Isa ka Palalipdan sa Hangin

SA IBABAW sang kabukiran sang Europa, makita mo nga nagapamuhi ang mabakod nga kahoy-kahoy nga ginatawag alpine rose. Ining manubo nga alpine rose masami nga nagapamuhi sa madabong nga katamnan nga nagagapa sa duta kag nagaamlig batok sa mabaskog ka tama nga hangin sa mataas nga lugar. Daw ginapapas sang nagawaswas nga hangin ang mga tanom sa kabukiran bangod sang pagpanubo sa temperatura sini, pagdula sa kahun-og sa hangin kag duta, kag paggabot sa gamot sini.

Masami nga makalampuwas sa halit sang hangin ang alpine rose bangod sang pagpanubo sa inutlan sang mga bato. Bisan pa diutay lang ang duta sa sini nga mga duog, ang batuhon nga mga giha nangin proteksion sa hangin kag nagatugot nga makatipon sing tubig ang tanom. Halos indi kitaon sa daku nga bahin sang tuig, kon tig-ilinit ang alpine rose nagapuni sang kabukiran sing masili nga pula nga kabulakan.

Ginpaathag ni manalagna Isaias nga magatangdo ang Dios sing “mga prinsipe,” kag ang kada isa mangin “palalipdan sa hangin.” (Isaias 32:​1, 2) Sa panuytoy sang Hari, nga si Cristo Jesus, ining espirituwal nga mga prinsipe, ukon mga manugtatap, mangin kaangay sang mabakod nga mga bato, malig-on sa tion sang kahuol ukon kapiutan. Magatanyag sila sing masaligan nga palalipdan sa tion sang kapiutan kag magabulig sa mga nagakinahanglan nga maamligan ang ila reserba nga espirituwal nga tubig halin sa Pulong sang Dios.

Ang mga hangin sang paghingabot, pagluya sing buot, ukon balatian mahimo matabo sa isa ka Cristiano, nga ginatunaan sang pagluya sang iya pagtuo kon indi sia maproteksionan. Makahatag sing proteksion ang Cristianong mga gulang paagi sa pagpamati sing maayo sa iya problema, paghatag sing laygay pasad sa Biblia, kag paghatag sing pagpalig-on ukon praktikal nga bulig. Kaangay sang ila gintangdo nga Hari, nga si Cristo Jesus, luyag nila buligan ang mga “nag-alaplaag.” (Mateo 9:36) Kag luyag gid nila buligan ang iban nga nahalitan sang hangin sang butig nga panudlo. (Efeso 4:14) Importante gid ini nga bulig sa nagakaigo nga tion.

“Naagihan ko ang masakit gid nga tion sa akon kabuhi sang ang akon pila ka suod nga abyan nagbiya sa kongregasyon kag, sa amo man nga tion, ang akon amay na-hemorrhage sa utok,” paathag ni Miriam. “Sa pagtinguha nga malandas ang akon kapung-aw, nag-date ako sa isa ka tagaguwa. Wala magdugay, bangod sang pagbatyag nga di-takus, ginpahibalo ko ang mga gulang sa kongregasyon nga talikdan ko na ang kamatuoran, kay napat-od ko nga indi ako mahigugma ni Jehova.

“Sa sining mabudlay nga tinion, ginpahanumdom sa akon sang isa ka mainawaon nga gulang ang mga tuig nga nag-alagad ako subong regular payunir nga ministro. Ginsilingan niya ako nga nagdayaw gid sia sa akon katutom, kag mainayuhon nga nangabay nga magpabulig ako sa mga gulang, agod ipasalig liwat sa akon ang gugma ni Jehova. Ang ila mahigugmaon nga interes sa sining mabudlay nga tinion nangin kaangay sang ‘palalipdan’ para sa akon sa tion sang espirituwal nga unos nga nagwaswas sa akon. Sa sulod sang isa ka bulan, nakigbugras ako sa akon nobyo, kag padayon ako nga naglakat sa dalanon sang kamatuoran sugod sadto.”

Nagabatyag gid sing kalipay ang mga gulang kon makita nila ang ila mga masigka-Cristiano nga nagauswag sa espirituwal, ini tanan bangod sang proteksion nga ginhatag sa ila sa nagakaigo nga tion. Kag ginapatilaw sa aton sing una sining ‘mga palalipdan’ ang bugana espirituwal nga bulig nga maagom naton sa sulod sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paghari ni Cristo.