Mga Milagro ni Jesus—Ano ang Matun-an Mo?

MAHIMO makibot ka nga mahibaluan nga wala gid gingamit sa rekord sang Biblia tuhoy sa kabuhi ni Jesus sa duta ang Griegong tinaga para sa “milagro.” Ang Griegong tinaga (dyʹna·mis) nga ginbadbad kon kaisa nga “milagro” literal nga nagakahulugan sing “gahom.” (Lucas 8:46) Mahimo man ini badbaron subong “ikasarang” ukon “gamhanan nga mga buhat.” (Mateo 11:20; 25:15) Suno sa isa ka iskolar, ining Griegong termino “nagapadaku sa gamhanan nga buhat, kag, ilabi na, sa gahom nga paagi sini nahimo ini nga buhat. Ginalaragway ang hitabo nga ginapadaku ang pagpanghikot sang gahom sang Dios.”

Ang isa pa ka Griegong termino (teʹras) masami nga ginbadbad subong “palatandaan” ukon “kalatingalahan.” (Juan 4:48; Binuhatan 2:19) Ginapadaku sini nga ekspresyon ang epekto sa mga tumalan-aw. Sa masami, ang kadam-an kag ang mga disipulo  naurungan kag natingala sa gamhanan nga mga buhat ni Jesus.​—⁠Marcos 2:12; 4:41; 6:51; Lucas 9:43.

Ang ikatlo nga Griegong termino (se·meiʹon) nga nagapatuhoy sa mga milagro ni Jesus nagakahulugan sing “tanda.” “Ginapatuhuyan [sini] ang mas madalom nga kahulugan sang milagro,” siling sang iskolar nga si Robert Deffinbaugh. Nagsiling pa sia: “Ang tanda isa ka milagro nga nagapaalinton sing kamatuoran tuhoy sa aton Ginuong Jesus.”

Ilusyon Ukon Hatag-Dios nga Gahom?

Wala ginalaragway sang Biblia ang mga milagro ni Jesus subong pangdaya ukon ilusyon agod lingawon ang mga tawo. Pagpakita ini sang “halangdon nga gahom sang Dios,” subong sang natabo sa isa ka bata nga lalaki diin gintabog ni Jesus ang demonyo. (Lucas 9:37-43) Imposible bala ining gamhanan nga mga buhat para sa Labing Gamhanan nga Dios​—⁠ang Isa nga ginlaragway nga “bugana sa dinamiko nga kusog”? (Isaias 40:26) Indi gid!

Ginpatuhuyan sa rekord sang mga Ebanghelyo ang mga 35 ka milagro ni Jesus. Apang wala ginpahibalo ang kabug-usan nga kadamuon sang iya mga milagro. Halimbawa, ang Mateo 14:14 nagasiling: “Nakita niya [ni Jesus] ang daku nga kadam-an; kag naluoy sia sa ila, kag gin-ayo niya ang ila mga masakiton.” Wala ginsugid kon pila ka masakiton ang gin-ayo niya sa sini nga okasyon.

Nasandig sa sining gamhanan nga mga buhat ang pangangkon ni Jesus nga sia ang Anak sang Dios, ang ginsaad nga Mesias. Ginpamatud-an sang Kasulatan nga nahimo ni Jesus ang mga milagro bangod sang gahom nga ginhatag sang Dios. Ginpatuhuyan ni apostol Pedro si Jesus subong “isa ka tawo nga ginpakita sing dayag sang Dios sa inyo paagi sa gamhanan nga mga buhat kag mga katingalahan kag mga tanda nga ginhimo sang Dios paagi sa iya sa tunga ninyo, subong sang nahibaluan ninyo mismo.” (Binuhatan 2:22) Sa isa pa ka okasyon, ginsiling ni Pedro nga “ginhaplasan sia [si Jesus] sang Dios sing balaan nga espiritu kag gahom, kag naglibot sia sa kadutaan nga  nagahimo sing kaayuhan kag nagapang-ayo sa tanan nga ginpapiutan sang Yawa; kay ang Dios kaupod niya.”​—⁠Binuhatan 10:​37, 38.

Importante nga bahin sang mensahe ni Jesus ang iya mga milagro. Ginsambit sa Marcos 1:​21-27 ang reaksion sang kadam-an sa panudlo ni Jesus kag sa isa sa iya mga milagro. Ang Marcos 1:22 nagasiling nga ang kadam-an “natingala sa iya paagi sang pagpanudlo,” kag ang bersikulo 27 nagasambit nga ang mga tawo “naurungan” sang gintabog niya ang demonyo. Ang gamhanan nga mga buhat ni Jesus kag ang iya mensahe naghatag sing pamatuod nga sia ang ginsaad nga Mesias.

Wala lamang ginsiling ni Jesus nga sia ang Mesias; lakip sa iya ginsiling kag iban pa nga ginhimo, ang hatag-Dios nga gahom nga nakita sa iya mga milagro nagpamatuod nga sia gid ang Mesias. Sang ginpamangkot sia tuhoy sa iya katungdanan kag awtoridad, maisog nga nagsabat si Jesus: “May panaksi ako nga daku pa sangsa kay Juan [nga Manugbawtismo], kay ang mga hilikuton mismo nga ginapatuman sa akon sang akon Amay, ang mga hilikuton mismo nga akon ginahimo, nagapanaksi nahanungod sa akon nga ako ginpadala sang Amay.”​—⁠Juan 5:36.

Tanda sang Pagkamaminatud-on

Ngaa mapat-od naton nga ang mga milagro ni Jesus maminatud-on? Binagbinaga ang pila ka tanda sang pagkamaminatud-on.

Sang ginhimo ni Jesus ang iya gamhanan nga mga buhat, wala ginpatuhoy ni Jesus ang igtalupangod sa iya kaugalingon. Ginpat-od niya nga sa tagsa ka milagro ang Dios amo ang makabaton sing kredito kag himaya. Halimbawa, antes ayuhon ang isa ka bulag nga tawo, ginpadaku ni Jesus nga mahanabo ang pagpang-ayo “agod ang mga buhat sang Dios mapahayag sa iya kahimtangan.”​—⁠Juan 9:1-3; 11:1-4.

Indi kaangay sa mga ilusyonista, madyikero, kag faith healer, wala gid naggamit si Jesus sing hipnotismo, pangdaya, makadalayaw nga mga pasundayag, madyik, ukon ritwal sa pagganyat sa emosyon. Wala sia naggamit sing disparatis ukon balaan kuno nga mga butang. Talupangda ang simple lamang nga paagi ni Jesus sa pag-ayo sa duha ka tawo nga bulag. “Naluoy,” siling sang rekord, “gintandog ni Jesus ang ila mga mata, kag sa gilayon nakabaton sila sing panan-aw, kag nagsunod sila sa iya.” (Mateo 20:29-34) Wala sing natabo nga ritwal, seremonya, ukon padayaw nga pasundayag. Ginhimo ni Jesus ang iya mga milagro sa dayag, kag masami madamo ang mga nakasaksi. Wala sia naggamit sing pinasahi nga mga suga, ginpasibu nga mga danyag, ukon iban pa nga mga kagamitan. Sa kabaliskaran, ang modernong-adlaw nga mga milagro masami nga indi mapamatud-an.​—⁠Marcos 5:24-29; Lucas 7:11-15.

Kon kaisa ginkilala ni Jesus ang pagtuo sang mga nakabenepisyo sa iya mga milagro. Apang makahimo gihapon si Jesus sing milagro bisan pa wala nagatuo ang isa ka tawo. Sang didto sia sa Capernaum sa Galilea, “gindala sa iya sang mga tawo ang madamo nga tawo nga ginsudlan sing demonyo; kag gintabog niya ang mga espiritu paagi sa isa ka pulong, kag gin-ayo niya ang tanan nga malain ang kahimtangan.”​—⁠Mateo 8:16.

Ginhimo ni Jesus ang mga milagro bangod sang aktual nga pisikal nga mga kinahanglanon sang mga tawo, indi bangod sang mausisaon nga mga tumalan-aw. (Marcos 10:46-52; Lucas 23:8) Kag wala gid si Jesus naghimo sing mga milagro agod makabentaha sa bisan ano nga paagi.​—⁠Mateo 4:2-4; 10:8.

Kamusta ang Rekord sang mga Ebanghelyo?

Nahibaluan naton ang mga milagro ni Jesus bangod sang rekord sang apat ka Ebanghelyo. May rason bala kita nga magsalig sa sini nga mga rekord samtang ginausisa naton ang pagkamaminatud-on sang mga milagro ni Jesus? Huo.

Subong sang nasambit na, ang mga milagro ni Jesus ginhimo sa dayag, kag madamo ang mga nakasaksi. Ang una nga mga Ebanghelyo ginsulat sa tion nga buhi pa ang kalabanan sining mga nakasaksi. Kon tuhoy sa pagkabunayag sang mga manunulat sang mga Ebanghelyo, ang libro nga The Miracles and the Resurrection nagsiling: “Ang pag-akusar sa mga manunulat sang mga ebanghelyo nga gintago nila sing hungod ang kamatuoran paagi sa madamong sugilanon tuhoy sa mga milagro agod ipalapnag ang ila pagtuluuhan indi gid makatarunganon. Bunayag sila nga mga manunulat.”

Ang mga Judiyo nga kaaway sang Cristianismo wala gid nagduhaduha sa gamhanan nga  mga buhat nga ginlaragway sa mga Ebanghelyo. Ginduhaduhaan lamang nila ang gahom sa likod sining mga milagro. (Marcos 3:22-26) Indi man mapanghiwala sang mga kritiko sang ulihi ang mga milagro ni Jesus. Sa kabaliskaran, sang una kag ikaduha nga siglo C.⁠E., may mga sinulatan nga nagsambit sa mga milagro nga ginhimo ni Jesus. Maathag nga mabakod ang aton basihan nga matuod ang rekord sang mga Ebanghelyo tuhoy sa iya mga milagro.

Ang Tawo nga Naghimo sing mga Milagro

Indi kompleto ang pag-usisa sa mga milagro ni Jesus kon nasentro lamang ini sa mga argumento tuhoy sa pagkamaminatud-on sang mga milagro. Sa paglaragway sa gamhanan nga mga buhat ni Jesus, ginpahayag sang mga Ebanghelyo ang isa ka tawo nga may tudok nga balatyagon kag di-matupungan nga kaawa, kag interesado gid sa kaayuhan sang iya mga isigkatawo.

Binagbinaga ang natabo sa aruon nga nagpalapit kay Jesus nga nagapakiluoy: “Kon luyag mo lang, matinluan mo ako.” “Naluoy,” gin-untay ni Jesus ang iya kamot kag gintandog ang aruon, nga nagasiling: “Luyag ko. Magmatinlo ka.” Nag-ayo sa gilayon ang tawo. (Marcos 1:40-42) Sa amo ginpakita ni Jesus ang empatiya nga nagpahulag sa iya nga gamiton ang ginhatag sang Dios sa iya nga gahom sa paghimo sing mga milagro.

Ano ang natabo sang nasugata ni Jesus ang lubong halin sa siudad sang Nain? Ang napatay nga pamatan-on bugtong nga anak sang balo nga babayi. ‘Napahulag sang kaluoy’ sa babayi, ginpalapitan sia ni Jesus kag nagsiling: “Indi na maghibi.” Nian ginbanhaw niya ang anak sang babayi.​—⁠Lucas 7:11-15.

Ang makapalugpay nga leksion sa mga milagro ni Jesus amo nga “napahulag sia sang kaluoy” kag ginbuligan ang mga tawo. Apang ini nga mga milagro indi lamang nagligad nga hitabo. “Si Jesucristo amo man kahapon kag karon, kag tubtob san-o,” siling sang Hebreo 13:8. Nagagahom sia karon subong Hari sa langit, handa kag makasarang sa paggamit sang milagruso nga gahom nga ginhatag sa iya sang Dios sa daku pa nga paagi sangsa ginhimo niya anay sa duta subong tawo. Sa indi madugay, gamiton ini ni Jesus sa pag-ayo sa matinumanon nga katawhan. Malipay ang mga Saksi ni Jehova sa pagbulig sa imo nga makatuon sing dugang pa tuhoy sining matahom nga palaabuton.

[Mga retrato sa pahina 4, 5]

Ginpahayag sang mga milagro ni Jesus ang “halangdon nga gahom sang Dios”

[Retrato sa pahina 7]

Si Jesus isa ka tawo nga may tudok nga balatyagon