Ang Pagpakamaayo Bala ni Jehova Magalambot sa Imo?

“Ining tanan nga pagpakamaayo magaabot sa imo kag magalambot sa imo, bangod padayon ka nga nagapamati sa tingog ni Jehova nga imo Dios.”​—⁠DEUTERONOMIO 28:2.

1. Ano ang nagpat-od kon bala ang mga Israelinhon makabaton sing mga pagpakamaayo ukon mga pagpakamalaut?

SANG malapit na matapos ang ila 40-ka-tuig nga paglakbay sa kahanayakan, ang mga Israelinhon nagkampo sa Kapatagan sang Moab. Ang Ginsaad nga Duta yara sa atubangan nila. Ginsulat karon ni Moises ang tulun-an sang Deuteronomio, nga nagalakip sing isa ka serye sang mga pagpakamaayo kag mga pagpakamalaut. Kon ang mga Israelinhon ‘padayon nga magapamati sa tingog ni Jehova’ paagi sa pagtuman sa iya, ang mga pagpakamaayo “magalambot” sa ila. Ginhigugma sila ni Jehova subong iya “pinasahi nga pagkabutang” kag luyag niya ipakita ang iya gahom para sa ila. Apang kon indi sila padayon nga magapamati sa iya, ang mga pagpakamalaut pat-od man nga magalambot sa ila.​—⁠Deuteronomio 8:10-14; 26:18; 28:​2, 15.

2. Ano ang kahulugan sa likod sang Hebreong mga berbo nga ginbadbad nga ‘padayon nga nagapamati’ kag “magalambot” sa Deuteronomio 28:2?

2 Ang Hebreong berbo nga ginbadbad nga ‘padayon nga nagapamati’ sa Deuteronomio 28:2 nagapahangop sing dalayon nga buhat. Ang katawhan ni Jehova indi lamang dapat magpamati sa iya sa pulupanag-on; dapat sila padayon nga magpamati sa iya sa bug-os nga kabuhi. Sa sini lamang nga paagi nga magalambot ang mga pagpakamaayo sang Dios sa ila. Ang Hebreong berbo nga ginbadbad nga “magalambot” isa ka tinaga nga ginagamit sa pagpangayam nga masami nga nagakahulugan sing “paglagas” ukon “paglab-ot.”

3. Paano kita mangin kaangay ni Josue, kag ngaa importante gid ini?

3 Ginpili ni Josue, nga lider sang Israel, nga pamatian si Jehova kag busa nakaeksperiensia sia sing mga pagpakamaayo. Si Josue nagsiling: “Magpili kamo karon para sa inyo kaugalingon kon sin-o ang inyo alagdon . . . Apang para sa akon kag sa akon panimalay, magaalagad kami kay Jehova.” Pagkabati sini, ang katawhan nagsabat: “Malayo sa amon nga magbiya kami kay Jehova sa pag-alagad sa iban nga mga dios.” (Josue 24:​15, 16) Bangod sang maayo nga panimuot ni Josue, isa sia sa pila lamang sang iya kaliwatan nga may pribilehiyo nga nakasulod sa Ginsaad nga Duta. Karon, nagatindog kita sa atangan sang daku pa nga Ginsaad nga Duta​—⁠isa ka paraiso nga duta diin ang mga pagpakamaayo nga mas makalilipay pa sangsa panahon ni Josue nagahulat sa tanan nga ginakahamut-an sang Dios. Magalambot bala sa imo ini nga mga pagpakamaayo? Magalambot ini kon padayon ka nga magapamati kay Jehova. Agod mapabakod ang imo pamat-od nga himuon ini, binagbinaga  ang pungsudnon nga maragtas sang dumaan nga Israel kag ang maayo man nga indibiduwal nga mga halimbawa.​—⁠Roma 15:4.

Pagpakamaayo Ukon Pagpakamalaut?

4. Bilang sabat sa pangamuyo ni Solomon, ano ang ginhatag sang Dios sa iya, kag ano ang dapat nga ginabatyag naton sa sining mga pagpakamaayo?

4 Sa daku nga bahin sang paggahom ni Hari Solomon, ang mga Israelinhon nakabaton sing pinasahi nga mga pagpakamaayo gikan kay Jehova. Nakaagom sila sing kalig-unan kag maayo nga mga butang sing bugana. (1 Hari 4:25) Ang manggad ni Solomon nangin bantog, bisan pa wala sia mangayo sa Dios sing materyal nga mga manggad. Sa baylo, sang bata pa sia kag indi eksperiensiado, nangabay sia sing matinumanon nga tagipusuon​—⁠isa ka pangabay nga ginsabat ni Jehova paagi sa paghatag sa iya sing kaalam kag paghangop. Nagbulig ini kay Solomon agod mahukman niya ang mga tawo sing nagakaigo, nga nakahantop sang maayo kag malain. Bisan ginhatagan man sia sang Dios sing manggad kag himaya, subong isa ka pamatan-on, gin-apresyar ni Solomon ang daku gid nga balor sang espirituwal nga mga manggad. (1 Hari 3:9-13) May yara man kita madamong materyal nga manggad ukon wala, daku gid ang aton pasalamat kon maagom naton ang pagpakamaayo ni Jehova kag mangin manggaranon sa espirituwal nga paagi!

5. Ano ang natabo sang ang katawhan sang Israel kag Juda wala nagpamati sing padayon kay Jehova?

5 Ang mga Israelinhon wala magpakita sing apresasyon sa pagpakamaayo ni Jehova. Bangod wala sila padayon nga nagpamati sa iya, ang gintagna nga mga pagpakamalaut naglambot sa ila. Nagresulta ini sa paglupig sa ila sang ila mga kaaway kag sa pagkatapok sang mga pumuluyo sang Israel kag Juda. (Deuteronomio 28:36; 2 Hari 17:​22, 23; 2 Cronica 36:17-20) Natun-an bala sang katawhan sang Dios sa sining pag-antos nga magalambot lamang ang mga pagpakamaayo sang Dios sa mga padayon nga nagapamati kay Jehova? Ang Judiyo nga nagkalabilin nga nagpauli sa ila dutang natawhan sang 537 B.⁠C.⁠E. may higayon nga ipakita kon bala natigayon nila ang “tagipusuon nga may kaalam” kag nakita ang kinahanglanon nga padayon nga magpamati sa Dios.​—⁠Salmo 90:12.

6. (a) Ngaa ginpadala ni Jehova sanday Hageo kag Zacarias sa pagpanagna sa iya katawhan? (b) Ano nga prinsipio ang gin-ilustrar sang mensahe sang Dios paagi kay Hageo?

6 Ang nagpauli nga mga Judiyo nagpatindog sing halaran kag nagsugod sa pagtukod sing templo sa Jerusalem. Apang sang nag-utwas ang mabaskog nga pagpamatok, ang ila kakugi nag-ugdaw kag ang pagtukod nauntat. (Esdras 3:1-3, 10; 4:1-4, 23, 24) Gin-una man nila ang personal nga mga kasulhay. Gani, ginpadala sang Dios sanday manalagna Hageo kag Zacarias agod papagsikon liwat ang kakugi sang iya katawhan para sa matuod nga pagsimba. Paagi kay Hageo, si Jehova nagsiling: “Ini bala ang tion agod magpuyo kamo sa nakisamihan nga mga balay, samtang ining balay [sang pagsimba] guba? . . . Ipahamtang ninyo ang inyo tagipusuon sa inyo mga dalanon. Nagsab-ug kamo sing madamo nga binhi, apang ang patubas diutay. May kinaon, apang indi tubtob mabusog. . . . Kag sia nga nagabaton sang suhol, nagabaton sang suhol sa puyo nga may mga buslot.” (Hageo 1:4-6) Ang pagsikway sa espirituwal nga mga butang sa paghingamo sing materyal nga mga bentaha wala nagaresulta sa pagpakamaayo ni Jehova.​—⁠Lucas 12:15-21.

7. Ngaa nagsiling si Jehova sa mga Judiyo: “Ipahamtang ninyo ang inyo tagipusuon sa inyo mga dalanon”?

7 Bangod nangin masako sa adlaw-adlaw nga mga kabalaka, nalipatan sang mga Judiyo nga ginahatag lamang sang Dios sa ila ang dulot nga ulan kag mabungahon nga mga panag-on kon magpabilin sila nga matinumanon sa Dios, walay sapayan sang pagpamatok. (Hageo 1:9-11) Daw ano ka nagakaigo, nian, ang laygay: “Ipahamtang ninyo ang inyo tagipusuon sa inyo mga dalanon”! (Hageo 1:7) Daw nagasiling si Jehova sa ila: ‘Hunahunaa ninyo! Tan-awa ang kaangtanan sang inyo walay pulos nga pagpangabudlay sa mga uma kag sang nahapay nga kahimtangan sang akon balay sang pagsimba.’ Ang inspirado nga mga pulong sang mga manalagna ni Jehova nakalab-ot sang ulihi sa tagipusuon sang ila mga tagpalamati, kay ginpadayon sang katawhan ang pagtukod sing templo, kag nahuman ini sang 515 B.⁠C.⁠E.

8. Ano nga laygay ang ginhatag ni Jehova sa mga Judiyo sang adlaw ni Malaquias, kag ngaa?

8 Sang ulihi, sang panahon ni manalagna Malaquias, ang mga Judiyo nagpangalag-ag liwat sa espirituwal nga paagi, kag nagdulot pa gani sila sing dikalahamut-an nga mga halad sa Dios. (Malaquias 1:6-8) Sa amo, ginlaygayan sila ni Jehova nga dalhon ang ikapulo nga mga bahin sang ila patubas sa iya tambubo kag tilawan sia kon bala indi niya pagbuksan sa ila ang mga talambuan sang langit kag iula gid sa ila ang pagpakamaayo tubtob  nga wala na sing makulang. (Malaquias 3:10) Binuang gid para sa mga Judiyo nga magbakabaka agod matigayon ang mismo nga mga butang nga ihatag sa ila sang Dios sing bugana kon padayon lamang sila nga magpamati sa iya tingog!​—⁠2 Cronica 31:10.

9. Usisaon naton ang kabuhi sang sin-o nga tatlo ka indibiduwal sa rekord sang Biblia?

9 Dugang sa paghatag sang pungsudnon nga maragtas sang Israel, ang Biblia nagarekord sang kabuhi sang madamong indibiduwal nga nakabaton sang mga pagpakamaayo ukon mga pagpakamalaut sang Dios, depende sa kon bala padayon sila nga nagpamati kay Jehova ukon wala. Tan-awon naton kon ano ang matun-an naton gikan sa tatlo sa ila​—⁠si Boaz, si Nabal, kag si Ana. May kaangtanan sini, mahimo luyag mo basahon ang tulun-an ni Rut kag ang 1 Samuel 1:1⁠–​2:21 kag 1 Samuel 25:2-42 man.

Si Boaz Nagpamati sa Dios

10. Sa ano magkapareho sanday Boaz kag Nabal?

10 Bisan sanday Boaz kag Nabal indi magkatubotubo, may pila ka butang nga magkapareho sila. Halimbawa, sila nga duha nagpuyo sa duta sang Juda. Sila manggaranon nga mga tag-iya sang duta, kag may pinasahi nga higayon nga ipakita ang mahigugmaon nga kaayo sa isa nga nagakinahanglan. Apang sa sini lamang nga mga butang nga sila magkapareho.

11. Paano ginpakita ni Boaz nga padayon sia nga nagpamati kay Jehova?

11 Si Boaz nagkabuhi sang panahon sang mga hukom sang Israel. Nakig-angot sia sa iban sing matinahuron, kag ginatahod gid sia sang iya mga mangangani. (Rut 2:4) Bilang pagtuman sa Kasuguan, ginpat-od ni Boaz nga sa iya uma, may mabilin nga salaghawon para sa mga nasit-an kag mga imol. (Levitico 19:​9, 10) Ano ang ginhimo ni Boaz sang nabalitaan niya ang tuhoy kanday Rut kag Noemi kag nakita ang kapisan ni Rut sa pag-aman para sa iya tigulang nga ugangan nga babayi? Ginpakitaan niya si Rut sing pinasahi nga patugsiling kag ginsugo ang iya mga tinawo nga pasaghawon si Rut sa iya uma. Paagi sa iya mga pulong kag mahigugmaon nga mga buhat, ginpakita ni Boaz nga sia isa ka espirituwal nga tawo nga nagpamati kay Jehova. Busa natigayon niya ang kahamuot kag pagpakamaayo sang Dios.​—⁠Levitico 19:18; Rut 2:5-16.

12, 13. (a) Paano si Boaz nagpakita sing daku nga pagtahod sa kasuguan ni Jehova tuhoy sa pagbakal liwat? (b) Ano nga mga pagpakamaayo sang Dios ang naglambot kay Boaz?

12 Ang labing talalupangdon nga pamatuod nga si Boaz padayon nga nagpamati kay Jehova amo ang dimahamkunon nga pagtuman niya sa kasuguan  sang Dios tuhoy sa pagbakal liwat. Ginhimo ni Boaz ang tanan agod pat-uron nga ang palanublion sang iya himata​—⁠ang napatay nga bana ni Noemi nga si Elimelec​—⁠magapabilin sa pamilya ni Elimelec. Paagi sa kahimusan nga “pagminyo sa bayaw,” dapat pamanahon sang isa ka balo nga babayi ang pinakamalapit nga himata sang iya napatay nga bana agod mahuptan sang bata nga lalaki nga matawo sa ila ang palanublion. (Deuteronomio 25:5-10; Levitico 25:47-49) Ginpresentar ni Rut ang iya kaugalingon para sa pagminyo bilang tal-us kay Noemi, nga tigulang na agod makabata. Sa tapos nangindi sa pagbulig kay Noemi ang mas malapit nga himata ni Elimelec, ginpangasawa ni Boaz si Rut. Ang ila anak nga lalaki nga si Obed gintamod nga kaliwat ni Noemi kag legal nga manunubli ni Elimelec.​—⁠Rut 2:​19, 20; 4:​1, 6, 9, 13-16.

13 Naglambot ang bugana nga mga pagpakamaayo kay Boaz bangod sang iya dimahamkunon nga pagsunod sa kasuguan sang Dios. Paagi sa ila anak nga lalaki nga si Obed, ginpakamaayo sila nga duha ni Rut bangod sang pribilehiyo nga mangin mga katigulangan ni Jesucristo. (Rut 2:12; 4:​13, 21, 22; Mateo 1:​1, 5, 6) Gikan sa dimahamkunon nga mga buhat ni Boaz, natun-an naton nga magalambot ang mga pagpakamaayo sa mga nagapakita sing gugma sa iban kag nagapanghikot nahisuno sa mga ginapatuman sang Dios.

Si Nabal Wala Magpamati

14. Ano nga sahi sang tawo si Nabal?

14 Tuhay kay Boaz, si Nabal wala magpamati kay Jehova. Ginlapas niya ang kasuguan sang Dios: “Higugmaon mo ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.” (Levitico 19:18) Si Nabal indi espirituwal nga tawo; sia “mapintas kag malain sa iya mga buhat.” Gintamod sia bisan sang iya kaugalingon nga mga tinawo nga “isa ka walay pulos nga tawo.” Sing nagakaigo, ang iya ngalan, Nabal, nagakahulugan sing “buangbuang,” ukon “hangag.” (1 Samuel 25:​3, 17, 25) Gani ano ang reaksion ni Nabal sang may higayon sia nga pakitaan sing kaayo ang isa nga nagakinahanglan​—⁠si David, ang hinaplas ni Jehova?​—⁠1 Samuel 16:13.

15. Paano gintratar ni Nabal si David, kag paano si Abigail tuhay sa iya bana sa sini nga bahin?

15 Sang nagakampo sa lugar malapit sa mga panong ni Nabal, si David kag ang iya mga tinawo, nga wala nangayo sing bisan ano nga bayad, naghatag sing pangamlig batok sa mga buyong. “Nangin pader sila sa palibot namon sa gab-i kag sa adlaw,” siling sang isa sang mga manugbantay sang panong ni Nabal. Apang, sang ang mga mensahero ni David nangayo sing pagkaon, si Nabal “nagsinggit sa ila nga may pagyaguta” kag ginpalakat sila nga wala sing dala. (1 Samuel 25:2-16) Ang asawa ni Nabal, si Abigail, maabtik nga nagdala sing pagkaon kay David. Sa daku nga kaakig, buot na nga patyon ni David si Nabal kag ang iya mga tinawo. Busa, bangod sang ginhimo nga una nga tikang ni Abigail, ang kabuhi sang madamo naluwas kag napunggan si David nga makasala sa dugo. Apang ang kakagod kag kapintas ni Nabal sobra na gid. Pagligad sang napulo ka adlaw, “ginsakit ni Jehova si Nabal, amo nga napatay sia.”​—⁠1 Samuel 25:18-38.

16. Paano naton mailog si Boaz kag masikway ang mga dalanon ni Nabal?

16 Magkatuhay gid si Boaz kag si Nabal! Samtang dapat naton sikwayon ang mapintas kag mahamkunon nga mga dalanon ni Nabal, ilugon naton ang pagkaayo kag pagkadimahamkunon ni Boaz. (Hebreo 13:16) Mahimo naton ini paagi sa pagsunod sa laygay ni apostol Pablo: “Samtang may kahigayunan kita sa sini, magbuhat kita sing maayo sa tanan, apang labi na gid sa mga may labot sa aton sa pagtuo.” (Galacia 6:10) Karon, ang “iban nga mga karnero” ni Jesus, ang mga Cristiano nga may dutan-on nga paglaum, may pribilehiyo sa paghimo sing maayo sa mga hinaplas ni Jehova, ang nagkalabilin sang 144,000, nga pagahatagan sing pagkadimamalatyon sa langit. (Juan 10:16; 1 Corinto 15:50-53; Bugna 14:​1, 4) Ginatamod ni Jesus ining mahigugmaon nga mga buhat nga daw ginhimo sa iya, kag ang paghimo sining maayo nga mga butang nagaresulta sa bugana nga pagpakamaayo ni Jehova.​—⁠Mateo 25:34-40; 1 Juan 3:18.

Ang mga Pagtilaw kag mga Pagpakamaayo kay Ana

17. Ano nga mga pagtilaw ang gin-atubang ni Ana, kag ano nga panimuot ang ginpakita niya?

17 Ang pagpakamaayo ni Jehova naglambot man sa diosnon nga babayi nga si Ana. Nagapuyo sia sa bulubukid nga rehiyon sang Efraim upod sa iya Levinhon nga bana, si Elcana. Subong sang ginatugot kag nahisuno sa Kasuguan, may iban pa sia nga asawa​—⁠si Penina. Si Ana nagpabilin nga baw-as, nga isa ka pasipala para sa isa ka Israelinhon nga babayi, samtang si Penina may pila ka  anak. (1 Samuel 1:1-3; 1 Cronica 6:​16, 33, 34) Apang, sa baylo nga lugpayan si Ana, si Penina nangin dimahigugmaon sa bagay nga ginpaugtas niya si Ana tubtob sa punto nga naghibi sia kag nadulaan sing gana sa pagkaon. Ang malain pa, nagakatabo ini “tuig-tuig,” kada magkadto ang pamilya sa balay ni Jehova sa Silo. (1 Samuel 1:4-8) Walay balatyagon gid si Penina, kag daku nga pagtilaw gid ini kay Ana! Apang, wala gid pagbasula ni Ana si Jehova; ni nagpahimunong lang sia sa balay sang ang iya bana nagkadto sa Silo. Gani, sa ulihi, ang bugana nga pagpakamaayo pat-od gid nga magalambot sa iya.

18. Ano nga halimbawa ang ginpahamtang ni Ana?

18 Si Ana nagpahamtang sing maayo nga halimbawa para sa katawhan ni Jehova karon, ilabi na para sa mga ayhan nasaklaw sang masakit nga mga komento sang iban. Sa sini nga mga kahimtangan, ang pagpain sa kaugalingon indi ang solusyon. (Hulubaton 18:1) Wala nagtugot si Ana nga ang mga pagtilaw sa iya magpaugdaw sang iya handum nga magkadto kon diin ginatudlo ang Pulong sang Dios kag nagatipon ang iya katawhan para sa pagsimba. Busa nagpabilin sia nga mabakod sa espirituwal. Ang kabakod sang iya espirituwalidad ginpahayag sa iya matahom nga pangamuyo nga narekord sa 1 Samuel 2:1-10.⁠ *

19. Paano naton mapakita ang aton apresasyon sa espirituwal nga mga butang?

19 Subong mga alagad karon ni Jehova, wala kita nagasimba sa tabernakulo. Apang, mapakita naton ang aton apresasyon sa espirituwal nga mga butang, subong sa ginhimo ni Ana. Halimbawa, mapakita naton ang aton tudok nga apresasyon sa espirituwal nga mga manggad paagi sa aton regular nga pagtambong sa Cristianong mga miting, mga asambleya, kag mga kombension. Gamiton naton ining mga okasyon agod palig-unon ang isa kag isa sa matuod nga pagsimba kay Jehova, nga naghatag sa aton sing “pribilehiyo sang walay kahadlok nga paghimo sing sagrado nga pag-alagad sa iya nga may pagkamainunungon kag pagkamatarong.”​—⁠Lucas 1:​74, 75; Hebreo 10:​24, 25.

20, 21. Paano ginpadyaan si Ana bangod sang iya diosnon nga debosyon?

20 Gintalupangod ni Jehova ang diosnon nga debosyon ni Ana kag ginpadyaan sia sing bugana. Sa isa sang tuigan nga mga paglakbay sang pamilya sa Silo, ang nagahilibion nga si Ana nangamuyo sing hugot sa Dios kag nanumpa: “O Jehova sang mga kasuldadusan, kon pat-od gid nga tan-awon mo ang kapipit-an sang imo ulipon nga babayi kag dumdumon gid ako, kag indi mo pagkalimtan ang imo ulipon nga babayi kag hatagan mo gid ang imo ulipon nga babayi sing anak nga lalaki, ihatag ko sia kay Jehova sa tanan nga adlaw sang iya kabuhi.” (1 Samuel 1:9-11) Ginpamatian sang Dios ang pakitluoy ni Ana kag ginhatagan sia sing anak nga lalaki nga ginhingadlan niya nga Samuel. Sang ginlutas sia, gindala niya sia sa Silo agod mag-alagad sia didto sa tabernakulo.​—⁠1 Samuel 1:​20, 24-28.

21 Si Ana nagpakita sing gugma sa Dios kag nagtuman sang panaad niya sa iya may kaangtanan kay Samuel. Kag hunahunaa lamang ang bugana nga pagpakamaayo nga gin-agom nila ni Elcana bangod ang ila pinalangga nga anak nga lalaki nag-alagad sa tabernakulo ni Jehova! Madamong Cristianong mga ginikanan ang nakaagom sing amo man nga kalipay kag pagpakamaayo bangod ang ila mga anak nagaalagad subong bug-os tion nga mga payunir nga ministro, mga katapo sang pamilya Bethel, ukon sa iban nga mga paagi nagapadungog kay Jehova.

Padayon nga Magpamati kay Jehova!

22, 23. (a) Sa ano kita makapat-od kon padayon kita nga magpamati sa tingog ni Jehova? (b) Ano ang pagabinagbinagon sa masunod nga artikulo?

22 Sa ano kita makapat-od kon padayon kita nga magpamati kay Jehova? Mangin manggaranon kita sa espirituwal kon ipakita naton ang bug-os kalag nga gugma sa Dios kag tumanon ang aton dedikasyon sa iya. Bisan kon ang paglakat sa  sini nga dalanon nagakahulugan nga dapat kita magbatas sang mabudlay nga mga pagtilaw, ang pagpakamaayo ni Jehova pat-od nga magalambot sa aton​—⁠sa masami sa daku pa nga mga paagi sangsa mahunahuna naton.​—⁠Salmo 37:⁠4; Hebreo 6:10.

23 Madamo nga pagpakamaayo ang ihatag sa katawhan sang Dios sa palaabuton. Bangod sang matinumanon nga pagpamati kay Jehova, ang “dakung kadam-an” pagaamligan sa “dakung kapipit-an” kag magaagom sang mga kalipay sang kabuhi sa bag-ong kalibutan sang Dios. (Bugna 7:9-14; 2 Pedro 3:13) Didto busgon sing bug-os ni Jehova ang matarong nga mga handum sang tanan niya nga katawhan. (Salmo 145:16) Apang, subong sang ipakita sang masunod nga artikulo, bisan karon ang mga padayon nga nagapamati sa tingog ni Jehova nakabaton sing ‘maayo nga mga dulot kag himpit nga regalo gikan sa hitaas.’​—⁠Santiago 1:17.

[Nota]

^ par. 18 Ang mga ekspresyon ni Ana kaanggid sa ginpahayag sang ulay nga babayi nga si Maria, nga ginbungat niya wala madugay nga mahibaluan niya nga mangin iloy sia sang Mesias.​—⁠Lucas 1:46-55.

Madumduman Mo Bala?

• Ano ang masugid sa aton sang maragtas sang Israel tuhoy sa mga pagpakamaayo sang Dios?

• Paano magkatuhay si Boaz kag si Nabal?

• Paano naton mailog si Ana?

• Ngaa dapat kita padayon nga magpamati sa tingog ni Jehova?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 10]

Si Hari Solomon nangamuyo sing isa ka matinumanon nga tagipusuon, kag ginhatagan sia ni Jehova sing kaalam

[Retrato sa pahina 12]

Ginpakig-angutan ni Boaz ang iban sing matinahuron kag mainayuhon

[Retrato sa pahina 15]

Si Ana ginpakamaayo sing bugana bangod sang pagsalig kay Jehova