iya serbisyo, ukon matamod bala ini nga paghamham?

Diin man sila nagapuyo, ginatinguhaan sang mga Cristiano nga magpakita sing praktikal nga kaalam sa pag-atubang sa mga kahimtangan sa ila lugar, ginadumdom nga ang butang nga nagakaigo kag legal sa isa ka pungsod mahimo nga indi nagakaigo kag ilegal sa iban nga pungsod. (Hulubaton 2:6-9) Sa pagkamatuod, dapat tandaan sang isa ka Cristiano nga ang bisan sin-o nga luyag mangin ‘bisita sa tolda ni Jehova’ indi dapat maghamham.​—Salmo 15:1, 5; Hulubaton 17:23.

Ano ang paghamham? Suno sa The World Book Encyclopedia, “ang paghamham nagakahulugan sang paghatag ukon pagtanyag sing butang nga may bili sa isa ka . . . tawo nga may masaligan nga posisyon, nga bilang balos nagalapas sang iya katungdanan ukon sang kasuguan agod maserbisyuhan ang naghatag.” Gani, bisan diin man ang isa nagapuyo, paghamham ang paghatag sing kuarta ukon regalo sa isa ka hukom ukon pulis agod indi niya pagsundon ukon pag-ipatuman ang kasuguan ukon sa isa ka inspektor agod pabulagbulagan niya ang sala ukon paglapas. Paghamham man ang paghatag sing regalo agod pakitaan sing pabor, subong sang unahon ang imo ngalan sa listahan ukon unahan ang iban sa linya. Ini nga buhat nagapakita man sing kakulang sing gugma.​—Mateo 7:12; 22:39.

Apang paghamham bala ang pagregalo ukon pag-tip, halimbawa, sa isa ka empleyado sa gobierno agod matigayon ang lehitimo nga serbisyo ukon malikawan ang di-makatarunganon nga pagtratar? Halimbawa, sa iban nga mga pungsod ang mga opisyales mahimo magpaganot sa paglista sang mga kabataan sa eskwelahan, sa pag-admit sang isa ka pasyente sa ospital, ukon sa pag-isyu sing mga dokumento sa imigrasyon kon indi sila paghatagan sing tip. Ukon mahimo pahinayon nila ang pagproseso sang mga aplikasyon sa pagpabag-o sing lisensia kag permiso.

Ang pag-tip kag ang kinaandan nga panimuot tuhoy sa sini indi palareho sa nagkalainlain nga lugar. Sa mga lugar diin kinabatasan ukon ginapaabot na ini nga paghatag, ang iban nga mga Cristiano mahimo magbatyag nga mientras wala ini nagalapas sa kasuguan, wala nila ginalapas ang mga prinsipio sang Biblia kon mag-tip sila sa isa ka empleyado sang gobierno nga nagahimo sang iya katungdanan. Sa iban nga mga pungsod mahimo tamdon sang mga tawo ini nga mga bayad subong regalo agod madugangan ang manubo nga sueldo sang isa ka empleyado sang gobierno. Dapat tandaan nga tuhay ang paghatag sing regalo para sa isa ka lehitimo nga serbisyo sa paghatag sing hamham para sa supak-sa-kasuguan nga pabor.

Sa pihak nga bahin, kon may lehitimo nga mga pangabay, ang iban nga mga Saksi ni Jehova wala nagahatag sing tip sa mga inspektor, sa mga empleyado sa adwana, ukon sa iban pa bisan pa nga ini nga paghatag sing regalo kinaandan na. Bangod ang mga Saksi kilala sa isa ka lugar tungod sang ila pagpanindugan pasad sa konsiensia kag tungod sang ila pagkabunayag, kon kaisa ginapakig-angutan sila nga sa kinaandan ginahimo lamang kon ang isa maghatag sing tip ukon regalo.​—Hulubaton 10:9; Mateo 5:16.

Sa pagsumaryo, ang tagsa ka alagad ni Jehova dapat magdesisyon kon bala maga-tip sia agod makabaton sing lehitimo nga serbisyo ukon malikawan ang di-makatarunganon nga pagtratar. Labaw sa tanan, dapat sia maggawi nga wala ginatublag ang konsiensia, wala ginapasipalahan ang ngalan ni Jehova, kag wala ginapasandad ang iban.​—Mateo 6:9; 1 Corinto 10:31-33; 2 Corinto 6:3; 1 Timoteo 1:5.