Ginbakal Kamo sa Isa ka Bili”

“Ginbakal kamo sa isa ka bili. Gani, himayaa ninyo ang Dios.”​​—⁠1 CORINTO 6:20.

1, 2. (a) Suno sa Mosaikong Kasuguan, paano dapat pakig-angutan ang Israelinhon nga mga ulipon? (b) Ano ang mahimo pilion sang ulipon nga nagahigugma sa iya agalon?

“ANG pag-ulipon lapnag kag ginabaton anay sa dumaan nga kalibutan,” siling sang Holman Illustrated Bible Dictionary. Nagsiling pa ini: “Ang ekonomiya sang Egipto, Gresya, kag Roma napasad sa pagpangabudlay sang mga ulipon. Sadtong unang Cristianong siglo, isa sa tatlo ka tawo sa Italya kag isa sa lima sa iban nga mga pungsod ang ulipon anay.”

2 Bisan pa nga may pag-ulipon man anay sa dumaan nga Israel, ginpat-od sang Mosaikong Kasuguan nga ang Hebreo nga mga ulipon ginaamligan. Halimbawa, ginpatuman sang Kasuguan nga ang isa ka Israelinhon indi magpaulipon sing sobra sa anom ka tuig. Sa ikapito nga tuig, “magahalin sia subong isa nga ginhilway nga wala sing bayad.” Apang ang mga reglamento kon paano pakig-angutan ang mga ulipon tuman ka makatarunganon kag mainawaon amo nga ang Kasuguan ni Moises may masunod nga kahimusan: “Kon ang ulipon mapiliton nga magsiling, ‘Ginahigugma ko gid ang akon agalon, ang akon asawa kag ang akon mga anak; indi ako maghalin subong isa nga ginhilway,’ nian ang iya agalon magadala sa iya malapit sa matuod nga Dios kag magadala sa iya sa gawang ukon sa bakalan; kag ang iya agalon magabuho sang iya dulunggan paagi sa duklat, kag mangin ulipon niya sia tubtob sa tion nga walay pat-od.”​​ —⁠Exodo 21:​2-6; Levitico 25:​42, 43; Deuteronomio 15:12-​18.

3. (a) Ano nga sahi sang pagpaulipon ang ginbaton sang mga Cristiano sang unang siglo? (b) Ano ang nagapahulag sa aton nga alagaron ang Dios?

3 Ang kahimusan tuhoy sa boluntaryo nga pagpaulipon naghatag sing ideya sa sahi sang pagpaulipon sang matuod nga mga Cristiano. Halimbawa, ang mga manunulat sang Biblia nga sanday Pablo, Santiago, Pedro, kag Judas nagpakilala sang ila kaugalingon subong mga ulipon sang Dios kag ni Cristo. (Tito 1:⁠1; Santiago 1:⁠1; 2 Pedro 1:⁠1; Judas 1) Ginpahanumdom ni Pablo ang mga Cristiano sa Tesalonica nga ‘nagliso sila sa Dios gikan sa ila mga idolo agod magpaulipon sa isa ka buhi kag matuod nga Dios.’ (1 Tesalonica 1:9) Ano ang nagpahulag sa sining mga Cristiano agod mangin boluntaryo nga mga ulipon sang Dios? Ano gid bala ang rason kon ngaa ginsikway sang isa ka Israelinhon nga ulipon ang iya personal nga kahilwayan? Indi bala ang iya gugma sa iya agalon? Ang Cristianong pagpaulipon napasad sa gugma sa Dios. Sang makilala kag ginhigugma naton ang matuod kag buhi nga Dios, napahulag kita nga alagaron sia “sa bug-os [naton] nga tagipusuon kag sa bug-os [naton] nga kalag.” (Deuteronomio 10:​12, 13) Apang, ano ang nalakip agod mangin mga ulipon sang Dios kag ni Cristo? Ano ang epekto sini sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi?

“Himua ang Tanan nga Butang sa Kahimayaan sang Dios”

4. Paano kita mangin mga ulipon sang Dios kag ni Cristo?

4 Ang ulipon amo ang “isa ka tawo nga legal nga propiedad sang isa ukon sang iban kag kinahanglan nga bug-os nga magmatinumanon.” Nangin legal nga propiedad kita ni Jehova sang gindedikar naton ang aton kabuhi sa iya kag nagpabawtismo. “Indi na kamo inyo, kay ginbakal kamo sa isa ka bili,” paathag ni apostol Pablo. (1 Corinto 6:​19, 20) Sa pagkamatuod, ini nga bili amo ang halad-gawad ni Cristo, kay bangod sini ginabaton kita sang Dios subong mga alagad niya, hinaplas nga mga Cristiano man kita ukon mga kaupod nila nga may dutan-on nga paglaum. (Efeso 1:⁠7; 2:13; Bugna 5:9) Busa, kutob sang ginbawtismuhan kita, “kita iya ni Jehova.” (Roma 14:8) Bangod ginbakal kita sa hamili nga dugo ni Jesucristo, nangin mga ulipon man niya kita kag obligado sa pagtuman sang iya mga sugo.​​—⁠1 Pedro 1:​18, 19.

5. Subong mga ulipon ni Jehova, ano ang aton panguna nga obligasyon, kag paano naton ini matuman?

5 Dapat tumanon sang mga ulipon ang ila agalon. Ang aton pag-alagad boluntaryo kag ginahimo  naton ini bangod ginahigugma naton ang Agalon. “Amo ini ang kahulugan sang gugma sa Dios,” siling sang 1 Juan 5:​3, “nga sundon naton ang iya mga sugo; apang ang iya mga sugo indi mabug-at.” Kon amo, para sa aton, ang aton pagtuman pamatuod sang aton gugma kag subong man sang aton pagpasakop. Makita ini sa tanan nga ginahimo naton. “Bisan nagakaon kamo ukon nagainom ukon bisan ano ang inyo ginahimo,” siling ni Pablo “himua ang tanan nga butang sa kahimayaan sang Dios.” (1 Corinto 10:31) Sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi, bisan sa magagmay nga mga butang, luyag naton ipakita nga ‘nagapaulipon kita kay Jehova.’​​—⁠Roma 12:11.

6. Subong mga ulipon sang Dios, ano ang epekto sini sa aton mga desisyon sa kabuhi? Iilustrar ini sa isa ka halimbawa.

6 Kon nagahimo sing mga desisyon, halimbawa, dapat naton binagbinagon sing serioso ang kabubut-on sang aton langitnon nga Agalon, si Jehova. (Malaquias 1:6) Ang mabudlay nga mga desisyon mahimo magatilaw sang aton pagkamatinumanon sa Dios. Pamatian bala naton ang iya laygay sa baylo nga sundon ang mga huyog sang aton “malimbungon” kag “makatalagam” nga tagipusuon? (Jeremias 17:9) Ang isa ka Cristiano nga dalaga nga si Melisa wala pa lang madugay nga nabawtismuhan sang ginpangaluyagan sia sang isa ka pamatan-on. Daw mabuot man ang pamatan-on, kag nagatuon na sia sing Biblia sa mga Saksi ni Jehova. Walay sapayan sini, ginsugilanon sang isa ka gulang si Melisa tuhoy sa kaalam sang pagsunod sa sugo ni Jehova nga magminyo “lamang sa Ginuo.” (1 Corinto 7:39; 2 Corinto 6:14) “Indi mahapos para sa akon nga sundon ini nga laygay,” baton ni Melisa. “Apang nagdesisyon ako nga bangod nagdedikar ako sa Dios nga himuon ang iya kabubut-on, tumanon ko ang iya maathag nga mga sugo.” Sang ginpamensaran ang natabo, nagsiling sia: “Nalipay ako nga ginsunod ko ang laygay. Ang lalaki nag-untat sang ulihi sa pagtuon. Kon ginpadayon ko yadto nga relasyon, kuntani minyo ako karon sa isa ka di-tumuluo.”

7, 8. (a) Ngaa indi kita dapat magkabalaka sing tuman nga pahamut-an ang mga tawo? (b) Iilustrar kon paano malandas ang kahadlok sa tawo.

7 Subong mga ulipon sang Dios, indi kita dapat mangin mga ulipon sang tawo. (1 Corinto 7:23) Matuod, luyag naton nga magustuhan kita sang iban, apang dapat naton dumdumon nga ang mga Cristiano may mga talaksan nga tuhay sa iya sang kalibutan. Si Pablo nagpamangkot: “Ginatinguhaan ko bala nga pahamut-an ang mga tawo?” Ang konklusion niya amo: “Kon mga tawo gihapon ang ginapahamut-an ko, indi ako  mangin ulipon ni Cristo.” (Galacia 1:10) Indi gid kita dapat magpadala sa pag-ipit sang mga katubotubo kag magkabalaka nga pahamut-an ang tawo. Ano, nian, ang himuon naton kon ginaipit kita?

8 Binagbinaga ang halimbawa ni Elena, isa ka lamharon nga Cristiano sa Espanya. Ang pila niya ka kabutho nagadonar sing dugo. Nakahibalo sila nga si Elena indi magadonar ukon magapatughong sing dugo bangod isa sia sa mga Saksi ni Jehova. Sang may higayon nga mapaathag sa bug-os nga klase ang iya panindugan, si Elena nagboluntaryo sa paghatag sing isa ka presentasyon. “Ang matuod, ginkulbaan gid ako nga himuon ini,” paathag ni Elena. “Apang naghanda ako sing maayo, kag makapakibot gid ang mga resulta. Natigayon ko ang pagtahod sang madamo sa akon mga kabutho, kag ginsilingan ako sang amon maestro nga dayaw sia sa ginhimo ko. Labaw sa tanan, nalipay gid ako nga napangapinan ko ang ngalan ni Jehova kag napaathag ko sing maayo ang mga rason sang akon Makasulatanhon nga panindugan.” (Genesis 9:​3, 4; Binuhatan 15:​28, 29) Huo, subong mga ulipon sang Dios kag ni Cristo, tuhay gid kita. Apang, matigayon naton ang pagtahod sang mga tawo kon handa kita nga pangapinan ang aton mga pagtuluuhan sing matinahuron.​​—⁠1 Pedro 3:15.

9. Ano ang matun-an naton gikan sa anghel nga nagpakita kay apostol Juan?

9 Ang pagdumdom nga mga ulipon kita sang Dios makabulig man sa aton nga magpabilin nga mapainubuson. Isa ka bes, natandog gid si apostol Juan sa isa ka makahalawhaw nga palanan-awon tuhoy sa langitnon nga Jerusalem amo nga naghapa sia sa pagsimba sa tiilan sang anghel nga humalambal sang Dios. “Maghalong ka!” siling sang anghel sa iya. “Dili paghimua ina! Ako masigkaulipon mo kag sang imo mga kauturan nga mga manalagna, kag sang mga nagatuman sang mga pulong sining linukot. Simbaha ang Dios.” (Bugna 22:​8, 9) Daw ano kaayo nga halimbawa ang ginhatag sang anghel para sa tanan nga ulipon sang Dios! Ang pila ka Cristiano mahimo nga may pinasahi nga mga katungdanan sa kongregasyon. Walay sapayan sini, si Jesus nagsiling: “Ang bisan sin-o sa inyo nga luyag mangin daku mangin alagad ninyo, kag ang bisan sin-o sa inyo nga luyag mangin nahauna mangin ulipon ninyo.” (Mateo 20:​26, 27) Subong mga sumulunod ni Jesus, kita tanan mga ulipon.

“Ginhimo Lamang Namon ang Dapat Namon Himuon”

10. Maghatag sing Makasulatanhon nga mga halimbawa agod ipakita nga indi pirme mahapos para sa matutom nga mga alagad sang Dios ang paghimo sang iya kabubut-on.

10 Indi pirme mahapos para sa di-himpit nga mga tawo nga himuon ang kabubut-on sang Dios. Si manalagna Moises nagpangalag-ag anay sa pagtuman sa sugo ni Jehova nga maglakat kag paguaon ang mga anak sang Israel gikan sa pagkaulipon sa Egipto. (Exodo 3:​10, 11; 4:​1, 10) Sang ginsugo nga ibantala ang mensahe sang paghukom sa mga taga-Ninive, si Jonas “nagtindog kag nagpalagyo pa Tarsis gikan sa atubangan ni Jehova.” (Jonas 1:​2, 3) Si Baruc, nga sekretaryo ni manalagna Jeremias, nagreklamo nga ginlapyo sia. (Jeremias 45:​2, 3) Ano ang himuon naton kon ang aton personal nga handum ukon luyag supak sa kabubut-on sang Dios? Ang isa ka ilustrasyon nga ginhatag ni Jesus nagahatag sing sabat.

11, 12. (a) Isaysay sing malip-ot ang ilustrasyon ni Jesus sa Lucas 17:7-10. (b) Ano ang matun-an naton gikan sa ilustrasyon ni Jesus?

11 Si Jesus nagpamulong tuhoy sa isa ka ulipon nga bilog nga adlaw nga nag-atipan sa panong sang iya agalon sa uma. Pag-abot sang ulipon sa balay, nga kinapoy gid bangod sang mga 12 ka oras nga lakas nga pagpangabudlay, wala sia gin-agda sang iya agalon nga maglingkod kag magkaon sing manamit nga panihapon. Sa baylo,  ang agalon nagsiling: “Handai ako sing panihapon, kag magsul-ob ka sing ipron kag alagari ako tubtob makatapos ako sa pagkaon kag sa pag-inom, kag sa tapos sini magkaon ka kag mag-inom.” Maatipan sang ulipon ang iya kaugalingon nga mga kinahanglanon sa tapos lamang nga maserbehan niya ang iya agalon. Ginhinakpan ni Jesus ang ilustrasyon paagi sa pagsiling: “Gani kamo man, kon nahimo na ninyo ang tanan nga butang nga ginsugo sa inyo, magsiling kamo, ‘Mga ulipon kami nga walay pulos. Ginhimo lamang namon ang dapat namon himuon.’”​—⁠Lucas 17:7-10.

12 Wala ginhatag ni Jesus ini nga ilustrasyon agod ipakita nga wala ginaapresyar ni Jehova ang ginahimo naton nga pag-alagad sa iya. Ang Biblia maathag nga nagasiling: “Ang Dios indi di-matarong nga malipat sa inyo binuhatan kag sa gugma nga ginpakita ninyo tungod sa iya ngalan.” (Hebreo 6:10) Sa baylo, ang leksion nga matun-an naton sa parabola ni Jesus amo nga indi mahimo nga pahamut-an sang ulipon ang iya kaugalingon ukon magkonsentrar sa iya kaugalingon nga mga kasulhayan. Sang gindedikar naton ang aton kaugalingon sa Dios kag nagdesisyon nga mangin mga ulipon niya, nag-ugyon kita nga unahon ang iya kabubut-on. Dapat naton unahon ang kabubut-on sang Dios kag indi ang aton.

13, 14. (a) Sa anong mga kahimtangan mahimo naton dapat daugon ang aton kaugalingon nga mga huyog? (b) Ngaa dapat naton unahon ang kabubut-on sang Dios?

13 Ayhan kinahanglan nga manikasog kita sing lakas agod matun-an sing regular ang Pulong sang Dios kag ang mga publikasyon sang “matutom kag mainandamon nga ulipon.” (Mateo 24:45) Kinahanglan ini ilabi na kon nabudlayan gid kita sa pagbasa ukon kon ang isa ka publikasyon nagabinagbinag sing “madalom nga mga butang sang Dios.” (1 Corinto 2:10) Apang, indi bala dapat nga mag-iskedyul kita sing tion para sa personal nga pagtuon? Ayhan dapat naton disiplinahon ang aton kaugalingon sa pagpungko kag indi pagdalidalion ang pagtuon. Apang, kon indi ini paghimuon, paano kita maganahan sa “matig-a nga pagkaon [nga] para sa hamtong nga mga tawo”?​​—⁠Hebreo 5:14.

14 Kamusta naman sa mga tion nga kapoy na kita sa pagpauli naton pagkatapos sang bilog nga adlaw nga pagtrabaho? Mahimo manikasog gid kita agod makatambong sa Cristianong mga miting. Ukon mahimo indi naton luyag nga magbantala sa mga estranghero. Ginbaton ni Pablo nga may mga tion nga ang pagbantala sing maayong balita ‘supak sa aton kabubut-on.’ (1 Corinto 9:17) Apang, ginahimo naton ini bangod ginasugo kita ni Jehova​​—⁠ang aton langitnon nga Agalon, nga ginahigugma naton​​—⁠nga himuon ini. Kag pagkatapos sang daku nga panikasog sa pagtuon, sa pagtambong sa mga miting, kag sa pagbantala, indi bala nga pirme kita nalipay kag napalig-on?​​—⁠Salmo 1:​1, 2; 122:⁠1; 145:10-​13.

Indi Magbalikid sa “mga Butang sa Likuran”

15. Paano si Jesus nagpakita sing halimbawa sa pagpasakop sa Dios?

15 Ginpakita ni Jesucristo ang iya pagpasakop sa iya langitnon nga Amay sa pinakamaayo nga paagi. “Nagkari ako gikan sa langit, indi sa paghimo sang akon kabubut-on, kundi sang kabubut-on sang nagpadala sa akon,” siling ni Jesus sa iya mga disipulo. (Juan 6:38) Sang nagabatyag sing daku nga kalisang sa katamnan sang Getsemane, nangamuyo sia: “Amay ko, kon mahimo, paligara sa akon ining kopa. Apang, indi suno sa buot ko, kundi sa buot mo.”​—⁠Mateo 26:39.

16, 17. (a) Paano naton dapat tamdon ang mga butang nga gintalikdan naton? (b) Ipakita kon paano si Pablo realistiko sa pagtulutimbang sang iya ginapaabot sa kalibutan subong “mga sagbot.”

16 Luyag ni Jesucristo nga magpabilin kita nga matutom sa aton desisyon nga mangin mga ulipon sang Dios. Nagsiling sia: “Walay tawo nga nagakapot sa arado kag nagabalikid sa mga butang sa likuran ang takus sa ginharian sang Dios.” (Lucas 9:62) Kon nagapaulipon sa Dios, indi nagakaigo nga pirme naton hunahunaon ang mga butang nga gintalikdan naton. Sa baylo, dapat naton pakabahandion ang aton mga natigayon sang nagdesisyon kita nga mangin mga ulipon sang Dios. Si Pablo nagsulat sa mga taga-Filipos: “Ginabilang ko gid ang tanan nga butang nga kadulaan tungod sa labaw gid nga kabilihanan sang ihibalo tuhoy kay Cristo Jesus nga akon Ginuo. Tungod sa iya ginbaton ko ang kadulaan sang tanan nga butang kag ginabilang ko sila nga mga sagbot, agod nga maagom ko si Cristo.”​—⁠Filipos 3:8.

 17 Hunahunaa ang tanan nga butang nga ginkabig ni Pablo nga mga sagbot kag gintalikdan niya bangod sang espirituwal nga mga padya subong ulipon sang Dios. Gintalikdan niya, indi lamang ang kasulhayan sang kalibutan, kundi ang posibilidad man nga mangin lider sang Judaismo sa ulihi. Kon nagpadayon si Pablo sa Judaismo, mahimo nga naangkon niya ang posisyon nga kaanggid sang kay Simeon, ang anak sang manunudlo ni Pablo, nga si Gamaliel. (Binuhatan 22:⁠3; Galacia 1:14) Si Simeon nangin lider sang mga Fariseo kag may daku nga bahin​​—⁠walay sapayan nga nagduhaduha sia​​—⁠sa pagrebelde sang mga Judiyo kontra sa Roma sang 66-70 C.⁠E. Napatay sia sa sadtong inaway, ayhan sa kamot sang Judiyo nga mga ekstremista ukon sang Romanong kasuldadusan.

18. Maghatag sing halimbawa agod ipakita kon paano ang espirituwal nga mga hinimuan makapaladya.

18 Gin-ilog sang madamo nga mga Saksi ni Jehova ang halimbawa ni Pablo. “Mga pila ka tuig sa tapos nga nakagradwar ako, nagtrabaho ako subong ehekutibo nga sekretarya sang isa ka kilala nga abogado sa London,” siling ni Jean. “Naluyagan ko ang akon trabaho kag daku ang akon sueldo, apang nahibaluan ko man sa akon tagipusuon nga daku pa ang akon mahimo agod maalagad si Jehova. Sang ulihi, naghalin ako sa trabaho kag nagpayunir. Nagapasalamat gid ako nga ginhimo ko yadto nga desisyon mga 20 ka tuig na ang nagligad! Mas daku nga kalipay ang nabatyagan ko sa pag-alagad sing bug-os tion sangsa kon nagpadayon ako subong sekretarya. Nalipay gid ako nga makita kon paano ginabag-o sang Pulong ni Jehova ang kabuhi sang isa ka tawo. Makalilipay gid nga makigbahin sa sini nga proseso. Ang aton ginahatag kay Jehova bale-wala lang kon ipaanggid sa nabaton naton gikan sa iya.”

19. Ano dapat ang mangin pamat-od naton, kag ngaa?

19 Ang aton mga kahimtangan mahimo magbalhin sa pagligad sang tion. Apang, ang aton dedikasyon sa Dios nagapabilin nga amo gihapon. Mga ulipon gihapon kita ni Jehova, kag ginatugutan niya kita sa pagdesisyon kon paano naton gamiton sing labing maayo ang aton tion, enerhiya, kinaadman, kag iban pa nga mga kinaiya kag mga pagkabutang. Gani, ang aton mga desisyon may kaangtanan sa sini nagapabanaag sang aton gugma sa Dios. Ginapakita man sini kon tubtob diin kita handa sa paghimo sing mga sakripisyo. (Mateo 6:33) Bisan ano man ang aton kahimtangan, indi bala dapat nga mangin determinado kita nga ihatag kay Jehova ang aton pinakamaayo? Si Pablo nagsulat: “Kon ang pagkahanda yara na nga daan, labi ini nga kalahamut-an suno sa yara sa isa ka tawo, indi suno sa wala sa iya.”​—⁠2 Corinto 8:12.

“Ginabaton Ninyo ang Bunga”

20, 21. (a) Ano nga mga bunga ang ginapatubas sang mga ulipon sang Dios? (b) Paano ginapadyaan ni Jehova ang mga nagahatag sang ila pinakamaayo sa iya?

20 Ang mangin mga ulipon sang Dios indi mapiguson. Sa baylo, nagahatag ini sa aton sing kaumpawan gikan sa mapiguson nga sahi sang pag-ulipon nga nagakuha sang aton kalipay. “Bangod nahilway na kamo sa sala apang nangin mga ulipon sang Dios,” sulat ni Pablo, “ginabaton ninyo ang bunga padulong sa pagkabalaan, kag ang katapusan amo ang kabuhi nga walay katapusan.” (Roma 6:22) Ang pagpaulipon naton sa Dios nagapatubas sing maayo nga mga bunga padulong sa pagkabalaan bangod ginaani naton ang mga benepisyo sang balaan, ukon matinlo sa moral, nga paggawi. Dugang pa, nagadul-ong ini sa kabuhi nga walay katapusan sa ulihi.

21 Si Jehova maalwan sa iya mga ulipon. Kon ginahimo naton ang aton bug-os nga masarangan sa pag-alagad sa iya, ginabuksan niya sa aton “ang mga talambuan sang langit” kag ginaula sa aton “ang pagpakamaayo tubtob nga wala na sing kakulang.” (Malaquias 3:10) Makalilipay gid nga padayon nga mag-alagad subong mga ulipon ni Jehova sa walay katubtuban!

Madumduman Mo Bala?

• Ngaa nangin mga ulipon kita sang Dios?

• Paano naton ginapakita ang aton pagpasakop sa kabubut-on sang Dios?

• Ngaa dapat kita mangin handa nga unahon ang kabubut-on ni Jehova sangsa kaugalingon naton nga kabubut-on?

• Ngaa indi naton dapat ‘balikdon ang mga butang sa likuran’?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 16, 17]

Ang kahimusan sa Israel tuhoy sa boluntaryo nga pagpaulipon isa ka laragway kon paano nagaalagad ang mga Cristiano

[Retrato sa pahina 17]

Nangin mga ulipon kita sang Dios sang nagpabawtismo kita

[Mga retrato sa pahina 17]

Ginauna sang mga Cristiano ang kabubut-on sang Dios

[Retrato sa pahina 18]

Si Moises nagpangalag-ag nga batunon ang iya asaynment