Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Paano ginpaalinton sang man-ug sa hardin sang Eden kay Eva ang ideya nga lapason ang kasuguan sang Dios tuhoy sa kahoy sang ihibalo sang maayo kag malain?

Ang Genesis 3:1 nagasiling: “Karon ang man-ug labing mainandamon sa tanan nga ilahas nga mga sapat sang latagon nga ginhimo ni Jehova nga Dios. Gani nagsiling ini sa babayi: ‘Nagsiling gid bala ang Dios nga indi kamo magkaon gikan sa tanan nga kahoy sa hardin?’ ” May nanuhaytuhay nga mga panugda kon paano mahimo nakig-angot ang man-ug kay Eva. Ang isa ka ideya amo nga paagi sa hulag ukon giho sang lawas. Halimbawa, ang Ingles nga klerigo nga si Joseph Benson nagkomento: “Mahimo gid nga paagi ini sa senyas. Sa pagkamatuod, ginhaumhaum sang iban nga ang ikasarang sa paghunahuna kag paghambal amo anay ang mga kinaiya sang mga man-ug, . . . apang wala ini sing pamatuod.”

Apang, paagi sa paggamit lamang sang hulag sang lawas, paano mapaalinton sang man-ug kay Eva ang ideya nga paagi sa pagkaon sang ginadumilian nga bunga mangin kaangay sia sang Dios, nga makasarang sa pagpamat-od kon ano ang maayo kag kon ano ang malain? Dugang pa, nakigbahin si Eva sa paghambalanay, nagasabat sang pamangkot sa man-ug. (Genesis 3:2-5) Ang pagtamod nga ang man-ug nakigkomunikar paagi lamang sa mga senyas ukon mga hulag sang lawas magadul-ong sa paghinakop nga nagsabat si Eva paagi sa mga kumpas, samtang ang Biblia nagasiling nga naghambal sia.

Tuhoy sa sini nga hitabo, si apostol Pablo nagpaandam sa mga masigka-Cristiano: “Nahadlok ako nga sa ano man nga paagi, subong nga ang man-ug sa iya kadaya naglimbong kay Eva, ang inyo hunahuna patalangon.” Ang katalagman nga ginhambal ni Pablo naghalin sa “butig nga mga apostoles, malimbungon nga mga manugpangabudlay.” Ang katalagman nga ginhatag sinang “tuman kaayo nga mga apostoles” indi lamang limitado sa hulag sang lawas kag mga kumpas. Naglakip ini sang ila paghambal​—⁠ang ila malimbungon nga mga pulong, nga ginhambal agod patalangon ang iban.​—⁠2 Corinto 11:3-5, 13.

Bisan pa gingamit ang hambal sa pagpatalang kay Eva sa hardin sang Eden, wala ginapanugda nga ang literal nga man-ug may mga kuwerdas bokales. Indi na kinahanglan ini. Sang ang anghel sang Dios naghambal kay Balaam paagi sa asno, indi na kinahanglan sang sapat ang larinhe nga kaangay sang tawo. (Numeros 22:26-31) Maathag nga sang ining ‘apa nga sapat nga pangtrabaho naghambal sa tingog sang tawo,’ ang buhat naghalin sa espirituhanon nga duog.​—⁠2 Pedro 2:16.

Ang espiritu nga tinuga sa likod sang man-ug nga naghambal kay Eva ginpakilala sa Biblia subong ang “orihinal nga man-ug, ang isa nga ginatawag nga Yawa kag Satanas.” (Bugna 12:9) Ang pulong nga nabatian kag ginsabat ni Eva naghalin kay Satanas, nga “padayon nga nagapakunokuno nga isa ka anghel sang kapawa.”​—⁠2 Corinto 11:14.

[Retrato sa pahina 27]

“Mangin kaangay kamo sang Dios, nga nakakilala sang maayo kag malain”