Ang Tanan nga Matuod nga mga Cristiano mga Ebanghelisador

“Mag-amba kamo kay Jehova, pakamaayuha ang iya ngalan. Sa adlaw-adlaw ibantala ang maayong balita sang iya pagluwas.”​​—⁠SALMO 96:2.

1. Ano nga maayong balita ang dapat mabatian sang mga tawo, kag paano ang mga Saksi ni Jehova nangin huwaran sa pagpalapnag sini nga balita?

SA ISA ka kalibutan diin ang mga kalamidad nagakahanabo adlaw-adlaw, makalulugpay gid mahibaluan nga suno sa ginapahayag sang Biblia, ang inaway, krimen, gutom, kag pagpigos madula na sa dili madugay. (Salmo 46:⁠9; 72:​3, 7, 8, 12, 16) Sa pagkamatuod, indi bala amo ini ang maayong balita nga dapat mabatian sang tanan? Amo sini ang ginahunahuna sang mga Saksi ni Jehova. Nakilal-an sila bisan diin nga nagabantala sing “maayong balita tuhoy sa butang nga maayo pa.” (Isaias 52:7) Matuod, madamo nga Saksi ang ginhingabot bangod sang ila determinasyon nga ibantala ang maayong balita. Apang ginahunahuna gid nila kon ano ang pinakamaayo sa katawhan. Kag daw ano kaayo nga rekord sang kakugi kag pagkamapinadayunon ang nahimo sang mga Saksi!

2. Ano ang isa ka rason sang kakugi sang mga Saksi ni Jehova?

2 Ang kakugi sang mga Saksi ni Jehova karon kaanggid sa kakugi sang mga Cristiano sang unang siglo. Tuhoy sa ila, ang Romano Katoliko nga pamantalaan nga L’Osservatore Romano nagsiling sing husto: “Ang unang mga Cristiano, sa gilayon nga mabawtismuhan sila, nagbatyag nga katungdanan nila nga ipalapnag ang Ebanghelyo. Paagi sa pulong sang baba, ginpaalinton sang mga ulipon ang Ebanghelyo.” Ngaa ang mga Saksi ni Jehova, kaangay sang unang mga Cristiano, makugi kaayo? Una, bangod ang maayong balita nga ginabantala nila naghalin mismo kay Jehova nga Dios. May maayo pa bala nga rason agod magmakugi? Ang ila pagbantala isa ka sabat sa mga pulong sang salmista: “Mag-amba kamo kay Jehova, pakamaayuha ang iya ngalan. Sa adlaw-adlaw ibantala ang maayong balita sang iya pagluwas.”​​—⁠Salmo 96:2.

3. (a) Ano ang ikaduha nga rason sang kakugi sang mga Saksi ni Jehova? (b) Ano ang nadalahig sa “pagluwas [sang Dios]”?

3 Ang mga pulong sang salmista nagapahanumdom sa aton sang ikaduha nga rason sang kakugi sang mga Saksi ni Jehova. Ang ila mensahe amo ang mensahe sang kaluwasan. Ang pila ka indibiduwal nagatrabaho sa patag sang medisina, paghililuong, ekonomiya, ukon iban pa agod pauswagon ang kahimtangan sang mga isigkatawo, kag ini nga mga panikasog dalayawon. Apang limitado gid lamang ang mahimo sang isa ka tawo kon ipaanggid sa “pagluwas [sang Dios].” Paagi kay Jesucristo, luwason ni Jehova ang mga mahagop gikan sa sala, balatian, kag kamatayon. Ang mga magabenepisyo magakabuhi sing dayon! (Juan 3:​16, 36; Bugna 21:​3, 4) Karon, ang kaluwasan isa sa “makatilingala nga mga binuhatan” nga masaysay sang mga Cristiano kon magsabat sila sa mga pulong: “Ipahayag ang iya [sang Dios] himaya sa tunga sang mga pungsod, ang iya makatilingala nga mga binuhatan sa tunga sang tanan nga mga katawhan. Kay si Jehova daku kag dapat nga dayawon gid. Makahalawhaw sia labaw sa tanan nga iban pa nga mga dios.”​​—⁠Salmo 96:​3, 4.

Ang Huwaran sang Agalon

4-6. (a) Tungod sa anong ikatlo nga rason nga ang mga Saksi ni Jehova makugi? (b) Paano ginpakita ni Jesus ang kakugi para sa hilikuton nga pagbantala sing maayong balita?

4 Ang mga Saksi ni Jehova makugi tungod sa ikatlo nga rason. Ginasunod nila ang huwaran ni  Jesucristo. (1 Pedro 2:21) Bug-os tagipusuon nga ginbaton sining himpit nga tawo ang hilikuton nga ‘iwali ang maayong balita sa mga mahagop.’ (Isaias 61:⁠1; Lucas 4:​17-​21) Sa amo, nangin isa sia ka ebanghelisador, isa ka manugbantala sing maayong balita. Naglakbay sia sa bug-os nga Galilea kag Juda, nga “nagabantala sing maayong balita sang ginharian.” (Mateo 4:23) Kag bangod nahibaluan niya nga madamo ang magapamati sa sining maayong balita, nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Ang alanyon bugana, apang pila lamang ang mga mamumugon. Busa, pakitluoy kamo sa Agalon sang alanyon agod magpadala sia sing mga mamumugon sa iya alanyon.”​​—⁠Mateo 9:​37, 38.

5 Nahisanto sa iya pangamuyo, ginhanas ni Jesus ang iban nga mangin mga ebanghelisador. Sang ulihi, ginpalakat niya ang iya mga apostoles sing silahanon lamang kag ginsugo sila: “Samtang nagalakat kamo, magbantala, nga nagasiling, ‘Ang ginharian sang mga langit malapit na.’ ” Mas praktikal bala para sa ila nga magtukod sing mga programa nga magapahaganhagan sa mga problema sang katilingban sang panahon nila? Ukon dapat bala sila makigbahin sa politika agod batuan ang lapnag nga kagarukan sadto? Indi. Sa baylo, si Jesus nagpahamtang sing talaksan para sa tanan nga Cristianong mga ebanghelisador sang ginsugo niya ang iya mga sumulunod: “Samtang nagalakat kamo, magbantala.”​​—⁠Mateo 10:​5-7.

6 Sang ulihi, ginpalakat ni Jesus ang isa pa ka grupo sang mga disipulo sa pagpahibalo: “Ang ginharian sang Dios malapit na.” Sang nagbalik sila agod ireport ang kadalag-an sang ila hilikuton sa pag-ebanghelyo, si Jesus nalipay sing daku. Nangamuyo sia: “Dayag ko ikaw nga ginadayaw, Amay, Ginuo sang langit kag duta, bangod gintago mo sing mahalungon ini nga mga butang gikan sa mga maalam kag mga utukan, kag ginpahayag ini sa mga bata.” (Lucas 10:​1, 8, 9, 21) Ang mga disipulo ni Jesus, nga sang una mapisan nga mga mangingisda, mga mangunguma, kag iban pa, kaangay sa mga bata kon ipaanggid sa mataas-sing-tinun-an nga mga lider sang relihion sang pungsod. Apang ang mga disipulo ginhanas agod ibantala ang pinakamaayo sa tanan nga maayong balita.

7. Pagkatapos magkayab si Jesus sa langit, kay sin-o una nga ginbantala sang iya mga sumulunod ang maayong balita?

7 Pagkatapos magkayab si Jesus sa langit, padayon nga ginpalapnag sang iya mga disipulo ang maayong balita sang kaluwasan. (Binuhatan 2:​21, 38-​40) Kay sin-o una sila nga nagbantala? Nagkadto bala sila sa mga pungsod nga wala makakilala sa Dios? Wala, ang ila una nga ginbantalaan amo ang Israel, ang katawhan nga nakakilala kay  Jehova sing kapin na sa 1,500 ka tuig. May kinamatarong bala sila nga magbantala sa isa ka pungsod diin ginasimba na si Jehova? Huo. Si Jesus nagsugo sa ila: “Mangin saksi ko kamo sa Jerusalem kag sa bug-os nga Judea kag Samaria kag tubtob sa ukbong sang duta.” (Binuhatan 1:8) Kinahanglan mabatian sang Israel ang maayong balita subong sang bisan ano nga iban pa nga pungsod.

8. Paano karon ginailog sang mga Saksi ni Jehova ang unang-siglo nga mga sumulunod ni Jesus?

8 Sa kaanggid nga paagi, ang mga Saksi ni Jehova karon nagabantala sa bug-os nga duta. Nagakooperar sila sa anghel nga nakita ni Juan nga ‘may maayong balita nga dayon nga ibantala subong makalilipay nga balita sa mga nagapuyo sa duta, kag sa tagsa ka pungsod kag tribo kag hambal kag katawhan.’ (Bugna 14:6) Sang tuig 2001, aktibo sila sa 235 ka kadutaan kag teritoryo, pati na sa ginatamod sing kinaandan sang iban subong Cristiano nga kadutaan. Indi bala husto nga magbantala ang mga Saksi ni Jehova sa mga lugar diin natukod na sang Cristiandad ang ila mga simbahan? Ang iban nagasiling nga indi ini husto kag mahimo pa gani nila kabigon ini nga pag-ebanghelyo subong “pagpangawat sing mga karnero.” Apang, ginadumdom sang mga Saksi ni Jehova ang ginbatyag ni Jesus sa kubos nga mga Judiyo sang panahon niya. Bisan pa may saserdote na sila, wala magpangalag-ag si Jesus sa pagbantala sa ila sing maayong balita. “Naluoy sia sa ila, kay ginpanitan sila kag nag-alaplaag kaangay sang mga karnero nga wala sing manugbantay.” (Mateo 9:36) Kon makakita ang mga Saksi ni Jehova sing mapainubuson nga mga tawo nga wala sing ihibalo kay Jehova kag sa iya Ginharian, idingot bala nila ang maayong balita sa sining mga indibiduwal bangod ang pila ka relihion nagapangangkon nga may awtoridad na sa ila? Nagasunod sa halimbawa sang mga apostoles ni Jesus, ang aton sabat amo nga indi naton ini dapat idingot sa ila. Ang maayong balita dapat ibantala “sa tanan nga kapungsuran,” nga wala sing ginalaktawan.​​—⁠Marcos 13:10.

Ang Tanan nga Unang mga Cristiano Nag-ebanghelyo

9. Sang unang siglo, sin-o sa Cristianong kongregasyon ang nakigbahin sa pagbantala nga hilikuton?

9 Sin-o ang nakigbahin sa hilikuton nga pagbantala sang unang siglo? Ginapakita sang katunayan nga ang tanan nga Cristiano mga ebanghelisador. Ang awtor nga si W. S. Williams nagsiling: “Ang lapnag nga pamatuod amo nga ang tanan nga Cristiano sa dumaan nga Simbahan . . . nagbantala sang ebanghelyo.” Tuhoy sa mga hitabo sang adlaw sang Pentecostes 33 C.⁠E., ang Biblia nagasiling: “Napuno sila tanan [mga lalaki kag mga babayi] sang balaan nga espiritu kag nagsugod sa pagpamulong sa lainlain nga mga hambal, suno sa paghambal nga ginhatag sa ila sang espiritu.” Ang mga ebanghelisador naglakip sa mga lalaki kag mga babayi, bata kag tigulang, ulipon kag hilway. (Binuhatan 1:​14; 2:​1, 4, 17, 18; Joel 2:​28, 29; Galacia 3:28) Sang ang madamo nga Cristiano napilitan sa pagpalagyo gikan sa Jerusalem bangod sang paghingabot, “ang mga nag-alaplaag naglibot sa duta nga nagapahayag sing maayong balita sang pulong.” (Binuhatan 8:4) Ang tanan nga “nag-alaplaag,” indi lamang ang pila nga mga gintangdo, nag-ebanghelyo.

10. Anong duha ka hilikuton ang natuman antes nalaglag ang Judiyong sistema?

10 Ginhimo ini sang tanan sadto nga tinuig. Si Jesus nagtagna: “Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong  panaksi sa tanan nga kapungsuran; kag ugaling magaabot ang katapusan.” (Mateo 24:14) Sa unang-siglo nga katumanan sining mga pulong, ang maayong balita ginbantala anay sing lapnag antes ginlaglag sang Romanong hangaway ang Judiyo nga sistema sang relihion kag politika. (Colosas 1:23) Dugang pa, gintuman sang tanan nga sumulunod ni Jesus ang iya sugo: “Busa lakat kamo kag maghimo sing mga disipulo sa mga tawo sa tanan nga kapungsuran, nagabawtismo sa ila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang balaan nga espiritu, nagatudlo sa ila nga tumanon ang tanan nga butang nga ginsugo ko sa inyo.” (Mateo 28:​19, 20) Wala ginpalig-on sang unang mga Cristiano ang mga mahagop nga magtuo kay Jesus kag dayon ginpabay-an sila nga mag-alagad sa Dios nga wala sing panuytoy, subong sang ginahimo sang iban nga mga manugbantala karon. Sa baylo, gintudluan nila sila nga mangin mga disipulo ni Jesus, gin-organisar sila sa mga kongregasyon, kag ginhanas sila agod sila man makabantala sing maayong balita kag makahimo sing mga disipulo. (Binuhatan 14:21-​23) Ginasunod karon sang mga Saksi ni Jehova ini nga sulundan.

11. Sin-o sa karon ang nagapakigbahin sa pagbantala sing pinakamaayo gid nga maayong balita sa katawhan?

11 Madamo nga Saksi ni Jehova, nga nagsunod sa unang-siglo nga mga halimbawa ni Pablo, ni Bernabe, kag sang iban pa, ang nagmisyonero sa mga pungsod sa luwas. Ang ila hilikuton tunay nga mapuslanon, kay wala sila makigbahin sa politika ukon sa iban man nga mga paagi nagpahilayo sa sugo nga ibantala ang maayong balita. Gintuman gid nila ang sugo ni Jesus: “Samtang nagalakat kamo, magbantala.” Apang, ang kalabanan nga mga Saksi ni Jehova indi mga misyonero sa mga pungsod sa luwas. Ang madamo sa ila nagapangabuhi paagi sa pagpamugon, kag ang iban naman nagaeskwela pa. Ang iban may ginasagod nga mga kabataan. Apang ang tanan nga mga Saksi nagasugid sa iban sang maayong balita nga natun-an nila. Bata kag tigulang, lalaki kag babayi, malipayon nila nga ginasunod ang laygay sang Biblia: “Ibantala ang pulong, magmadagmit sa sini sa maayo nga panahon, sa magamo nga panahon.” (2 Timoteo 4:2) Kaangay sang mga nauna sa ila sang unang siglo, nagapadayon sila nga “walay untat sa pagpanudlo kag sa pagpahayag sing maayong balita nahanungod kay Cristo, si Jesus.” (Binuhatan 5:42) Ginabantala nila sa katawhan ang pinakamaayo gid nga maayong balita.

Mangumbertir Ukon Mag-ebanghelyo?

12. Ano ang proselitismo, kag paano ini gintamod?

12 Ang Griegong lenguahe may yara tinaga nga pro·se’ly·tos, nga nagakahulugan sing “nakumbertir.” Diri naghalin ang Ingles nga tinaga nga “proselytism,” nga nagakahulugan sing “pagpangumbertir.” Sa karon, ang iban nagasiling nga ang proselitismo makahalalit. Ang isa ka dokumento nga ginbalhag sang World Council of Churches nagabinagbinag pa gani sang “sala sang proselitismo.” Ngaa? Ang Catholic World Report nagsiling: “Bangod sang dalayon nga pagreklamo sang Ortodokso nga Simbahan, ang ‘proselitismo’ ginhatagan sing kahulugan sang pakusog nga pagpangumbertir.”

13. Ano ang pila ka halimbawa sang makahalalit nga proselitismo?

13 Ang proselitismo bala makahalalit? Mahimo ini makahalalit. Si Jesus nagsiling nga ang proselitismo sang mga escriba kag mga Fariseo makahalalit sa ila mga nakumbertir. (Mateo 23:15) Sa pagkamatuod, ang “pakusog nga pagpangumbertir” malain. Suno sa istoryador nga si Josephus, halimbawa, sang nalutos sang Macabeo nga si John Hyrcanus ang mga Idumaeanhon, “gintugutan lamang [niya] sila nga magpabilin sa ila pungsod sang nagpasirkunsidar sila kag nakahanda sa pagtuman  sa mga kasuguan sang mga Judiyo.” Kon luyag sang mga Idumaeanhon nga magkabuhi sa idalom sang paggahom sang mga Judiyo, dapat nila himuon ang Judiyo nga relihion. Ginasugiran kita sang mga istoryador nga sang ikawalo nga siglo C.⁠E., nalutos ni Carlomagno ang pagano nga mga Saxon sang naaminhan nga Europa kag mapintas kag pakusog sila nga ginkumbertir.⁠ * Apang, daw ano ka sinsero ang pagkumbertir sa mga Saxon ukon sa mga Idumaeanhon? Halimbawa, daw ano gid bala ka sinsero ang Idumaeanhon nga si Hari Herodes​​—⁠nga nagtinguha sa pagpapatay sa lapsag nga si Jesus​​—⁠sa Kasuguan ni Moises nga gin-inspirar sang Dios?​​—⁠Mateo 2:​1-​18.

14. Paano pakusog nga ginakumbertir sang iban nga mga misyonero sang Cristiandad ang mga tawo?

14 Ginahimo bala karon sing pakusog ang mga pagkumbertir? Sa isa ka kahulugan, ang iban ginahimo sing pakusog. Ang pila ka misyonero sang Cristiandad nagatan-ay kuno nga patun-on sa mga pungsod sa luwas ang posible nga mga makumbertir. Ukon ginapapamati nila ang gutom nga refugee sa sermon agod makabaton sing rasyon nga pagkaon. Suno sa isa ka pahayag sang 1992 sa isa ka kombension sang Ortodokso nga mga Obispo, “ang proselitismo nagakahanabo kon kaisa paagi sa materyal nga pagganyat kag kon kaisa paagi sa nagkalainlain nga porma sang kasingki.”

15. Ang mga Saksi ni Jehova bala nagahimo sing proselitismo suno sa moderno nga kahulugan sang tinaga? Ipaathag.

15 Ang pagpilit sa mga tawo nga islan ang ila relihion indi husto. Siempre pa, wala ini ginahimo sang mga Saksi ni Jehova.⁠ * Gani, wala nila ginahimo ang proselitismo suno sa moderno nga kahulugan sang tinaga. Sa baylo, kaangay sang unang siglo nga mga Cristiano, ginabantala nila ang maayong balita sa tanan. Ang bisan sin-o nga nagapamati sing boluntaryo ginaagda sa pagkuha sing dugang pa nga ihibalo paagi sa isa ka pagtuon sa Biblia. Ining mga interesado nagatuon nga magtuo sa Dios kag sa iya mga katuyuan pasad lamang sa sibu nga ihibalo sa Biblia. Subong resulta, nagapanawag sila sa ngalan sang Dios, si Jehova, para sa kaluwasan. (Roma 10:​13, 14, 17) Sila ang nagadesisyon kon bala batunon nila ukon indi ang maayong balita. Wala ini ginapilit. Kon ini ginpilit, ang pagkumbertir wala sing pulos. Agod mangin kalahamut-an sa Dios, ang pagsimba dapat nga tinagipusuon.​​—⁠Deuteronomio 6:​4, 5; 10:12.

Pag-ebanghelyo sa Moderno nga Tion

16. Paano nag-uswag ang hilikuton nga pag-ebanghelyo sang mga Saksi ni Jehova sa moderno nga tion?

16 Sa moderno nga tion, ginabantala sang mga Saksi ni Jehova ang maayong balita sang Ginharian sa daku pa nga katumanan sang Mateo 24:14. Ang isa ka kilala nga kasangkapan sa ila hilikuton nga pag-ebanghelyo amo ang magasin nga Ang Lalantawan.⁠ * Sang 1879, sang ang nahauna nga guwa sang Ang Lalantawan ginbalhag, ang magasin may sirkulasyon nga mga 6,000 sa isa ka hambal. Sang tuig 2001, pagligad sang kapin sa 122 ka tuig, ang sirkulasyon naglab-ot sa 23,042,000 ka kopya sa 141 ka hambal. Upod sa sini nga pagdugang amo ang pag-uswag sa hilikuton nga pag-ebanghelyo sang mga Saksi ni Jehova. Ipaanggid ang pila ka libo ka oras nga ginhinguyang kada  tuig sa hilikuton nga pag-ebanghelyo sang ika-19 nga siglo sa 1,169,082,225 ka oras nga ginhinguyang sa hilikuton nga pagbantala sang tuig 2001. Binagbinaga ang 4,921,702 ka walay bayad nga mga pagtuon sa Biblia nga ginhiwat sing promedyo kada bulan. Daw ano kadamo nga maayong hilikuton ang nahimo! Kag ginhimo ini sang 6,117,666 ka aktibo nga mga manugbantala sang Ginharian.

17. (a) Ano nga sahi sang butig nga mga dios ang ginasimba karon? (b) Ano man ang iya hambal, pungsod, ukon tindog sa katilingban, ano ang dapat mahibaluan sang tanan?

17 Ang salmista nagsiling: “Ang tanan nga dios sang katawhan walay pulos nga mga dios; apang tuhoy kay Jehova, ginhimo niya ang mga langit.” (Salmo 96:5) Sa sekular nga kalibutan karon, ang nasyonalismo, pungsudnon nga mga emblema, prominente nga mga indibiduwal, materyal nga mga butang, kag bisan ang manggad mismo ginhimo nga mga butang sa pagsimba. (Mateo 6:​24; Efeso 5:⁠5; Colosas 3:5) Si Mohandas K. Gandhi nagsiling anay: “Nagapati gid ako nga . . . ang Europa Cristiano lamang karon sa ngalan. Ginasimba gid sini ang Mammon [manggad].” Ang kamatuoran amo, ang maayong balita dapat mabatian bisan diin. Ang tanan, bisan ano man ang iya hambal, pungsod, ukon tindog sa katilingban, dapat makahibalo tuhoy kay Jehova kag sa iya mga katuyuan. Luyag naton nga ang tanan magapamati sa ginsiling sang salmista: “Ipahanungod kay Jehova ang himaya kag kusog. Ipahanungod kay Jehova ang himaya nga nagakaigo sa iya ngalan”! (Salmo 96:​7, 8) Ginabuligan sang mga Saksi ni Jehova ang iban nga makatuon tuhoy kay Jehova agod mapahanungod nila sing nagakaigo ang himaya sa iya. Kag ang mga naghimo sini nakabenepisyo sing daku. Ano nga mga benepisyo ang naagom nila? Binagbinagon ini sa masunod nga artikulo.

[Mga nota]

^ par. 13 Suno sa The Catholic Encyclopedia, sang panahon sang Repormasyon ang pakusog nga pagpilit sang isa ka relihion sa katawhan ginpabutyag sang motto: Cuius regio, illius et religio (Ini nagakahulugan: “Ang nagagahom sa pungsod amo man ang nagapamat-od sang relihion sini.”)

^ par. 15 Sa isa ka sinapol sang United States International Religious Freedom Commission sang Nobiembre 16, 2000, ginpatuhay sang isa ka pumalasakop ang mga tawo nga pakusog nga nagapangumbertir kag ang ginahimo sang mga Saksi ni Jehova. Ginkomentuhan nga kon ang mga Saksi ni Jehova nagabantala sa iban, ginahimo nila ini sa paagi nga ang isa ka tawo makasiling sing “Indi ako interesado” kag sirhan ang ganhaan.

^ par. 16 Ang kompleto nga titulo sang magasin amo Ang Lalantawan Nagabantala Sang Ginharian ni Jehova.

Mapaathag Mo Bala?

• Ngaa ang mga Saksi ni Jehova makugi nga mga ebanghelisador?

• Ngaa nagabantala ang mga Saksi ni Jehova bisan sa mga lugar diin ang Cristiandad nakatukod na sing mga simbahan?

• Ngaa ang mga Saksi ni Jehova indi mga proselitista ukon nagapangumbertir suno sa moderno nga kahulugan sang tinaga?

• Paano nag-uswag ang hilikuton nga pag-ebanghelyo sang mga Saksi ni Jehova sa moderno nga tion?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 9]

Si Jesus isa ka makugi nga ebanghelisador kag ginhanas niya ang iban sa paghimo sini man nga hilikuton

[Retrato sa pahina 10]

Ang tanan sa unang-siglo nga kongregasyon nakigbahin sa pag-ebanghelyo

[Retrato sa pahina 11]

Indi husto nga piliton ang mga tawo nga islan ang ila relihion