Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano Madula ang mga Kasablagan sa Lawas

Kon Paano Madula ang mga Kasablagan sa Lawas

 Kon Paano Madula ang mga Kasablagan sa Lawas

HANDURAWA nga makakita na ang bulag, mabatian sang bungol ang tanan nga tunog, malipayon nga nagakanta ang apa, kag mapagsik nga nagalakatlakat ang piang! Wala naton ginahambalan ang mga pag-uswag sa medikal nga siensia, kundi ang mga resulta kon magpasilabot ang Dios para sa katawhan. Ang Biblia nagatagna: “Sa amo nga tion ang mga mata sang mga bulag pamuklaton, kag ang mga igdulungog sang mga bungol mabuksan. Sa amo nga tion ang piang magataklad subong sang lalaki nga usa, kag ang dila sang apa magaamba sa kalipay.” (Isaias 35:​5, 6) Apang paano kita makapat-od nga matabo ining matahom gid nga tagna?

Una, sang yari sa duta si Jesucristo, gin-ayo gid niya ang mga tawo sa ila tanan nga balatian kag kasablagan sa lawas. Isa pa, ang kalabanan sang iya mga milagro nakita sang madamo nga saksi​—⁠bisan sang iya mga kaaway. Sa pagkamatuod, sa di-magkubos isa ka higayon, gin-usisa sing mahalungon sang mamulayon nga mga manugpamatok ang isa ka pagpang-ayo ni Jesus agod pakalainon sia. Apang sa ila kahuy-anan, ginpamatud-an pa nila nga matuod ang iya milagro. (Juan 9:⁠1, 5-34) Pagkatapos sang isa pa ka di-mapanghiwala nga milagro ni Jesus, naugot-ugot sila nga nagsiling: “Ano ang aton himuon, bangod ining tawo nagahimo sing madamong tanda?” (Juan 11:47) Apang, ang kinaandan nga mga tawo indi subong sa ila ka kabalan, kay madamo ang nagtuo kay Jesus.​—⁠Juan 2:23; 10:​41, 42; 12:9-11.

Mga Milagro ni Jesus​—⁠Abanse nga Paglaragway sa Bug-os Kalibutan nga Pagpang-ayo

Ang mga milagro ni Jesus wala lamang nagpamatuod nga si Jesus amo ang Mesias kag Anak sang Dios. Naghatag ini sang sadsaran sang pagtuo sa mga saad sang Biblia nga ayuhon ang matinumanon nga katawhan sa palaabuton. Lakip sa sini nga mga saad ang tagna sa Isaias kapitulo 35, nga ginsambit sa nahauna nga parapo. Ang Isaias 33:24 nagsambit sang palaabuton nga kapagros sang nagakahadlok sa Dios nga mga tawo: “Wala sing pumuluyo nga magasiling: ‘Nagamasakit ako.’ ” Sing kaanggid, ang Bugna 21:⁠4 nagasaad: “Pahiran [sang Dios] ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang nahaunang mga butang [mga pagtilaw kag pag-antos sa karon] nagtaliwan.”

Pirme ginapangamuyo sang mga tawo ang katumanan sini nga mga tagna kon ginapangamuyo nila ang sulundan nga pangamuyo ni Jesus, nga  sing bahin nagasiling: “Magkari ang imo ginharian. Paghimuon ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.” (Mateo 6:​10, King James Version) Huo, nalakip sa kabubut-on sang Dios ang duta kag katawhan. Madula sa dili madugay ang balatian kag mga kasablagan sa lawas, bisan pa gintugutan ini tungod sa isa ka rason; indi sini paghigkuan ang ‘palatungan sang mga tiil’ sang Dios sing dayon.​—⁠Isaias 66:1.⁠ *

Gin-ayo nga Wala sing Kasakit Ukon Bayad

Ano man nga kasablagan nga gin-antos sang mga tawo, gin-ayo sila ni Jesus nga wala sing kasakit, sa gilayon, kag wala sing bayad. Mapaabot lang nga naglapnag sing madasig ini nga balita, kag wala madugayi “nagpalapit sa iya ang dakung kadam-an, nga kaupod nila ang mga tawo nga piang, baldado, bulag, apa, kag madamong iban pa, kag ginpahamtang nila sila sa iya tiilan, kag gin-ayo niya sila.” Ano ang reaksion sang mga tawo? Nagpadayon ang kasaysayan ni Mateo nga nakasaksi sini: “Natingala ang kadam-an sang nakita nila ang mga apa nga nagahambal kag ang mga piang nga nagalakat kag ang mga bulag nga nakakita, kag ginhimaya nila ang Dios sang Israel.”​—⁠Mateo 15:​30, 31.

Talupangda nga ang mga gin-ayo ni Jesus wala lamang ginpili gikan sa kadam-an​—⁠isa ka daya nga ginagamit sang mga impostor. Sa baylo, ang madamo nga paryente kag abyan sang mga nagabalatian ‘nagpahamtang sa ila sa tiilan ni Jesus, kag gin-ayo niya sila.’ Repasuhon naton ang pila ka espesipiko nga mga halimbawa sang pagpang-ayo ni Jesus.

Pagkabulag: Sang didto sia sa Jerusalem, gin-ayo ni Jesus ang isa ka tawo nga “bulag kutob sa pagkatawo.” Kilala ini nga tawo sa siudad subong bulag nga manugpakilimos. Gani mahanduraw mo ang kalangkag kag kinagula sang nakita sia sang mga tawo nga nagalakatlakat kag makakita! Apang, may yara nga wala malipay. Naakig bangod ginbuyagyag anay ni Jesus ang ila kalautan, ang pila ka katapo sang kilala kag maimpluwensia nga Judiyong sekta nga ginatawag mga Fariseo nagtinguha gid sa pagpangita sing pamatuod nga nangdaya si Jesus. (Juan 8:​13, 42-44; 9:⁠1, 6-31) Gani, gin-usisa nila ang gin-ayo nga tawo, masunod ang iya mga ginikanan, kag sa liwat ang tawo. Apang ang pagpangusisa sang mga Fariseo nagpamatuod lamang nga matuod ang milagro ni Jesus, nga nagpaakig tapat sa ila. Naligban sa katikuan sining relihioso nga mga salimpapaw, ang tawo nga gin-ayo nagsiling: “Kutob sang una wala pa gid mabatii nga may isa nga nagpamuklat sang mga mata sang tawo nga natawo nga bulag. Kon ining tawo indi naggikan sa Dios, indi sia makahimo sing bisan ano.” (Juan 9:​32, 33) Bangod sang iya bunayag kag maalam nga pagpabutyag sing pagtuo, “gintabog” sia sang mga Fariseo, nga nagapahangop nga ginsikway nila sa sinagoga ang tawo nga bulag anay.​—⁠Juan 9:​22, 34.

Pagkabungol: Sang didto si Jesus sa Decapolis, nga isa ka rehiyon sa sidlangan sang Suba Jordan, ang mga tawo ‘nagdala sa iya sing tawo nga bungol kag apa.’ (Marcos 7:​31, 32) Wala lamang gin-ayo ni Jesus ini nga tawo kundi nagpakita man sia sing daku nga paghantop sa balatyagon sang tawo nga bungol, nga mahimo mahuya sa kadam-an. Ang Biblia nagasugid sa aton nga gindala ni Jesus ang tawo nga bungol “sa unhan gikan sa kadam-an” kag gin-ayo sia. Sa liwat, ang mga nakasaksi ‘natingala sing tama gid,’ kag nagsiling: “Nahimo niya sing maayo ang tanan nga butang. Ginhimo niya nga makabati ang bungol kag makahambal ang apa.”​—⁠Marcos 7:33-37.

Pagkaparalisado: Sang didto si Jesus sa Capernaum, ginpalapitan sia sang mga tawo dala ang isa ka paralitiko sa higdaan. (Mateo 9:⁠2) Ginlaragway sang bersikulo 6 tubtob 8 ang natabo. “Nagsiling [si Jesus] sa paralitiko: ‘Tindog ka, dalha ang imo higdaan, kag magpauli sa imo puluy-an.’ Kag nagtindog sia kag nagpauli sa iya puluy-an. Sang nakita ini ang mga kadam-an hinadlukan, kag ginhimaya nila ang Dios, nga naghatag sing subong nga awtoridad sa mga tawo.” Ini nga milagro nasaksihan man sang mga disipulo ni Jesus kag sang iya mga kaaway. Talupangda nga ang mga disipulo ni Jesus, nga wala mabulag sang dumot kag pagpasulabi, ‘naghimaya sa Dios’ bangod sang ila nasaksihan.

Balatian: “May nagpalapit man [kay Jesus] nga isa ka aruon, nagpakitluoy sa iya nga nagaluhod pa, nga nagasiling sa iya: ‘Kon luyag mo lang, matinluan mo ako.’ Sa sina naluoy sia, kag gin-untay  niya ang iya kamot kag gintandog sia, kag nagsiling sa iya: ‘Luyag ko. Magmatinlo ka.’ Kag sa gilayon ang aro nadula sa iya.” (Marcos 1:40-42) Talupangda nga gin-ayo ni Jesus ini nga tawo indi sing paganot kundi bangod sang matuod nga kaawa. Handurawa nga ikaw isa ka aruon. Ano ang imo batyagon kon gin-ayo ka sa gilayon kag sing walay kasakit gikan sa isa ka makamamatay nga balatian nga amat-amat nga nagpalaw-ay sang imo lawas kag nagpahilayo sa imo sa katilingban? Walay duhaduha nga mahangpan mo kon ngaa ang isa pa ka aruon nga gin-ayo man sing milagruso ‘naghapa sa tiilan ni Jesus, nga nagapasalamat sa iya.’​—⁠Lucas 17:12-16.

Kahalitan: Ang katapusan nga milagro ni Jesus antes gindakop kag ginlansang isa ka pagpang-ayo. Bangod nagpadasudaso sa mga magadakop kay Jesus, si apostol Pedro, “nga may espada, naggabot sini kag ginlabo ang ulipon sang mataas nga saserdote kag ginilangan ang dulunggan nga tuo.” (Juan 18:​3-5, 10) Ang kaanggid nga kasaysayan sa Lucas nagasugid sa aton nga ‘gintandog ni Jesus ang dulunggan kag gin-ayo sia.’ (Lucas 22:​50, 51) Sa liwat, ginhimo ining mainayuhon nga buhat sa panulok sang mga abyan ni Jesus kag subong man sang iya mga kaaway​—⁠sa sining higayon, sa mga nagdakop sa iya.

Huo, sa labi naton nga pag-usisa sa mga milagro ni Jesus, labi naton nga mahantop ang talalupangdon nga mga tanda nga matuod gid ini. (2 Timoteo 3:16) Kag subong sang ginsambit kaina, ini nga pagtuon magapabakod sang aton pagtuo sa saad sang Dios nga ayuhon ang matinumanon nga mga tawo. Ginpaathag sang Biblia ang Cristianong pagtuo subong “ang masaligan nga pagpaabot sang mga butang nga ginalauman, ang maathag nga pagpasundayag sang mga katunayan bisan nga di-makita.” (Hebreo 11:⁠1) Maathag nga ginapalig-on sang Dios, indi ang pagkamapinatihon sa bisan ano lang ukon ang pagdalamguhanon, kundi ang mabakod nga pagtuo nga napasad sa ebidensia. (1 Juan 4:⁠1) Samtang ginatigayon naton ini nga pagtuo, mangin mas mabakod, mas mapagros, kag mas malipayon kita sa espirituwal.​—⁠Mateo 5:⁠3; Roma 10:17.

Unahon ang Espirituwal nga Pagpang-ayo!

Madamo nga tawo nga mapagros sa pisikal ang indi malipayon. Nagatilaw pa gani nga maghikog ang iban bangod wala sila sing paglaum sa palaabuton ukon bangod nadaug na sila sang mga problema. Daw subong bala nga may kasablagan sila sa espirituwal​—⁠isa ka mas serioso nga kahimtangan sa atubangan sang Dios sangsa pisikal nga kasablagan. (Juan 9:41) Sa pihak nga bahin, madamo sang may kasablagan sa pisikal, kaangay ni Christian kag ni Junior nga ginsambit sa nahauna nga artikulo, ang nagakabuhi sing malipayon kag makaalayaw. Ngaa? Bangod mapagros sila sa espirituwal kag ginapabaskog sang pat-od nga paglaum nga napasad sa Biblia.

Ginapatuhuyan ang aton pinasahi nga kinahanglanon subong mga tawo, si Jesus nagsiling: “Ang tawo mabuhi, indi lamang sa tinapay, kundi sa tagsa ka pulong nga nagaguwa sa baba ni Jehova.” (Mateo 4:⁠4) Huo, indi pareho sa mga sapat, indi lamang pisikal nga pagkaon ang kinahanglan sang mga tawo. Bangod gintuga sa “dagway” sang Dios, kinahanglan naton ang espirituwal nga pagkaon​—⁠ang ihibalo tuhoy sa Dios kag kon ano ang bahin naton sa iya katuyuan subong man ang paghimo sang iya kabubut-on. (Genesis 1:27; Juan 4:34) Ginapuno sang ihibalo tuhoy sa Dios ang aton kabuhi sing katuyuan kag kusog sa pag-alagad sa iya. Ginahatag man sini ang sadsaran para sa dayon nga kabuhi sa paraiso nga duta. “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan,” siling ni Jesus, “ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.”​—⁠Juan 17:3.

Talalupangdon nga ang mga tawo sang panahon ni Jesus wala magtawag sa iya nga “Manugbulong” kundi “Manunudlo.” (Lucas 3:12; 7:40) Ngaa? Bangod gintudluan ni Jesus ang mga tawo tuhoy sa permanente nga solusyon sa mga problema sang katawhan​—⁠ang Ginharian sang Dios. (Lucas 4:43; Juan 6:​26, 27) Ining panguluhan sa langit nga pagadumalahan ni Jesucristo magagahom sa bug-os nga duta kag magatuman sang tanan nga saad sang Biblia tuhoy sa bug-os kag mapinadayunon nga pagpasag-uli sa matarong nga mga tawo kag sa ila puluy-an nga duta. (Bugna 11:15) Amo kon ngaa sa iya sulundan nga pangamuyo, gin-angot ni Jesus ang pag-abot sang Ginharian sa katumanan sang kabubut-on sang Dios sa duta.​—⁠Mateo 6:10.

Para sa madamong indibiduwal nga may kasablagan  sa lawas, ang paghibalo sining makapapagsik nga paglaum nagpabatyag sa ila sing kalipay sa baylo sang kasubo. (Lucas 6:21) Sa pagkamatuod, indi lamang pagadulaon sang Dios ang balatian kag kasablagan sa lawas; dulaon man niya ang kabangdanan mismo sang pag-antos sang tawo​—⁠ang sala. Ang matuod, ang Isaias 33:24 kag Mateo 9:​2-7, nga ginbalikwat kaina, nag-angot sang balatian sa aton makasasala nga kahimtangan. (Roma 5:12) Gani, kon madula ang sala, matigayon na sang katawhan ang “mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios,” kahilwayan nga nagalakip sang kahimpitan sa hunahuna kag lawas.​—⁠Roma 8:21.

Madali pasapayanan sang may mapagros nga panglawas ang ila kahimtangan. Apang tuhay sa nagabatyag sang di-maayo kag makapasubo nga epekto sang mga kasablagan sa lawas. Nahibaluan gid nila kon daw ano ka bilidhon ang kapagros kag kabuhi kag kon daw ano ka hinali kag wala ginapaabot nga mahimo magbag-o ang kahimtangan. (Manugwali 9:11) Gani, ginalauman namon nga ang may kasablagan namon nga mga bumalasa magbinagbinag gid sang matahom nga mga saad sang Dios nga mabasa sa Biblia. Ginhatag ni Jesus ang iya kabuhi agod pat-uron ang katumanan sini. May mas maayo pa bala nga garantiya sa sini?​—⁠Mateo 8:​16, 17; Juan 3:16.

[Nota]

^ par. 6 Para sa detalyado nga pagbinagbinag kon ngaa gintugutan sang Dios ang pag-antos, tan-awa ang brosyur nga Nagaulikid Gid Bala ang Dios sa Aton?, nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.