‘Magkalipay sing Daku kay Jehova’

“Magkalipay ka sing daku kay Jehova, kag ihatag niya sa imo ang mga ginapangabay sang imo tagipusuon.”​—⁠SALMO 37:4.

1, 2. Sin-o ang Tuburan sang matuod nga kalipay, kag paano ginpatalupangod ni Hari David ini nga katunayan?

“MALIPAYON ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga kinahanglanon, . . . malipayon ang mga maluluy-on, . . . malipayon ang mga mahidaiton.” Lakip sa anom pa ka paglaragway sa sadtong mga malipayon, ini nga mga pinamulong naghuman sang talalupangdon nga introduksion ni Jesus sa iya bantog nga Sermon sa Bukid, nga ginsulat sang manunulat sang Ebanghelyo nga si Mateo. (Mateo 5:​3-​11) Ginapasalig sang mga pinamulong ni Jesus nga sarang naton matigayon ang kalipay.

2 Ang isa ka sagrado nga ambahanon nga ginsulat ni Hari David sang dumaan nga Israel nagpatalupangod sa Tuburan sang matuod nga kalipay, si Jehova. “Magkalipay ka sing daku kay Jehova,” siling ni David, “kag ihatag niya sa imo ang mga ginapangabay sang imo tagipusuon.” (Salmo 37:4) Apang paano mangin isa ka ‘daku nga kalipay’ ang pagkilala kay Jehova kag ang pagkilala sa madamo nga bahin sang iya personalidad? Paano ang pagbinagbinag sang iya nahimo kag pagahimuon pa tuhoy sa pagtuman sang iya katuyuan magahatag sa imo sing paglaum nga mabaton ang “mga ginapangabay sang imo tagipusuon”? Ang maid-id nga pagbinagbinag sa Salmo 37, bersikulo 1 tubtob 11, nagahatag sing sabat.

“Dili Magkahisa”

3, 4. Subong sang ginrekord sa Salmo 37:​1, ano nga laygay ang ginhatag ni David, kag ngaa nagakaigo nga pamatian ini karon?

3 Nagakabuhi kita sa “ital-ital nga tion nga mabudlay pakigbagayan,” kag lapnag ang kalautan. Nakita naton nga nangin matuod ang ginsiling ni apostol Pablo: “Ang malaut nga mga tawo kag mga impostor magalain kag magalain pa, nga nagapatalang kag ginapatalang.” (2 Timoteo 3:​1, 13) Daw ano kahapos nga maapektuhan sang daw maathag nga kadalag-an kag kabuganaan sang malaut nga mga tawo! Tanan ini sarang makatublag sa aton, kag makapaburon sang aton espirituwal nga panan-aw. Talupangda kon paano kita ginapaandam sining posible nga katalagman suno sa nagabukas nga pinamulong sang Salmo 37: “Dili ka magkaakig bangod sang mga manughikot sing malaut. Dili magkahisa sa mga nagahimo sing pagkadimatarong.”

4 Ang media sa kalibutan nagapabaha sa aton sang mga report tuhoy sa inhustisya adlaw-adlaw. Ang di-bunayag nga mga negosyante hilway nga nagapangdaya. Ang mga kriminal nagahingalit sa mga maluya. Ang mga manugpatay wala madakpan ukon wala masilutan. Ini tanan nga mga halimbawa sang pagpatiko sang hustisya makapaakig kag makatublag sa kalinong sang aton panghunahuna. Ang daw kadalag-an sang mga malauton mahimo pa gani nga magpahisa sa aton. Apang ang pagkatublag bala naton magapaayo sang  kahimtangan? Ang pagkahisa bala sa daw mga bentaha sang mga malauton magabag-o sang ila madangatan? Pat-od gid nga indi! Kag indi na kinahanglan nga “magkaakig” kita. Ngaa indi?

5. Ngaa ginpaanggid sa hilamon ang mga malauton?

5 Ang salmista nagsabat: “Kay kaangay sang hilamon galabon sila sing madali, kag malaya subong sang gamhon nga hilaw.” (Salmo 37:2) Ang bag-ong tubo nga berde nga hilamon mahimo nga matahom tulukon, apang madali lamang ini malayong kag malaya. Amo man ang mga malauton. Ang ila kadalag-an indi permanente. Kon mapatay sila, ang malain nila nga kinitaan indi makabulig sa ila. Ang tanan magabayad gid sa hustisya. “Ang bayad nga ginabayad sang sala amo ang kamatayon,” sulat ni Pablo. (Roma 6:23) Ang mga malauton kag ang tanan nga di-matarong makabaton gid sang ila “bayad” sa ulihi. Wala gid ini sing pulos nga sahi sang kabuhi!​—⁠Salmo 37:​35, 36; 49:​16, 17.

6. Ano nga leksion ang makuha naton gikan sa Salmo 37:​1, 2?

6 Busa, tugutan bala naton nga matublag kita sang umalagi nga kabuganaan sang mga malauton? Ang leksion sa nahauna nga duha ka bersikulo sang Salmo 37 amo ini: Indi pagtuguti nga patalangon ka sang ila kadalag-an gikan sa ginpili mo nga dalanon nga alagdon si Jehova. Sa baylo, isentro ang imo igtalupangod sa espirituwal nga mga pagpakamaayo kag mga tulumuron.​—⁠Hulubaton 23:17.

“Magsalig kay Jehova kag Maghimo sing Maayo”

7. Ngaa dapat kita magsalig kay Jehova?

7 “Magsalig kay Jehova kag maghimo sing maayo,” laygay sang salmista. (Salmo 37:3a) Kon ginahul-an kita ukon nagapangduhaduha, dapat mangin malig-on ang aton pagsalig kay Jehova. Sia ang Isa nga nagahatag sing bug-os nga kalig-unan sa espirituwal. “Ang bisan sin-o nga nagapuyo sa tago nga duog sang Labing Mataas,” sulat ni Moises, “makasapo sang iya dalayunan sa idalom sang landong sang Isa nga Labing Gamhanan.” (Salmo 91:1) Kon indi mapahamtang bangod sang pagdugang sang pagkamalinapason sa sining sistema sang mga butang, labi nga kinahanglan naton nga magsandig kay Jehova. Kon makatipalo kita, nalipay kita kon agubayon sang isa ka abyan. Subong man, kon nagapanikasog kita nga maglakat sing matutom, kinahanglan naton ang pag-agubay ni Jehova.​—⁠Isaias 50:10.

8. Paano makabulig sa aton ang pagpakigbahin sa Cristianong ministeryo agod indi matublag sa kabuganaan sang mga malauton?

8 Ang isa ka solusyon agod indi matublag sa kabuganaan sang mga malauton amo ang pagsako sa pagpangita kag pagbulig sa mga tulad karnero agod makadangat sila sa sibu nga ihibalo sang katuyuan ni Jehova. Bangod sang nagadugang nga kalautan, dapat mangin masako gid kita sa pagbulig sa iban. “Dili malimot sa paghimo sing maayo kag sa pagpaambit sang mga butang sa iban,” siling ni apostol Pablo, “kay sa amo nga mga halad nahamuot gid ang Dios.” Ang labing “maayo” nga mahimo naton amo ang pagpaambit sa iban sang mahimayaon nga maayong balita sang Ginharian sang Dios. Ang pagbantala naton sa publiko isa gid ka “halad sang pagdayaw.”​—⁠Hebreo 13:​15, 16; Galacia 6:⁠10.

9. Ipaathag ang laygay ni David nga ‘magpuyo sa duta.’

9 “Magpuyo ka sa duta,” padayon ni David, “kag makig-angot ka nga may katutom.” (Salmo 37:⁠3b) Ang “duta” sang adlaw ni David amo ang teritoryo nga ginhatag ni Jehova sa Israel, ang Ginsaad nga Duta. Sang paggahom ni Solomon ang mga dulunan sini naglab-ot sugod sa Dan sa aminhan tubtob sa Beer-seba sa bagatnan. Amo ini ang nahamtangan sang Israel. (1 Hari 4:25) Karon, bisan diin kita nagapuyo sa duta, nagapaabot kita sang tion diin ang bug-os nga planeta mangin isa ka paraiso  sa bag-o nga kalibutan sang pagkamatarong. Sa karon, nagapuyo kita sa espirituwal nga kalig-unan.​—⁠Isaias 65:​13, 14.

10. Ano ang resulta kon ‘makig-angot kita nga may katutom’?

10 Ano ang mangin resulta kon ‘makig-angot kita nga may katutom’? Ang inspirado nga hulubaton nagapahanumdom sa aton: “Ang tawo nga may matutom nga mga binuhatan magatigayon sing madamo nga pagpakamaayo.” (Hulubaton 28:20) Ang matutom naton nga pagbatas sa pagbantala sing maayong balita diin man kita nagapuyo kag bisan sa kay sin-o pat-od gid nga pagapadyaan ni Jehova. Halimbawa, si Frank kag ang iya asawa nga si Rose nagpayunir sang nagligad nga 40 ka tuig sa isa ka banwa sa naaminhan sang Scotland. Ang pila didto nga nagpakita anay sing interes sa kamatuoran nagluya. Wala malingkang, nagsugod sa pagbantala kag paghimo sing mga disipulo ining mag-asawa nga payunir. Sa karon may isa na ka nagauswag nga kongregasyon sa sina nga banwa. Ginpakamaayo gid ni Jehova ang katutom sining mag-asawa. “Ang labing daku nga pagpakamaayo,” mapainubuson nga paathag ni Frank, “amo nga yara gihapon kami sa kamatuoran kag ginagamit gihapon ni Jehova.” Huo, kon ‘makig-angot kita nga may katutom,’ mabaton kag maapresyar naton ang madamo nga mga pagpakamaayo.

‘Magkalipay sing Daku kay Jehova’

11, 12. (a) Paano kita ‘magkalipay sing daku kay Jehova’? (b) Ano nga tulumuron ang sarang mo mapahamtang tuhoy sa personal nga pagtuon, kag ano ang posible nga mangin resulta?

11 Agod mapalig-on ang aton kaangtanan kay Jehova kag mahuptan ang aton pagsalig sa iya, dapat kita ‘magkalipay sing daku kay Jehova.’ (Salmo 37:4a) Paano naton mahimo ina? Sa baylo nga mabalaka sa aton kahimtangan, bisan mabudlay pa ini, dapat isentro naton ang aton igtalupangod kay Jehova. Ang isa ka paagi sa paghimo sini amo ang paghinguyang sing tion nga basahon ang iya Pulong. (Salmo 1:​1, 2) Nalipay ka bala sa pagbasa sang Biblia? Malipay ka kon ang imo tulumuron amo ang pagtuon sing dugang pa tuhoy kay Jehova. Ngaa indi magdulog sing makadali pagkatapos magbasa sang isa ka bahin kag pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Ano ang ginatudlo sini nga teksto sa akon tuhoy kay Jehova?’ Masapwan mo nga makabulig kon may kuwaderno ka ukon masulatan nga papel kon nagabasa ka sang Biblia. Sa kada pagdulog mo agod binagbinagon ang kahulugan sang imo nabasa, isulat ang isa ka prase nga magapahanumdom sa imo sang isa sa makagalanyat nga mga kinaiya sang Dios. Sa isa pa ka salmo, si David nag-amba: “Kabay nga ang mga pulong sang akon baba kag ang pagpamalandong sang akon tagipusuon mangin kalahamut-an sa atubangan mo, O Jehova nga akon Igang kag akon Manunubos.” (Salmo 19:14) Ining pagsentro sang aton igtalupangod sa Pulong sang Dios “kalahamut-an” kay Jehova kag makalilipay sa aton.

12 Paano kita malipay gikan sa aton pagtuon kag pagpamalandong? Sarang naton mangin tulumuron nga matun-an tubtob sa aton masarangan ang tuhoy kay Jehova kag sa iya mga dalanon. Ang mga publikasyon subong sang Ang Pinakabantog nga Tawo nga Nagkabuhi kag Mangin Suod kay Jehova⁠ * nagaaman sing bastante nga impormasyon nga sarang naton mapamalandungan upod ang apresasyon. Subong resulta, si David nagapasalig sa mga matarong, “ihatag [ni Jehova] sa imo ang mga ginapangabay sang imo tagipusuon.” (Salmo 37:4b) Mahimo nga amo sini nga sahi sang pagsalig ang nagpahulag kay apostol Juan nga isulat ang mga tinaga nga: “Ini amo ang pagsalig naton sa iya, nga, bisan ano man nga butang ang pangayuon naton suno sa iya kabubut-on, nagapamati sia sa aton. Dugang pa, kon nahibaluan naton nga nagapamati sia sa aton nahanungod sa ano  man nga ginapangayo naton, nahibaluan naton nga matigayon naton ang mga butang nga ginpangayo kay ginpangayo naton ini sa iya.”​—⁠1 Juan 5:​14, 15.

13. Sang nagligad lang nga mga tinuig, ano nga pagpasangkad sa hilikuton nga pagbantala sang Ginharian ang nakita sa madamo nga pungsod?

13 Subong mga manughupot sang integridad, ang daku gid naton nga kalipay amo nga masaksihan ang pagbindikar sang pagkasoberano ni Jehova. (Hulubaton 27:11) Wala bala nagaawas ang kalipay sa aton tagipusuon kon mahibaluan naton ang talalupangdon nga pagbantala sang aton mga kauturan sa mga pungsod nga ginagamhan anay sang mga diktador? Nalangkag pa gid kita nga makita ang dugang nga kahilwayan antes matapos ining sistema. Madamo sang mga alagad ni Jehova nga nagapuyo sa mga duog diin hilway ang pagbantala ang nakigbahin sing malipayon sa pagbantala sa mga estudyante, sa mga refugee, kag sa iban pa nga temporaryo nga nagapuyo sa sining mga pungsod kag may kahilwayan sa pagsimba. Handum gid naton nga kon magpauli na ining mga indibiduwal, magapadayon sila sa pagpabanaag sang kapawa sang kamatuoran sa pitipit nga kadulom.​—⁠Mateo 5:​14-​16.

“Itugyan kay Jehova ang Imo Dalanon”

14. Ano ang pamatuod nga sarang kita makasandig kay Jehova?

14 Makapaumpaw gid mahibal-an nga ang aton mga ginakabalak-an kag ang daw nagapabug-at sa aton makuha! Paano? “Itugyan kay Jehova ang imo dalanon, kag magsalig sa iya,” siling ni David, nga nagadugang, “kag sia mismo magapanghikot.” (Salmo 37:5) Sa aton mga kongregasyon, may madamo kita nga pamatuod nga makasalig kita sa pagsakdag ni Jehova. (Salmo 55:22) Ang mga yara sa bug-os tion nga ministeryo, mga payunir man, mga nagalakbay nga manugtatap, mga misyonero, ukon mga boluntaryo nga nagaalagad sa Bethel, sarang tanan makapamatuod sang pagkamasaligan sang pag-atipan ni Jehova. Ngaa indi makighambal sa mga nakilala mo kag mamangkot kon paano si Jehova nakabulig sa ila? Pat-od gid nga madamo ka sing mabatian nga mga eksperiensia nga nagapakita nga bisan sa mabudlay nga mga tion, nagabulig gid si Jehova. Pirme sia nagaaman sang panguna nga mga kinahanglanon sa kabuhi.​—⁠Salmo 37:25; Mateo 6:​25-​34.

15. Paano ang pagkamatarong sang katawhan sang Dios nagasiga?

15 Kon magsalig kita sing bug-os kay Jehova, maeksperiensiahan naton ang dugang nga mga pinamulong sang salmista: “Himuon gid niya ang imo pagkamatarong subong sang kapawa mismo, kag ang imo hustisya subong kaudtuhon.” (Salmo 37:6) Subong mga Saksi ni Jehova, masami kita ginapakalain. Apang ginabuksan ni Jehova ang mga  mata sang mga bunayag sing tagipusuon agod buligan sila nga makarealisar nga ang aton dayag nga ministeryo ginpahulag sang gugma kay Jehova kag sa aton isigkatawo. Sa amo man nga tion, ang aton matarong nga paggawi, bisan ginapakalain sang iban, indi matago. Si Jehova nagasakdag sa aton sa bisan ano nga sahi sang pagpamatok kag paghingabot. Subong resulta, ang pagkamatarong sang katawhan sang Dios nagasiga kaangay sang adlaw sa kaudtuhon.​—⁠1 Pedro 2:⁠12.

“Maghipos . . . Maghulat sing Mapailubon”

16, 17. Nahisanto sa Salmo 37:​7, tion na karon sang ano, kag ngaa?

16 Ang masunod nga mga pinamulong sang salmista amo: “Maghipos ka sa atubangan ni Jehova kag maghulat sing mapailubon sa iya. Indi ka mag-ugtas nahanungod sa mga mainuswagon, sa tawo nga nagabuhat sang iya mga plano.” (Salmo 37:7) Diri ginpadaku ni David nga kinahanglan maghulat kita sing mapailubon sa pagpanghikot ni Jehova. Bisan wala pa mag-abot ang katapusan sining sistema, indi ini rason sa pagreklamo. Wala bala naton makita nga ang kaluoy kag pagpailob ni Jehova mas daku pa sangsa aton ginhunahuna anay? Mapakita bala naton karon nga mapailubon man kita nga nagahulat samtang masako kita nga nagabantala sing maayong balita antes mag-abot ang katapusan? (Marcos 13:10) Karon na ang tion nga likawan ang pagpadasudaso nga makadula sang aton kalipay kag kalig-unan sa espirituwal. Karon na ang tion nga pakigbatuan sing labi pa ang makapalain nga impluwensia sang kalibutan ni Satanas. Kag karon na ang tion nga huptan ang kaputli sa moral kag indi pag-ibutang sa katalagman ang aton matarong nga tindog kay Jehova. Padayon naton nga sikwayon ang imoral nga mga panghunahuna kag likawan ang indi nagakaigo nga mga buhat sa mga tuhay ang sekso, ukon bisan sa mga pareho naton sing sekso.​—⁠Colosas 3:⁠5.

17 “Likawi ang kaakig kag bayai ang kasingkal,” laygay ni David sa aton. “Dili ka magpanginit nga magadul-ong lamang sa paghimo sing malaut. Kay ang mga nagahimo sing malaut utdon, apang ang mga nagalaum kay Jehova amo ang magapanag-iya sang duta.” (Salmo 37:​8, 9) Huo, mapaabot gid naton ang tion​—⁠nga malapit na gid⁠​—⁠nga dulaon ni Jehova gikan sa duta ang tanan nga kagarukan kag ang mga nagahimo sini.

“Sa Diutay Pa nga Tion”

18, 19. Ano nga pagpalig-on ang imo natigayon gikan sa Salmo 37:10?

18 “Sa diutay pa nga tion, kag ang malauton wala na; kag usisaon mo sing maayo ang iya duog, kag wala na sia didto.” (Salmo 37:10) Daw ano ka makapalig-on ining mga pulong samtang nagapalapit kita sa katapusan sining sistema kag sang malaglagon nga pagkaindependiente gikan kay Jehova! Wala gid magmadinalag-on ang bisan ano man nga sahi sang panguluhan ukon awtoridad nga ginhimo sang tawo. Kag karon malapit na kita sa tion nga ibalik ang paggahom sang Dios, ang matuod nga teokrasya, ang Ginharian ni Jehova sa mga kamot ni Jesucristo. Amo ini ang magakontrol sing bug-os sa mga hitabo sa kalibutan kag magadula sa tanan nga nagapamatok sa Ginharian sang Dios.​—⁠Daniel 2:⁠44.

19 Sa bag-ong kalibutan sa idalom sang Ginharian sang Dios, bisan pangitaon mo pa, wala ka na sing makita nga “malauton.” Sa pagkamatuod, ang bisan sin-o nga magrebelde didto kay Jehova laglagon dayon. Wala na sang magasalakay sa iya pagkasoberano ukon indi magpasakop sa iya awtoridad. Ang tanan mo nga kaingod mangin pareho sing ginahunahuna sa ila handum nga pahamut-an si Jehova. Daw ano nga kalig-unan ang ihatag sini​—⁠wala sing kandado, wala sing trangka, wala sing magaguba sa bug-os nga pagsalig kag kalipay!​—⁠Isaias 65:20; Miqueas 4:⁠4; 2 Pedro 3:⁠13.

20, 21. (a) Sin-o “ang mga mahagop” sa Salmo 37:​11, kag diin nila nasalapuan ang “kabuganaan sang paghidait”? (b) Ano nga mga pagpakamaayo ang matigayon naton kon ilugon naton ang Daku Pa nga David?

20 Nian, “ang mga mahagop magapanag-iya sang duta.” (Salmo 37:11a) Apang sin-o ining “mga mahagop”? Ang tinaga nga ginbadbad  nga “mahagop” naghalin sa tinaga nga nagakahulugan sing “ginapaantos, ginapaubos, ginapakahuy-an.” Huo, ang “mga mahagop” amo yadtong mapainubuson nga nagahulat sa pagtadlong ni Jehova sa tanan nga inhustisya nga ginhimo sa ila. “Makasapo gid sila sing daku nga kalipay sa kabuganaan sang paghidait.” (Salmo 37:11b) Bisan karon masapwan naton ang kabuganaan sang paghidait sa espirituwal nga paraiso nga naangot sa matuod nga Cristianong kongregasyon.

21 Bisan wala pa madula ang mga kasisit-an, ginasakdag naton ang isa kag isa kag ginalugpayan ang mga ginapung-aw. Subong resulta, ang matuod nga pagkakontento napalambo sa tunga sang katawhan ni Jehova. Ang mga kauturan nga gintangduan subong mga manugbantay mahigugmaon nga nagaalagad para sa aton espirituwal​—⁠kag kon kaisa bisan pisikal⁠​—⁠nga mga kinahanglanon, nga nagabulig sa aton nga mabatas ang kasisit-an tungod sa pagkamatarong. (1 Tesalonica 2:​7, 11; 1 Pedro 5:​2, 3) Daw ano ka hamili nga butang ining paghidait nga yara sa aton! May paglaum man kita nga kabuhi nga wala sing katapusan sa malapit na nga mahidaiton nga Paraiso. Kabay nian, nga ilugon naton ang Daku Pa nga David, si Cristo Jesus, nga ang kakugi kay Jehova amo ang nagpahulag sa iya nga mag-alagad tubtob sa katapusan. (1 Pedro 2:21) Sa paghimo sini, magapadayon kita nga mangin malipayon, nga nagadayaw sa isa nga ginakalipay naton sing daku, ang aton Dios, si Jehova.

[Nota]

^ par. 12 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

Masabat Mo Bala?

• Ano nga mga leksion ang imo natun-an gikan sa Salmo 37:​1, 2?

• Paano ka ‘magkalipay sing daku kay Jehova’?

• Ano ang pamatuod nga makasandig kita kay Jehova?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 9]

Ang mga Cristiano ‘wala nahisa sa mga nagahimo sing pagkadimatarong’

[Retrato sa pahina 10]

“Magsalig kay Jehova kag maghimo sing maayo”

[Retrato sa pahina 11]

Magkalipay kay Jehova paagi sa pagtuon tuhoy sa iya tubtob sa masarangan mo

[Retrato sa pahina 12]

“Ang mga mahagop magapanag-iya sang duta”