Magpabilin nga Mabakod Subong nga Nagatan-aw sa Isa nga Di-makita!

“Nagpabilin [si Moises] nga mabakod subong nga nagatan-aw sa Isa nga di-makita.”​—⁠HEBREO 11:27.

1. Anong talalupangdon nga pulong tuhoy sa Dios ang ginpamulong ni Jesus sa iya Sermon sa Bukid?

SI Jehova isa ka Dios nga di-makita. Sang nagpangabay si Moises nga makita ang Iya himaya, si Jehova nagsabat: “Indi ka makakita sang akon nawong, kay wala sing tawo nga makakita sa akon kag mabuhi.” (Exodo 33:20) Kag si apostol Juan nagsulat: “Wala gid sing tawo nga nakakita sa Dios sa bisan ano nga tion.” (Juan 1:18) Sang si Jesucristo isa anay ka tawo sa duta, bisan sia wala nakakita sa Dios. Apang, sa iya Sermon sa Bukid, si Jesus nagsiling: “Malipayon ang mga putli sing tagipusuon, kay makita nila ang Dios.” (Mateo 5:8) Ano ang buot silingon ni Jesus?

2. Ngaa indi naton makita ang Dios paagi sa aton pisikal nga mga mata?

2 Ginapakilala sang Kasulatan si Jehova subong isa ka Espiritu nga di-makita. (Juan 4:24; Colosas  1:15; 1 Timoteo 1:17) Gani, wala nagsiling si Jesus nga aktuwal nga makita naton nga mga tawo si Jehova paagi sa aton pisikal nga mga mata. Matuod, makita sang hinaplas nga mga Cristiano si Jehova nga Dios sa langit pagkatapos nga banhawon sila subong espiritu nga mga tinuga. Apang “makita” man sang mga tawo nga “putli sing tagipusuon” kag may paglaum nga magkabuhi sing dayon sa duta ang Dios. Paano ini mahanabo?

3. Paano mahantop sang mga tawo ang pila sang mga kinaiya sang Dios?

3 May matun-an kita nahanungod kay Jehova paagi sa pagpanilag sing maayo sang mga butang nga gintuga niya. Bangod sini mahimo kita magdayaw sa iya gahom kag mapahulag nga kilalahon sia subong ang Dios nga Manunuga. (Hebreo 11:⁠3; Bugna 4:11) May kaangtanan sini, si apostol Pablo nagsulat: “Ang iya [sang Dios] di-makita nga mga kinaiya maathag nga makita kutob sang gintuga ang kalibutan, bangod mahantop ini paagi sa mga butang nga ginhimo, bisan ang iya dayon nga gahom kag pagka-Dios.” (Roma 1:20) Gani ang ginsiling ni Jesus tuhoy sa pagkakita sa Dios nagalakip sang ikasarang sa paghantop sa pila sang mga kinaiya ni Jehova. Ini nga pagkakita napasad sa sibu nga ihibalo kag nahantop sa espirituwal paagi sa ‘mga mata sang tagipusuon.’ (Efeso 1:18) Ang mga pulong kag mga binuhatan ni Jesus madamo man sing ginasugid tuhoy sa Dios. Gani, si Jesus nagsiling: “Sia nga nakakita sa akon nakakita man sa Amay.” (Juan 14:9) Ginpabanaag sing himpit ni Jesus ang personalidad ni Jehova. Sa amo, ang ihibalo tuhoy sa kabuhi kag mga panudlo ni Jesus makabulig sa aton nga makita, ukon mahantop, ang pila sang mga kinaiya sang Dios.

Ang Espirituwalidad Kinahanglanon Gid

4. Paano ginapakita sang madamo sa karon ang kakulang sing espirituwalidad?

4 Sa karon, ang pagtuo kag matuod nga espirituwalidad talagsahon gid lang. “Ang pagtuo wala ginapanag-iyahan sang tanan nga tawo,” siling ni Pablo. (2 Tesalonica 3:2) Madamo ang masako gid kaayo sa ila personal nga mga paghimud-os kag wala sing pagtuo sa Dios. Ang ila makasasala nga paggawi kag kakulang sing espirituwalidad nagapugong sa ila nga makita sia paagi sa mga mata sang paghangop, kay si apostol Juan nagsiling: “Sia nga nagahimo sing malain wala makakita sa Dios.” (3 Juan 11) Bangod wala makita sini nga mga indibiduwal ang Dios paagi sa ila pisikal nga mga mata, nagapanghikot sila subong nga daw indi niya makita ang ila ginahimo. (Ezequiel 9:9) Ginatamay nila ang espirituwal nga mga butang, gani indi sila makatigayon sang “ihibalo mismo sa Dios.” (Hulubaton 2:5) Nagakaigo, kon amo, nga si Pablo nagsulat: “Ang tawo nga pisikal wala nagabaton sang mga butang sang espiritu sang Dios, kay kabuangan ini sa iya; kag indi niya ini mahibaluan, bangod ginausisa ini sa espirituwal nga paagi.”​—⁠1 Corinto 2:14.

5. Ano nga kamatuoran ang nahibaluan sang mahunahunaon-sa-espirituwal nga mga tawo?

5 Apang, kon kita mahunahunaon sa espirituwal, pirme kita makahibalo nga bisan pa nga si Jehova indi isa ka Dios nga nagapangita sing sala, nahibaluan niya kon nagapanghikot kita bangod sang malain nga mga panghunahuna kag mga kailigbon. Sa pagkamatuod, “ang mga dalan sang tawo yara sa atubangan sang mga mata ni Jehova, kag ginapamalandungan niya ang tanan niya nga banas.” (Hulubaton 5:21) Kon kita makasala, ginapahulag kita nga maghinulsol kag pangayuon ang kapatawaran ni Jehova bangod ginahigugma naton sia kag indi naton luyag nga saklawon sia.​—⁠Salmo 78:41; 130:3.

Ano ang Nagahimo sa Aton nga Mabakod?

6. Ano ang buot silingon nga mangin mabakod?

6 Bisan pa nga si Jehova di-makita sang aton mga mata, pirme naton dumdumon nga makita niya kita. Ang ihibalo nga nagaluntad sia kag ang pagtuo nga malapit sia sa tanan nga nagapanawag sa iya magabulig sa aton nga mangin mabakod​—⁠malig-on kag di-mationg sa aton katutom sa iya. (Salmo 145:18) Mahimo kita mangin kaangay ni Moises, nga tuhoy sa iya si Pablo nagsulat: “Bangod sa pagtuo ginbayaan niya ang Egipto, apang wala mahadlok sa kaakig sang hari, kay nagpabilin sia nga mabakod subong nga nagatan-aw sa Isa nga di-makita.”​—⁠Hebreo 11:27.

7, 8. Ano ang rason sang kaisog ni Moises sa atubangan ni Paraon?

7 Sa pagtuman sa sugo nga ginhatag sa iya sang Dios agod pangunahan ang mga Israelinhon paguwa gikan sa pagkaulipon sa Egipto, si Moises masunson nga nag-atubang sa mapiguson nga si Paraon sa palasyo sang hari nga may madamong dungganon nga mga tawo sang relihion kag militar. Mahimo nga ang mga dingding sang palasyo ginakubayan sang mga idolo. Apang si Jehova,  bisan pa nga di-makita, matuod kay Moises, indi kaangay sa tanan nga idolo nga nagarepresentar sa walay kabuhi nga mga dios sang Egipto. Indi katingalahan nga si Moises wala mahadlok kay Paraon!

8 Ano ang naghatag kay Moises sing kaisog agod mag-atubang sing liwat kag liwat kay Paraon? Ang Kasulatan nagasugid sa aton nga “ang lalaki nga si Moises amo ang labing mahagop sa tanan nga tawo nga yara sa kadaygan sang duta.” (Numeros 12:3) Sing maathag, ang iya mabakod nga espirituwalidad kag ang pagtuo nga ang Dios yara upod sa iya naghatag kay Moises sing kusog nga kinahanglanon agod itiglawas ang “Isa nga di-makita” sa atubangan sang mapintas nga hari sang Egipto. Ano ang pila ka paagi nga ginapakita sadtong ‘nakakita’ sa di-makita nga Dios ang ila pagtuo sa iya karon?

9. Ano ang isa ka paagi nga makapadayon kita nga mabakod?

9 Ang isa ka paagi agod mapakita ang pagtuo kag padayon nga mabakod subong nga nagatan-aw sa Isa nga di-makita amo ang paagi sa pagbantala sing maisugon walay sapayan sang paghingabot. Si Jesus nagpaandam sa iya mga disipulo: “Mangin puntariya kamo sang pagdumot sang tanan nga tawo bangod sa akon ngalan.” (Lucas 21:17) Nagsiling man sia sa ila: “Ang ulipon indi daku pa sa iya agalon. Kon ginhingabot nila ako, hingabuton man nila kamo.” (Juan 15:20) Suno gid sa ginsiling ni Jesus, wala lamang madugay nga napatay sia, ang iya mga sumulunod ginhingabot sa dagway sang mga pamahog, pagdakop, kag pagbunal. (Binuhatan 4:1-3, 18-21; 5:​17, 18, 40) Bisan pa may paghingabot, ang mga apostoles ni Jesus kag ang iban pa nga mga disipulo padayon nga nagbantala sing maayong balita sing masidla.​—⁠Binuhatan 4:29-31.

10. Paano ang aton pagsalig sa maamligon nga pag-atipan ni Jehova nagabulig sa aton sa ministeryo?

10 Kaangay ni Moises, ang una nga mga sumulunod ni Jesus wala mahadlok sa ila madamong makita nga kaaway. Ang mga disipulo ni Jesus nagtuo sa Dios, kag subong resulta, nabatas nila ang daku nga paghingabot nga naeksperiensiahan nila. Huo, nagpadayon sila nga mabakod subong nga nagatan-aw sa Isa nga di-makita. Sa karon, ang dalayon nga ihibalo tuhoy sa maamligon nga pag-atipan ni Jehova nagapabakod sa aton, nagahatag sa aton sing kaisog kag pagkawalay kahadlok sa aton hilikuton nga pagbantala sing Ginharian. Ang Pulong sang Dios nagasiling nga “ang pagkurog sa tawo nagadala sing siod, apang sia nga nagasalig kay Jehova pagaamligan.” (Hulubaton 29:25) Bangod sini, wala kita nagaisol sa kahadlok sa paghingabot; ni ginakahuya naton ang aton ministeryo. Ang aton pagtuo nagapahulag sa aton nga panaksihan sing maisugon ang mga kaingod, kaupod sa trabaho, kabutho, kag iban pa.​—⁠Roma 1:14-16.

Ginatuytuyan Sang Isa nga Di-makita ang Iya Katawhan

11. Suno kanday Pedro kag Judas, paano ang iban nga nagapakig-upod anay sa Cristianong kongregasyon nagpakita sing kakulang sing espirituwalidad?

11 Ang pagtuo nagabulig sa aton agod tamdon si Jehova subong isa nga nagatuytoy sang iya dutan-on nga organisasyon. Busa ginalikawan naton ang mamulayon nga panimuot sa mga nagaabaga sing responsabilidad sa kongregasyon. Si apostol Pedro kag si Judas, nga utod sa iloy ni Jesus, nagpaandam tuhoy sa pila nga kulang gid sang espirituwalidad amo nga nagpamulong sila sing may pag-abuso sa mga lalaki nga nagapanguna sa mga Cristiano. (2 Pedro 2:9-12; Judas 8) Ining mga palapangita sing sala mahimo bala magpamulong sa sini nga paagi sa presensia ni Jehova kon makita nila sia sa pisikal nga paagi? Indi gid! Apang bangod ang Dios di-makita, yadtong undanon nga mga tawo napaslawan sa pagbinagbinag sang ila salabton sa iya.

12. Ano nga panimuot ang dapat naton ipakita sa mga nagapanguna sa kongregasyon?

12 Matuod, ang Cristianong kongregasyon ginatapuan sang di-himpit nga mga tawo. Yadtong nagaalagad subong mga gulang nagahimo sing mga kasaypanan nga kon kaisa nagaapektar sa aton sing personal. Walay sapayan sina, ginagamit ni Jehova ini nga mga lalaki subong mga manugbantay sang iya panong. (1 Pedro 5:​1, 2) Ginakilala sang mahunahunaon-sa-espirituwal nga mga lalaki kag mga babayi nga isa ini ka paagi nga ginatuytuyan ni Jehova ang iya katawhan. Busa, subong mga Cristiano, ginalikawan naton ang mamulayon kag palareklamo nga espiritu kag ginapakita ang pagtahod sa teokratikong mga kahimusan sang Dios. Paagi sa pagtuman sa mga nagapanguna sa tunga naton, ginapakita naton nga nakita naton ang Isa nga di-makita.​—⁠Hebreo 13:17.

 Pagtan-aw sa Dios Subong ang Aton Daku nga Instruktor

13, 14. Ano ang kahulugan sa imo sang pagtan-aw kay Jehova subong ang Dakung Instruktor?

13 May isa pa ka bahin nga nagakinahanglan sing espirituwal nga paghantop. Si Isaias nagtagna: “Ang inyo mga mata mangin mga mata nga makakita sa inyo Dakung Instruktor.” (Isaias 30:20) Kinahanglan ang pagtuo agod kilalahon si Jehova subong ang isa nga nagatudlo sa aton paagi sa iya dutan-on nga organisasyon. (Mateo 24:45-47) Ang pagtan-aw sa Dios subong ang aton Daku nga Instruktor wala lamang nagakahulugan sang paghupot sing maayo nga pamatasan sa pagtuon sang Biblia kag pagtambong sing tayuyon sa Cristianong mga miting. Nagakahulugan ini sang paghimulos sing bug-os sa espirituwal nga mga aman sang Dios. Halimbawa, dapat naton hatagan sing labi pa sangsa kinaandan nga igtalupangod ang panuytoy nga ginahatag ni Jehova paagi kay Jesus agod indi kita madaldal palayo sa espirituwal nga paagi.​—⁠Hebreo 2:1.

14 Kon kaisa kinahanglan ang pinasahi nga panikasog agod makabenepisyo sing bug-os sa espirituwal nga pagkaon. Halimbawa, mahimo nahuyog kita nga tun-an sing hapaw ang pila ka rekord sang Biblia nga nabudlayan kita sa paghangop. Kon nagabasa sing mga magasin nga Lalantawan kag Magmata!, ayhan ginalaktawan pa gani naton ang pila ka artikulo bangod indi kita interesado sa topiko. Ukon mahimo ginatugutan naton ang aton hunahuna nga maglagaw sa Cristianong mga miting. Apang, makapabilin kita nga alisto kon mangatarungan kita sing maayo sa mga punto nga ginabinagbinag. Ang aton tudok nga pagpasalamat sa espirituwal nga instruksion nga aton nabaton nagapakita nga ginakilala naton si Jehova subong aton Daku nga Instruktor.

Dapat Kita Manabat

15. Paano ang iban nagpanghikot subong nga daw indi sila makita ni Jehova?

15 Ilabi na bangod ang kalautan lapnag kaayo sa sining “tion sang katapusan,” ang pagtuo sa Isa nga di-makita kinahanglanon gid. (Daniel 12:4) Ang pagkadi-bunayag kag seksuwal nga imoralidad lapnag. Sa pagkamatuod, maalamon nga dumdumon nga nakita ni Jehova ang aton mga ginahimo bisan pa nga indi kita makita sang mga tawo. Ang iban wala makahibalo tuhoy sini nga katunayan. Kon indi sila makita sang iban, mahimo sila maggawi sing di-makasulatanhon.  Halimbawa, wala ginpamatukan sang iban ang pagsulay nga tamdon nga makahalalit ang kalingawan kag pornograpiya sa Internet, telebisyon, kag iban pa nga mga porma sang moderno nga teknolohiya. Sanglit ang paghimo sini nga mga butang mahimo mahanabo sing tago, ang iban nagpanghikot subong nga ang ila paggawi daw indi makita ni Jehova.

16. Ano ang dapat magbulig sa aton nga sundon ang mataas nga mga talaksan ni Jehova?

16 Nagakaigo nga dumdumon ang mga pulong ni apostol Pablo: “Ang tagsatagsa sa aton manabat para sa iya kaugalingon sa Dios.” (Roma 14:12) Dapat nahibaluan naton nga kada makasala kita, nagapakasala kita batok kay Jehova. Ini nga ihibalo dapat magbulig sa aton nga sundon ang iya mataas nga mga talaksan kag likawan ang di-matinlo nga paggawi. Ang Biblia nagapahanumdom sa aton: “Wala sing tinuga nga indi hayag sa panulok niya, kundi ang tanan nga butang hublas kag dayag sa mga mata niya nga sa iya manabat kita.” (Hebreo 4:13) Matuod, dapat kita manabat sa Dios, apang pat-od gid nga ang aton tudok nga gugma kay Jehova amo ang panguna nga rason kon ngaa ginahimo naton ang iya kabubut-on kag ginasunod ang iya matarong nga mga talaksan. Busa magpakita kita sing pagkamainandamon sa mga butang subong sang aton ginapili nga kalingawan kag sang aton paggawi upod sa tuhay nga sekso.

17. Ano nga sahi sang interes ang nakita ni Jehova sa aton?

17 Si Jehova interesado gid sa aton, apang wala ina nagakahulugan nga ginahulat niya kita nga makahimo sing sala agod masilutan niya kita. Sa baylo, ginatan-aw niya kita nga may mahigugmaon nga pag-ulikid, kaangay sang isa ka amay nga luyag magpadya sa iya matinumanon nga mga kabataan. Daw ano ka makalulugpay mahibaluan nga ang aton langitnon nga Amay nahamuot sa aton pagtuo kag amo ang “manugpadya sadtong hanuot nga nagapangita sa iya”! (Hebreo 11:6) Kabay nga magpakita kita sing bug-os nga pagsalig kay Jehova kag “mag-alagad sa iya nga may bug-os nga tagipusuon.”​—⁠1 Cronica 28:9.

18. Bangod ginatan-aw kita ni Jehova kag ginatalupangod ang aton katutom, ano nga pasalig ang nabaton naton gikan sa Kasulatan?

18 Ang Hulubaton 15:3 nagasiling: “Ang mga mata ni Jehova yara sa tagsa ka duog, nga nagabantay sa mga malain kag mga maayo.” Huo, ang Dios pirme nagabantay sa malain nga mga tawo kag nagapakig-angot sa ila suno sa ila paggawi. Apang, kon kita nalakip sa “mga maayo,” makapat-od kita nga talupangdon ni Jehova ang aton matutom nga mga binuhatan. Daw ano gid ka makapabakod sing pagtuo nga mahibaluan nga ‘ang aton pagpangabudlay may kaangtanan sa Ginuo indi walay pulos’ kag nga ang isa nga di-makita indi ‘malimot sang aton binuhatan kag sang gugma nga ginpakita naton tungod sa iya ngalan’!​—⁠1 Corinto 15:58; Hebreo 6:10.

Pag-agda kay Jehova nga Usisaon Kita

19. Ano ang pila sang mga benepisyo nga resulta sang mabakod nga pagtuo kay Jehova?

19 Subong matutom nga mga alagad ni Jehova, hamili kita sa iya. (Mateo 10:29-31) Bisan pa indi sia makita, mahimo sia mangin matuod sa aton, kag mahimo naton pakabahandion ang aton hamili nga kaangtanan sa iya. Bangod may amo sini nga panimuot sa aton langitnon nga Amay, nagahatag ini sa aton sing madamo nga benepisyo. Ang aton mabakod nga pagtuo nagabulig sa aton nga matigayon ang matinlo nga tagipusuon kag maayo nga konsiensia sa atubangan ni Jehova. Ang di-salimpapaw nga pagtuo nagapugong man sa aton sa pagkabuhi sing doble-kara. (1 Timoteo 1:​5, 18, 19) Ang aton di-mationg nga pagtuo sa Dios nagapahamtang sing maayo nga halimbawa kag mahimo nga makapalig-on sa mga yara sa palibot naton. (1 Timoteo 4:12) Dugang pa, ini nga pagtuo nagapalambo sang paggawi nga ginakahamut-an sang Dios, kag nagapahalipay ini sang tagipusuon ni Jehova.​—⁠Hulubaton 27:11.

20, 21. (a) Ngaa halandumon nga ang mabinantayon nga mata ni Jehova yara sa aton? (b) Paano naton maaplikar sa aton kaugalingon ang Salmo 139:​23, 24?

20 Kon kita tunay nga maalamon, malipay  kita nga ginabantayan kita pirme ni Jehova. Indi lamang nga luyag naton nga tan-awon niya kita kundi nagahandum man nga usisaon niya sing maid-id ang aton mga panghunahuna kag mga ginahimo. Sa pangamuyo, nagakaigo nga agdahon naton si Jehova nga usisaon kita kag hantupon kon bala may yara kita di-nagakaigo nga mga huyog. Mabuligan gid niya kita sa pag-atubang sang aton mga problema kag sa paghimo sing bisan anong kinahanglanon nga mga pagbag-o. Sing nagakaigo, si salmista David nag-amba: “Usisaa ako, O Dios, kag hibalua ang akon tagipusuon. Usisaa ako, kag hibalua ang akon makatulublag nga mga panghunahuna, kag tan-awa kon bala may bisan ano nga makapasakit nga dalan sa akon, kag tuytuyi ako sa dalan sang panahon nga walay latid.”​—⁠Salmo 139:​23, 24.

21 Si David nagpakitluoy nga usisaon sia ni Jehova agod tan-awon kon bala may bisan ano nga “makapasakit nga dalan” sa iya. Kaangay sa salmista, wala bala kita nalangkag nga usisaon sang Dios ang aton tagipusuon kag tan-awon kon bala may yara kita di-nagakaigo nga mga motibo? Kon amo, makapangabay kita kay Jehova, nga may pagtuo, nga usisaon kita. Apang kamusta naman kon ginatublag kita sang pagkabalaka tungod sa pila ka kasaypanan ukon may pila ka makapasakit nga butang sa sulod naton? Nian padayon kita nga magpangamuyo sing hanuot sa aton mahigugmaon nga Dios, si Jehova, kag mapainubuson nga magpasakop sa panuytoy sang iya balaan nga espiritu kag sa laygay sang iya Pulong. Makasalig kita nga buligan niya kita kag tuytuyan kita sa paglakat sa dalanon nga magadul-ong sa kabuhi nga walay katapusan.​—⁠Salmo 40:11-13.

22. Ano ang dapat nga determinasyon naton may kaangtanan sa Isa nga di-makita?

22 Huo, si Jehova magapakamaayo sa aton sing kabuhi nga dayon kon sundon naton ang iya mga ginapatuman. Sa pagkamatuod, dapat naton kilalahon ang iya gahom kag awtoridad, subong sang ginhimo ni apostol Pablo sang nagsulat sia: “Sa Hari sang walay katubtuban, di-madinuluton, di-makita, ang lamang nga Dios, iya ang kadungganan kag himaya tubtob sa walay katubtuban. Amen.” (1 Timoteo 1:17) Kabay nga pirme naton ipakita ining tinagipusuon nga pagtahod kay Jehova. Kag bisan ano man ang matabo, indi gid kita mationg sa aton determinasyon nga padayon nga mabakod subong nga ginatan-aw ang Isa nga di-makita.

Paano Mo Sabton?

• Paano posible nga makita sang mga tawo ang Dios?

• Kon si Jehova matuod sa aton, paano kita magapanghikot kon ginahingabot?

• Ano ang kahulugan sang pagtan-aw kay Jehova subong ang aton Dakung Instruktor?

• Ngaa dapat naton handumon nga usisaon kita ni Jehova?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 18]

Si Moises, nga wala nahadlok kay Paraon, nagpanghikot subong nga daw nakita niya si Jehova, ang di-makita nga Dios

[Retrato sa pahina 21]

Indi gid kita magpanghikot subong nga daw indi makita ni Jehova ang ginahimo naton

[Retrato sa pahina 23]

Hanuot kita nga nagapanikasog nga makita ang kaalam sang Dios bangod ginatan-aw naton sia subong ang aton Dakung Instruktor