Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Pagkatapos sang Anaw, ginpalupad ni Noe gikan sa arka ang isa ka pating nga nagbalik nga may “dahon sang olibo.” Diin nagkuha sing dahon ang pating?

Ginsilingan kita sang Biblia nga “naglambas ang mga tubig sing lakas gid sa ibabaw sang duta sa bagay nga linapawan ang tanan nga mga bukid nga mataas nga yara sa idalom sang bug-os nga langit.” (Genesis 7:19) Samtang nagahubas ang tubig, tatlo ka beses nga nagpalupad si Noe sing pating (alimokon)​—⁠nga tag-isa ka semana ang lang-at. Sa ikaduha nga pagpalupad, nagbalik ang pating nga “may isa ka nakutol nga lab-as nga dahon sang olibo sa iya tuktok; gani nahibaluan ni Noe nga ang mga tubig nahubas na sa ibabaw sang duta.”​​—⁠⁠Genesis 8:8-11.

Siempre pa, indi pa karon mahibaluan kon daw ano kadugay nga ginbaha ang isa ka bahin sang duta, kay ginbag-o gid sang Anaw ang mga bahin sang kadaygan sang duta. Apang, mahimo gid nga madugay nga nalapawan sing tubig ang madamo nga mga lugar amo nga napatay ang madamo nga mga kahoy. Pero, mahimo nga wala napatay ang iban nga mga kahoy, amo nga nakapanalingsing pa ini sang naghubas ang tubig.

Tuhoy sa kahoy nga olibo, ang The New Bible Dictionary nagsiling: “Kon pudlon, nagapanalingsing ang mga gamot, amo nga tubtob lima ka bag-o nga singil ang puede mamuhi. Masami nga nagapanalingsing ang halos patay na nga mga olibo sa amo sini nga paagi.” “Daw subong bala nga indi ini mapatay,” siling sang The New Schaff-​Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge. Wala sing tawo karon ang nakahibalo sang mga detalye, subong sang kaparat kag temperatura, sang tubig sang Anaw. Gani, indi naton mapat-od ang posible sini nga epekto sa mga kahoy nga olibo kag sa iban pa nga mga tanom.

Apang, indi mabuhi ang ilahas nga olibo sa matugnaw nga mga duog, subong sang mataas nga kabukiran. Nagapamuhi ini sa mga duog nga kubos sa 1,000 ka metro, diin ang promedyo nga temperatura lapaw sa 10 degrees Celsius. “Sa amo,” siling sang libro nga The Flood Reconsidered, “makahinakop si Noe gikan sa bag-o lang nakutol nga dahon nga nagahubas na ang tubig sa naubos nga mga nalupyakan.” Sang ginpalupad liwat ni Noe ang pating pagligad sang isa ka semana, wala na ini nagbalik, nga nagpahangop nga mas madamo na ang mga tanom kag mga halapunan para sa pating.​​—⁠⁠Genesis 8:12.