Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagtuon sa Sekreto sang Pagkakontento

Pagtuon sa Sekreto sang Pagkakontento

 Pagtuon sa Sekreto sang Pagkakontento

Sa isa ka makapalig-on nga sulat para sa mga Cristiano sa Filipos, si apostol Pablo nagsiling: “Natun-an ko, sa bisan ano nga kahimtangan, nga mangin kontento. . . . Sa tanan nga butang kag sa tanan nga kahimtangan natun-an ko ang sekreto kon paano magpakabusog kag kon paano magpakagutom, kon paano magpakabugana kag kon paano magkinawad-on.”​​—⁠Filipos 4:​11, 12.

Ano ang sekreto sang pagkakontento ni Pablo? Kon panumdumon naton ang mataas nga bili sang mga balaklon kag ang kahuyang sang ekonomiya karon, mapuslanon gid nga tun-an sang matuod nga mga Cristiano kon paano mangin kontento agod makapabilin nga nakakonsentrar sa ila pag-alagad sa Dios.

SA NAUNA nga bahin sang iya sulat, ginsaysay ni Pablo ang iya anay madinalag-on nga karera tubtob nangin isa sia ka Cristiano. Sia nagsiling: “Kon ang bisan sin-o nga tawo nagahunahuna nga may kinamatarong sia sa pagsalig sa unod, labi na gid ako: ginsirkunsidar sa ikawalo nga adlaw, naggikan sa kaliwatan sang pamilya ni Israel, sa tribo ni Benjamin, isa ka Hebreo nga natawo sa mga Hebreo; kon tuhoy sa kasuguan, isa ka Fariseo; kon tuhoy sa kakugi, naghingabot sa kongregasyon; kon tuhoy sa pagkamatarong paagi sa kasuguan, isa nga napamatud-an nga di-salawayon.” (Filipos 3:​4-6) Dugang pa, subong makugi nga Judiyo, may mando kag suporta si Pablo halin sa punong mga saserdote sa Jerusalem. Ini tanan makahatag sa iya sing awtoridad kag kadungganan​​—⁠politikal, relihioso, kag walay duhaduha pinansial⁠​—⁠sa Judiyong sistema.​​—⁠Binuhatan 26:​10, 12.

Apang, sang si Pablo nangin isa ka makugi nga Cristianong ministro, nagbag-o gid sing daku ang mga butang. Tungod sa maayong balita, kinabubut-on niya nga gintalikdan ang iya madinalag-on nga karera kag ang tanan nga ginkabig anay nga importante. (Filipos 3:​7, 8) Paano na niya karon buhion ang iya kaugalingon? May sueldo bala sia subong isa ka ministro? Paano na lang ang iya personal nga mga kinahanglanon?

Wala sing sueldo si Pablo sa iya pagministeryo. Agod indi mangin palas-anon sa iya mga ginaalagaran, nag-upod sia kay Aquila kag Priscila sa paghimo sing tolda samtang yara sa Corinto, kag may iban pa sia nga obra agod suportahan ang iya kaugalingon. (Binuhatan 18:​1-3; 1 Tesalonica 2:⁠9; 2 Tesalonica 3:​8-​10) Tatlo ka malawig nga mga paglakbay-misyonero ang ginhimo ni Pablo, kag nagkadto man sia sa mga kongregasyon nga kinahanglan duawon. Bangod masako gid sia sa pag-alagad sa Dios, diutay lang ang iya materyal nga mga pagkabutang. Masami nga ginabuligan sia sang mga kauturan. Apang, kon kaisa, bangod sa di-maayo nga mga sirkumstansia, nakulangan sia kag nag-antos sing kinawala. (2 Corinto 11:27; Filipos 4:​15-​18) Bisan pa amo sini, wala gid nagreklamo  si Pablo tuhoy sa iya kahimtangan, kag wala sia nagkaibog sa ginpanag-iyahan sang iban. Kinabubut-on kag malipayon sia nga nangabudlay para sa kaayuhan sang iya mga masigka-Cristiano. Sa pagkamatuod, si Pablo ang nagkutlo sa bantog nga mga pinamulong ni Jesus: “May kapin nga kalipay sa paghatag sangsa pagbaton.” Isa gid sia ka talalupangdon nga halimbawa para sa aton tanan!​​—⁠Binuhatan 20:33-​35.

Ang Kahulugan sang Pagkakontento

Ang isa ka daku nga rason sang kalipay kag kaayawan ni Pablo amo ang iya pagkakontento. Apang, ano ang kahulugan sang pagkakontento? Sa simple nga hambal, nagakahulugan ini sang pagkakontento sa pagpanag-iya sang panguna nga mga butang lamang. Tuhoy sini, si Pablo nagsiling kay Timoteo, nga kaupod niya sa ministeryo: “Ang matuod, isa ini ka paagi sang daku nga daug, ining diosnon nga debosyon upod ang pagkakontento. Kay wala kita sing nadala sa kalibutan, kag wala man kita sing madala nga bisan ano nga butang pagua. Gani, kon may pagkaon kag panapton, mangin kontento na kita sa sining mga butang.”​​—⁠1 Timoteo 6:​6-8.

Talupangda nga gin-angot ni Pablo ang pagkakontento sa diosnon nga debosyon. Nahangpan niya nga ang matuod nga kalipay naggikan sa diosnon nga debosyon, nga amo ang pag-una sa pag-alagad sa Dios, indi sa materyal nga mga pagkabutang ukon manggad. Ang “pagkaon kag panapton” pamaagi lamang agod makapadayon sia sa paghimo sang diosnon nga debosyon. Gani para kay Pablo, ang sekreto sang pagkakontento amo ang magsalig kay Jehova, ano man ang mga kahimtangan.

Madamo nga tawo karon ang tuman nga nagakabalaka kag nagakasubo bangod wala nila mahibaluan ini nga sekreto ukon wala sila nagasapak sa sini. Sa baylo nga palambuon ang pagkakontento, nagasalig sila sa kuarta kag sa mabakal sang kuarta. Ang industriya sang pag-anunsio kag ang media nagapabatyag sa mga tawo nga indi sila mangin malipayon luwas lamang kon may pinakauso  kag pinakamahal sila nga mga produkto ukon mga galamiton​​—⁠kag dapat mangin ila ini sa gilayon. Bangod sini, madamo ang nasiod sa paghimud-os sa kuarta kag materyal nga mga butang. Sa baylo nga masapwan ang kalipay kag kaayawan, ‘nahulog sila sa siod kag sa madamong binuang kag makahalalit nga kailigbon, nga nagatugdang sa mga tawo sa kalaglagan kag kahapayan.’​​—⁠1 Timoteo 6:​9, 10.

Natun-an Nila ang Sekreto

Sa karon nga tion, posible gid bala nga magkabuhi nga may diosnon nga debosyon kag pagkakontento kag makasapo sing kalipay kag kaayawan? Huo. Sa pagkamatuod, minilyon ka mga tawo karon ang nagakabuhi sing subong gid sini. Natun-an nila ang sekreto nga magkalipay sa kon ano lang nga materyal nga mga butang nga yara sa ila. Mga Saksi ni Jehova sila, nga nagdedikar sang ila kaugalingon sa Dios, nga nagahimo sang iya kabubut-on kag nagatudlo sang iya katuyuan sa mga tawo sa bisan diin nga lugar.

Binagbinaga, halimbawa, yadtong  mga nagboluntaryo nga hanason kag ipadala subong mga misyonero sa di-pamilyar nga mga lugar agod magbantala sang maayong balita sang Ginharian sang Dios. (Mateo 24:14) Sa masami, ang kahimtangan sang pagkabuhi sa mga lugar diin sila ginpadala mas mabudlay sangsa ila naandan. Halimbawa, sang nag-abot ang mga misyonero sa isa ka pungsod sa Asia sang 1947, naabtan pa nila ang mga epekto sang guerra, kag diutay lang nga puluy-an ang may elektrisidad. Sa madamong lugar, natukiban sang mga misyonero nga ang mga lalabhan isaisa nga ginakusuan sa planggana ukon ginakuskusan sa mga bato sa suba sa baylo nga ginalabhan sa washing machine. Apang, nagkari sila agod magtudlo sang kamatuoran sang Biblia sa mga tawo, gani nakigbagay sila sa lokal nga mga kahimtangan kag nangin masako sa ministeryo.

Ang iban nga indi mga misyonero nag-alagad sing bug-os tion ukon nagsaylo sa mga lugar nga wala pa malab-ot sang maayong balita. Nakaalagad na si Adulfo subong bug-os tion nga ministro sing kapin sa 50 anyos sa nagkalainlain nga bahin sang Mexico. Sia nagasiling: “Kaangay ni apostol Pablo, natun-an namon sang akon asawa nga makigbagay sa mga sirkumstansia. Halimbawa, isa sa mga kongregasyon nga ginduaw namon tuman gid kalayo sa bisan ano nga siudad ukon tienda. Kada kaon, kontento na ang mga utod sa isa lang ka tortilya nga may diutay nga mantikilya kag asin kag isa ka tasa nga kape. Amo lang gid ina ang ila pagkaon​​—⁠tatlo ka tortilya kada adlaw. Gani gintun-an man namon nga mangabuhi kaangay sang mga utod. Madamo ako sing eksperiensia nga subong sini sa sulod sang 54 anyos nga pagpangalagad ko sing bug-os tion kay Jehova.”

Nadumduman ni Florentino kon paano sia kag ang iya pamilya nakigbagay sa mabudlay nga mga kahimtangan. Sa pagpanumdom sang tion nga bata pa sia, sia nagasiling: “Manggaranon nga negosyante ang akon amay. Madamo sia sing propiedad. Madumduman ko pa ang estante sang ginpanag-iyahan namon nga balaligyaan. May hunoshunos didto nga mga 50 sentimetros ang kalaparon kag 20 sentimetros ang kalabaon, kag may apat ini ka partisyon. Diri namon ginabutang ang mga benta. Pagkatapos sang adlaw, puno gid ini pirme sing kuarta nga sensilyuhon kag papelon.

“Apang sa hinali lang, nagbaliskad ang amon pinansial nga kahimtangan kag halin sa kabuganaan namigado kami. Nagtabog ang tanan namon nga mga propiedad luwas lamang sa amon balay. Luwas sini, naaksidente pa ang akon magulang nga lalaki kag nalupog. Lain na gid ang amon kahimtangan. Namaligya ako sing mga prutas kag karne sa sulod sang mga tion. Nang-ipo man ako sing algodon, ubas, kag alfalfa, kag nagpatubig sing mga talamnan. Ginbansagan ako sang iban nga antigo sa bisan ano lang nga obra. Masami kami ginalugpayan sang amon iloy paagi sa pagsiling nga yara sa amon ang kamatuoran, isa ka espirituwal nga manggad nga diutay lang ang nagapanag-iya. Gani natun-an ko kon paano mangin bugana kag kon paano man magkabuhi nga may diutay lang ukon walawala gid. Karon nga nakapangalagad na ako kay Jehova sing bug-os tion sa sulod sang mga 25 anyos, makasiling ako nga naeksperiensiahan ko pirme ang kalipay sa ihibalo nga ginpili ko ang pinakamaayo nga dalanon sang kabuhi​​—⁠ang pag-alagad kay Jehova sing bug-os tion.”

Ginapatalupangod sang Biblia sa aton nga “ang danyag sang kalibutan nagabalhin.” Bangod sini, nagapalig-on man ini sa aton: “Ang mga nagakalipay mangin subong sang mga wala nagakalipay, kag ang mga nagabakal mangin subong sang mga wala nagapanag-iya, kag ang mga nagagamit sa kalibutan mangin subong sang mga wala nagagamit sini sing bug-os.”​​—⁠1 Corinto 7:​29-​31.

Gani karon na ang tion nga usisaon mo sing maayo ang imo paagi sang pagkabuhi. Kon pigado ka, maghalong nga indi ka mag-ugtas, nga maghinakit pa gani kag mahisa. Sa pihak nga bahin, kon may mga propiedad ka, maalamon nga balansehon mo ang imo pagtamod sa sini agod nga indi ka mangin ulipon sini. Subong sang ginlaygay ni apostol Pablo, dapat magsalig ka, “indi sa walay kapat-uran nga manggad, kundi sa Dios, nga bugana nga nagahatag sa aton sang tanan nga butang para sa aton ikalipay.” Kon himuon mo ini, makasiling ka man nga natun-an mo ang sekreto sang pagkakontento.​​—⁠1 Timoteo 6:​17-​19.

[Retrato sa pahina 9]

Nagtrabaho si Pablo agod indi mangin palas-anon sa iban

[Mga retrato sa pahina 10]

Linibo ang nakasapo sing kalipay sa pagkabuhi nga may “diosnon nga debosyon upod ang pagkakontento”