Paano Dapat Dumdumon si Jesucristo?

Si Jesucristo “isa gid sa labing maimpluwensia nga tawo nga nagkabuhi.”—“The World Book Encyclopedia.”

ANG bantog nga mga tawo masami nga madumduman tungod sang ila hinimuan. Gani ngaa ginadumdom sang madamo si Jesus tungod sang iya pagkabun-ag sa baylo sang iya mga binuhatan? Sa bug-os nga Cristiandad, masaysay sang kalabanan nga mga tawo ang mga hitabo tuhoy sa iya pagkabun-ag. Pila naman ang makadumdom kag nagapanikasog nga sundon ang iya di-matupungan nga panudlo sa Sermon sa Bukid?

Matuod, ang pagkabun-ag ni Jesus tumalagsahon, apang ginhatagan sing mas daku nga importansia sang iya una nga mga disipulo ang iya  ginhimo kag gintudlo. Indi gid katuyuan sang Dios nga ang kabuhi ni Cristo subong isa ka hamtong nga tawo tabunan sang iya pagkabun-ag. Apang, natabunan ini sang mga leyenda tuhoy sa Natividad ukon adlaw sang pagkabun-ag ni Jesus bangod sang Krismas.

May yara isa pa ka makatulublag nga pamangkot tuhoy sa kon paano ginasaulog ang Krismas. Kon magbalik karon si Jesus sa duta, ano sa banta mo ang hunahunaon niya sa dayag nga pagnegosyo sa Krismas? Duha ka libo ka tuig na ang nagligad, ginduaw ni Jesus ang templo sa Jerusalem. Naakig sia sa mga manugbaylo-kuarta kag mga manugbaligya nga naghingalit sa isa ka relihioso nga piesta sang mga Judiyo agod makaganansia. “Kuhaa ninyo ining mga butang gikan diri!” siling niya. “Untati ninyo ang paghimo sa balay sang akon Amay nga isa ka balay nga balaligyaan!” (Juan 2:​13-16) Maathag gid nga indi ugyon si Jesus nga simpunon ang komersio kag relihion.

Madamong sinsero nga mga Katoliko sa Espanya ang nagakabalaka sa sobra nga pagnegosyo sa Krismas. Apang, ini nga huyog sa pagnegosyo daw indi malikawan bangod sang ginhalinan sang madamong kinabatasan sang Krismas. Ang dyurnalista nga si Juan Arias nagsiling: “Ang mga tawo, sa sulod sang Cristianismo, nga nagamulay kon paano ang Krismas nangin ‘pagano’ kag mas naangot sa kinasadya kag pagpamalaklon sangsa relihion, masami nga wala makahibalo nga halin sa ginsuguran ang Natividad . . . naglakip na sang madamo nga bahin sang paganong piesta [sa adlaw] sang Roma.”​—⁠El País, Disiembre 24, 2001.

Sining ulihi nga tinuig, madamong Espanyol nga mga dyurnalista kag mga ensiklopedia ang nagkomento tuhoy sa pagano nga mga ginhalinan sang tradisyunal nga mga kapiestahan sa Krismas, subong man sang pagnegosyo sa sini. Tuhoy sa petsa sang pagsaulog sa Krismas, ang Enciclopedia de la Religión Católica nagsiling sing prangka: “Ang rason kon ngaa namat-od ang Iglesia Romana nga gamiton ini nga petsa para sa piesta daw amo ang katuyuan sini nga islan ang pagano nga mga piesta sing Cristianong mga piesta. . . . Nahibaluan naton nga sadto nga tion sa Roma, gindeklarar sang mga pagano ang Disiembre 25 subong selebrasyon sang natalis invicti, ang pagkabun-ag sang ‘di-madaug nga adlaw.’”

Ang Enciclopedia Hispánica nagsiling man: “Ang petsa nga Disiembre 25 para sa pagsaulog sing Krismas wala ginpasad sa husto nga pagbanabana sa kaadlawan ni Jesus kundi, sa paghimo nga Cristiano sa mga kapiestahan sang winter solstice nga ginsaulog sa Roma.” Paano ginsaulog sang mga Romano ang pagbutlak sang adlaw sa tigtulugnaw? Paagi sa kinasadya, kinagansal, kag pagbayluhanay sing mga regalo. Sanglit indi desidido ang mga awtoridad sang simbahan nga dulaon ining bantog nga piesta, ila ini “ginhimo nga Cristiano” paagi sa pagtawag sa sini nga pagkabun-ag ni Jesus sa baylo nga pagkabun-ag sang adlaw.

Sang primero, sang ikap-at kag ikalima nga siglo, nagpadayon gihapon ang pagsimba sa adlaw kag ang mga kustombre may kaangtanan sa sini. Ang Katoliko nga si “San” Agustin (354-430 C.⁠E.) napilitan nga laygayan ang mga masigkatumuluo nga indi pagsaulugon ang Disiembre 25 kaangay sang pagpadungog sang mga pagano sa adlaw. Bisan sa karon, daku gihapon ang impluwensia sang Romanong kapiestahan sang dumaan nga tion.

Ang Piesta Para sa Kinasadya kag Komersio

Sa sulod sang mga siglo, may pila ka daku nga butang nga nagdihon sa Krismas agod mangin  isa ini ka pinakapopular kag bug-os kalibutan nga selebrasyon para sa kinasadya kag komersio. Subong man, ang mga kustombre sang iban nga mga piesta nga ginahiwat kon tigtulugnaw, ilabi na ang mga piesta nga ginasaulog sa naaminhan nga Europa, amat-amat nga ginlakip sa selebrasyon nga gin-ilog kag nagsugod sa Roma.⁠ * Kag sang ika-20 nga siglo, ang mga ahente kag sampaton nga mga manugpatikang mapagsik nga nagpasanyog sa bisan ano nga kustombre nga ila makuartahan.

Ano ang resulta? Mas ginpasulabi ang pagsaulog sa pagkabun-ag ni Cristo sa baylo sang importansia sini. Sa masami, halos wala na ginasambit si Cristo sa tradisyunal nga Krismas. “Ang [Krismas] isa ka piesta sa bug-os nga kalibutan, isa ka piesta para sa pamilya, kag ginasaulog sang tanan suno sa luyag nila,” siling sang pamantalaan nga El País sa Espanya.

Ginapakita sini nga komento ang nagalapnag nga huyog sa Espanya kag sa madamo pa nga mga pungsod sa bug-os nga kalibutan. Samtang nagadaku ang gasto sa pagsaulog sang Krismas, ang ihibalo tuhoy kay Cristo nagadiutay. Ang matuod, ang Krismas nagbalik sa kon paano ini ginsaulog sang mga Romano sang una​—⁠kinagansal, kinasadya, kag pagbayluhanay sing mga regalo.

Isa ka Bata ang Natawo sa Aton

Kon ang tradisyunal nga Krismas wala gid sing labot kay Cristo, paano dapat dumdumon sang matuod nga mga Cristiano ang pagkabun-ag kag pagkabuhi ni Cristo? Mga pito ka gatos ka tuig antes mabun-ag si Jesus, si Isaias nagtagna tuhoy sa iya: “Isa ka bata ang natawo sa aton, isa ka anak nga lalaki ang ginhatag sa aton; kag ang prinsipenhon nga paggahom mangin sa iya abaga.” (Isaias 9:6) Ngaa ginpakita ni Isaias nga ang pagkabun-ag kag ang katungdanan sa ulihi ni Jesus mangin tuman gid ka importante? Bangod si Jesus mangin isa ka gamhanan nga manuggahom. Tawgon sia nga Prinsipe sang Paghidait, kag ang paghidait ukon ang iya prinsipenhon nga paggahom walay katapusan. Dugang pa, ang paggahom ni Jesus ‘sakdagon  paagi sa katarungan kag pagkamatarong.’​​—⁠Isaias 9:7.

Ginsulit ni anghel Gabriel ang ginsiling ni Isaias sang ginpahibalo niya ang pagbun-ag ni Maria kay Jesus. “Ining isa mangin daku kag tawgon nga Anak sang Labing Mataas,” tagna niya. “Kag ihatag sa iya ni Jehova nga Dios ang trono ni David nga iya amay, kag magahari sia sa panimalay ni Jacob sing dayon, kag ang iya ginharian walay katapusan.” (Lucas 1:​32, 33) Maathag nga ang daku nga importansia sang pagkabun-ag ni Jesus naangot sa hilikuton nga himuon ni Cristo subong gintangdo nga Hari sa Ginharian sang Dios. Ang paggahom ni Cristo magahatag sing benepisyo sa tanan, lakip sa imo kag sa imo mga hinigugma. Sa pagkamatuod, ginpakita sang mga anghel nga ang iya pagkabun-ag magahatag sing “paghidait sa duta sa tunga sang mga tawo nga nahamut-an [sang Dios].”​—⁠Lucas 2:​14, Today’s English Version.

Sin-o ang indi luyag nga magkabuhi sa kalibutan nga may paghidait kag katarungan? Apang agod maagom ang paghidait nga dalhon sang paggahom ni Cristo, dapat naton pahamut-an ang Dios kag tigayunon ang maayo nga kaangtanan sa iya. Nagsiling si Jesus nga ang una nga tikang agod matigayon ini nga kaangtanan amo ang pagtuon tuhoy sa Dios kag kay Cristo. “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan,” siling ni Jesus, “ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.”​—⁠Juan 17:3.

Kon may sibu nga ihibalo na kita tuhoy kay Jesus, indi na naton dapat paligban kon paano niya luyag nga dumdumon sia. Paagi bala sa pagkaon, pag-inom, kag pagbayluhanay sing mga regalo sa petsa nga pareho sa piesta sang mga pagano sang una? Daw imposible ina. Sang gab-i antes sia mapatay, ginsugiran ni Jesus ang iya mga disipulo kon ano ang luyag niya. “Sia nga nagahupot sang akon mga sugo kag nagatuman sini, sia amo ang nagahigugma sa akon. Sia man nga nagahigugma sa akon higugmaon sang akon Amay, kag higugmaon ko sia.”​—⁠Juan 14:21.

Ginatun-an sing maid-id sang mga Saksi ni Jehova ang Balaan nga Kasulatan, nga nagbulig sa ila sa paghangop kon ano ang mga sugo sang Dios kag ni Jesus. Malipay sila sa pagbulig sa imo nga mahangpan ining importante nga mga sugo agod dumdumon mo si Jesus suno sa luyag niya.

[Nota]

^ par. 11 Ang Christmas tree kag si Santa Claus duha ka talalupangdon nga mga halimbawa.

[Kahon/Mga retrato sa pahina 6, 7]

Batok Bala ang Biblia sa Pagsinalusalo kag Paghatag sing Regalo?

Ang Paghatag sing mga Regalo

Ginarekomendar sang Biblia ang paghatag sing regalo, kay si Jehova mismo ginatawag nga Manughatag sing “tagsa ka maayong dulot kag tagsa ka himpit nga regalo.” (Santiago 1:17) Ginpakita ni Jesus nga ang maayo nga mga ginikanan magahatag sing mga dulot sa ila mga anak. (Lucas 11:11-13) Ang mga abyan kag pamilya ni Job naghatag sa iya sing regalo sang nag-ayo sia. (Job 42:11) Apang, ini nga paghatag wala nagakinahanglan sing espesipiko nga mga okasyon. Tinagipusuon ini.​​—⁠2 Corinto 9:⁠7.

Mga Pagtilipon sang Pamilya

Ang mga pagtilipon sang pamilya nagapahiusa sa mga katapo sini, ilabi na kon wala na sila nagapuyo sa isa lang ka balay. Si Jesus kag ang iya mga disipulo nagtambong sa punsion sa kasal sa Cana, kag pat-od gid nga isa yadto ka daku nga pagtilipon sang pamilya kag mga abyan. (Juan 2:1-10) Kag sa ilustrasyon ni Jesus tuhoy sa buhaha nga anak, ginpakita sang amay ang iya kalipay sa pagpauli sang iya anak paagi sa pagsinalusalo sang pamilya, nga naglakip sang lanton kag sinaot.​​—⁠Lucas 15:​21-​25.

Makalilipay nga Pagsaluhay sa Pagkaon

Masunson nagahambal ang Biblia tuhoy sa mga alagad sang Dios nga nagasaluhay sa manamit nga pagkaon upod sa pamilya, mga abyan, ukon mga masigkatumuluo. Sang ginduaw si Abraham sang tatlo ka anghel, naghanda sia sing isa ka sinalusalo para sa ila nga nagalakip sing karne sang baka, gatas, mantikilya, kag bilog nga mga tinapay. (Genesis 18:6-8) Ginlaragway ni Solomon ang ‘pagkaon, pag-inom, kag pagsinadya’ subong dulot gikan sa Dios.​​—⁠Manugwali 3:​13; 8:⁠15.

Maathag gid nga luyag sang Dios nga magsaluhay kita sa manamit nga pagkaon upod sa aton mga abyan kag pamilya, kag nahamuot sia kon maghatag kita sing mga regalo. Madamo kita sing kahigayunan sa paghimo sini sa bisan ano nga tion sa bug-os nga tuig.