Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Indi na Magkabuhi Para sa Aton Kaugalingon

Indi na Magkabuhi Para sa Aton Kaugalingon

 Indi Na Magkabuhi Para sa Aton Kaugalingon

“Napatay [si Cristo] para sa tanan agod nga ang mga nagakabuhi indi na magkabuhi para sa ila kaugalingon.”​—⁠2 CORINTO 5:15.

1, 2. Anong Makasulatanhon nga sugo ang nagpahulag sa mga sumulunod ni Jesus sang unang siglo agod landason ang kakagod?

KATAPUSAN na nga gab-i ni Jesus sa duta. Mga pila ka oras na lang kag ihatag na niya ang iya kabuhi tungod sa tanan nga magatuo sa iya. Sadto nga gab-i, madamong importante nga butang ang ginhambal ni Jesus sa iya matutom nga mga apostoles. Isa sini amo ang sugo tuhoy sa isa ka kinaiya nga magapakilala sa iya mga sumulunod. “Nagahatag ako sa inyo sing isa ka bag-o nga sugo,” siling niya, “nga higugmaon ninyo ang isa kag isa; subong nga ako naghigugma sa inyo, nga higugmaon man ninyo ang isa kag isa. Sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon maghigugmaanay kamo.”​​—⁠Juan 13:​34, 35.

2 Dapat ipakita sang matuod nga mga Cristiano ang masinakripisyuhon nga gugma sa isa kag isa kag unahon nila ang kaayuhan sang ila mga masigkatumuluo sangsa ila kaugalingon. Indi sila dapat magpangalag-ag bisan sa ‘paghatag sang ila kalag tungod sa ila mga abyan.’ (Juan 15:13) Ano ang reaksion sang unang mga Cristiano sa bag-ong sugo? Sa iya bantog nga libro nga Apology, ginkutlo ni Tertullian, nga isa ka manunulat sang ikaduhang siglo, ang ginsiling sang iban tuhoy sa mga Cristiano: ‘Tan-awa kon paano sila nagahigugmaanay; kon paano handa sila nga mapatay para sa isa kag isa.’

3, 4. (a) Ngaa dapat naton pamatukan ang kakagod? (b) Ano ang binagbinagon naton sa sining artikulo?

3 Dapat man naton ‘padayon nga dalhon ang mga lulan sang isa kag isa, kag sa amo ginatuman naton ang kasuguan ni Cristo.’ (Galacia 6:2) Apang, ang kakagod amo ang isa sa pinakadaku nga mga balagbag sa pagtuman sa kasuguan ni Cristo kag sa ‘paghigugma kay Jehova nga aton Dios sa bug-os naton nga tagipusuon, kalag, kag hunahuna kag sa paghigugma sa aton isigkatawo subong sang aton kaugalingon.’ (Mateo 22:37-39) Bangod mga di-himpit kita, nahuyog kita nga mangin maiyaiyahon. Isa pa, bangod sang kahuol sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, pagpaindis-indis sa eskwelahan ukon sa ulubrahan, kag sang pagbakabaka  agod mabuhi, ining kinaugali nga huyog labi pa nga nagalala. Wala nagaugdaw ining makagod nga huyog. Si apostol Pablo nagpaandam: “Sa katapusan nga mga adlaw . . . ang mga tawo mangin mahigugmaon sa kaugalingon.”​​—⁠2 Timoteo 3:​1, 2.

4 Sa ulihi nga bahin sang iya ministeryo sa duta, ginhatag ni Jesus sa iya mga disipulo ang tatlo ka tikang nga proseso nga makabulig sa ila agod malandas ang kakagod. Ano ini, kag paano kita makabenepisyo gikan sa iya mga instruksion?

Isa ka Epektibo nga Pangontra!

5. Samtang nagabantala sa naaminhan nga Galilea, ano ang ginsiling ni Jesus sa iya mga disipulo, kag ngaa nakibot gid sila sa sini?

5 Si Jesus nagbantala malapit sa Cesarea Filipos sa naaminhan nga Galilea. Ining malinong kag matahom nga duog daw mas nagakabagay gid para sa paglingawlingaw kag indi para sa pagdingot sa kaugalingon. Apang, samtang didto sila, ginpakita ni Jesus sa iya mga disipulo nga “dapat sia magkadto sa Jerusalem kag mag-antos sing madamong butang gikan sa mga gulang kag sa puno nga mga saserdote kag mga escriba, kag pagapatyon, kag sa ikatlo nga adlaw banhawon.” (Mateo 16:21) Nakibot gid ang mga disipulo ni Jesus sa ginsiling niya, kay sadto nga tion nagapaabot sila nga tukuron sang ila Lider ang iya Ginharian sa duta!​​—⁠Lucas 19:11; Binuhatan 1:6.

6. Ngaa matigdas nga ginsabdong ni Jesus si Pedro?

6 Gilayon nga “gindala [si Jesus] ni Pedro sa higad kag ginsabdong sia, nga nagasiling: ‘Magmainayuhon ka sa imo kaugalingon, Ginuo; indi gid ini mahanabo sa imo.’” Ano ang ginsabat ni Jesus? “Nagliso sia kag nagsiling kay Pedro: ‘Halin ka sa atubangan ko, Satanas! Kasandaran ka sa akon, kay wala ka nagahunahuna sang panghunahuna sang Dios, kundi sang iya sang mga tawo.’” Magkatuhay gid ang duha ka panimuot! Kinabubut-on nga ginbaton ni Jesus ang masinakripisyuhon nga dalanon nga gintangdo sang Dios sa iya​​—⁠isa nga magadul-ong sa iya kamatayon sa usok sang pag-antos sa sulod na lamang sang pila ka bulan. Ginrekomendar naman ni Pedro ang masulhay nga dalanon. “Magmainayuhon ka sa imo kaugalingon,” siling niya. Pat-od gid nga maayo ang tinutuyo ni Pedro. Walay sapayan sini, ginsabdong sia ni Jesus bangod nagpaimpluwensia si Pedro kay Satanas sadto nga okasyon. “Wala [si Pedro] nagahunahuna sang panghunahuna sang Dios, kundi sang iya sang mga tawo.”​​—⁠Mateo 16:​22, 23.

7. Suno sa Mateo 16:​24, ano nga tikang ang ginsambit ni Jesus nga himuon sang iya mga tumuluo?

7 Ang mga pinamulong nga kaanggid sa ginsiling ni Pedro kay Jesus mabatian man karon. Masami nga ginalaygayan sang kalibutan ang isa ka tawo nga ‘magmalulo sa kaugalingon’ ukon ‘himuon ang pinakamahapos nga butang.’ Sa pihak nga bahin, tuhay gid nga panghunahuna ang ginrekomendar ni Jesus. Nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Kon ang bisan sin-o luyag magsunod sa akon, isikway niya ang iya kaugalingon kag pas-anon ang iya usok sang pag-antos kag padayon nga magsunod sa akon.” (Mateo 16:24) “Ini nga mga pulong indi imbitasyon sa mga indi pa disipulo,” siling sang The New Interpreter’s Bible, “kundi sa mga nagbaton na sang panawagan ni Cristo agod mapamalandungan nila ang kahulugan sang pagkadisipulo.” Ang tatlo ka tikang nga ginsambit ni Jesus, suno sa sina nga kasulatan, dapat sundon sang mga tumuluo. Binagbinagon naton sing isaisa ini nga mga tikang.

8. Ipaathag kon ano ang kahulugan sang pagsikway sa imo kaugalingon.

8 Una, dapat naton sikwayon ang aton kaugalingon. Ang Griegong tinaga para sa “pagsikway sa kaugalingon” nagapahangop sang kahanda sa pagsikway sa makagod nga mga kailigbon ukon personal nga kasulhayan. Ang pagsikway sa kaugalingon indi lamang panalagsa nga pagpaiway naton sa pila ka kalipayan; wala man ini nagakahulugan nga dingutan sing sobra ukon halitan naton ang aton kaugalingon. ‘Indi na kita aton’ sa kahulugan nga kinabubut-on naton nga ginhatag kay Jehova ang aton bug-os nga kabuhi kag ang tanan nga yari sa sini. (1 Corinto 6:​19, 20) Sa baylo nga mangin maiyaiyahon, ang aton kabuhi  nahugod na sa pag-alagad sa Dios. Ang pagsikway sa aton kaugalingon nagapahangop nga determinado kita nga himuon ang kabubut-on sang Dios, bisan pa nga ayhan indi ini ang aton kinaandan nga luyag himuon. Ginapakita naton nga sa Dios lamang kita debotado sang nagdedikar kita sa iya kag nagpabawtismo. Nian nagapanikasog kita nga tumanon ang aton dedikasyon sa nabilin nga bahin sang aton kabuhi.

9. (a) Sang yari si Jesus sa duta, ano ang kahulugan sang usok sang pag-antos? (b) Sa anong paagi ginapas-an naton ang aton usok sang pag-antos?

9 Ang ikaduha nga tikang amo nga dapat naton pas-anon ang aton usok sang pag-antos. Sadtong unang siglo, ang usok sang pag-antos nagakahulugan sang pag-antos, kahuluy-an, kag kamatayon. Mga kriminal lamang ang kinaandan nga ginapatay sa usok sang pag-antos ukon ginabitay sa usok ang ila bangkay. Ginpakita ni Jesus sa sini nga ekspresyon nga ang isa ka Cristiano dapat mangin handa nga hingabuton, pasipalahan, ukon patyon pa gani, kay indi sia bahin sang kalibutan. (Juan 15:18-20) Bangod sang aton Cristianong mga talaksan, tuhay kita sa mga tawo sa kalibutan, gani mahimo nga ‘pasipalahan nila kita.’ (1 Pedro 4:4) Mahimo ini mahanabo sa eskwelahan, sa ulubrahan, ukon sa sulod mismo sang pamilya. (Lucas 9:23) Walay sapayan sini, handa kita nga batason ang pasipala sang kalibutan bangod wala na kita nagakabuhi para sa aton kaugalingon. Si Jesus nagsiling: “Malipayon kamo kon ginapakahuy-an kamo sang mga tawo kag ginahingabot kamo kag binutig nga ginahambalan kamo sang tanan nga sahi sang kalautan tungod sa akon. Magkasadya kamo kag magtumbo sa kalipay, kay daku ang inyo padya sa mga langit.” (Mateo 5:​11, 12) Sa pagkamatuod, ang kahamuot sang Dios amo ang pinakaimportante.

10. Ano ang nalakip sa pagsunod kay Jesus sing padayon?

10 Ikatlo, si Jesucristo nagsiling nga dapat kita padayon nga magsunod sa iya. Suno sa An Expository Dictionary of New Testament Words, ni W. E. Vine, ang pagsunod nagakahulugan sang mangin isa ka kaupod​​—⁠“isa nga nagalakat sa pareho nga dalan.” Ang 1 Juan 2:6 nagasiling: “Sia nga nagasiling nga nagapabilin sia nga nahiusa upod [sa Dios] may obligasyon man mismo nga magpadayon sa paglakat subong sang paglakat sinang isa [si Cristo].” Paano anay naglakat si Jesus? Bangod sang gugma ni Jesus sa iya langitnon nga Amay kag sa iya mga disipulo, indi sia nangin makagod. “Si Cristo wala magpahamuot sa iya kaugalingon,” sulat ni Pablo. (Roma 15:3) Bisan pa sang kapoy ukon gutom sia, gin-una ni Jesus ang mga kinahanglanon sang iban sangsa iya kaugalingon. (Marcos 6:31-34) Nanikasog man sing lakas si Jesus sa pagbantala kag sa pagtudlo sang Ginharian. Indi bala dapat nga ilugon naton sia samtang makugi naton nga ginatuman ang aton hilikuton nga ‘maghimo sing mga disipulo sa mga tawo sang tanan nga kapungsuran, ginatudluan sila nga tumanon ang tanan nga butang nga ginsugo ni Jesus’? (Mateo 28:​19, 20) Sa tanan nga ginhimo niya, si Cristo nagbilin sing huwaran sa aton, kag dapat naton ‘sundon sing maayo ang iya mga tikang.’​​—⁠1 Pedro 2:21.

11. Ngaa importante nga sikwayon naton ang aton kaugalingon, pas-anon ang aton usok sang pag-antos, kag padayon nga magsunod kay Jesucristo?

11 Importante gid nga sikwayon naton ang aton kaugalingon, pas-anon ang aton usok sang pag-antos, kag padayon nga magsunod sa aton Huwaran. Pangontra ini sa kakagod​​—⁠isa gid ka balagbag sa pagpakita sing masinakripisyuhon nga gugma. Isa pa, si Jesus nagsiling: “Ang bisan sin-o nga luyag magluwas sang iya kalag madulaan sini; apang ang bisan sin-o nga madulaan sang iya kalag tungod sa akon makasapo sini. Kay ano bala ang mapulos sang tawo kon maangkon niya ang bug-os nga kalibutan apang madula ang iya kalag? ukon ano bala ang ihatag sang tawo nga baylo sang iya kalag?”​​—⁠Mateo 16:​25, 26.

Indi Kita Makaalagad sa Duha ka Agalon

12, 13. (a) Ano ang ginkabalak-an sang pamatan-on nga manuggahom nga nagpangayo sing laygay kay Jesus? (b) Ano ang ginlaygay ni Jesus sa pamatan-on, kag ngaa?

12 Mga pila ka bulan sa tapos ginpadaku ni Jesus ang kinahanglanon nga sikwayon sang iya mga disipulo ang ila kaugalingon, nagpalapit sa iya ang isa ka manggaranon nga pamatan-on nga manuggahom kag nagsiling: “Manunudlo, ano ang maayo ko nga himuon agod matigayon ang kabuhi nga walay katapusan?” Ginsilingan sia ni Jesus nga ‘padayon niya nga sundon ang mga sugo’ kag nian ginsambit niya ang pila sini. Ang pamatan-on nagsiling: “Gintuman ko na ini tanan.” Ang pamatan-on daw sinsero gid kag ginhimo na niya ang bug-os niya nga masarangan  agod tumanon ang Kasuguan. Gani namangkot sia: “Ano pa ang kulang ko?” Bilang sabat, gintanyag ni Jesus ang pinasahi nga imbitasyon sa pamatan-on, nga nagasiling: “Kon luyag mo mangin himpit [“kompleto,” New American Standard Bible], lakat ka kag ibaligya ang imo mga pagkabutang kag ihatag sa mga imol kag may bahandi ka sa langit, kag kari ka mangin sumulunod ko.”​​—⁠Mateo 19:16-21.

13 Nakita ni Jesus nga agod maalagad sang pamatan-on si Jehova sing bug-os kalag, dapat niya dulaon ang daku nga balagbag sa iya kabuhi​​—⁠ang iya materyal nga manggad. Ang matuod nga disipulo ni Cristo indi makaalagad sa duha ka agalon. “Indi [sia] makapaulipon sa Dios kag sa Manggad.” (Mateo 6:24) Kinahanglan niya ang ‘simple nga mata’ nga natuon sa espirituwal nga mga butang. (Mateo 6:22) Ang pagbaligya sa pagkabutang kag paghatag sa sini sa mga imol isa ka buhat sang pagkamasinakripisyuhon. Bilang baylo sa sining pagsakripisyo sa materyal, gintanyag ni Jesus sa pamatan-on nga manuggahom ang hamili nga kahigayunan nga makatipon sing bahandi sa langit​​—⁠ang bahandi nga magakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan sa iya kag sing paglaum nga maggahom sa ulihi kaupod ni Cristo sa langit. Ang pamatan-on indi handa sa pagsikway sang iya kaugalingon. “Naglakat sia nga masinulub-on, kay madamo sia sing pagkabutang.” (Mateo 19:22) Apang, tuhay ang reaksion sang iban nga mga sumulunod ni Jesus.

14. Ano ang ginhimo sang apat ka mangingisda sang gin-agda sila ni Jesus nga magsunod sa iya?

14 Mga duha ka tuig antes sini, gintanyag man ni Jesus ang kaanggid nga imbitasyon sa apat ka mangingisda nga sanday Pedro, Andres, Santiago, kag Juan. Nagapangisda sadto ang duha sa ila, kag ang duha naman masako nga nagapuna sang ila mga pukot. Si Jesus nagsiling sa ila: “Magsunod kamo sa akon, kag himuon ko kamo nga mga mangingisda sang mga tawo.” Sang ulihi, ginbiyaan sang apat ang ila pagpangisda kag nagsunod kay Jesus sa nabilin nga bahin sang ila kabuhi.​​—⁠Mateo 4:18-22.

15. Ano nga mga sakripisyo ang ginhimo sang isa ka modernong-adlaw nga Saksi ni Jehova agod masunod si Jesus?

15 Madamo nga Cristiano karon ang nag-ilog sang halimbawa sang apat ka mangingisda sa baylo sang halimbawa sang manggaranon nga pamatan-on nga manuggahom. Ginsakripisyo nila ang manggad kag kahigayunan nga magmadinalag-on sa sining kalibutan agod alagaron si Jehova. “Sang 22 anyos ako, kinahanglan nga maghimo ako sing isa ka mabug-at nga desisyon,” siling ni Deborah. Nagsiling sia: “Mga anom ka bulan na nga nagtuon ako sing Biblia, kag luyag ko na nga idedikar ang akon kabuhi kay Jehova, apang nagpamatok gid ang akon pamilya. Mga multimilyonaryo sila, kag naghunahuna sila nga kon mangin Saksi ako, mahuy-an sila. Ginpadesisyon nila ako sa sulod sang 24 oras kon ano ang pilion ko​​—⁠ang maluho nga kabuhi ukon ang kamatuoran. Kon indi ako mag-untat sa pagpakig-upod sa mga Saksi, wala ako sing bisan ano nga mapanubli sa akon pamilya. Ginbuligan ako ni Jehova sa paghimo sing husto nga desisyon kag ginhatagan niya ako sing kusog agod mahimo ini. Kuarentay dos ka tuig na ako nga nagaalagad sing bug-os tion, kag wala ko gid ini ginahinulsulan. Bangod gintalikdan  ko ang makagod kag mahuyugon sa kalingawan nga pagkabuhi, nalikawan ko ang walay katuyuan nga kabuhi kag kasubo nga nakita ko sa akon pamilya. Upod sa akon bana, kapin sa isa ka gatos ka tawo ang nabuligan ko nga makatuon sing kamatuoran. Para sa akon, ining espirituwal nga mga anak mas bilidhon sangsa bisan anong materyal nga mga manggad.” Minilyon pa ka Saksi ni Jehova ang may amo man nga balatyagon. Kamusta ka naman?

16. Paano naton mapakita nga wala na kita nagakabuhi para sa aton kaugalingon?

16 Ang handum nga indi na magkabuhi para sa ila kaugalingon nagpahulag sa linibo ka Saksi ni Jehova sa pag-alagad subong mga payunir, ukon bug-os tion nga mga manugbantala sang Ginharian. Ang iban naman nga indi makapakigbahin sa bug-os tion nga ministeryo bangod sang ila kahimtangan, nagapalambo sang espiritu sang pagpayunir kag ginasuportahan nila ang hilikuton nga pagbantala sang Ginharian tubtob sa ila bug-os nga masarangan. Ginapakita sang mga ginikanan ang amo man nga espiritu kon ginahinguyang nila ang ila madamo nga tion kag ginasakripisyo nila ang personal nga mga luyag agod mahanas sa espirituwal ang ila mga anak. Sa bisan paano, mapakita naton tanan nga ginauna naton ang mga intereses sang Ginharian sa aton kabuhi.​​—⁠Mateo 6:33.

Kay Sin-o Gugma ang Nagatiklod sa Aton?

17. Ano ang nagapahulag sa aton sa paghimo sing mga sakripisyo?

17 Indi mahapos nga magpakita sing masinakripisyuhon nga gugma. Apang hunahunaa kon ano ang nagatiklod sa aton. Si Pablo nagsulat: “Ang gugma ni Cristo nagatiklod sa amon, bangod amo ini ang amon ginhukom, nga ang isa ka tawo napatay tungod sa tanan . . . Kag napatay sia tungod sa tanan agod nga ang mga nagakabuhi indi na magkabuhi para sa ila kaugalingon, kundi para sa iya nga napatay tungod sa ila kag ginbanhaw.” (2 Corinto 5:​14, 15) Ang gugma ni Cristo amo ang nagatiklod sa aton nga indi na magkabuhi para sa aton kaugalingon. Isa gid ka daku nga pangpahulag! Sanglit napatay si Cristo tungod sa aton, wala bala kita nagabatyag sing moral nga obligasyon nga magkabuhi para sa iya? Sa pagkamatuod, ang pagpasalamat sa madalom nga gugma nga ginpakita sang Dios kag ni Cristo sa aton nagtiklod sa aton nga idedikar ang aton kabuhi sa Dios kag mangin mga disipulo ni Cristo.​​—⁠Juan 3:16; 1 Juan 4:​10, 11.

18. Ngaa takus gid ang masinakripisyuhon nga dalanon?

18 Takus gid bala nga indi na kita magkabuhi para sa aton kaugalingon? Sang ginsikway sang manggaranon nga pamatan-on nga manuggahom ang imbitasyon ni Cristo kag naglakat, nagsiling si Pedro kay Jesus: “Yari karon! Ginbayaan namon ang tanan nga butang kag nagsunod sa imo; ano gid bala ang yara para sa amon?” (Mateo 19:27) Sa pagkamatuod, ginsikway ni Pedro kag sang iban nga mga apostoles ang ila kaugalingon. Ano ang ila padya? Una nga ginsambit ni Jesus ang ila pribilehiyo nga maggahom upod sa iya sa langit. (Mateo 19:28) Sadto man nga okasyon, ginsambit ni Jesus ang mga pagpakamaayo nga matigayon sang kada isa sang iya mga sumulunod. Nagsiling sia: “Wala sing bisan sin-o nga nagbiya sang balay ukon mga utod nga lalaki ukon mga utod nga babayi ukon iloy ukon amay ukon mga anak ukon mga uma bangod sa akon kag sa maayong balita ang indi makabaton sing isa ka gatos ka pilo karon sa sining panag-on sang tion . . . kag sa nagapakari nga sistema sang mga butang sing kabuhi nga walay katapusan.” (Marcos 10:​29, 30) Mas madamo ang aton nabaton sangsa ginsakripisyo naton. Indi bala nga ang aton espirituwal nga mga amay, mga iloy, mga utod nga lalaki, mga utod nga babayi, kag mga anak mas bilidhon sangsa bisan ano nga butang nga ginsikway naton tungod sa Ginharian? Sin-o ang mas malipayon  ang kabuhi​​—⁠si Pedro ukon ang manggaranon nga pamatan-on nga manuggahom?

19. (a) Sa ano nasandig ang matuod nga kalipay? (b) Ano ang binagbinagon naton sa masunod nga artikulo?

19 Paagi sa iya hambal kag buhat, ginpakita ni Jesus nga ang kalipay nagagikan sa paghatag kag sa pag-alagad, indi sa kakagod. (Mateo 20:28; Binuhatan 20:35) Kon indi na kita magkabuhi para sa aton kaugalingon kundi padayon nga sundon si Cristo, mangin malipayon gid ang aton kabuhi karon kag may paglaum nga magkabuhi sing dayon sa palaabuton. Sa pagkamatuod, kon ginasikway naton ang aton kaugalingon, si Jehova na ang Tag-iya sa aton. Sa amo mangin mga ulipon kita sang Dios. Ngaa makalilipay ini nga pagkaulipon? Ano ang epekto sini sa aton mga desisyon sa kabuhi? Ini nga mga pamangkot binagbinagon sa masunod nga artikulo.

Madumduman Mo Bala?

• Ngaa dapat naton pamatukan ang aton makagod nga mga huyog?

• Ano ang kahulugan sang pagsikway sang aton kaugalingon, pagpas-an sang aton usok sang pag-antos, kag padayon nga magsunod kay Jesus?

• Ano ang nagapahulag sa aton nga indi na magkabuhi para sa aton kaugalingon?

• Ngaa takus gid nga magkabuhi sing masinakripisyuhon?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 11]

“Magmainayuhon ka sa imo kaugalingon, Ginuo”

[Retrato sa pahina 13]

Ano ang nagpugong sa pamatan-on nga manuggahom sa pagsunod kay Jesus?

[Mga retrato sa pahina 15]

Ang gugma nagatiklod sa mga Saksi ni Jehova sa pag-alagad subong makugi nga mga manugbantala sang Ginharian