Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Huptan Mo Bala ang Imo Integridad?

Huptan Mo Bala ang Imo Integridad?

 Huptan Mo Bala ang Imo Integridad?

PILA ka maya ang napatay kahapon? Wala sing nakahibalo, kag mahimo nga pila lamang ang nabalaka sa sini​—⁠tuman kadamo sang pispis. Apang, nabalaka si Jehova. Nagapatuhoy sa sining daw indi salapakon nga mga pispis, si Jesus nagsiling sa iya mga disipulo: “Wala sing isa sa ila nga mahulog sa duta nga indi mahibaluan sang inyo Amay.” Sia nagdugang: “Dili kamo mahadlok: mahal pa kamo sa madamo nga maya.”​—⁠Mateo 10:​29, 31.

Nahangpan pa gid sang ulihi sang mga disipulo kon daw ano ang pag-ulikid sa ila ni Jehova. Ang isa sa ila, si apostol Juan, nagsulat: “Sa sini ang gugma sang Dios ginpahayag sa aton kahimtangan, bangod ginpadala sang Dios ang iya bugtong nga Anak sa kalibutan agod maagom naton ang kabuhi paagi sa iya.” (1 Juan 4:9) Wala lamang nag-aman si Jehova sang gawad kundi nagpasalig man sia sa tanan niya nga alagad: “Indi ko gid kamo pagbiyaan ukon pagpatumbayaan.”​—⁠Hebreo 13:5.

Maathag nga indi mationg ang paghigugma ni Jehova sa iya katawhan. Apang, nagautwas ang pamangkot, ‘Malig-on gid bala ang aton kaangtanan kay Jehova nga indi gid kita magbiya sa iya?’

Ang mga Pagtinguha ni Satanas nga Gub-on ang Aton Integridad

Sang ginpatalupangod ni Jehova kay Satanas ang integridad ni Job, si Satanas nagsabat: “Simbahon ka bala ni Job kon wala sia sing makuha sa sini?” (Job 1:​9, Today’s English Version) Ginpahangop niya nga ang katutom sang mga tawo sa Dios nasandig lamang sa ‘kon ano ang ila makuha sa sini.’ Kon matuod ini, ang integridad sang Cristiano sarang makompromiso​—⁠kon makasululay gid ang tanyag.

Sa kaso ni Job, nangangkon sang primero si Satanas nga madula ang katutom ni Job sa Dios kon maubos ang ginapakabahandi niya nga mga pagkabutang. (Job 1:​10, 11) Sang wala matuman ini nga panumbungon, si Satanas nangangkon: “Ihatag sang tawo ang tanan agod mabuhi.” (Job 2:​4, TEV) Samtang ang pangangkon ni Satanas nangin matuod sa pila, wala ginkompromiso ni Job ang iya integridad. Ginpakita sang rekord sa maragtas nga ginhuptan ni Job ang iya integridad. (Job 27:⁠5; 42:10-​17) Kaanggid man bala sini ang imo katutom? Ukon tugutan mo bala nga gub-on ni Satanas ang imo integridad? Hunahunaa ang imo kaugalingon samtang ginausisa naton ang pila ka kamatuoran nga nagadalahig sa tagsa ka Cristiano.

Nagapati si apostol Pablo nga ang katutom sang matuod nga Cristiano mangin tuman kabakod. Sia nagsulat: “Kumbinsido ako nga bisan ang kamatayon bisan kabuhi . . . bisan ang mga butang karon bisan ang mga butang nga magaabot . . . bisan ang tanan iban pa nga mga tinuga indi makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga yara kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.” (Roma 8:​38, 39) Mangin amo man sini ang aton kombiksion kon ang gugma naton kay Jehova mabakod. Ini nga gugma isa ka indi mautod nga higot nga bisan kamatayon indi makadaug.

Kon may amo kita sini nga kaangtanan sa Dios, indi gid kita mamangkot, ‘Magaalagad pa ayhan ako kay Jehova pagligad sang pila ka tuig?’ Ining pagduhaduha magapahangop nga ang aton katutom sa Dios nasandig sa kon ano ang matabo  sa aton pagkabuhi. Ang matuod nga integridad indi maapektuhan sang naguwa nga mga kahimtangan. Nasandig ini sa kon ano nga sahi sang persona kita sa sulod. (2 Corinto 4:​16-​18) Kon ginahigugma naton si Jehova sa aton bug-os nga tagipusuon, indi gid naton sia pagpalugaw-an.​​—⁠Mateo 22:37; 1 Corinto 13:8.

Apang, dapat naton dumdumon nga padayon nga gintinguhaan ni Satanas nga gub-on ang aton integridad. Mahimo sulayon niya kita nga magpadaug sa mga kailigbon sang unod, magpadala sa mga pag-ipit sang katubotubo, ukon biyaan ang kamatuoran bangod sang pila ka kabudlayan. Ang kalibutan nga nahamulag gikan sa Dios amo ang panguna nga kaupod ni Satanas sa sining pag-atake, kag mas mahapos ang iya pagsalakay sa aton bangod sang aton pagkadihimpit. (Roma 7:​19, 20; 1 Juan 2:16) Walay sapayan, may pila kita ka bentaha sa sini nga inaway, ang nagapanguna sa sini amo nga indi kita inosente sa mga pahito ni Satanas.​—⁠2 Corinto 2:⁠11.

Ano ang mga pahito ni Satanas? Ginlaragway ni Pablo ini sa iya sulat sa mga taga-Efeso subong “mga malaut nga mga padugi,” ukon “malalangon nga mga buhat.”⁠ * (Efeso 6:​11; footnote) Ginabutangan ni Satanas ang aton dalanon sang malalangon nga mga padihot agod gub-on ang aton integridad. Sing makalilipay, makilala naton ining malalangon nga mga buhat, bangod ang mga metodo sang Yawa ginrekord sa Pulong sang Dios para sa aton. Ang mga panikasog ni Satanas nga gub-on ang integridad nanday Jesus kag Job nagapakita sang pila ka paagi nga ginagamit niya agod gub-on ang aton Cristianong integridad.

Ang Integridad ni Jesus Indi Maguba

Sa pamuno sang ministeryo ni Jesus, makahas nga ginsulay ni Satanas ang Anak sang Dios paagi sa paghangkat sa iya nga himuon nga tinapay ang bato. Daw ano ka malalangon! Wala makakaon si Jesus sa sulod sang 40 ka adlaw, busa pat-od gid nga gutom sia. (Lucas 4:​2, 3) Nagpanugda si Satanas nga bulngon dayon ni Jesus ang iya kinaugali nga handum, sa paagi nga supak sa kabubut-on ni Jehova. Sa karon man, ginapadaku sang kalibutan ang insigida nga pagpaayaw sang handum, nga wala nagahunahuna kon ano ang mga resulta. Ang mensahe amo, ‘Takus ka sa sini karon,’ ukon, ‘Himua kon ano ang gusto mo!’

Kon ginbulong ni Jesus ang iya kagutom nga wala ginabinagbinag ang mga resulta, nagmadinalag-on kuntani si Satanas nga ikompromiso ni Jesus ang iya integridad. Gintamod ni Jesus ang mga butang agod pahamut-an si Jehova, kag sia malig-on nga nagsabat: “Nasulat na, ‘Ang tawo mabuhi, indi lamang sa tinapay.’ ”​—⁠Lucas 4:⁠4; Mateo 4:4.

Ginbag-o dayon ni Satanas ang iya taktika. Sayop nga ginakutlo ang Kasulatan, diin nagakutlo man si Jesus, ginpalig-on sang Yawa si Jesus nga maglumpat halin sa alibungan sang templo. ‘Amligan ka sang anghel,’ pangangkon ni Satanas. Wala sing buko si Jesus nga pangayuon ang milagruso nga pangamlig sang iya Amay agod lamang mapatuhoy ang igtalupangod sa iya. “Indi mo pagtilawan si Jehova nga imo Dios,” siling ni Jesus.​—⁠Mateo 4:​5-7; Lucas 4:​9-​12.

Mas talangkod ang katapusan nga taktika nga ginhimo ni Satanas. Gintinguhaan niya nga magsugtanay sila ni Jesus paagi sa pagtanyag sa iya sang bug-os nga kalibutan kag sang himaya sini kabaylo sang isa ka buhat sang pagsimba. Halos  amo ini ang kabug-usan sang sarang matanyag ni Satanas. Apang paano makahimo sing isa ka buhat sang pagsimba si Jesus sa panguna nga kaaway sang iya Amay? Imposible! “Si Jehova nga imo Dios ang simbahon mo, kag sa iya lamang ikaw maghimo sing sagrado nga pag-alagad,” sabat ni Jesus.​—⁠Mateo 4:8-11; Lucas 4:5-8.

Pagkatapos nga mapaslawan yadtong tatlo ka pagsulay, si Satanas ‘naghalin gikan kay Jesus tubtob sa masunod nga kahigayunan.’ (Lucas 4:13) Ini nagapakita nga pirme alerto si Satanas sa kahigayunan nga matilawan ang integridad ni Jesus. Nag-utwas liwat ang isa ka kahigayunan duha ka tuig kag tunga sang ulihi sang si Jesus nagsugod sa paghanda sang iya mga disipulo sa iya nagapakari nga kamatayon. Si apostol Pedro nagsiling: “Magmalulo ka sa imo kaugalingon, Ginuo; indi ini matabo sa imo.”​—⁠Mateo 16:​21, 22.

Posible bala nga makagalanyat kay Jesus ining maayo sing tinutuyo apang sayop nga laygay, kay naghalin ini sa isa sang iya mga disipulo? Nahibaluan dayon ni Jesus nga yadtong mga pulong nagapakita sang mga panghunahuna ni Satanas, indi kay Jehova. Si Cristo malig-on nga nagsiling: “Palayo ka sa akon, Satanas! Kasandaran ka sa akon, bangod nagahunahuna ka, indi sang mga panghunahuna sang Dios, kundi sang mga tawo.”​—⁠Mateo 16:23.

Bangod sang mapinadayunon nga gugma ni Jesus kay Jehova, indi maguba ni Satanas ang iya integridad. Wala sing butang nga matanyag sang Yawa, wala sing pagtilaw, bisan daw ano pa ka grabe, ang makapahuyang sang katutom ni Jesus sa iya langitnon nga Amay. Mangin amo man bala sini ang aton pamat-od kon ang mga kahimtangan nagapabudlay sa aton sa paghupot sang aton integridad? Ang halimbawa ni Job makabulig sa aton nga mahangpan sing maayo ang mga hangkat nga aton ginaatubang.

Katutom sa Atubangan sang Kabudlayan

Subong sang natukiban ni Job, ang mga kabudlayan sarang matabo sa aton sa bisan ano nga tion. Isa sia ka malipayon nga tawo nga may asawa kag napulo ka kabataan kag may maayo nga rutina sa espirituwal. (Job 1:5) Apang lipod kay Job, nangin isa ka isyu sa langitnon nga korte ang iya integridad sa Dios, kag namat-od si Satanas nga kutob sa iya masarangan gub-on niya ang integridad ni Job.

Wala madugay, nadula ni Job ang iya materyal nga manggad. (Job 1:​14-​17) Walay sapayan sini, nasarangan sang integridad ni Job ang pagtilaw bangod wala gid sia magsalig sa kuwarta. Nagahinumdom sang tion nga manggaranon sia, si Job nagsiling: “Kon ginhimo ko ang bulawan subong akon paglaum, . . . kon nagkasadya ako bangod madamo ang akon pagkabutang, . . . ina man kasaypanan . . . , kay ginpanghiwala ko kuntani ang matuod nga Dios sa ibabaw.”​​—⁠Job 31:​24, 25, 28.

Sa karon, posible man nga madula naton ang aton tanan nga pagkabutang sa isa lang ka gab-⁠i. Isa ka Saksi ni Jehova nga negosyante ang gintonto sing daku kaayo nga kantidad sang kuwarta, nga diutayan lang sia maputo. Sia prangka nga nagbaton: “Diutayan lang ako maatake sa tagipusuon. Ang matuod, mahimo nga natabo ini kon wala ako sing kaangtanan sa Dios. Walay sapayan, ini nga eksperiensia nagpahanumdom sa akon nga ang espirituwal nga mga butang indi amo ang nagapanguna sa akon kabuhi. Ang kalangkag nga makatigayon sing kuwarta amo ang nangibabaw sa tanan nga butang.” Ginlimitehan sining Saksi ang iya tion sa negosyo, kag nangin regular sia sa pag-auxiliary payunir, nagahinguyang sing 50 ka oras ukon kapin pa sa isa ka bulan sa Cristianong ministeryo. Apang, ang iban nga mga problema mahimo mangin labi ka makahalapay sangsa pagkadula sang mga pagkabutang sang isa.

Halos wala pa matapungawan si Job sa balita tuhoy sa pagkadula sang iya manggad sang nakabalita sia nga napatay ang iya napulo ka kabataan. Apang nagsiling gihapon sia: “Kabay nga padayon nga pakamaayuhon ang ngalan ni Jehova.” (Job 1:​18-​21) Huptan bala naton ang aton integridad kon madula sa hinali ang pila ka katapo sang aton pamilya? Napatay ang duha ka anak ni Francisco, isa ka Cristianong manugtatap sa Espanya, bangod sang isa ka aksidente sa bus. Nalugpayan sia paagi sa pagpakigsuod pa gid kay Jehova kag sa pagdugang sang iya hilikuton sa Cristianong ministeryo.

Bisan pagkatapos sang makahalanusbo nga pagkapatay sang iya mga kabataan, wala pa gihapon matapos ang pag-antos ni Job. Ginsakit sia ni Satanas sing isa ka makangilil-ad kag masakit nga balatian. Sa sina nga tion, nakabaton si Job  sing malain nga laygay halin sa iya asawa. “Sumpaa ang Dios kag magpanginmatay!” siling niya. Wala ginsapak ni Job ang laygay sang iya asawa, kag wala sia “makasala sa iya mga bibig.” (Job 2:​9, 10) Ang iya integridad nasandig, indi sa suporta sang iya pamilya, kundi sa iya personal nga kaangtanan kay Jehova.

Si Flora, nga ang bana kag subang nga lalaki nagbiya sa Cristianong dalanon kapin na sa napulo ka tuig ang nagligad, nakahangop sa nabatyagan ni Job. “Kon hinali mo madula ang pagsakdag sang imo pamilya, tuman ini kasakit,” baton niya. “Apang nahibaluan ko nga indi ako makasapo sing kalipay sa guwa sang organisasyon ni Jehova. Busa nagtindog ako sing malig-on kag gin-una si Jehova samtang nagapanikasog nga magpadayon nga mangin isa ka maayo nga asawa kag iloy. Pirme ako nagapangamuyo, kag ginpabakod ako ni Jehova. Malipayon ako bangod, walay sapayan sang mabaskog nga pagpamatok sang akon bana, natun-an ko nga magsandig sing bug-os kay Jehova.”

Ang masunod nga gingamit ni Satanas agod gub-on ang integridad ni Job amo ang iya tatlo ka kaupod. (Job 2:​11-​13) Daw ano ka makapahuol sang magsugod sila sa pagmulay sa iya. Kon ginpatihan niya ang ila mga argumento, mahimo nga nadula niya ang iya pagsalig kay Jehova nga Dios. Ang ila makapaluya nga laygay mahimo kuntani nga nagguba sang iya determinasyon kag integridad, kag sa amo nangin madinalag-on kuntani ang padugi ni Satanas.

Sa baylo, si Job nag-insister: “Tubtob mapatay ako indi ko pag-isikway gikan sa akon ang akon integridad!” (Job 27:5) Wala sia magsiling, ‘Indi ko kamo pagtugutan nga kuhaon ang akon integridad!’ Nahibaluan ni Job nga ang iya integridad nasandig sa iya mismo kag sa iya gugma kay Jehova.

Isa ka Dumaan Malalangon nga Pahito Agod Madakop ang Bag-ong Biktima

Padayon gihapon nga ginagamit ni Satanas ang sayop nga mga laygay ukon wala pasunaid nga mga komento gikan sa mga abyan kag mga masigkatumuluo. Madali kita magluya kon masaklaw kita sang mga kauturan sa sulod sang kongregasyon sangsa hingabuton sang mga tagaguwa. Ang isa ka Cristianong gulang nga nakaentra anay sa giyera nagpaanggid sini sa kasakit nga gin-antos niya bangod sang pataka nga mga pinamulong kag mga buhat sang pila ka masigka-Cristiano. Tuhoy sa naulihi, sia nagsiling: “Amo ini ang pinakamabudlay nga butang nga akon naagihan.”

Sa pihak nga bahin, mahimo kita matublag sa di-kahimpitan sang mga masigkatumuluo amo kon ngaa magauntat na lang kita sa pagpakighambal sa ila ukon indi na gani magtambong sa Cristianong mga miting. Ang pagpaumpaw sa nasaklaw naton nga balatyagon mahimo nga amo na ang labing importante nga isyu para sa aton. Apang makapasubo nga palambuon ining korto nga panghunahuna kag tugutan nga magluya ang aton labing malahalon nga mga pagkabutang​—⁠ang aton kaangtanan kay Jehova​—⁠paagi sa ginahimo kag ginahambal sang iban. Kon tugutan naton nga matabo ini, mahimo nga mabiktima kita sang isa sa dumaan nga mga padihot ni Satanas.

Maathag nga luyag naton ang mataas nga mga talaksan sa Cristianong kongregasyon. Apang kon sobra ang aton ginapaabot gikan sa aton mga masigkasumilimba, nga indi pa himpit, pat-od gid nga malugaw-an kita. Sa kabaliskaran, makatarunganon ang ginapaabot ni Jehova sa iya mga alagad. Kon ilugon naton ang iya halimbawa, mangin handa kita nga batason ang ila mga di-kahimpitan. (Efeso 4:​2, 32) Si apostol Pablo naghatag sini nga laygay: “Kon akig kamo, indi pagtuguti ang kaakig nga magdul-ong sa inyo sa pagpakasala; indi pagpatunuri sang adlaw ang inyo kaakig; indi paghatagi sing higayon ang yawa.”​​—⁠Efeso 4:​26, 27, The New English Bible.

Subong sang ginapakita sing maayo sang Biblia, si Satanas nagagamit sing madamo malalangon nga mga padugi agod tukibon​—⁠tubtob mahimo niya​—⁠ang paagi agod maguba ang integridad sang isa ka Cristiano. Ang pila sang iya mga padihot makabibihag sa makasasala nga unod, ang iban isa ka tuburan sang kasakit. Suno sa nahambalan bag-o lang, makita mo kon ngaa indi gid nagakadapat nga indi ka makapanginlaman. Upod ang imo gugma sa Dios nga nakapanggamot sing malig-on sa imo tagipusuon, pamatud-i nga butigon ang Yawa kag pahalipaya ang tagipusuon ni Jehova. (Hulubaton 27:11; Juan 8:44) Dumduma, ang matuod nga integridad sang Cristiano indi gid dapat ikompromiso, bisan ano man nga pagtilaw ang yara sa aton dalanon.

[Nota]

^ par. 11 Ang iskolar sa Biblia nga si W. E. Vine nagsiling nga ang orihinal nga Griegong tinaga sarang man mabadbad nga “isa ka malalangon nga kagamitan.”