Si Cristo⁠—⁠Ang Sentro sang mga Tagna

“Ang pagpanaksi kay Jesus amo ang nagainspirar sang pagpanagna.”​—⁠BUGNA 19:10.

1, 2. (a) Sugod sang 29 C.⁠E., ano nga pililian ang gin-atubang sang mga Israelinhon? (b) Ano ang pagabinagbinagon sa sini nga artikulo?

TUIG 29 C.⁠E. sadto. Nakunyag ang mga Israelinhon nga nagahinun-anon tuhoy sa ginsaad nga Mesias. Gindugangan pa gid ini nga kakunyag bangod sa pagministeryo ni Juan Bautista. (Lucas 3:15) Nagsiling si Juan nga indi sia ang Cristo. Sa baylo, gintudlo niya si Jesus nga Nazaretnon, nga nagasiling: “Nagpamatuod ako nga ining isa amo ang Anak sang Dios.” (Juan 1:​20, 34) Wala magdugay, nagsunod na ang kadam-an kay Jesus agod mamati sa iya panudlo kag gin-ayo niya sila.

2 Sang masunod nga mga binulan, naghatag si Jehova sing madamo gid nga ebidensia tuhoy sa iya Anak. Ang mga nakatuon sa Kasulatan kag nakakita sang mga hinimuan ni Jesus may malig-on nga basehan nga magtuo sa iya. Apang sa kabug-usan, wala magtuo kay Jesus ang katawhan nga nakigkatipan sa Dios. Diutay lamang ang nagkilala nga si Jesus amo ang Cristo, ang Anak sang Dios. (Juan 6:​60-​69) Ano ang himuon mo kon nagakabuhi ka sadto nga tion? Batunon mo ayhan si Jesus subong Mesias kag mangin matutom nga sumulunod niya? Binagbinaga ang ebidensia tuhoy sa iya identidad nga ginsugid mismo ni Jesus sang gin-akusahan sia nga ginlapas niya ang Inugpahuway, kag talupangda ang mga pamatuod nga iya ginhambal agod palig-unon ang pagtuo sang iya mainunungon nga mga disipulo.

Si Jesus Mismo ang Naghatag sing Ebidensia

3. Ano nga mga kahimtangan ang nagtiklod kay Jesus sa pagpakita sing ebidensia tuhoy sa iya identidad?

3 Si Jesus yara sa Jerusalem sang Paskwa sang 31 C.⁠E. Bag-o lang niya gin-ayo ang tawo nga nagamasakit sa sulod na sang 38 ka tuig. Apang ginhingabot si Jesus sang mga Judiyo bangod ginhimo niya ini sa Inugpahuway. Gin-akusar man  nila sia sing pasipala kag nagtinguha sa pagpatay sa iya bangod gintawag niya ang Dios nga iya Amay. (Juan 5:​1-9, 16-​18) Ang pagpangapin ni Jesus para sa iya kaugalingon nagpresentar sing tatlo ka mabakod nga mga rason nga makapakumbinsi sa bisan sin-o nga bunayag sing tagipusuon nga Judiyo sa matuod nga identidad ni Jesus.

4, 5. Ano ang katuyuan sang ministeryo ni Juan, kag daw ano ka epektibo nga ginhimo niya ini?

4 Una, gintudlo ni Jesus ang testimonya sang nauna sa iya, nga si Juan Bautista, nga nagasiling: “Ginpakadto ninyo ang mga tawo kay Juan, kag nagapamatuod sia sa kamatuoran. Ina nga tawo isa ka suga nga nagadabdab kag nagasiga, kag sa malip-ot nga tion luyag ninyo nga magkalipay sing labi sa iya kapawa.”​​—⁠Juan 5:​33, 35.

5 Si Juan Bautista “isa ka suga nga nagadabdab kag nagasiga” bangod antes sia ginbilanggo ni Herodes sing di-makatarunganon, natuman niya ang ginsugo sang Dios sa iya nga ihanda ang dalan para sa Mesias. Si Juan nagsiling: “Ang rason kon ngaa nagabawtismo ako sa tubig amo nga agod mapahayag [ang Mesias] sa Israel. . . . Nakita ko ang espiritu nga nagakunsad subong sang salampati gikan sa langit, kag nagpabilin ini sa ibabaw niya. Bisan ako wala makakilala sa iya, apang ang Isa mismo nga nagsugo sa akon nga bawtismuhan sia sa tubig ang nagsiling sa akon, ‘Sa iya nga makita mo ang espiritu nga nagakunsad kag nagapabilin, ini amo ang isa nga nagabawtismo sa balaan nga espiritu.’ Kag nakita ko ini, kag nagpamatuod ako nga ining isa amo ang Anak sang Dios.”⁠ * (Juan 1:​26-​37) Espesipiko nga ginkilala ni Juan si Jesus subong ang Anak sang Dios​​—⁠ang ginsaad nga Mesias. Maathag gid ang pagpanaksi ni Juan bangod mga walo ka bulan pagkatapos sang iya kamatayon, madamo sang bunayag sing tagipusuon nga mga Judiyo ang nagtu-ad: “Matuod tanan ang madamong mga butang nga ginsiling ni Juan tuhoy sining tawo.”​​—⁠Juan 10:​41, 42.

6. Ngaa dapat makumbinsi ang mga tawo sang mga buhat ni Jesus nga sia ginsakdag sang Dios?

6 Masunod, naggamit si Jesus sing isa pa ka rason nga nagapamatuod nga sia amo ang Mesias. Gintudlo niya ang iya maayong mga buhat subong ebidensia sang pagsakdag sang Dios. “May panaksi ako nga daku pa sangsa kay Juan,” siling niya, “kay ang mga hilikuton mismo nga ginapatuman sa akon sang akon Amay, ang mga hilikuton mismo nga akon ginahimo, nagapanaksi nahanungod sa akon nga ako ginpadala sang Amay.” (Juan 5:36) Bisan ang mga kaaway ni Jesus indi makapanghiwala sining pamatuod, nga nagalakip sang madamo nga milagro. “Ano ang aton himuon, bangod ining tawo nagahimo sing madamo nga tanda?” pamangkot sang pila sang ulihi. (Juan 11:47) Apang, ang pila nag-ugyon kag nagsiling: “Kon mag-abot ang Cristo, mas madamo pa ayhan nga tanda ang iya mahimo sangsa sining tawo?” (Juan 7:31) Yara sa maayo gid nga kahimtangan ang mga tagpalamati ni Jesus nga makita ang mga kinaiya sang Amay sa Anak.​​—⁠Juan 14:9.

7. Paano nagapamatuod ang Hebreong Kasulatan tuhoy kay Jesus?

7 Sa katapusan, ginpatalupangod ni Jesus ang isa ka indi mapanghiwala nga pamatuod. “Ang Kasulatan . . . mismo ang nagasaksi nahanungod sa akon,” siling niya, nga nagadugang: “Kon nagpati kamo kay Moises magapati kamo sa akon, kay sia nagsulat tuhoy sa akon.” (Juan 5:​39, 46) Sa pagkamatuod, si Moises isa lang sa madamo nga Saksi antes sang dag-on sang mga Cristiano nga nagsulat tuhoy kay Cristo. Ang ila mga sinulatan nagalakip sang ginatos ka tagna kag detalyado nga rekord sang mga kaliwatan, ang tanan nagapatuhoy sa Mesias. (Lucas 3:​23-​38; 24:44-​46; Binuhatan 10:43) Kag kamusta naman ang Mosaikong Kasuguan? “Ang Kasuguan nangin manunudlo naton nga nagatuytoy padulong kay Cristo,” sulat ni apostol Pablo. (Galacia 3:24) Huo, “ang pagpanaksi kay Jesus amo ang nagainspirar [ukon, amo ang bug-os nga huyog, sentro, kag katuyuan] sang pagpanagna.”​​—⁠Bugna 19:10.

8. Ngaa madamo nga Judiyo ang wala magtuo sa Mesias?

8 Indi bala ining tanan nga pamatuod​—⁠ang maathag nga pagpanaksi ni Juan, ang gamhanan nga mga buhat kag diosnon nga mga kinaiya  ni Jesus, kag ang madamo nga testimonya sang Kasulatan​—⁠nagapakumbinsi sa imo nga si Jesus amo ang Mesias? Ang bisan sin-o nga may matuod nga gugma sa Dios kag sa iya Pulong makahantop sini kag magatuo kay Jesus subong ang ginsaad nga Mesias. Apang, ini nga gugma halos indi masapwan sa Israel. Sa iya mga manugpamatok, si Jesus nagsiling: “Nahibaluan ko gid nga wala kamo sing gugma sa Dios.” (Juan 5:42) Sa baylo nga ‘pangitaon ang himaya nga gikan sa lamang nga Dios,’ “nagabaton [sila] sing himaya sa isa kag isa.” Indi katingalahan nga nagpamatok sila kay Jesus, nga kaangay sa iya Amay nagsikway sang ila panghunahuna!​​—⁠Juan 5:​43, 44; Binuhatan 12:21-​23.

Ginpalig-on Sang Matagnaon nga Palanan-awon

9, 10. (a) Ngaa suno gid sa tion ang isa ka tanda para sa mga disipulo ni Jesus? (b) Ano ang tumalagsahon nga ginsaad ni Jesus sa iya mga disipulo?

9 Kapin sa isa ka tuig ang nagligad sang maghatag si Jesus sang nasambit na nga pamatuod sang iya pagka-Mesias. Tapos na ang Paskwa sang tuig 32 C.⁠E. Madamo nga tumuluo ang nag-untat sa pagsunod sa iya, ayhan bangod sang paghingabot, materyalismo, ukon mga kabalaka sa kabuhi. Ang iban mahimo nga naligban ukon nabang-awan bangod nangindi si Jesus sang nagtinguha ang mga tawo nga himuon sia nga hari. Sang ginhangkat sia sang Judiyong relihioso nga mga lider, wala sia maghatag sing tanda gikan sa langit nga magahimaya sa iya. (Mateo 12:​38, 39) Mahimo nga naligban ang pila bangod sining pagpangindi. Dugang pa, ginsugid ni Jesus sa iya mga disipulo ang isa ka butang nga nabudlayan gid sila sa paghangop​—⁠“nga dapat sia magkadto sa Jerusalem kag mag-antos sang madamo nga butang gikan sa tigulang nga mga lalaki kag pangulong mga saserdote kag mga escriba, kag pagapatyon.”​​—⁠Mateo 16:21-​23.

10 Sa mga siam ukon napulo pa ka bulan, mangin tion na ini “nga magtaliwan [si Jesus] sa sining kalibutan pakadto sa Amay.” (Juan 13:1) Bangod nabalaka gid sa iya mainunungon nga mga disipulo, ginsaaran ni Jesus ang pila sa ila sing butang nga gindingot niya sa wala sing pagtuo nga mga Judiyo​—⁠isa ka tanda gikan sa langit. “Sa pagkamatuod ginasiling ko sa inyo,” siling ni Jesus, “may pila sa mga nagatindog diri nga indi na makatilaw sing kamatayon tubtob nga makita anay nila ang Anak sang tawo nga nagakari sa iya ginharian.” (Mateo 16:28) Maathag nga wala magsiling si Jesus nga may buhi pa sa iya mga disipulo tubtob matukod ang Mesianikong Ginharian sang 1914. Ang ginhunahuna ni Jesus amo ang paghatag sa iya tatlo ka suod nga disipulo sing isa ka tumalagsahon kag abanse nga palanan-awon tuhoy sa iya himaya sa paggahom sa Ginharian. Ini nga palanan-awon gintawag nga pagbaylo-dagway.

11. Ilaragway ang palanan-awon sa pagbaylo-dagway.

11 Anom ka adlaw sang ulihi, gin-upod ni Jesus sanday Pedro, Santiago, kag Juan sa isa ka mataas nga bukid​—⁠mahimo nga sa isa ka bahin sang Bukid Hermon. Didto, ‘nagbalhin ang dagway ni Jesus sa atubangan nila, kag ang iya nawong nagsilak subong sang adlaw, kag ang iya nagua nga mga panapton nagsilak subong sang kapawa.’ Sanday manalagna Moises kag Elias nagpakita man, nga nagapakighambal kay Jesus. Ining tumalagsahon nga hitabo mahimo natabo nga gab-i, nga naghimo pa gid sini nga talalupangdon. Daw matuod gid ini amo kon ngaa nagtanyag si Pedro nga magpatindog sing tatlo ka  layanglayang​—⁠isa kay Jesus, isa kay Moises, kag isa kay Elias. Samtang nagahambal pa si Pedro, isa ka masanag nga panganod ang naglandong sa ila kag isa ka tingog gikan sa panganod ang nagsiling: “Ini ang akon Anak, ang hinigugma, nga akon nahamut-an; pamati kamo sa iya.”​—⁠Mateo 17:​1-6.

12, 13. Ano ang epekto sang palanan-awon sang pagbaylo-dagway sa mga disipulo ni Jesus, kag ngaa?

12 Matuod, bag-o lang nagsiling si Pedro nga si Jesus amo “ang Cristo, ang Anak sang Dios nga buhi.” (Mateo 16:16) Apang handurawa nga ikaw mismo ang makabati sang panaksi sang Dios, nga nagakumpirmar sang identidad kag papel sang iya hinaplas nga Anak! Daw ano ka makapalig-on sing pagtuo para kanday Pedro, Santiago, kag Juan nga maeksperiensiahan ang palanan-awon sa pagbaylo-dagway! Bangod napalig-on gid sila, mas handa na sila karon sa pag-atubang sa kon ano ang magaabot kag sa importante nga papel nga ila tungdan sa palaabuton nga kongregasyon.

13 Indi gid malimtan sang mga disipulo ang pagbaylo-dagway. Kapin sa 30 ka tuig sang ulihi, si Pedro nagsulat: “Nakabaton [si Jesus] sing dungog kag himaya gikan sa Dios nga Amay, sang ang mga pulong subong sini ginhatag sa iya sang harianon nga himaya: ‘Amo ini ang akon anak, ang akon hinigugma, nga akon gid nahamut-an.’ Huo, nabatian namon ining mga pulong nga ginahatag gikan sa langit samtang kaupod niya kami sa balaan nga bukid.” (2 Pedro 1:​17, 18) Napahulag man si Juan sang hitabo. Pagligad sang kapin sa 60 ka tuig nga natabo ini, maathag nga ginpatuhuyan niya ini sa sining mga pulong: “Nakita naton ang iya himaya, ang himaya nga subong sang iya sang bugtong nga anak gikan sa isa ka amay.” (Juan 1:14) Apang, ang pagbaylo-dagway indi ang katapusan nga palanan-awon nga ginpahayag sa mga sumulunod ni Jesus.

Dugang nga Kasanagan Para sa mga Mainunungon sa Dios

14, 15. Sa anong paagi nga magapabilin si apostol Juan tubtob magkari si Jesus?

14 Pagkatapos sia mabanhaw, nagpakita si Jesus sa iya mga disipulo sa baybay sang Dagat sang Galilea. Didto ginsilingan niya si Pedro: “Kon buot ko nga magpabilin [si Juan] tubtob nga ako magkari, ano bala ina sa imo?” (Juan 21:​1, 20-22, 24) Ginapakita bala sining mga pinamulong nga maulihi mapatay si apostol Juan sangsa iban nga apostoles? Maathag nga amo gid, kay nag-alagad sia sing matutom kay Jehova sing halos 70 pa ka tuig. Apang, may iban pa gid nga ginapahangop ang ginhambal ni Jesus.

15 Ang ekspresyon nga “tubtob nga ako magkari” nagapahanumdom sa aton sang pagpatuhoy ni Jesus sa “Anak sang tawo nga nagakari sa iya ginharian.” (Mateo 16:28) Si Juan magapabilin tubtob magkari si Jesus sa kahulugan nga makatigayon sia sa ulihi sing matagnaon nga palanan-awon tuhoy kay Jesus nga nagakari subong Manuggahom sang Ginharian. Sang malapit na mapatay si Juan, samtang tinapok sia sa isla sang Patmos, nabaton niya ang Bugna lakip ang tanan sini nga makahalawhaw nga matagnaon nga mga tanda sang mga hitabo nga mahanabo sa tion sang “adlaw sang Ginuo.” Napahulag gid si Juan sining talalupangdon nga mga palanan-awon amo nga sang si Jesus nagsiling: “Huo; magakari ako sing madali,” si Juan nagtuaw: “Kabay pa! Kari ka, Ginuong Jesus.”​—⁠Bugna 1:​1, 10; 22:20.

16. Ngaa importante nga magpadayon kita sa pagpalig-on sang aton pagtuo?

16 Ang mga bunayag sing tagipusuon nga nagkabuhi sang unang siglo nagbaton kay Jesus subong ang Mesias kag nagtuo sa iya. Dapat palig-unon ang mga disipulo bangod wala sing pagtuo ang mga tawo sa palibot nila, bangod sang hilikuton nga dapat nila himuon, kag bangod sang  palaabuton nga mga pagtilaw sa ila. May bugana nga pamatuod si Jesus tuhoy sa iya pagka-Mesias kag nag-aman man sia sing makabulig nga matagnaon nga mga palanan-awon agod palig-unon ang iya mainunungon nga mga sumulunod. Sa karon, madugay na kita sa “adlaw sang Ginuo.” Sa dili madugay, laglagon ni Cristo ang bug-os malauton nga sistema sang mga butang ni Satanas kag luwason ang katawhan sang Dios. Dapat palig-unon man naton ang aton pagtuo paagi sa bug-os nga paghimulos sang tanan nga mga aman ni Jehova para sa aton espirituwal nga kaayuhan.

Gin-amligan sa Kadulom kag Kapipit-an

17, 18. Ano ang daku nga kinatuhayan sa ulot sang mga sumulunod ni Jesus kag sang mga nagpamatok sa katuyuan sang Dios sang unang siglo, kag ano ang nadangatan sang tagsa ka grupo?

17 Pagkatapos sang kamatayon ni Jesus, maisugon nga gintuman sang mga disipulo ang iya sugo nga magpanaksi tuhoy sa iya sa “Jerusalem kag sa bug-os nga Judea kag Samaria kag tubtob sa ukbong sang duta.” (Binuhatan 1:8) Walay sapayan sang grabe nga mga paghingabot, ginpakamaayo ni Jehova ang bag-o natukod nga Cristianong kongregasyon sing espirituwal nga kasanagan kag sing madamo nga bag-o nga mga disipulo.​—⁠Binuhatan 2:​47; 4:​1-​31; 8:​1-8.

18 Sa pihak nga bahin, ang paglaum sadtong nagapamatok sa maayong balita nagaamat-amat pa gid dulom. “Ang dalanon sang mga malauton subong sang kadudulman,” siling sang Hulubaton 4:19. “Wala sila makahibalo sang ila nasandaran.” Ang “kadudulman” nagdugang pa gid sang 66 C.⁠E. sang ginsalakay sang mga soldado sang Roma ang Jerusalem. Pagkatapos nga nag-isol sing makadali, nga wala sing maathag nga rason, nagbalik ang mga Romano sang 70 C.⁠E., sa sini nga tion ginsunog na nila ang siudad. Suno sa Judiyong istoryador nga si Josephus, kapin sa isa ka milyon ka Judiyo ang napatay. Apang, nakapalagyo ang matutom nga mga Cristiano. Ngaa? Bangod sang nag-isol sing makadali ang mga Romano, ginsunod nila ang sugo ni Jesus nga magpalagyo.​—⁠Lucas 21:20-​22.

19, 20. (a) Ngaa wala sing rason ang katawhan sang Dios nga mahadlok samtang nagahilapit ang katapusan sang sistema karon? (b) Anong tumalagsahon nga paghantop ang ginhatag ni Jehova sa iya katawhan mga dekada antes sang 1914?

19 Kaanggid man sini ang aton kahimtangan. Ang nagapakari nga dakung kapipit-an magapatimaan sang katapusan sang bug-os nga malauton nga sistema ni Satanas. Apang indi dapat magkahadlok ang katawhan sang Dios, kay si Jesus nagsaad: “Yari karon! ako kaupod ninyo sa tanan nga adlaw tubtob sa katapusan sang sistema sang mga butang.” (Mateo 28:20) Agod mapalig-on ang pagtuo sang iya mga disipulo sadto kag ihanda sila sa palaabuton, ginhatagan sila ni Jesus sing palanan-awon tuhoy sa iya langitnon nga himaya subong Mesianikong Hari. Kamusta naman karon? Sang 1914 nangin matuod ini nga palanan-awon. Makapalig-on gid ini sing pagtuo sa katawhan sang Dios! Nagasaad ini sang makalilipay nga palaabuton, kag padayon nga ginahatagan sing dugang pa nga ihibalo ang mga alagad ni Jehova tuhoy sa sini. Bisan sa tunga sang nagadulom pa gid nga kalibutan karon, “ang banas sang mga matarong kaangay sang masanag nga kapawa nga nagasanag kag nagasanag tubtob sa himpit nga adlaw.”​​—⁠Hulubaton 4:⁠18.

20 Bisan antes pa sang 1914, isa ka diutay nga grupo sang hinaplas nga mga Cristiano ang nakahangop sang importante nga mga kamatuoran tuhoy sa pagbalik sang Ginuo. Halimbawa, nahantop nila nga ini indi makita, subong sang ginpahangop sang duha ka anghel nga nagpakita sang 33 C.E. sa mga disipulo samtang si Jesus nagakayab. Pagkatapos nga ginlipdan sang panganod si Jesus gikan sa panan-aw sang iya mga disipulo,  ang mga anghel nagsiling: “Ining Jesus nga ginbaton sa langit gikan sa inyo magabalik sa amo man nga paagi nga nakita ninyo sia nga nagapalangit.”​—⁠Binuhatan 1:9-11.

21. Ano ang pagahinun-anunan sa masunod nga artikulo?

21 Ang pagbiya ni Jesus nakita lamang sang iya mainunungon nga mga sumulunod. Subong sang pagbaylo-dagway, wala ini makita sang publiko; ang kalibutan sa kabilugan wala gani makahibalo sang natabo. Amo man ini ang matabo kon magbalik si Cristo subong Manuggahom sang Ginharian. (Juan 14:19) Ang matutom lamang niya nga hinaplas nga mga disipulo ang makahantop sang iya harianon nga presensia. Sa masunod nga artikulo, binagbinagon naton kon paano ining paghantop may daku nga epekto sa ila, nga nagresulta sa pagtipon sang minilyon nga mangin mga sakop ni Jesus sa duta.​—⁠Bugna 7:​9, 14.

[Nota]

^ par. 5 Maathag nga sang ginbawtismuhan si Jesus, si Juan lamang ang nakabati sang tingog sang Dios. Ang mga Judiyo nga ginhambalan ni Jesus ‘wala gid makabati sang tingog sang Dios sa bisan ano nga tion ukon nakakita sang iya dagway.’​​—⁠Juan 5:⁠37.

Madumduman Mo Bala?

• Sang gin-akusahan si Jesus nga naglapas sang Inugpahuway kag nagpasipala, ano nga ebidensia ang ginhatag niya agod ipakita nga sia amo ang Mesias?

• Paano ang mga disipulo ni Jesus sadto nakabenepisyo gikan sa pagbaylo-dagway?

• Ano ang buot silingon ni Jesus sang nagsiling sia nga magapabilin si Juan tubtob magkari sia?

• Sang 1914, ano nga palanan-awon ang nangin matuod?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 10]

Naghatag sing pamatuod si Jesus nga sia ang Mesias

[Retrato sa pahina 12]

Makapalig-on sing pagtuo ang palanan-awon sa pagbaylo-dagway

[Retrato sa pahina 13]

Si Juan magapabilin tubtob “magkari” si Jesus