Ginapanan-aw Mo Bala ang Padya?

ANG balatian amat-amat nga nagalatom. Sa primero, nagaburon ang peripheral vision (panan-aw sa mga butang nga indi sentro sa panulok) sang isa. Kon indi mabulong, maapektuhan ang sentro nga panan-aw. Sa ulihi, tunaan ini sang pagkabulag. Ano ini? Ang glaucoma​​—⁠isa ka nagapanguna nga kabangdanan sang pagkabulag.

Subong nga mahimo naton madula ang literal nga panan-aw sing amat-amat kag sing di-hilmunon, sarang naton madula ang labi pa ka hamili nga porma sang panan-aw​—⁠ang aton espirituwal nga panan-aw. Busa, importante nga ginapanan-aw naton sing maathag ang espirituwal nga mga butang sa sentro sang aton panulok.

Padayon nga Ginapanan-aw sing Maathag ang Padya

Nalakip “sa mga butang nga di-makita” sang aton literal nga mata amo ang makalilipay nga padya nga dayon nga kabuhi, nga ginahatag ni Jehova sa mga matutom sa iya. (2 Corinto 4:18) Sa pagkamatuod, ang panguna nga rason kon ngaa ginaalagad sang mga Cristiano ang Dios amo nga ginahigugma nila sia. (Mateo 22:37) Walay sapayan sini, luyag ni Jehova nga paabuton naton sing malangkagon ang aton padya. Luyag niya nga tamdon naton sia nga isa ka maalwan nga Amay nga “manugbalos sa mga nagapangita sa iya.” (Hebreo 11:6) Busa, ang mga nakakilala gid sa Dios kag nagahigugma sa iya nagapakabahandi sa ginsaad niya nga mga pagpakamaayo kag nagahandum sa katumanan sini.​—⁠Roma 8:​19, 24, 25.

Madamo nga bumalasa sining magasin kag sang kaupod sini nga Magmata! ang nanamian sa mga retrato nga nagalaragway sa palaabuton nga Paraiso nga duta. Siempre, wala naton mahibaluan kon ano gid ang kahimtangan sa Paraiso nga duta, kag ang ginbalhag nga mga retrato mga paglaragway lamang sang dibuhista pasad sa mga teksto sa Biblia subong sa Isaias 11:6-9. Walay sapayan sini, ang isa ka Cristianong babayi nagsiling: “Kon makita ko ang mga laragway sang palaabuton nga Paraiso sa Ang Lalantawan kag Magmata!, ginatan-aw ko ini sing maayo, subong nga ang isa nagatan-aw sa brosyur nga nagalaragway sa kaladtuan sang turista. Ginapanan-aw ko ang akon kaugalingon nga yadto didto bangod amo gid sini ang akon ginalauman sa gintalana nga tion sang Dios.”

Amo man sini ang ginbatyag ni apostol Pablo tuhoy sa iya langitnon ukon “mataas nga pagtawag.” Wala niya ginaisip nga ini iya na, kay dapat niya pamatud-an nga matutom sia tubtob sa katapusan. Apang padayon sia nga “nagahimulat ayon sa naunhan.” (Filipos 3:​13, 14) Subong man, si Jesus nagbatas sang kamatayon sa usok sang pag-antos “tungod sa kalipay nga ginbutang sa iya atubang.”​—⁠Hebreo 12:2.

Nagduhaduha ka na bala kon makasulod ka sa bag-ong kalibutan? Maayo gid nga indi magkompiansa sing sobra, sanglit ang pagbaton naton sing padya nga kabuhi nasandig sa aton pagpabilin nga matutom tubtob sa katapusan. (Mateo 24:13) Apang, kon ginatinguhaan gid naton nga tumanon ang mga ginapatuman sang Dios, dapat magsalig kita nga matigayon naton ang padya. Dumduma nga si Jehova “wala nagahandum nga mawala ang bisan sin-o, kundi nga ang tanan makadangat sang  paghinulsol.” (2 Pedro 3:9) Kon nagasalig kita kay Jehova, buligan niya kita nga malab-ot ang aton tulumuron. Sa pagkamatuod, supak sa kinaiya niya nga magpangita sing mga rason agod sikwayon ang mga sinsero nga nagatinguha nga pahamut-an sia.​—⁠Salmo 103:​8-​11; 130:​3, 4; Ezequiel 18:32.

Ang paghibalo kon ano ang ginabatyag ni Jehova sa iya katawhan nagahatag sa aton sing paglaum​—⁠isa ka kinaiya nga subong ka importante sa pagtuo. (1 Corinto 13:13) Ang Griegong tinaga nga ginbadbad “paglaum” sa Biblia nagakahulugan sing malangkagon nga “pagpaabot sa maayo.” Ginahunahuna ini nga paglaum, si apostol Pablo nagsulat: “Ginahandum namon nga ang tagsa sa inyo magpakita sang amo man nga kaukod sa pagtigayon sang kabug-usan sang paglaum tubtob sa katapusan, agod nga indi kamo magmahinay, kundi mga manug-ilog sa ila nga paagi sa pagtuo kag pagbatas nagapanubli sang mga saad.” (Hebreo 6:​11, 12) Talupangda nga kon padayon kita nga mag-alagad kay Jehova sing matutom, makasalig kita nga matuman ang aton ginalauman. Indi kaangay sang madamo nga kalibutanon nga paglaum, ini nga paglaum “wala nagadul-ong sa kabang-awan.” (Roma 5:​5, NW) Kon amo, paano naton mahuptan nga masanag ang aton paglaum kag ginapanan-aw ini sing maathag?

Kon Paano Mapauswag ang Aton Espirituwal nga Panan-aw

Ang aton pisikal nga mata indi makasentro sing panulok sa duha ka butang sing dungan. Amo man sa aton espirituwal nga panan-awan. Kon isentro naton ang aton igtalupangod sa mga butang sang presente nga sistema, pat-od nga indi na mangin maathag sa aton hunahuna ang ginsaad sang Dios nga bag-ong kalibutan. Sa ulihi, ining maburon, ukon di-maathag nga laragway mahimo nga indi na mangin makagalanyat kag madula na lang sa aton panan-awan. Makahalanusbo gid ini! (Lucas 21:34) Busa, importante gid nga huptan naton ang ‘simple nga mata’​—⁠ang isa nga padayon nga nagapanan-aw sa Ginharian sang Dios kag sa padya nga kabuhi nga wala sing katapusan!​—⁠Mateo 6:​22, NW.

Ang paghupot sing simple nga mata indi pirme mahapos. Ang mga problema sa adlaw-adlaw nagakuha sang aton atension, kag ang mga tublag​—⁠mga pagsulay pa gani​—⁠mahimo mag-abot sa aton. Sa idalom sining mga kahimtangan, paano naton mapanan-aw sing maathag ang Ginharian kag ang ginsaad sang Dios nga bag-ong kalibutan nga wala ginapatumbayaan ang iban pa nga importante nga mga hilikuton? Binagbinagon naton ang tatlo ka paagi.

Tun-i ang Pulong sang Dios adlaw-adlaw. Ang regular nga pagbasa sing Biblia kag pagtuon sa pasad-sa-Biblia nga mga publikasyon nagabulig sa aton nga masentro ang aton hunahuna sa espirituwal nga mga butang. Matuod, mahimo nga tinuig na kita nga nagatuon sa Pulong sang Dios, apang dapat padayon naton nga tun-an ini, subong nga kinahanglan padayon kita nga magkaon sing pisikal nga pagkaon agod mabuhi kita. Wala kita nagauntat sa pagkaon bangod lamang nakakaon na kita sing linibo ka beses sang nagligad. Gani walay sapayan kon daw ano na kita ka pamilyar sa Biblia, kinahanglan naton ang padayon kag regular nga pagkaon sa espirituwal gikan sa sini agod mahuptan naton nga masanag ang aton paglaum kag mahuptan nga mabakod ang aton pagtuo kag gugma.​—⁠Salmo 1:1-3.

Pamalandungi sing mainapresyahon ang Pulong sang Dios. Ngaa importante ang pagpamalandong? Bangod  sang duha ka rason. Una, ang pagpamalandong nagabulig sa aton nga mahangpan ang aton nabasa kag mapalambo ang tinagipusuon nga apresasyon sa sini. Ikaduha, ang pagpamalandong nagabulig sa aton nga indi malimtan si Jehova, ang iya makatilingala nga mga binuhatan, kag ang paglaum nga ginhatag niya sa aton. Sa pag-ilustrar: Ang mga Israelinhon nga nagbiya sa Egipto upod ni Moises nakakita mismo sang pagpasundayag sang makahalawhaw nga gahom ni Jehova. Nabatyagan man nila ang iya mahigugmaon nga proteksion samtang gin-ubayan niya sila padulong sa ila palanublion. Apang, wala madugayi sang nakalab-ot sila sa kahanayakan pakadto sa Ginsaad nga Duta, nagreklamo sila, nga nagapakita sing daku nga kakulang sang pagtuo. (Salmo 78:11-​17) Ano ang problema nila?

Ginliso sang mga tawo ang ila igtalupangod gikan kay Jehova kag sa makalilipay nga paglaum nga ginhatag sa ila pakadto sa gilayon nga kasulhayan kag undanon nga mga kabalaka. Walay sapayan sang milagruso nga mga tanda kag mga katingalahan nga nasaksihan nila mismo, madamo nga Israelinhon ang nangin wala-pagtuo nga mga reklamador. “Sa madali nalipat sila sang iya [kay Jehova] mga binuhatan,” siling sang Salmo 106:13. Bangod sang ila di-rasonable nga pagpatumbaya wala makasulod yadtong henerasyon sa Ginsaad nga Duta.

Gani, kon nagabasa sang Kasulatan ukon sang mga publikasyon nga bulig sa pagtuon sa Biblia, maghinguyang sing tion sa pagpamalandong sa imo nabasa. Ini nga pagpamalandong importante sa imo espirituwal nga kapagros kag pagtubo. Halimbawa, kon nagabasa sang Salmo 106, nga ginkutlo ang bahin sini kaina, pamalandungi ang mga kinaiya ni Jehova. Talupangda kon daw ano sia ka mapailubon kag maluluy-on sa mga Israelinhon. Tan-awa kon paano niya ginhimo ang tanan nga mahimo niya agod buligan sila nga makalab-ot sa Ginsaad nga Duta. Talupangda kon paano sila padayon nga nagrebelde batok sa iya. Batyaga ang kalisang kag kasakit ni Jehova sang naubos na ang iya kaluoy kag pasensia sa mga tawo nga indi gid mainapresyahon. Dugang pa, paagi sa pagpamalandong sa bersikulo 30 kag 31, nga nagalaragway sa malig-on kag maisugon nga panindugan ni Finehas (Finees) sa pagkamatarong, ginapasalig kita nga wala ginakalimtan ni Jehova ang mga matutom sa iya kag ginapadyaan niya sila sing bugana.

Iaplikar ang mga prinsipio sang Biblia sa imo kabuhi. Samtang ginasunod naton ang mga prinsipio sa Biblia, makita naton mismo nga ang mga laygay ni Jehova epektibo. Ang Hulubaton 3:​5, 6 nagasiling: “Salig sa GINUO sa bug-os mo nga tagipusuon, kag dili magsandig sa imo kaugalingon nga paghangop. Sa tanan mo nga dalanon kilalaha sia, kag magatuytoy sia sa imo mga banas.” Hunahunaa kon paano ang imoral nga paggawi sang madamo nga tawo nagresulta sa mental, emosyonal, kag pisikal nga mga problema. Bangod sang pagpatuyang sa umalagi nga kalipay, ginaani sining mga tawo ang tinuig​—⁠tubtob buhi pa gani​—⁠nga kalisdanan. Sa kabaliskaran gid, ang mga nagalakat sa ‘masipot nga dalan’ nakatilaw sang pagkabuhi sa bag-o nga sistema, kag nagapalig-on ini sa ila nga magpadayon sa banas sang kabuhi.​—⁠Mateo 7:​13, 14; Salmo 34:8.

Ang pag-aplikar sa mga prinsipio sang Biblia mahimo nga mabudlay. Kon kaisa, ang indi suno sa Kasulatan nga solusyon mahimo nga daw madali maghatag sing kaumpawan sa mabudlay nga kahimtangan. Halimbawa, sa tion sang pinansial nga kapigaduhon mahimo ka masulay nga himuon  nga ikaduha na lamang ang mga intereses sang Ginharian. Apang, ang mga nagapanghikot nga may pagtuo kag nagahupot sing maathag sang ila espirituwal nga panan-awan ginapasalig nga sa katapusan “mangin maayo sa mga nagakahadlok sa Dios.” (Manugwali 8:12) Ang isa ka Cristiano mahimo nga mag-obra sing dugang nga mga inoras kon kaisa, apang indi gid sia dapat mangin kaangay ni Esau, nga nagtamay sa espirituwal nga mga butang, kag nagsikway sini subong indi importante.​—⁠Genesis 25:34; Hebreo 12:16.

Ginpaathag ni Jesus ang aton mga salabton subong mga Cristiano. Dapat ‘pangitaon anay naton ang ginharian kag ang pagkamatarong sang Dios.’ (Mateo 6:33) Kon himuon naton ini, ipakita ni Jehova ang iya amaynon nga gugma sa aton paagi sa pagpat-od nga matigayon naton ang materyal nga mga kinahanglanon. Indi gid niya luyag nga pabug-atan naton ang aton kaugalingon sang kabalaka sa mga butang nga ginsiling niya nga iya iaman. Ining sobra nga pagkabalaka mangin kaangay sa espirituwal nga glaucoma​—⁠nga kon indi mabulong, amat-amat sini nga limitehan ang aton panan-aw amo nga ang aton makita amo lamang ang materyal nga mga butang kag sa ulihi mangin bulag kita sa espirituwal. Kon magpabilin kita sa amo nga kahimtangan, ang adlaw ni Jehova magaabot sa aton “subong sang siod.” Isa gid ini ka trahedya!​—⁠Lucas 21:34-​36.

Magpabilin nga May Maathag nga Panan-aw Kaangay ni Josue

Huptan naton nga maathag sa panan-awan ang aton makalilipay nga paglaum sa Ginharian, nga ginabutang ang iban pa nga mga salabton sa husto nga lugar sini. Paagi sa pagpadayon sa rutina sang pagtuon, pagpamalandong, kag pag-aplikar sa mga prinsipio sang Biblia, makasalig kita pirme sa aton ginalauman subong ni Josue. Bangod ginpangunahan niya ang Israel pasulod sa Ginsaad nga Duta, sia nagsiling: “Nakahibalo kamo sa bug-os ninyo nga mga tagipusuon kag sa bug-os ninyo nga mga kalag, nga wala sing isa ka butang nga nakulang sa tanan nga butang nga maayo nga ginpamulong nahanungod sa inyo sang GINUO nga inyo Dios; ang tanan nahanabo sa inyo, wala sing isa ka butang nga nakulang sa ila.”​—⁠Josue 23:14.

Kabay nga ang paglaum sa Ginharian magpapagsik sa imo, kag kabay nga magpahalipay ini sa imo subong makita sa imo panghunahuna, balatyagon, mga desisyon, kag mga hilikuton.​—⁠Hulubaton 15:15; Roma 12:12.

[Retrato sa pahina 21]

Nagduhaduha ka na bala kon makasulod ka sa bag-ong kalibutan?

[Retrato sa pahina 22]

Ang pagpamalandong importante nga bahin sang pagtuon sa Biblia

[Mga retrato sa pahina 23]

Hupti ang maathag nga panan-aw sa mga intereses sang Ginharian