Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang mga Alagad ni Jehova May Matuod nga Paglaum

Ang mga Alagad ni Jehova May Matuod nga Paglaum

 Ang mga Alagad ni Jehova May Matuod nga Paglaum

“Ang mga nagkalabilin ni Jacob mangin kaangay sang tun-og halin kay Jehova sa tunga sang madamo nga katawhan . . . nga wala nagalaum sa tawo.”​​—⁠MIQUEAS 5:7.

1. Paano ang espirituwal nga Israel isa ka tuburan sang kaumpawan?

SI Jehova amo ang dakung Manughimo sang ulan kag tun-og. Wala sing pulos nga maglaum sa mga tawo nga amo ang maghatag sing tun-og ukon ulan. Si manalagna Miqueas nagsulat: “Ang mga nagkalabilin ni Jacob mangin kaangay sang tun-og gikan kay Jehova sa tunga sang madamo nga katawhan, kaangay sang madamol nga ulan sa pananom, nga wala nagalaum sa tawo ukon nagahulat sa mga anak sang dutan-on nga tawo.” (Miqueas 5:7) Sin-o sa karon ang “mga nagkalabilin ni Jacob”? Sila ang espirituwal nga mga Israelinhon, ang nagkalabilin sa “Israel sang Dios.” (Galacia 6:16) Para sa “madamo nga katawhan” sang duta, kaangay sila sa makapaumpaw nga “tun-og halin kay Jehova” kag “madamol nga ulan sa pananom.” Huo, ang hinaplas nga mga Cristiano karon mga pagpakamaayo sa katawhan halin sa Dios. Subong mga manugbantala sang Ginharian, ginagamit sila ni Jehova sa paghatag sa mga tawo sang iya mensahe sang matuod nga paglaum.

2. Ngaa may matuod kita nga paglaum walay sapayan nga nagakabuhi kita sa sining magamo nga kalibutan?

2 Indi makapakibot nga ining kalibutan wala sing matuod nga paglaum. Ang di-malig-on nga politika, pagnubo sang moral, krimen, krisis sa ekonomiya, terorismo, inaway​​—⁠ginapaabot naton ining mga butang sa isa ka kalibutan nga ginagamhan ni Satanas nga Yawa. (1 Juan 5:19) Madamo ang nahadlok kon ano ang mangin palaabuton. Apang, subong mga sumilimba ni Jehova wala kita nagakahadlok, kay may pat-od kita nga paglaum sa palaabuton. Matuod ini nga paglaum bangod pasad ini sa Pulong sang Dios. Nagatuo kita kay Jehova kag sa iya Pulong bangod ang tanan niya nga ginasiling nagamatuod pirme.

3. (a) Ngaa manghikot si Jehova batok sa Israel kag sa Juda? (b) Ngaa ang mga pinamulong ni Miqueas naaplikar man karon?

3 Ang gin-inspirar sang Dios nga tagna ni Miqueas nagapalig-on sa aton nga maglakat sa ngalan ni Jehova kag nagahatag sa aton sing sadsaran para sa matuod nga paglaum. Sang ikawalo nga siglo B.⁠C.⁠E., sang nagpanagna si Miqueas, ang katawhan nga nakigkatipan sa Dios natunga sa duha ka pungsod​​—⁠ang Israel kag ang Juda⁠​—⁠kag ining duha nagsikway sa katipan sang Dios. Nagresulta ini sa pagnubo sang moral, relihiosong apostasya, kag sobra nga materyalismo. Busa, nagpaandam si Jehova nga manghikot sia batok sa ila. Sa pagkamatuod, ang mga paandam sang Dios ginpatuhoy sa mga kadungan ni Miqueas. Apang ang kahimtangan karon kaangay gid sadtong panahon ni Miqueas amo nga ang mga pinamulong niya naaplikar man karon. Mangin maathag ini samtang ginabinagbinag naton ang pila ka talalupangdon nga mga punto sang pito ka kapitulo sang tulun-an nga Miqueas.

Kon Ano ang Ginapakita sang Sumaryo

4. Ano nga impormasyon ang ginahatag sang Miqueas kapitulo 1 tubtob 3?

4 Tan-awon naton sing makadali ang kaundan  sang tulun-an nga Miqueas. Sa kapitulo 1, ginbuyagyag ni Jehova ang pagrebelde sang Israel kag Juda. Bangod sini, laglagon ang Israel kag ang pagsilot sa Juda magalambot tubtob sa gawang sang Jerusalem. Ginapakita sang kapitulo 2 nga ang mga manggaranon kag gamhanan nagapigos sa mga maluya kag sa mga walay mahimo. Apang, may ginsaad man ang Dios. Ang katawhan sang Dios tipunon sa paghiusa. Ginareport sang kapitulo 3 ang mga kapahayagan ni Jehova batok sa mga lider sang pungsod kag sa delingkwente nga mga manalagna. Ginapatiko sang mga lider ang hustisya, kag nagabinutig ang mga manalagna. Walay sapayan sini, ginpabaskog sang balaan nga espiritu si Miqueas nga ibantala ang nagapakari nga paghukom ni Jehova.

5. Ano ang kaundan sang Miqueas kapitulo 4 kag 5?

5 Ginatagna sang kapitulo 4 nga sa katapusan nga bahin sang mga adlaw, ang tanan nga mga pungsod magataklad sa mataas nga bukid sang balay ni Jehova agod matudluan niya. Antes sini, ang Juda itapok sa Babilonia, apang luwason sia ni Jehova. Ginapakita sang kapitulo 5 nga ang Mesias matawo sa Betlehem sang Juda. Bantayan niya ang iya katawhan kag luwason sila gikan sa nagapamigos nga mga pungsod.

6, 7. Ano nga mga punto ang ginahatag sa kapitulo 6 kag 7 sang tagna ni Miqueas?

6 Ang Miqueas kapitulo 6 nagarekord sang mga panumbungon ni Jehova batok sa iya katawhan sa porma sang isa ka legal nga kaso. Ano bala ang ginhimo niya amo nga nagrebelde sila? Wala. Ang matuod, ang iya mga ginapatuman makatarunganon gid. Luyag niya nga himuon sang iya mga sumilimba ang katarungan kag mangin maayo kag maugdang samtang nagalakat sila upod sa iya. Sa baylo nga himuon ini, nagrebelde ang Israel kag Juda kag sa amo nag-antos sang mga resulta.

7 Sa katapusan nga kapitulo sang iya tagna, ginpakamalaut ni Miqueas ang kalautan sang iya mga kadungan. Apang, wala magluya ang iya buot, kay determinado sia nga ‘magpakita sing nagahulat nga panimuot’ kay Jehova. (Miqueas 7:7) Ang tulun-an naghinakop paagi sa mga ekspresyon sang pagsalig nga si Jehova magakaluoy sa iya katawhan. Ginapamatud-an sang maragtas nga ining paglaum natuman. Sang 537 B.⁠C.⁠E., sang natapos ang pagdisiplina ni Jehova sa iya katawhan, maluluy-on niya nga ginpabalik ang nagkalabilin sa ila duta.

8. Paano mo isumaryo ang kaundan sang tulun-an nga Miqueas?

8 Daw ano kaayo nga impormasyon ang ginpahayag ni Jehova paagi kay Miqueas! Ining inspirado nga tulun-an nagahatag sing nagapaandam  nga mga halimbawa kon paano ginapakig-angutan sang Dios ang mga nagapangangkon nga nagaalagad sa iya apang indi matutom. Nagtagna ini sang mga hitabo nga nagakatabo karon. Kag nagahatag ini sing laygay sang Dios kon paano kita maggawi sa sining mabudlay nga mga tion agod maglig-on ang aton paglaum.

Ang Soberanong Ginuong Jehova Nagapamulong

9. Suno sa Miqueas 1:​2, ano ang himuon ni Jehova?

9 Binagbinagon naton karon sing mas detalyado ang tulun-an nga Miqueas. Sa Miqueas 1:⁠2, aton mabasa: “Pamati, kamo nga mga katawhan, tanan kamo; talupangda, O duta kag tanan nga yara sa imo, kag pasaksiha ang Soberanong Ginuong Jehova batok sa inyo, si Jehova gikan sa iya balaan nga templo.” Kon nagakabuhi ka sang panahon ni Miqueas, ining mga pinamulong magakuha gid sang imo igtalupangod. Sa pagkamatuod, ginakuha gid sini ang imo igtalupangod bangod nagapamulong si Jehova gikan sa iya balaan nga templo kag ginapatuhuyan niya indi lamang ang Israel kag Juda kundi ang mga tawo bisan diin. Sang adlaw ni Miqueas, madugay nga wala ginsapak sang mga tawo ang Soberanong Ginuong Jehova. Sa indi madugay, magabag-o ini. Determinado si Jehova sa paghimo sing pat-od nga aksion.

10. Ngaa importante para sa aton ang mga pinamulong sa Miqueas 1:2?

10 Matuod man ini sa aton adlaw. Ginapakita sang Bugna 14:18-20 nga si Jehova nagapamulong liwat gikan sa iya balaan nga templo. Sa indi madugay, magahimo sia sing pat-od nga aksion, kag ang importante gid nga mga hitabo magatay-ug liwat sa katawhan. Sini nga tion, ang malaut nga “ubas sang duta” ipilak sa daku nga linasan sang kaakig ni Jehova, nga magaresulta sa bug-os nga kalaglagan sang sistema sang mga butang ni Satanas.

11. Ano ang kahulugan sang mga pinamulong sa Miqueas 1:​3, 4?

11 Pamatii kon ano ang himuon ni Jehova. Ang Miqueas 1:​3, 4 nagasiling: “Yari karon! Si Jehova nagagua sa iya duog, kag magapanaug gid sia kag magatapak sa mataas nga mga duog sang duta. Kag ang kabukiran matunaw sa idalom niya, kag ang manubo nga mga kapatagan magalitik, subong sang talo bangod sang kalayo, kaangay sang mga tubig nga ginaula sa dulhugon nga mga duog.” Magabiya bala si Jehova sa iya langitnon nga puluy-an kag aktuwal nga magatapak sa mga bukid kag mga kapatagan sang Ginsaad nga Duta? Indi. Indi na niya kinahanglan nga himuon ini. Ituon lamang niya ang iya igtalupangod sa duta agod tumanon ang iya kabubut-on. Dugang pa, indi ang literal nga duta kundi ang mga pumuluyo ang magaantos sang mga butang nga ginlaragway. Kon manghikot si Jehova, mangin malaglagon ang resulta sa mga di-matutom​​—⁠subong bala nga ang mga bukid natunaw kaangay sang talo kag ang mga kapatagan nagalilitik bangod sang linog.

12, 13. Suno sa 2 Pedro 3:​10-​12, ano ang nagapalig-on sa aton paglaum?

12 Ang matagnaon nga mga pinamulong sang Miqueas 1:​ 3, 4 mahimo magpahanumdom sa imo sing isa pa ka inspirado nga tagna tuhoy sa malaglagon nga mga hitabo sa duta. Subong sang narekord sa 2 Pedro 3:​10, si apostol Pedro nagsulat: “Ang adlaw ni Jehova magaabot subong sang makawat, nga sa sini ang mga langit magataliwan nga may nagasagitsit nga kagahod, apang ang mga elemento bangod sa sobra nga kainit matunaw, kag ang duta kag ang mga buhat nga yara sa sini madayag.” Kaangay sang tagna ni Miqueas, ang mga pinamulong ni Pedro wala nagapatuhoy sa literal nga mga langit kag duta. Nagapatuhoy ini sa isa ka daku nga kapipit-an nga magaabot sa sining di-diosnon nga sistema sang mga butang.

13 Walay sapayan sinang nagapalapit nga kalaglagan, ang mga Cristiano makasalig sa palaabuton, subong sang ginhimo ni Miqueas. Paano? Paagi sa pagsunod sa laygay nga masapwan sa masunod nga mga bersikulo sang sulat ni Pedro. Ang apostol nagtuaw: “Ano bala nga sahi sang mga tawo dapat mangin amo kamo sa balaan nga paggawi kag sa mga buhat sang diosnon nga debosyon, nga nagahulat kag ginahuptan sing suod sa hunahuna ang presensia sang adlaw ni Jehova!” (2 Pedro 3:​11, 12) Ang aton paglaum sa palaabuton mangin pat-od kon palambuon naton ang isa ka matinumanon nga tagipusuon kag pat-uron nga ang aton paggawi balaan kag ang aton kabuhi napuno sang mga  buhat sang diosnon nga debosyon. Agod maglig-on ang aton paglaum, dapat man naton dumdumon nga ang adlaw ni Jehova magaabot gid.

14. Ngaa ang Israel kag Juda nagakabagay nga silutan?

14 Ginapaathag ni Jehova kon ngaa ang iya dumaan nga katawhan nagakabagay nga silutan. Ang Miqueas 1:5 nagasiling: “Amo ini tanan bangod sang paglalis ni Jacob, bangod sang mga sala sang panimalay sang Israel. Ano ang paglalis ni Jacob? Indi bala ang Samaria? Kag ano ang mataas nga mga duog sang Juda? Indi bala ang Jerusalem?” Utang sang Israel kag sang Juda ang ila pagluntad kay Jehova. Apang nagrebelde sila sa iya, kag ang ila pagrebelde nakalambot sa ila mismo kapital nga mga siudad, ang Samaria kag Jerusalem.

Ang Malaut nga mga Buhat Lapnag

15, 16. Ano nga kalautan ang ginhimo sang mga kadungan ni Miqueas?

15 Ang isa ka halimbawa sang kalautan sang mga kadungan ni Miqueas maathag nga ginlaragway sa Miqueas 2:​1, 2: “Kailo sa mga nagapahito sing makahalalit, kag sa mga nagahimo sing malain, sa ila mga higdaan! Sa kasanag sang kaagahon ginahimo nila ini, bangod yara ini sa gahom sang ila kamot. Kag ginkaibugan nila ang mga latagon kag gin-agaw ini; ang mga balay man, kag gin-agaw nila ini; kag gindayaan nila ang mabukod nga lalaki kag ang iya panimalay, ang isa ka lalaki kag ang iya pinanubli nga pagkabutang.”

16 Ang makagod nga mga indibiduwal nagapulaw sa gab-i nga nagapahito kon paano maagaw ang mga latagon kag mga balay sang ila mga kaingod. Sa aga, nagadalidali sila sa pagbuhat sang ila mga pahito. Indi nila paghimuon ining malaut nga mga buhat kon gindumdom nila ang katipan ni Jehova. Ang Mosaikong Kasuguan may mga kahimusan agod amligan ang mga imol. Sa idalom sini, wala sing pamilya ang madulaan sing permanente sang ila palanublion. Apang, wala ini sa bungog sang makagod nga mga indibiduwal. Wala nila ginasapak ang mga pinamulong sa Levitico 19:​18, nga nagasiling: “Higugmaon mo ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.”

17. Ano ang mahimo matabo kon ang mga nagapangangkon nga nagaalagad sa Dios nagauna sang materyal nga mga butang sa kabuhi?

17 Ginapakita sini ang mahimo matabo kon ang mga tawo nga nagapangangkon nga nagaalagad sa Dios nagapatumbaya sa espirituwal nga mga tulumuron kag ginauna ang materyal nga mga butang. Ginpaandaman ni Pablo ang mga Cristiano sang panahon niya: “Ang mga determinado nga magmanggaranon nagakahulog sa pagsulay kag sa siod kag sa madamong binuang kag makahalalit nga kailigbon, nga nagatugdang sang mga tawo sa kalaglagan kag kahapayan.” (1 Timoteo 6:9) Kon ang panguna nga tulumuron sang isa ka tawo sa iya kabuhi amo ang pagganar sing kuarta, ginasimba niya ang butig nga dios​​—⁠ang Manggad. Ining butig nga dios wala nagahatag sing pat-od nga paglaum sa palaabuton.​​—⁠Mateo 6:24.

18. Ano ang matabo sa mga materyalistiko sang panahon ni Miqueas?

18 Sang panahon ni Miqueas madamo ang nakatuon paagi sa masakit nga eksperiensia nga ang pagsandig sa materyal nga mga butang wala sing pulos. Suno sa Miqueas 2:​4, si Jehova nagasiling: “Sa sadto nga adlaw may magabangon nahanungod sa inyo sing isa ka hulubaton kag magapanalambiton sing isa ka panalambiton, sing isa gid ka panalambiton. Ang isa magasiling: ‘Gin-ati gid kami! Ginabag-o niya ang bahin sang akon katawhan. Ginkuha niya ini sa akon! Sa di-matutom ginbahinbahin niya ang amon mga latagon.’” Huo, madula sang mga nagkawat sang mga puluy-an kag mga latagon ang palanublion sang ila pamilya. Itapok sila sa iban nga kadutaan, kag ang ila mga pagkabutang mangin inati sang “di-matutom,” ukon katawhan sang mga pungsod. Ang tanan nga paglaum para sa mahamungayaon nga palaabuton madula.

19, 20. Ano ang natabo sa mga Judiyo nga nagsalig kay Jehova?

19 Apang, ang paglaum sang mga nagasalig kay Jehova indi malugaw-an. Si Jehova matutom sa iya katipan kay Abraham kag kay David, kag naluoy sia sa mga nagahigugma sa iya, kaangay ni Miqueas, kag nagakasubo sa pagpalayo sang ila mga kasimanwa gikan sa Dios. Tungod sa mga matadlong, may yara pagpasag-uli sa gintalana nga tion sang Dios.

20 Natabo ini sang 537 B.⁠C.⁠E., sang napukan ang Babilonia kag sang ang nagkalabilin nga mga Judiyo nagbalik sa ila duta. Sadto nga tion, ang mga pinamulong sa Miqueas 2:​12 may una nga katumanan. Si Jehova nagsiling: “Pat-od nga tipunon ko ang Jacob, kamo tanan; pat-od gid nga hugpungon  ko ang mga nagkalabilin sang Israel. Ipahamtang ko sila sa paghiusa, kaangay sang mga karnero sa bulukutan, kaangay sang panong sa tunga sang ila halalban; mangin magahod sila bangod sa mga tawo.” Mahigugmaon gid si Jehova! Pagkatapos madisiplina ang iya katawhan, gintugutan niya ang nagkalabilin nga magbalik kag mag-alagad sa iya sa duta nga ginhatag niya sa ila mga katigulangan.

Talalupangdon nga Pagkaanggid sa Aton Adlaw

21. Paano ang mga kahimtangan karon kaanggid sa kahimtangan sang panahon ni Miqueas?

21 Samtang ginabinagbinag naton ang una nga duha ka kapitulo sang Miqueas, nakibot ka bala kon paano ang mga butang kaanggid gid sa karon? Subong sang panahon ni Miqueas, madamo karon ang nagapangangkon nga nagaalagad sa Dios. Apang, kaangay sang Juda kag Israel nabahinbahin sila kag nagainaway pa gani. Madamo sang mga manggaranon sa Cristiandad ang nagapigos sa mga imol. Labi pa gid nga ginatugutan sang relihioso nga mga lider ang mga buhat nga ginapakamalaut gid sang Biblia. Indi katingalahan nga malaglag sa indi madugay ang Cristiandad upod ang iban pa nga bahin sang “Babilonia nga Daku,” ang bug-os kalibutan nga emperyo sang butig nga relihion! (Bugna 18:​1-5) Apang, kaangay sang panahon ni Miqueas, may matutom nga mga alagad si Jehova nga mabilin sa duta.

22. Ano ang duha ka grupo nga nagalaum sa Ginharian sang Dios?

22 Sang 1919, ang matutom nga hinaplas nga mga Cristiano nagbulag sa Cristiandad kag nagsugod sa pagbantala sing maayong balita sang Ginharian sa tanan nga kapungsuran. (Mateo 24:14) Una sa tanan, ginpangita nila ang mga nagkalabilin sang espirituwal nga Israel. Dayon gintipon ang “iban nga mga karnero,” kag ang duha ka grupo nangin “isa ka panong, isa ka manugbantay.” (Juan 10:16) Bisan pa nagaalagad sila karon sa Dios sa 234 ka kadutaan, ining tanan nga matutom nga mga sumilimba ni Jehova ginpahamtang gid “sa paghiusa.” Sa karon, ang toril sang mga karnero ‘magahod bangod sa mga tawo,’ nga nagalakip sa mga babayi kag kabataan. Ang ila paglaum wala sa sining sistema sang mga butang, kundi sa Ginharian sang Dios, nga magadul-ong sa dutan-on nga paraiso sa indi madugay.

23. Ngaa kumbinsido ka nga ang imo paglaum sigurado?

23 Tuhoy sa matutom nga mga sumilimba ni Jehova, ang katapusan nga bersikulo sang Miqueas kapitulo 2 nagasiling: “Ang ila hari magaagi sa ila atubangan, kag si Jehova yara sa unahan nila.” Nakita mo bala ang imo kaugalingon sa sining parada sang kadalag-an, nga nagasunod sa imo Hari, si Jesucristo, kag si Jehova mismo ang nagapanguna? Kon amo, kumbinsido gid ikaw nga ang kadalag-an pat-od kag ang imo paglaum sigurado. Labi pa ini nga mangin maathag samtang ginabinagbinag naton ang dugang pa nga dalagku nga mga punto sang tagna ni Miqueas.

Paano Mo Sabton?

• Sang panahon ni Miqueas, ngaa namat-od si Jehova nga manghikot batok sa Juda kag sa Israel?

• Ano ang mahimo matabo kon ang mga nagapangangkon nga nagaalagad sa Dios nagauna sa materyal nga mga intereses sa kabuhi?

• Sa tapos mabinagbinag ang Miqueas kapitulo 1 kag 2, ngaa kumbinsido ka nga ang imo paglaum sigurado?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 9]

Ang tagna ni Miqueas makapalig-on sa aton sa espirituwal

[Retrato sa pahina 10]

Kaangay sang Judiyong nagkalabilin sang 537 B.⁠C.⁠E., ang espirituwal nga mga Israelinhon kag ang ila mga kaupod nagapauswag sang matuod nga pagsimba