Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Ngaa nga ang ginbanhaw nga si Jesus nag-agda kay Tomas nga tandugon sia samtang ginpunggan niya si Maria Magdalena nga himuon ini?

Ang pila ka daan nga badbad sang Biblia nagapahangop nga ginsilingan ni Jesus si Maria Magdalena nga indi sia pagtandugon. Halimbawa, ang King James Version nagbadbad sang pinamulong ni Jesus: “Indi ako pagtanduga; kay wala pa ako makakayab sa akon Amay.” (Juan 20:17) Apang, ang orihinal nga Griegong berbo, nga masami ginabadbad sing “tandog,” nagakahulugan man nga “buyot, kapyot, hakop, uyat.” Walay duhaduha nga indi magpamatok si Jesus kay Maria Magdalena kon tandugon lamang sia, kay wala madugay pagkatapos sadto gintugutan niya ang iban nga babayi nga yara sa lulubngan nga ‘tandugon ang iya tiil.’​​​—⁠⁠Mateo 28:9.

Madamo nga badbad sa moderno nga mga lenguahe, subong sang New World Translation of the Holy Scriptures, The New Jerusalem Bible, kag The New English Bible, ang nagabulig sa aton nga mahangpan ang matuod nga kahulugan sang mga pinamulong ni Jesus paagi sa pagbadbad sa sini: “Indi ka magkapyot sa akon.” Ngaa abi ihambal ini ni Jesus kay Maria Magdalena, nga isa ka suod nga kaupod?​​—⁠⁠Luc. 8:​1-3.

Maathag nga nahadlok si Maria Magdalena nga basi magbiya si Jesus kag magkayab sa langit. Bangod sang handum gid niya nga mangin kaupod sang iya Ginuo, nanguyapot sia kay Jesus, nga wala nagabuhi sa iya. Agod pasaligon sia nga indi pa sia magbiya, ginsugo ni Jesus si Maria nga indi magkapyot sa iya kag sa baylo maglakat sia kag ibalita sa iya mga disipulo ang iya pagkabanhaw.​​—⁠⁠Juan 20:17.

Tuhay ang paghambalanay nanday Jesus kag Tomas. Sang nagpakita si Jesus sa pila ka disipulo, wala si Tomas. Sang ulihi, ginpautwas ni Tomas ang iya pagpangduhaduha tuhoy sa pagkabanhaw ni Jesus, nagasiling nga mapati lamang sia kon makita niya ang agi sang lansang kag mahikap niya ang ginbangkaw nga kilid ni Jesus. Walo ka adlaw sang ulihi, nagpakita si Jesus sa iya mga disipulo. Sini nga tion, yara si Tomas, kag gin-agda sia ni Jesus nga tandugon ang iya mga pilas.​​—⁠⁠Juan 20:24-27.

Busa, sa kaso ni Maria Magdalena, reaksion ini ni Jesus sa indi nagakaigo nga pagpugong sa iya nga maghalin; sa kaso naman ni Tomas, ginbuligan ni Jesus ang isa nga nagapangduhaduha. Sa sining duha ka hitabo, may rason gid si Jesus nga amo sadto ang iya himuon.