Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Sala bala ang pagpatay sa isa ka masakiton katama ukon tigulang na nga hinuptanan?

Ang kalabanan nga mga tawo nagakawili kag nalingaw sa nagkalainlain nga mga sapat. Ang pila ka maanta nga sapat nangin maayo nga mga hinuptanan. Halimbawa, ang mga ido kilala nga matinumanon gid kag mapinalanggaon sa ila mga agalon. Busa, halangpunon kon ngaa palangga gid sang mga tawo ang kaangay sini nga hinuptanan, ilabi na ang hinuptanan nila sa sulod sang madamo na nga tinuig.

Apang, ang kabuhi sang kalabanan nga hinuptanan indi tuman kalawig. Ang mga ido mahimo mabuhi sing mga 10 tubtob 15 ka tuig, subong man ang mga kuring, depende sa rasa sini. Kon tigulang na, ang mga hinuptanan mahimo magbalatian kag masablagan nga mahimo magpasubo sa mga tag-iya, kon madumduman nila ang tinion nga lanubo kag mapagsik pa ini nga mga sapat. Sala bala kon tapuson na lang ang makaluluoy nga kahimtangan sini nga mga sapat, nga patyon na lang sila agod indi na magpenitensia?

Luyag sang isa ka Cristiano nga magpanghikot suno sa kabubut-on sang Dios kon nagatratar sa mga sapat. Ang mapintas nga pagtrato sa ila pat-od gid nga batok sa kabubut-on sang Dios, kay ang iya Pulong nagasiling: “Ang matarong nagaatipan sa kalag sang iya ginasagod nga sapat.” (Hulubaton 12:10) Apang, wala ini nagakahulugan nga ginatamod sang Dios ang mga sapat kaangay sang pagtamod niya sa mga tawo. Sang gintuga sang Dios ang mga tawo, ginpakita niya nga may maathag nga kinatuhayan sa ulot nila kag sang mga sapat. Halimbawa, ginhatagan niya ang mga tawo sing paglaum nga kabuhi nga walay katapusan, apang wala niya ginhatag ini nga paglaum sa mga sapat. (Roma 6:​23; 2 Pedro 2:12) Subong Manunuga, may kinamatarong sia sa pagpahamtang sing nagakaigo nga kaangtanan sa ulot sang mga tawo kag mga sapat.

Ginasugid sa aton sang Genesis 1:​28 kon ano ini nga kaangtanan. Nagsiling ang Dios sa una nga mga tawo: “Magpakaagalon kamo sa kaisdaan sang dagat kag sa nagalupad nga mga tinuga sang langit kag sa tagsa ka buhi nga tinuga nga nagagiho sa duta.” Sing kaanggid, ang Salmo 8:​6-8 nagasiling: “Ang tanan ginbutang mo [Dios] sa idalom sang iya [sang tawo] mga tiil: ang mga karnero kag toro nga mga baka, sila tanan, kag ang mga kasapatan sa latagon, ang mga pispis sa kalangitan kag ang mga isda sa dagat.”

Gin-athag sang Dios nga ang mga sapat mahimo gamiton sa nagakaigo nga paagi kag patyon sang mga tawo. Halimbawa, ang ila mga panit mahimo gamiton subong panapton. Gintugutan man sang Dios ang mga tawo sa pagkaon sa karne sang mga sapat sa tapos sang Anaw sang panahon ni Noe, nga gindugang ini sa mga tanom nga una nga ginhatag agod kaunon.​​—⁠Genesis 3:​21; 4:⁠4; 9:3.

Wala sini ginapahanugutan ang mapintas nga pagpamatay sing mga sapat para sa isport. Sa Genesis 10:⁠9, ginalaragway sang Biblia si Nimrod subong “isa ka gamhanan nga mangangayam.” Apang, ang amo gihapon nga bersikulo nagsiling nga naghimo ini sa iya nga “nagapamatok kay Jehova.”

Busa, samtang ang tawo nagagahom sa kasapatan, indi niya dapat pag-abusuhan ini nga awtoridad kundi dapat gamiton ini nahisuno sa mga prinsipio sang Pulong sang Dios. Mahimo ini maglakip sang indi pagtugot nga magpenitensia sing di-nagakaigo ang hinuptanan bangod sang katigulangon, malubha nga kahalitan, ukon makamamatay nga balatian. Sa sini nga kahimtangan, salabton sang isa ka Cristiano kon ano ang iya himuon. Kon magdesisyon sia nga mangin maluluy-on kon indi na pagtugutan nga magpenitensia pa ang hinuptanan nga wala na gid man sing paglaum nga mag-ayo, nian mahimo pakamaayuhon na lang niya nga patyon ini.