Nagatuo Gid Bala Ikaw sa Maayong Balita?

“Ang ginharian sang Dios malapit na. Maghinulsol kamo, kag magtuo sa maayong balita.”​—⁠MARCOS 1:15.

1, 2. Paano mo ipaathag ang Marcos 1:​14, 15?

TUIG 30 C.⁠E. sadto. Ginsugdan ni Jesucristo ang iya importante gid nga ministeryo sa Galilea. Ginbantala niya ang “maayong balita sang Dios,” kag madamo nga mga taga-Galilea ang napahulag sang iya ginsiling: “Ang gintalana nga tion natuman na, kag ang ginharian sang Dios malapit na. Maghinulsol kamo, kag magtuo sa maayong balita.”​—⁠Marcos 1:​14, 15.

2 Nag-abot na “ang gintalana nga tion” agod sugdan ni Jesus ang iya ministeryo kag agod maghimo sing desisyon ang mga tawo nga mahimo magdul-ong sa pagkahamuot sang Dios sa ila. (Lucas 12:54-56) “Ang ginharian sang Dios malapit na” bangod yara na si Jesus subong Gintangdo nga Hari. Ang mga matarong sing tagipusuon napahulag nga maghinulsol bangod sang iya pagbantala. Apang paano nila ginpakita nga ‘nagatuo sila sa maayong balita,’ kag paano man naton ini mahimo?

3. Ano ang ginhimo sang mga tawo agod ipakita nga nagatuo sila sa maayong balita?

3 Kaangay ni Jesus, ginlaygayan ni apostol Pedro ang mga tawo nga maghinulsol. Si Pedro nagsiling sa mga Judiyo sa Jerusalem sang Pentecostes 33 C.⁠E.: “Hinulsol kamo, kag magpabawtismo ang tagsatagsa sa inyo sa ngalan ni Jesucristo para sa kapatawaran sang inyo mga sala, kag mabaton ninyo ang walay bayad nga dulot sang balaan nga espiritu.” Linibo ang naghinulsol, ginbawtismuhan, kag nangin mga sumulunod ni Jesus. (Binuhatan 2:​38, 41; 4:⁠4) Sang 36 C.⁠E., amo man sini ang ginhimo sang naghinulsol nga mga Gentil. (Binuhatan 10:1-48) Sa karon, linibo ang nagahinulsol sa ila mga sala, nagadedikar sa Dios, kag nagapabawtismo bangod sang ila pagtuo sa maayong balita. Ginbaton nila ang maayong balita sang kaluwasan kag nagatuo sila sa halad gawad ni Jesus. Dugang pa, nagahimo sila sing pagkamatarong kag nagadampig sa Ginharian sang Dios.

4. Ano ang pagtuo?

4 Apang ano ang pagtuo? Si apostol Pablo nagsulat: “Ang pagtuo amo ang masaligan nga pagpaabot sang mga butang nga ginalauman, ang maathag nga pagpasundayag sang mga katunayan bisan nga di-makita.” (Hebreo 11:⁠1) Bangod sang aton pagtuo, ang tanan nga ginasaad sang Dios sa iya Pulong daw subong nga natuman na para sa aton. Daw subong nga may yara kita mga dokumento nga nagapamatuod nga kita ang tag-iya sang isa ka propiedad. Ang pagtuo amo man ang “maathag nga pagpasundayag,” ukon ebidensia para magpati, sa di-makita nga mga butang. Ang aton paghantop kag mapinasalamaton nga tagipusuon nagakumbinsi sa aton nga ini nga mga butang matuod, bisan pa wala naton ini makita.​—⁠2 Corinto 5:⁠7; Efeso 1:18.

Kinahanglan Naton ang Pagtuo!

5. Ngaa importante gid ang pagtuo?

5 Nabun-ag kita nga may espirituwal nga kinahanglanon apang wala sing pagtuo. Sa katunayan, “indi tanan nga tawo may pagtuo.” (2 Tesalonica 3:⁠2) Apang, ang mga Cristiano dapat nga may pagtuo agod mapanubli ang mga saad sang Dios. (Hebreo 6:12) Sa tapos masambit ang madamo nga mga halimbawa sang pagtuo, si Pablo nagsulat: “Sanglit ginalibutan kita sing tama kadaku nga panganod sang mga saksi, isikway man naton ang tagsa ka kabug-atan kag ang sala nga madali nagasalawid  sa aton, kag magdalagan kita nga may pagbatas sang dalaganon nga ginabutang sa aton atubangan, samtang nagatulok kita sing maayo sa Pangulo nga Ahente kag Manughimpit sang aton pagtuo, si Jesus.” (Hebreo 12:​1, 2) Ano ang “sala nga madali nagasalawid sa aton”? Amo ang kakulang sing pagtuo, ang pagkadula pa gani sing pagtuo nga ginapanag-iyahan anay. Agod mahuptan ang mabakod nga pagtuo, dapat kita ‘magtulok sing maayo kay Jesus’ kag sundon ang iya halimbawa. Dapat man naton isikway ang imoralidad, pamatukan ang mga buhat sang unod, kag likawan ang materyalismo, kalibutanon nga mga pilosopiya, kag di-makasulatanhon nga mga tradisyon. (Galacia 5:19-21; Colosas 2:⁠8; 1 Timoteo 6:​9, 10; Judas 3, 4) Dugang pa, dapat kita magtuo nga ang Dios kaupod naton kag ang laygay sang iya Pulong epektibo gid.

6, 7. Ngaa nagakaigo nga mangayo sing pagtuo sa pangamuyo?

6 Indi kita makatigayon sing pagtuo kon sa aton lamang kaugalingon. Ang pagtuo bahin sang bunga sang balaan nga espiritu, ukon aktibo nga kusog, sang Dios. (Galacia 5:​22, 23) Gani, ano naman kon kinahanglan pabakuron ang aton pagtuo? Si Jesus nagsiling: “Kon kamo . . . makahibalo maghatag sing maayong mga dulot sa inyo mga anak, daw ano pa ka labaw nga ang Amay sa langit magahatag sing balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sa iya!” (Lucas 11:13) Huo, mangayo kita sing balaan nga espiritu sa pangamuyo, kay mahimo ini magpatubas sa aton sing pagtuo nga kinahanglanon agod mahimo ang kabubut-on sang Dios bisan sa mabudlay gid nga mga kahimtangan.​—⁠Efeso 3:20.

7 Nagakaigo nga mangayo kita sing dugang pa nga pagtuo sa pangamuyo. Sang tabugon na ni Jesus ang demonyo gikan sa isa ka bata nga lalaki, ang amay sang bata nagpakitluoy: “May pagtuo ako! Tabangi ako kon diin ko kinahanglan ang pagtuo!” (Marcos 9:24) “Hatagi kami sing dugang pa nga pagtuo,” siling sang mga disipulo ni Jesus. (Lucas 17:⁠5) Busa, mangayo kita sing pagtuo sa pangamuyo, nagasalig nga ginasabat sang Dios ini nga mga pangamuyo.​—⁠1 Juan 5:14.

Ang Pagtuo sa Pulong sang Dios Kinahanglan

8. Paano makabulig sa aton ang pagtuo sa Pulong sang Dios?

8 Antes sang iya mahalaron nga kamatayon, si Jesus nagsiling sa iya mga sumulunod: “Dili malisang ang inyo tagipusuon. Magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon.” (Juan 14:⁠1) Subong mga Cristiano, nagatuo kita sa Dios kag sa iya Anak. Apang nagatuo man bala kita sa Pulong sang Dios? Isa ini ka mabaskog nga impluwensia sa aton kabuhi nga makahatag sa aton sing benepisyo kon tun-an kag iaplikar naton ini nga nagasalig sing bug-os nga nagahatag ini sing labing maayo nga laygay kag panuytoy para sa aton.​—⁠Hebreo 4:12.

9, 10. Paano mo ipaathag ang ginasiling sang Santiago 1:5-8 tuhoy sa pagtuo?

9 Ang aton kabuhi subong di-himpit nga mga tawo puno sing kabalaka. Apang, ang pagtuo sa Pulong sang Dios makabulig gid sa aton. (Job 14:⁠1) Halimbawa, ibutang naton nga indi naton mahibaluan kon paano atubangon ang isa ka pagtilaw. Ang Pulong sang Dios nagahatag sa aton sini nga laygay: “Kon ang bisan sin-o sa inyo nakulangan sing kaalam, padayon sia nga papangayua sa Dios, kay maalwan sia nga nagahatag sa tanan kag wala nagabasol; kag ihatag ini sa iya. Apang, padayon sia nga papangayua nga may pagtuo, nga wala gid nagapangduhaduha, kay sia nga nagaduhaduha kaangay sang balod sa dagat nga ginapalid sang hangin kag ginatumbotumbo. Sa katunayan, indi maghunahuna inang tawo nga magabaton sia sing bisan ano gikan kay Jehova; isa sia ka tawo nga indi makapamat-od, indi malig-on sa tanan niya nga dalanon.”​—⁠Santiago 1:5-8.

10 Si Jehova nga Dios indi magasabdong sa aton bangod kulang kita sing kaalam kag ginapangayo naton ini sa pangamuyo. Sa baylo, buligan niya kita nga tamdon sing nagakaigo ang pagtilaw. Ang mabuligon nga mga kasulatan mahimo ipatalupangod sa aton sang mga masigkatumuluo ukon samtang nagatuon kita sa Biblia. Ukon mahimo tuytuyan kita sang balaan nga espiritu ni Jehova sa iban pa nga paagi. Ang aton langitnon nga Amay magahatag sa aton sing kaalam agod maatubang ang mga pagtilaw kon ‘padayon kita nga magpangayo nga may pagtuo, nga wala gid nagapangduhaduha.’ Kon kaangay kita sang balod sang dagat nga ginapalid sang hangin, indi kita makapaabot nga makabaton sing bisan ano nga butang gikan sa Dios. Ngaa? Bangod magakahulugan ini nga nagaduhaduha kita kag indi tayuyon sa pagpangamuyo ukon sa iban pa nga mga paagi​—⁠huo, bisan sa pagpakita sing pagtuo. Busa kinahanglan naton  ang malig-on nga pagtuo sa Pulong sang Dios kag sa panuytoy nga ginaaman sini. Binagbinagon naton ang pila ka halimbawa kon paano ini nagabulig kag nagatuytoy.

Ang Pagtuo kag ang Sadsaran nga mga Kinahanglanon

11. Ano ang ginapasalig sa aton sang pagtuo sa Pulong sang Dios may kaangtanan sa aton adlaw-adlaw nga mga kinahanglanon?

11 Ano naman kon nagaantos kita sing kapigaduhon ukon kaimulon? Ang pagtuo sa Pulong sang Dios nagapasalig sa aton nga si Jehova magaatipan sang aton adlaw-adlaw nga mga kinahanglanon kag sa ulihi bugana nga magaaman para sa tanan nga nagahigugma sa iya. (Salmo 72:16; Lucas 11:​2, 3) Ayhan mapalig-on kita kon binagbinagon naton kon paano gin-amanan ni Jehova sing pagkaon si manalagna Elias sang may tiggulutom. Sang ulihi, ang Dios milagruso nga nag-aman sing harina kag lana nga nagsustento sa isa ka babayi, sa iya anak, kag kay Elias. (1 Hari 17:2-16) Gin-amanan man ni Jehova si manalagna Jeremias sang ang Jerusalem ginlikupan sang mga Babilonianhon. (Jeremias 37:21) Bisan pa diutay lamang ang pagkaon ni Jeremias kag ni Elias, gin-atipan sila ni Jehova. Ginahimo man niya ini karon sa mga nagatuo sa iya.​—⁠Mateo 6:​11, 25-34.

12. Paano makabulig ang pagtuo agod matigayon ang sadsaran nga mga kinahanglanon?

12 Ang pagtuo lakip ang pag-aplikar sa mga prinsipio sang Biblia indi magapamanggad sa aton sa materyal nga paagi, apang magabulig ini sa aton nga matigayon ang sadsaran nga mga kinahanglanon. Sa pag-ilustrar: Ang Biblia nagalaygay sa aton nga mangin bunayag, sangkol, mapisan nga mga indibiduwal. (Hulubaton 22:29; Manugwali 5:​18, 19; 2 Corinto 8:21) Indi gid naton dapat pagpakadiutayon ang importansia sang pagtigayon sing maayo nga reputasyon subong isa ka mamumugon. Bisan sa mga lugar nga maiwat ang daku-sing-suweldo nga mga trabaho, ang mga mamumugon nga bunayag, lantip, kag mapisan may mas maayo nga oportunidad sangsa iban. Bisan pa ining mga mamumugon indi manggaranon, masami nga may yara sila sadsaran nga mga kinahanglanon kag kaayawan nga makakaon sing pagkaon nga ginpangabudlayan nila.​—⁠2 Tesalonica 3:​11, 12.

Ang Pagtuo Nagabulig sa Aton nga Mabatas ang Kalisod

13, 14. Paano ang pagtuo nagabulig sa aton nga mabatas ang kalisod?

13 Ginapakita sang Pulong sang Dios nga natural lamang nga magbatyag kita sing kalisod kon mapatay ang isa ka hinigugma. Ang matutom nga si patriarka Abraham naglalaw sang mapatay ang iya pinalangga nga asawa, nga si Sara. (Genesis 23:⁠2) Si David nagpangalisod sang mabalitaan niya nga ang iya anak nga si Absalom napatay. (2 Samuel 18:33) Bisan ang himpit nga si Jesus nagtangis sang mapatay ang iya abyan nga si Lazaro. (Juan 11:​35, 36) Kon ang isa ka hinigugma mapatay, mahimo kita magbatyag sing daku gid nga kasubo, apang ang pagtuo sa mga saad sa Pulong sang Dios makabulig sa aton nga mabatas ini nga kalisod.

 14 “May paglaum ako sa Dios,” siling ni Pablo, “nga may pagkabanhaw sang mga matarong kag mga di-matarong.” (Binuhatan 24:15) Dapat kita magtuo sa aman sang Dios nga banhawon ang kadam-an. (Juan 5:​28, 29) Lakip sa ila amo si Abraham kag si Sara, si Isaac kag si Rebeca, si Jacob kag si Lea​—⁠ang tanan nagakatulog karon sa kamatayon kag nagahulat sing pagkabanhaw padulong sa bag-ong kalibutan sang Dios. (Genesis 49:29-32) Daw ano gid nga kalipay kon ang mga hinigugma mabanhaw kag magkabuhi diri sa duta! (Bugna 20:11-15) Samtang ginahulat ini, indi pagdulaon sang pagtuo ang tanan nga kasubo, apang magahupot ini sa aton nga mangin suod sa Dios, nga nagabulig sa aton nga mabatas ang kalisod.​—⁠Salmo 121:​1-3; 2 Corinto 1:3.

Ang Pagtuo Nagapabakod sang mga Napung-awan

15, 16. (a) Ngaa makasiling kita nga ang kapung-aw nga nabatyagan sang mga nagapakita sing pagtuo indi tumalagsahon? (b) Ano ang mahimo naton agod maatubang ang kapung-aw?

15 Ginapakita man sang Pulong sang Dios nga bisan ang mga nagatuo sa Dios mahimo pung-awon. Sa tion sang mabudlay gid nga pagtilaw kay Job, nagdumdom sia nga ginbiyaan sia sang Dios. (Job 29:​2-5) Ang nahapay nga kahimtangan sang Jerusalem kag sang mga pader sini nagpasubo kay Nehemias. (Nehemias 2:​1-3) Nagkalisod gid si Pedro sang ginpanghiwala niya si Jesus amo nga “naghibi [sia] sing mapait gid.” (Lucas 22:62) Kag ginlaygayan ni Pablo ang mga masigkatumuluo sa kongregasyon sa Tesalonica nga “maghambal sing malugpayon sa mga kalag nga ginapung-awan.” (1 Tesalonica 5:14) Busa, ang kapung-aw nga ginabatyag sang mga nagapakita karon sing pagtuo indi tumalagsahon. Ano, nian, ang mahimo naton agod maatubang ang kapung-aw?

16 Mahimo kita pung-awon bangod sang madamong mabug-at nga mga problema. Sa baylo nga tamdon ini subong isa ka daku gid nga problema, mahimo naton ini malubad sing isa-isa paagi sa pag-aplikar sa mga prinsipio sang Biblia. Magabulig ini sa pagpahaganhagan sang aton kapung-aw. Mahimo man makabulig ang timbang nga hilikuton kag nagakaigo nga pahuway. Isa ka butang ang pat-od: Ang pagtuo sa Dios kag sa iya Pulong nagapalambo sing espirituwal nga kaayuhan bangod nagapabakod ini sang aton pagsalig nga nagaulikid gid sia sa aton.

17. Paano naton nahibaluan nga si Jehova nagaulikid sa aton?

17 Si Pedro nagahatag sa aton sining makapalugpay nga pasalig: “Magpaubos kamo sang inyo kaugalingon sa idalom sang gamhanan nga kamot sang Dios, agod nga bayawon niya kamo sa nagakaigo nga tion; samtang ginatugyan ninyo sa iya ang tanan ninyo nga kabalaka, kay sia nagaulikid sa inyo.” (1 Pedro 5:​6, 7) Ang salmista nag-amba: “Si Jehova nagaalay-ay sang tanan nga nagakapukan, kag nagapabangon sang tanan nga nagadungok.” (Salmo 145:14) Dapat naton patihan ini nga mga pasalig, kay mabasa ini sa Pulong sang Dios. Bisan pa yara gihapon ang kapung-aw, makapabakod gid sang pagtuo ang mahibaluan nga sarang naton matugyan ang tanan naton nga kabalaka sa aton mahigugmaon nga langitnon nga Amay!

Ang Pagtuo kag ang Iban Pa nga mga Pagtilaw

18, 19. Paano ang pagtuo nagabulig sa aton agod mabatas ang balatian kag agod malugpayan ang nagamasakit nga mga masigkatumuluo?

18 Ang aton pagtuo mahimo gid tilawan kon kita  ukon ang aton mga hinigugma nagamasakit sing malubha. Bisan pa ang Biblia wala nagasugid nga ang mga Cristiano kasubong ni Epafrodito, ni Timoteo, kag ni Trofimo milagruso nga ginpaayo, pat-od nga ginbuligan sila ni Jehova sa pagbatas. (Filipos 2:25-30; 1 Timoteo 5:23; 2 Timoteo 4:20) Dugang pa, tuhoy sa “nagapatugsiling sa kubos,” ang salmista nag-amba: “Sakdagon sia ni Jehova sa higdaan sang balatian; bayluhan mo ang bug-os niya nga higdaan sa iya pagbalatian.” (Salmo 41:​1-3) Paano kita mabuligan sang mga pulong sang salmista agod lugpayan ang nagamasakit nga mga masigkatumuluo?

19 Ang isa ka paagi sa pag-aman sing espirituwal nga bulig amo ang pagpangamuyo upod kag para sa mga nagamasakit. Bisan pa wala kita nagapangayo sing milagruso nga pagpaayo sa karon, mahimo naton mapangabay nga hatagan kuntani sila sang Dios sing kusog agod mabatas ang ila balatian kag sing espirituwal nga kabakod agod masarangan ang mga panahon sang kaluyahon. Si Jehova magasakdag sa ila, kag ang ila pagtuo mapabakod paagi sa pagpaabot sang tion nga “wala sing pumuluyo nga magasiling: ‘Nagamasakit ako.’” (Isaias 33:24) Makalulugpay gid mahibaluan nga paagi sa ginbanhaw nga si Jesucristo kag paagi sa Ginharian sang Dios, ang matinumanon nga katawhan mahilway sing permanente gikan sa sala, balatian, kag kamatayon! Tungod sining makalilipay nga mga palaabuton, ginapasalamatan naton si Jehova, ‘nga nagaayo sang tanan naton nga balatian.’​—⁠Salmo 103:​1-3; Bugna 21:1-5.

20. Ngaa masiling nga ang pagtuo nagabulig sa aton sa “malaut nga mga adlaw” sang katigulangon?

20 Ang pagtuo makabulig man sa aton nga mabatas ang “malaut nga mga adlaw” sang katigulangon, kon san-⁠o ang lawas kag kusog nagaluya. (Manugwali 12:​1-7) Gani ang mga tigulang sa tunga naton mahimo makapangamuyo kaangay sang tigulang nga salmista nga nag-amba: “Ikaw ang akon paglaum, O Soberanong Ginuo nga Jehova . . . Dili ako pagsikwaya sa tion sang katigulangon; dili ako pagbayai kon magluya na ang akon kusog.” (Salmo 71:​5, 9) Nagbatyag ang salmista nga kinahanglan niya ang pag-alay-ay ni Jehova, kaangay man sang ginabatyag sang aton madamo nga mga masigkatumuluo nga nagtigulang na nga nagaalagad sa Dios. Bangod sang ila pagtuo, makapat-od sila nga alay-ayan sila sang mga butkon ni Jehova tubtob sa walay katubtuban.​—⁠Deuteronomio 33:27.

Hupti ang Pagtuo sa Pulong sang Dios

21, 22. Kon kita may pagtuo, paano ini makaapektar sa aton kaangtanan sa Dios?

21 Ang pagtuo sa maayong balita kag sa bug-os nga Pulong sang Dios nagabulig sa aton nga magpalapit sing labi pa kay Jehova. (Santiago 4:⁠8) Matuod, sia ang aton Soberano nga Ginuo, apang sia man ang aton Manunuga kag Amay. (Isaias 64:⁠8; Mateo 6:⁠9; Binuhatan 4:24) “Ikaw ang akon Amay, akon Dios kag ang Igang sang akon kaluwasan,” amba sang salmista. (Salmo 89:26) Kon magtuo kita kay Jehova kag sa iya inspirado nga Pulong, matamod man naton sia subong ‘ang Igang sang aton kaluwasan.’ Daw ano gid ka makalilipay nga pribilehiyo!

22 Si Jehova amo ang Amay sang mga Cristiano nga ginpanganak sang espiritu kag sang ila mga kaupod nga may dutan-on nga paglaum. (Roma 8:15) Kag ang pagtuo sa aton langitnon nga Amay wala gid nagadul-ong sa kapaslawan. Si David nagsiling: “Kon magbiya sa akon ang akon amay kag akon iloy, nian si Jehova magasapopo sa akon.” (Salmo 27:10) Dugang pa, ginapasalig ini sa aton: “Indi pagbiyaan ni Jehova ang iya katawhan tungod sa iya daku nga ngalan.”​—⁠1 Samuel 12:22.

23. Ano ang ginakinahanglan sa aton agod maagom ang dayon nga kaangtanan kay Jehova?

23 Sa pagkamatuod, agod maagom ang dayon nga kaangtanan kay Jehova, dapat kita magtuo sa maayong balita kag batunon ang Kasulatan kon ano gid ini​—⁠ang Pulong sang Dios. (1 Tesalonica 2:13) Dapat kita magtuo sing bug-os kay Jehova kag tugutan ang iya Pulong nga mag-iwag sa aton banas. (Salmo 119:105; Hulubaton 3:​5, 6) Ang aton pagtuo magabakod samtang nagapangamuyo kita  sa iya nga may pagsalig sa iya kaawa, kaluoy, kag pag-alay-ay.

24. Anong makalulugpay nga panghunahuna ang ginapresentar sa Roma 14:8?

24 Ang pagtuo nagapahulag sa aton nga magdedikar sa Dios tubtob sa walay katubtuban. Bangod may yara kita mabakod nga pagtuo, bisan pa mapatay kita, dedikado nga mga alagad niya kita nga may paglaum sa pagkabanhaw. Huo, “kon kita nagakabuhi kag kon kita mapatay, kita iya ni Jehova.” (Roma 14:⁠8) Huptan naton ining makalulugpay nga panghunahuna sa aton tagipusuon samtang padayon kita nga nagasalig sa Pulong sang Dios kag nagatuo sa maayong balita.

Paano Mo Sabton?

• Ano ang pagtuo, kag ngaa kinahanglan naton ini nga kinaiya?

• Ngaa kinahanglan nga magtuo kita sa maayong balita kag sa bug-os nga Pulong sang Dios?

• Paano ang pagtuo nagabulig sa aton nga maatubang ang madamo nga mga pagtilaw?

• Ano ang magabulig sa aton agod mahuptan ang pagtuo?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 12]

Ginsakdag ni Jehova si Jeremias kag si Elias bangod may pagtuo sila

[Mga retrato sa pahina 13]

Si Job, si Pedro, kag si Nehemias may mabakod nga pagtuo

[Mga retrato sa pahina 15]

Agod matigayon ang dayon nga kaangtanan kay Jehova, dapat kita magtuo sa maayong balita