Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Napahulag sang “Halangdon nga mga Butang sang Dios”

Napahulag sang “Halangdon nga mga Butang sang Dios”

 Napahulag sang “Halangdon nga mga Butang sang Dios”

“Ginapamatian naton sila nga nagahambal sa aton mga hambal tuhoy sa halangdon nga mga butang sang Dios.”​​—⁠BINUHATAN 2:⁠11.

1, 2. Anong makatilingala nga butang ang natabo sa Jerusalem sang Pentecostes 33 C.⁠E.?

SANG isa ka aga sang nagahingapos ang tigpamulak sang tuig 33 C.⁠E., isa ka makatilingala nga butang ang natabo sa isa ka grupo sang mga lalaki kag mga babayi, mga disipulo ni Jesucristo nga nagtipon sa isa ka pribado nga puluy-an sa Jerusalem. “Sa hinali nag-abot ang hagunos gikan sa langit subong sang mamadlos nga hangin nga naghuyop, kag nagtugob sang bug-os nga balay diin sila naglingkod. Kag nagpakita sa ila ang mga dila nga daw kalayo . . . , kag napuno sila tanan sang balaan nga espiritu kag nagsugod sa pagpamulong sa lainlain nga mga hambal.”​​—⁠Binuhatan 2:​2-4, 15.

2 Nagtipon ang isa ka daku nga kadam-an sa atubang sang balay. Lakip sa ila amo ang mga Judiyo nga natawo sa iban nga pungsod, “matinahaon nga mga tawo” nga nagkari sa Jerusalem agod saulugon ang piesta sang Pentecostes. Natingala sila bangod nabatian sang tagsatagsa sa ila ang mga disipulo nga nagahambal sa iya tumandok nga hambal “tuhoy sa halangdon nga mga butang sang Dios.” Paano ini natabo samtang ang mga nagahambal mga taga-Galilea tanan?​​—⁠Binuhatan 2:​5-8, 11.

3. Ano nga mensahe ang ginpamulong ni apostol Pedro sa kadam-an sang Pentecostes?

3 Isa sadtong mga taga-Galilea amo si apostol Pedro. Ginpaathag niya nga mga pila ka semana  antes sini, ginpatay si Jesucristo sang di-matarong nga mga tawo. Apang, ginbanhaw sang Dios ang iya Anak gikan sa minatay. Pagkatapos sini, nagpakita si Jesus sa iya madamo nga disipulo, lakip si Pedro kag ang iban pa nga presente karon. Mga napulo ka adlaw lang antes sini, nagkayab si Jesus pa langit. Sia ang nagpasagahay sing balaan nga espiritu sa iya mga disipulo. May kahulugan bala ini para sa mga nagasaulog sang Pentecostes? Huo, sa pagkamatuod. Paagi sa kamatayon ni Jesus mapatawad ang ila mga sala kag mabaton nila “ang walay bayad nga dulot sang balaan nga espiritu” kon magtuo sila sa iya. (Binuhatan 2:​22-​24, 32, 33, 38) Gani paano ginbaton sang mga tumalan-aw “ang halangdon nga mga butang sang Dios” nga nabatian nila? Kag paano ini nga kasaysayan makabulig sa aton sa pagtimbangtimbang sang aton pag-alagad kay Jehova?

Napahulag sa Paghikot!

4. Ano nga tagna ni Joel ang natuman sang adlaw sang Pentecostes 33 C.⁠E.?

4 Sang mabaton ang balaan nga espiritu, wala mag-uyang sing tiempo ang mga disipulo sa Jerusalem nga ipaambit ang maayong balita sang kaluwasan sa iban, kag ginsugdan nila ini sa kadam-an nga nagtipon sadto nga aga. Gintuman sang ila pagbantala ang isa ka talalupangdon nga tagna, nga ginrekord sang nagligad nga walo ka siglo ni Joel, nga anak ni Petuel: “Ipasagahay ko ang akon espiritu sa tanan nga sahi sang unod, kag ang inyo mga anak nga lalaki kag ang inyo mga anak nga babayi pat-od nga magapanagna. Kon tuhoy sa inyo tigulang nga mga lalaki, magadamgo sila sing mga damgo. Kon tuhoy sa inyo pamatan-on nga mga lalaki, makakita sila sing mga palanan-awon. Kag bisan sa mga alagad nga lalaki kag sa mga alagad nga babayi ipasagahay ko ang akon espiritu . . . sa wala pa mag-abot ang daku kag makakulugmat nga adlaw ni Jehova.”​​—⁠Joel 1:⁠1; 2:​28, 29, 31; Binuhatan 2:​17, 18, 20.

5. Sa anong kahulugan nagpanagna ang mga Cristiano sang nahauna nga siglo? (Tan-awa ang nota sa ubos.)

5 Nagkahulugan bala ini nga magabangon ang Dios sing isa ka bug-os nga kaliwat sang mga manalagna, mga lalaki kag mga babayi, kaangay nanday David, Joel, kag Debora, kag gamiton sila sa pagtagna sang mga matabo sa palaabuton? Indi. Ang Cristianong ‘mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi, mga alagad nga lalaki kag mga alagad nga babayi’ magapanagna sa kahulugan nga pahulagon sila sang espiritu ni Jehova agod ibantala ang “halangdon nga mga butang” nga ginhimo kag himuon pa ni Jehova. Gani mangin mga humalambal sila para sa Labing Mataas.⁠ * Apang, ano ang ginhimo sang kadam-an?​​—⁠Hebreo 1:​1, 2.

6. Sang mabatian ang diskurso ni Pedro, napahulag ang madamo sa kadam-an nga himuon ang ano?

6 Sang mabatian sang kadam-an ang paathag ni Pedro, madamo sa ila ang napahulag nga maghikot. ‘Ginbaton nila ang iya pulong sing tinagipusuon’ kag “ginbawtismuhan, kag sadto nga adlaw mga tatlo ka libo ka kalag ang gindugang.” (Binuhatan 2:41) Subong kinaugali nga mga Judiyo kag Judiyong mga proselita, nahibaluan na nila ang sadsaran nga mga panudlo sang Kasulatan. Ini, kag ang ila pagtuo sa natun-an nila kay Pedro, amo ang nangin basihan nga bawtismuhan sila “sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang balaan nga espiritu.” (Mateo 28:19) Sa tapos sang ila bawtismo “nagpadayon sila sa paghugod sang ila kaugalingon sa mga panudlo sang mga  apostol.” Sa amo man nga tion, ginsugdan nila nga ipaambit sa iban ang ila bag-o masapwan nga pagtuo. Sa pagkamatuod, “sa adlaw-adlaw nag-alagad sila pirme sa templo nga may paghiusa, . . . nga nagadayaw sa Dios kag nahamut-an sang tanan nga tawo.” Subong resulta sining pagpanaksi, “padayon nga gindugang sa ila ni Jehova adlaw-adlaw ang mga nagakalaluwas.” (Binuhatan 2:​42, 46, 47) Nagtuhaw ang Cristianong mga kongregasyon sa madamo nga duta nga ginapuy-an sining bag-o nga mga tumuluo. Walay duhaduha nga ang isa ka kabangdanan sini nga pagdugang amo, sa di-magkubos, ang ila makugi nga pagbantala sing “maayong balita” sang magpauli sila.​​—⁠Colosas 1:⁠23.

Ang Pulong sang Dios Gamhanan

7. (a) Ano ang nagaganyat sa katawhan sang tanan nga pungsod sa organisasyon ni Jehova karon? (b) Ano nga potensial para sa dugang pa nga pag-uswag ang makita mo sa bug-os kalibutan nga latagon kag sa lokal? (Tan-awa ang nota sa ubos.)

7 Kamusta naman karon ang mga maluyag mangin alagad sang Dios? Dapat man nila tun-an sing maayo ang Pulong sang Dios. Samtang ginahimo nila ini, makilala nila si Jehova subong isa ka Dios nga “maluluy-on kag mainayuhon, mahinay sa pagpangakig kag bugana sa mahigugmaon nga kaayo kag sa kamatuoran.” (Exodo 34:⁠6; Binuhatan 13:48) Matun-an nila ang mainayuhon nga pag-aman ni Jehova sing gawad paagi kay Jesucristo, nga ang iya ginpaagay nga dugo makatinlo sa ila gikan sa tanan nga sala. (1 Juan 1:7) Apresyahon man nila ang katuyuan sang Dios nga “may pagkabanhaw sang mga matarong kag mga di-matarong.” (Binuhatan 24:15) Ang gugma sa Ginahalinan sining “halangdon nga mga butang” magapuno sang ila tagipusuon, kag mapahulag sila nga ibantala ining hamili nga mga kamatuoran. Nian mangin dedikado, bawtismado nga mga alagad sang Dios sila kag padayon nga “nagalambo sa sibu nga ihibalo tuhoy sa Dios.”⁠ *​​—⁠Colosas 1:​10b; 2 Corinto 5:⁠14.

8-10. (a) Paano ang eksperiensia sang isa ka Cristianong babayi nagapamatuod nga ang Pulong sang Dios “gamhanan”? (b) Ano ang gintudlo sa imo sini nga eksperiensia tuhoy kay Jehova kag sa iya mga pagpakig-angot sa iya mga alagad? (Exodo 4:12)

8 Ang ihibalo nga matigayon sang mga alagad sang Dios gikan sa ila pagtuon sa Biblia indi hapaw lamang. Ini nga ihibalo nagapahulag sang ila tagipusuon, nagapabag-o sang ila painuino, kag nagapabilin sa ila. (Hebreo 4:12) Halimbawa, ang isa ka babayi nga si Camille nagatrabaho subong manug-atipan sang mga tigulang. Ang isa sang iya mga ginaatipan amo si Marta, nga isa sang mga Saksi ni Jehova. Bangod grabe ang epekto kay Marta sang dementia (pagkamalipaton kag nabuhinan nga ikasarang sa paghunahuna), dapat sia atipanon pirme. Dapat sia pahanumdumon nga magkaon​​—⁠kag bisan gani ang pagtulon sa iya ginakaon. Apang, isa ka butang ang wala mapanas sa hunahuna ni Marta, nga mahibaluan pa naton.

9 Isa ka adlaw, nakita ni Marta si Camille nga nagahibi bangod sang pila ka personal nga mga problema. Gin-agbayan ni Marta si Camille kag gin-agda sia nga tun-an ang Biblia upod sa iya. Apang makasarang bala ang kasubong ni Marta sa pagdumala sing isa ka pagtuon sa Biblia? Huo, makasarang sia! Bisan pa nalipatan niya ang daku nga bahin sang iya memorya, wala malipatan ni Marta ang iya halangdon nga Dios; ukon ang hamili nga mga kamatuoran nga natun-an niya gikan sa Biblia. Sa tion sang pagtuon, ginpaathagan ni Marta si Camille nga basahon ang tagsa ka parapo, pangitaon kag basahon ang nasitar nga mga Kasulatan, basahon ang pamangkot sa ubos sang pahina, kag dayon sabton ini. Nagpadayon ini sa sulod sang pila ka tion, kag walay sapayan sang mga limitasyon ni Marta, nag-uswag ang ihibalo ni Camille sa Biblia. Narealisar ni Marta nga dapat makig-upod si Camille sa iban pa nga interesado sa pag-alagad sa Dios. Gani, ginhatagan niya ang iya estudyante sing bayo kag sapatos, agod may masuksok si Camille kon magtambong sia sa iya una nga miting sa Kingdom Hall.

10 Natandog si Camille sang mahigugmaon nga interes, halimbawa, kag pagtuo nga ginpakita ni Marta. Nagpati sia nga importante gid ang ginatinguhaan ni Marta nga itudlo sa iya gikan sa Biblia, bangod nalipatan ni Marta ang halos tanan nga butang luwas ang natun-an niya gikan sa Kasulatan.  Sang ulihi, sang ginsaylo si Camille sa iban nga pasilidad, narealisar niya nga tion na nga maghulag sia. Sa una nga tion, nagsulod sia sa Kingdom Hall, nga ginasuksok ang bayo kag sapatos nga ginhatag sa iya ni Marta, kag nangabay sia sing pagtuon sa Biblia. Nag-uswag sing maayo si Camille kag ginbawtismuhan.

Napahulag sa Pagpabanaag sang mga Talaksan ni Jehova

11. Wala labot sa makugi nga pagbantala, paano naton mapakita nga napahulag kita sang mensahe sang Ginharian?

11 Sa karon, kapin sa anom ka milyon ka Saksi ni Jehova, kaangay ni Marta kag karon ni Camille, nga nagabantala sing “maayong balita sang ginharian” sa bug-os nga kalibutan. (Mateo 24:14; 28:​19, 20) Kaangay sang mga Cristiano sang nahauna nga siglo, napahulag gid sila sang “halangdon nga mga butang sang Dios.” Ginaapresyar nila nga may pribilehiyo sila nga dalhon ang ngalan ni Jehova kag nga ginpasagahay niya ang iya espiritu sa ila. Busa, nagapanikasog gid sila nga “maglakat sing takus kay Jehova sa tuyo nga pahamut-an sia sing bug-os,” amo nga ginaaplikar nila ang iya mga talaksan sa tanan nga bahin sang ila kabuhi. Lakip sa iban nga mga butang, nagalakip ini sang pagtahod sa mga talaksan sang Dios sa pagpamayo kag pagpamustura.​​—⁠Colosas 1:​10a; Tito 2:⁠10.

12. Anong espesipiko nga laygay tuhoy sa pagpamayo kag pagpamustura ang masapwan naton nga narekord sa 1 Timoteo 2:​9, 10?

12 Huo, naghimo si Jehova sing mga talaksan para sa aton personal nga panagway. Ginsambit ni apostol Pablo ang pila sang mga ginapatuman sang Dios sa sining bahin. “Luyag ko nga ang mga babayi magpamuni sing panapton nga nagakaigo, nga may kaugdang kag kaligdong, indi nga may sinalapid nga buhok kag bulawan ukon mga perlas ukon malahalon nga mga panapton, kundi sa paagi nga nagakabagay sa mga babayi nga matinahaon sa Dios, kon sayuron, paagi sa maayong mga buhat.”⁠ * Ano ang  matun-an naton gikan sa sining mga pulong?​​—⁠1 Timoteo 2:​9, 10?

13. (a) Ano ang kahulugan sang “panapton nga nagakaigo”? (b) Ngaa masiling naton nga rasonable ang mga talaksan ni Jehova?

13 Ginapakita sang mga pulong ni Pablo nga ang mga Cristiano dapat “magpamuni sing panapton nga nagakaigo.” Indi dapat mangin baraghal ukon daw mahigko tulukon ang ila panagway. Ang tanan, bisan pa ang mga pigado, sarang makalab-ot sining rasonable nga mga talaksan paagi sa pagpat-od nga ang ila panapton mahipid, matinlo, kag presentable. Halimbawa, kada tuig ang mga Saksi sa isa ka pungsod sa Bagatnan nga Amerika nagalakat sing madamo nga kilometro sa kagulangan kag dayon nagasakay sa canoe sa sulod sang mga inoras agod makatambong sa ila distrito nga kombension. Kinaandan na nga mahulog ang isa sa suba ukon masangit ang iya bayo sa mga kahoykahoy samtang nagalakbay. Gani pag-abot sang mga kombensionista sa duog nga pagahiwatan sang kombension, ang ila panagway masami nga daw mahigko tulukon. Gani nagahinguyang sila sing tion sa pagtakod sang mga butones, pagkay-o sang siper, kag paglaba kag pagplantsa sang mga bayo nga isuksok nila sa kombension. Ginaapresyar gid nila ang imbitasyon nga magkaon sa lamesa ni Jehova, kag luyag nila magpanapot sing nagakaigo.

14. (a) Ano ang kahulugan sang pagpanapot nga may “kaugdang kag kaligdong”? (b) Ano ang nadalahig sa aton pagpamayo ‘subong mga tawo nga may pagtaha sa Dios’?

14 Dugang pa nga ginpakita ni Pablo nga dapat kita magpanapot nga “may kaugdang kag kaligdong.” Nagakahulugan ini nga ang aton panagway indi dapat mangin pakitakita, tuhay gid sa kinaandan, mahayluhon, nagapakita sang bahin sang kalawasan, ukon sobra ka uso. Isa pa, dapat kita magpanapot sa paagi nga nagapabanaag sing ‘pagtaha sa Dios.’ Indi bala mga butang ini nga dapat naton hunahunaon? Indi buot silingon nga magpanapot kita sing nagakaigo kon magtambong lamang sa kongregasyon kag kon ano na lang sa iban nga tion. Ang aton personal nga panagway dapat pirme magpakita sing isa ka matinahaon, dungganon nga panimuot bangod mga Cristiano kita kag mga ministro sa sulod sang 24 ka oras kada adlaw. Halangpunon man nga ang aton pagpamayo sa trabaho kag sa eskwelahan dapat man nagakabagay. Walay sapayan, dapat kita magpamayo nga may kaugdang kag dignidad. Kon ang aton pagpamayo pirme nagapabanaag sang aton pagtuo sa Dios, indi gid kita magpangalag-ag sa pagpanaksi sing di-pormal bangod ginakahuya naton ang aton panagway.​​—⁠1 Pedro 3:⁠15.

‘Indi Ninyo Paghigugmaa ang Kalibutan’

15, 16. (a) Ngaa importante nga likawan naton ang pag-ilog sa kalibutan sa pagpamayo kag pagpamustura? (1 Juan 5:19) (b) Ano ang praktikal nga rason nga dapat naton likawan ang mga uso sa pagpamayo kag pagpamustura?

15 Ang laygay nga narekord sa 1 Juan 2:​15, 16 nagahatag man sing panuytoy sa aton pagpili sing pagpamayo kag pagpamustura. Aton mabasa: “Indi ninyo paghigugmaa ang kalibutan ukon ang mga butang sa kalibutan. Kon ang bisan sin-o nagahigugma sang kalibutan, ang gugma sa Amay wala sa iya; bangod ang tanan nga butang sa kalibutan​​—⁠ang kailigbon sang unod kag ang kailigbon sang mga mata kag ang pagpadayawdayaw sang palangabuhian sang isa​​ —⁠wala maghalin sa Amay, kundi naghalin sa kalibutan.”

16 Daw ano ka sibu sa tion ini nga laygay! Sa isa ka dag-on nga mabaskog gid ang pag-ipit sang mga katubotubo, indi naton dapat pagtugutan ang kalibutan nga amo ang magdikta sang aton pagpamayo. Ang mga estilo sang pagpamayo kag pagpamustura nagnubo sining nagligad nga mga tinuig. Bisan gani ang talaksan sang pagpamayo sang mga negosyante kag mga propesyonal indi pirme ang masaligan nga talaksan sang kon ano ang nagakaigo para sa mga Cristiano. Isa pa ini ka rason kon ngaa dapat kita pirme mangin mahunahunaon nga ‘indi na magpadihon suno sa sining sistema sang mga butang’ kon luyag naton sundon ang mga talaksan sang Dios kag sa amo ‘mapunihan naton ang panudlo sang aton Manluluwas, ang Dios, sa tanan nga butang.’​​—⁠Roma 12:⁠2; Tito 2:⁠10.

17. (a) Ano nga mga pamangkot ang dapat naton binagbinagon kon nagabakal sing bayo ukon nagapili sing estilo? (b) Ngaa dapat mabalaka ang mga ulo sang pamilya sa personal nga panagway sang mga katapo sang pamilya?

17 Antes magbakal sing bayo, maalamon nga pamangkuta ang imo kaugalingon: “Ngaa naluyagan ko ini nga estilo? Estilo bala ini sang isa ka kilala nga manuglingaw​​—⁠isa nga ginahangad ko? Estilo bala ini sang mga katapo sang isa ka gang sa kalye ukon sang isa ka grupo nga nagapalambo sing independiente kag rebelyuso nga espiritu?’ Dapat man naton usisaon sing maayo ang panapton. Kon bayo ini ukon palda, kamusta ang kalabaon? Ang tabas? Ang panapton bala maugdang, nagakaigo, kag talahuron, ukon tuman ka pikit, mahayluhon, ukon baraghal? Pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘May masandad bala kon isuksok ko ini nga bayo?’ (2 Corinto 6:​3, 4) Ngaa dapat kita mabalaka sa sini? Bangod ang Biblia nagasiling: “Bisan si Cristo wala magpahamuot sa iya kaugalingon.” (Roma 15:3) Dapat mabalaka ang mga ulo sang Cristianong pamilya sa panagway sang mga katapo sang ila pamilya. Bilang pagtahod sa mahimayaon nga Dios nga ila ginasimba, indi dapat mangalag-ag ang mga ulo sang pamilya sa paghatag sing malig-on, mahigugmaon nga laygay kon kinahanglanon.​​—⁠Santiago 3:⁠13.

18. Ano ang nagapahulag sa imo nga hunahunaon sing maayo ang imo pagpamayo kag pagpamustura?

18 Ang mensahe nga aton ginadala naghalin kay Jehova, nga amo ang larawan sang dignidad kag pagkabalaan. (Isaias 6:3) Ginalaygayan kita sang Biblia nga ilugon sia “subong nga mga anak nga hinigugma.” (Efeso 5:1) Ang aton pagpamayo kag pagpamustura makahatag sing maayo ukon malain nga epekto sa aton langitnon nga Amay. Luyag gid naton pahalipayon ang iya tagipusuon!​​—⁠Hulubaton 27:11.

19. Ano ang mga benepisyo sa pagbantala sang “halangdon nga mga butang sang Dios” sa iban?

19 Ano ang ginabatyag mo sa “halangdon nga mga butang sang Dios” nga natun-an mo? Isa gid ka pagpakamaayo nga natun-an naton ang kamatuoran! Bangod nagatuo kita sa ginpaagay nga dugo ni Jesucristo, ginapatawad ang aton mga sala. (Binuhatan 2:38) Subong resulta, may kahilwayan kita sa paghambal sa atubangan sang Dios. Wala kita mahadlok sa kamatayon subong sang iban nga wala sing paglaum. Sa baylo, ginapasalig kita ni Jesus nga sa pila ka adlaw “ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang iya tingog kag magaguwa.” (Juan 5:​28, 29) Mainayuhon nga ginpahayag ni Jehova sa aton ining mga butang. Dugang pa, ginpasagahay niya ang iya espiritu sa aton. Busa, ang pagpasalamat sa sining tanan nga maayong mga regalo dapat magpahulag sa aton nga tahuron ang iya mataas nga mga talaksan kag dayawon sia nga may kakugi, nga ginabantala sa iban ining “halangdon nga mga butang.”

[Mga nota]

^ par. 5 Sang gintangdo ni Jehova si Moises kag si Aaron nga makighambal kay Paraon para sa iya katawhan, ginsingganan Niya si Moises: “Ginhimo ko ikaw nga Dios kay Paraon, kag si Aaron nga imo utod mangin imo manalagna.” (Exodo 7:1) Si Aaron nag-alagad subong manalagna, indi sa kahulugan nga nagtagna sia sing mga matabo sa palaabuton, kundi nangin humalambal sia ni Moises.

^ par. 7 Sa daku nga kadam-an nga nagtambong sa tuigan nga pagsaulog sang Panihapon sang Ginuo nga ginhiwat sang Marso 28, 2002, minilyon ang indi pa aktibo nga nagaalagad kay Jehova. Ginapangamuyo naton nga madamo sining mga interesado ang mapahulag sa indi madugay nga lab-uton ang pribilehiyo nga mangin mga manugbantala sing maayong balita.

^ par. 12 Bisan pa ang mga pulong ni Pablo ginpatuhoy sa Cristianong mga babayi, pareho man nga mga prinsipio ang naaplikar sa Cristianong mga lalaki kag mga pamatan-on.

Paano Mo Sabton?

• Anong “halangdon nga mga butang” ang nabatian sang katawhan sang Pentecostes 33 C.⁠E., kag ano ang ila ginhimo?

• Paano ang isa mangin disipulo ni Jesucristo, kag ano ang nalakip sa pagkadisipulo?

• Ngaa importante nga talupangdon naton ang aton pagpamayo kag pagpamustura?

• Anong mga butang ang dapat naton binagbinagon kon nagapamat-od kon bala nagakaigo ang isa ka panapton ukon estilo?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 15]

Ginpahibalo ni Pedro nga si Jesus ginbanhaw gikan sa minatay

[Mga retrato sa pahina 17]

Ang imo bala personal nga panagway may maayo nga epekto sa Dios nga imo ginasimba?

[Mga retrato sa pahina 18]

Ang Cristianong mga ginikanan dapat mabalaka sa panagway sang mga katapo sang ila pamilya