Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Pagtugot sang Dios sa Pag-antos Malapit Na Matapos

Ang Pagtugot sang Dios sa Pag-antos Malapit Na Matapos

 Ang Pagtugot sang Dios sa Pag-antos Malapit Na Matapos

BISAN diin ka man magtan-aw, may yara pag-antos. Ang iban nga mga tawo nagadala sini sa ila kaugalingon. Nalatnan sila sang mga balatian nga ginalaton paagi sa sekso ukon naeksperiensiahan nila ang mga epekto sang droga ukon sang pag-abuso sa alkohol ukon sang pagpanigarilyo. Ukon mahimo nasumalang nila ang mga problema sa kapagros bangod sang mapigaw nga batasan sa pagkaon. Apang, ang madamo nga pag-antos resulta sang mga butang ukon mga hitabo nga indi makontrol sang ordinaryo nga tawo: inaway, etniko nga kasingki, krimen, kaimulon, gutom, kag balatian. Ang isa pa ka butang nga indi makontrol sang mga tawo amo ang pag-antos may kaangtanan sa pagtigulang kag kamatayon.

Ang Biblia nagapasalig sa aton nga “ang Dios gugma.” (1 Juan 4:8) Ngaa, nian, gintugutan sang isa ka mahigugmaon nga Dios ining tanan nga pag-antos nga magpadayon sa sulod sang madamo na nga siglo? San-o niya tadlungon ini nga kahimtangan? Agod masabat ini nga mga pamangkot, dapat naton anay usisaon ang katuyuan sang Dios may kaangtanan sa mga tawo. Magabulig ini sa aton nga mahangpan kon ngaa gintugutan sang Dios ang pag-antos kag kon ano ang himuon niya tuhoy sa sini.

Ang Dulot Sang Hilway nga Pagbuot

Sang gintuga sang Dios ang nahauna nga tawo, ginhimo niya ini nga indi lamang isa ka lawas nga may kaalam. Dugang pa, wala pagtugaha sang Dios sanday Adan kag  Eva subong wala-sing-pensar nga mga robot. Gintanom niya sa ila painuino ang ikasarang sang hilway nga pagbuot. Kag isa ini ka maayong dulot, kay “nakita sang Dios ang tanan nga butang nga ginhimo niya kag, yari karon! tama gid ini kaayo.” (Genesis 1:31) Huo, “himpit ang iya binuhatan.” (Deuteronomio 32:⁠4) Ginapabaloran naton tanan ini nga dulot sang hilway nga pagbuot bangod indi naton luyag nga idikta sa aton ang aton hunahunaon kag himuon nga wala gid sing mapilian sa bisan ano nga butang.

Apang, dapat bala gamiton ang maayong dulot sang hilway nga pagbuot nga wala sing limitasyon? Sa mga panuytoy nga ginhatag sa unang mga Cristiano, ang Pulong sang Dios nagasabat: “Mangin subong sang hilway nga mga tawo, apang hupti ang inyo kahilwayan, indi subong isa ka panabon sa kalautan, kundi subong mga ulipon sang Dios.” (1 Pedro 2:16) Para sa kaayuhan sang tanan, dapat may yara mga limitasyon. Busa, ang hilway nga pagbuot dapat tuytuyan sang pagsulundan sang kasuguan. Kay kon indi, magaresulta ini sa kagamo.

Kay Sin-o Kasuguan?

Kay sin-o kasuguan ang magapat-od sang nagakaigo nga mga limitasyon sa kahilwayan? Ang sabat sa sining pamangkot may yara kahilabtanan sa panguna nga rason kon ngaa gintugutan sang Dios ang pag-antos. Sanglit gintuga sang Dios ang mga tawo, nahibaluan niya sing labing maayo kon ano nga mga kasuguan ang dapat nila tumanon para sa ila mismo kaayuhan kag para sa kaayuhan sang iban. Ang Biblia nagasiling sa sining paagi: “Ako, si Jehova, amo ang imo Dios, ang Isa nga nagatudlo sa imo sa kapuslanan, ang Isa nga nagatuytoy sa imo sa dalanon nga dapat mo laktan.”​​—⁠Isaias 48:17.

Maathag nga ang importante nga punto amo ini: Wala gintuga ang mga tawo nga mangin independiente sa Dios. Ginhimo niya sila sa paagi nga ang ila kadalag-an kag kalipayan nasandig sa pagkamatinumanon sa iya matarong nga mga kasuguan. Ang manalagna sang Dios nga si Jeremias nagsiling: “Nahibaluan ko, O Jehova, nga ang dalanon sang tawo wala sa iya kaugalingon. Wala sa tawo nga nagalakat bisan ang pagtuytoy sa iya tikang.”​​—⁠Jeremias 10:23.

Ginhimo sang Dios ang katawhan nga kontrolado sang iya pisikal nga mga kasuguan, subong sang kasuguan sang grabidad. Sing kaanggid, ginhimo niya ang mga tawo nga kontrolado sang iya mga kasuguan sa moral, nga gindesinyo nga magaresulta sa isa ka nahiusa nga katilingban. Kon amo, bangod sang maayong rason, ang Pulong sang Dios nagalaygay: “Magsalig kay Jehova sa bug-os mo nga tagipusuon kag indi magsandig sa imo kaugalingon nga paghangop.”​​—⁠Hulubaton 3:5.

Gani, ang tawhanon nga pamilya indi gid magamadinalag-on sa pagdumala sang iya kaugalingon kon wala ang pagginahom sang Dios. Sa pagtinguha nga mangin independiente gikan sa iya, ang tawo nagapahito sing sosyal, ekonomiko, politikal, kag relihioso nga mga sistema nga mahimo nagasumpakil sa isa kag isa, kag “gingamhan sang tawo ang tawo sa iya kasamaran.”​​—⁠Manugwali 8:9.

Ngaa Nangin Amo Sini?

Ang Dios naghatag sing himpit nga panugod sa aton unang mga ginikanan, sanday Adan kag Eva. May yara sila himpit nga lawas kag hunahuna kag isa ka paraiso nga hardin para puy-an. Kon nagpasakop sila sa  paggahom sang Dios, nagpabilin sila kuntani nga himpit kag malipayon. Sa ulihi, nangin mga ginikanan pa sila kuntani sang isa ka himpit gid kag malipayon tawhanon nga pamilya nga nagakabuhi sa isa ka paraiso nga duta. Amo ina anay ang katuyuan sang Dios para sa tawhanon nga rasa.​​—⁠Genesis 1:​27-​29; 2:⁠15.

Apang, wala gingamit sing nagakaigo sang aton una nga mga ginikanan ang ila kahilwayan sa pagbuot. Naghunahuna sila nga mahimo sila magmadinalag-on nga hilway sa Dios. Hungod sila nga naglisa paguwa sa mga latid sang iya mga kasuguan. (Genesis, kapitulo 3) Bangod ginsikway nila ang iya pagginahom, indi na obligado ang Dios nga sakdagon sila sing kahimpitan. ‘Nagpanghikot sila sing malaglagon sa bahin nila, wala sila nagpabilin nga mga anak niya, kag ang kasawayan ila.’​​—⁠Deuteronomio 32:5.

Kutob sang tion nga naglalis sila sa Dios, amat-amat nga nagluya ang lawas kag hunahuna nanday Adan kag Eva. Si Jehova ang tuburan sang kabuhi. (Salmo 36:⁠9) Gani bangod nagpahilayo sila gikan kay Jehova, ang unang tawhanon nga mag-asawa nangin di-himpit kag sang ulihi napatay. (Genesis 3:19) Nahisanto sa mga pagsulundan sang genetiko nga palanublion, ang ila kaanakan makabaton lamang sang kon ano ang ginapanag-iyahan mismo sang ila mga ginikanan. Kag ano ina? Ini amo ang pagkadihimpit kag kamatayon. Busa si apostol Pablo nagsulat: “Paagi sa isa ka tawo [si Adan] nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag busa ang kamatayon naglapnag sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala.”​​—⁠Roma 5:⁠12.

Ang Panguna nga Hulusayon​​—⁠Pagkasoberano

Sang nagrebelde sanday Adan kag Eva batok sa Dios, ginhangkat nila ang iya pagkasoberano, nga amo, ang iya kinamatarong sa paggahom. Mahimo kuntani nga ginlaglag sila ni Jehova kag naghimo sing lain naman nga mag-asawa, apang wala kuntani sini nahusay ang hulusayon tuhoy sa kon kay sin-o pagginahom ang husto kag pinakamaayo para sa tawo. Bangod ginhatagan sing tion agod mapauswag ang katilingban nila suno sa ila mga ideya, mapakita gid sang mga tawo kon bala ang pagginahom nga nagpahilayo sa Dios magamadinalag-on gid.

Ano ang ginasugid sa aton sang linibo ka tuig sang tawhanon nga maragtas? Sa tanan sini nga mga siniglo, gintilawan sang mga tawo ang madamo nga sahi sang sosyal, ekonomiko, politikal, kag relihiosong mga sistema. Apang, ang kalautan kag pag-antos yara gihapon. Sa katunayan, ‘ang malaut nga mga tawo naglain kag nagalain pa,’ ilabi na sa aton tion.​​—⁠2 Timoteo 3:⁠13.

Naeksperiensiahan sang ika-20 nga siglo ang putukputukan sang mga hinimuan sa siensia kag industriya. Apang nakita man sini ang pinakamalain nga pag-antos sa bug-os nga maragtas sang tawhanon nga rasa. Kag bisan ano man nga pag-uswag sa medisina ang natigayon, ang kasuguan sang Dios nangin matuod gihapon: Ang mga tawo nga napahilayo sa Dios​​—⁠ang tuburan sang kabuhi⁠​—⁠​nagamasakit, nagatigulang, kag nagakapatay. Daw ano kaathag gid nga napamatud-an nga ang mga tawo indi ‘makatuytoy sang ila kaugalingon nga mga tikang’!

Ginpahayag ang Pagkasoberano Sang Dios

Sadto anay kag sa tanan nga tion, ining makahalanusbo nga pag-eskperimento nga hilway gikan sa Dios nagapamatuod nga ang pagginahom sang mga tawo nga napahilayo sa iya indi gid magmadinalag-on. Ang pagginahom lamang sang Dios ang makahatag sang kalipay, paghiusa, kapagros, kag kabuhi. Dugang pa, ang wala nagasayop nga Pulong ni Jehova nga Dios, ang Balaan nga Biblia, nagapakita nga nagakabuhi na kita sa sining “katapusan nga mga adlaw” sang paggahom sang tawo nga nagpahilayo gikan sa Dios. (2 Timoteo 3:​1-5) Ang pagpahanugot ni Jehova sa sini kag sa kalautan kag pag-antos malapit na matapos.

Ang Dios magapasilabot sa dili madugay sa hilikuton sang tawo. Ang Kasulatan nagasugid sa aton: “Sa mga adlaw sadto nga mga hari [ang tawhanon nga paggahom nga nagaluntad karon] ang Dios sang langit magapatindog sing ginharian [sa langit] nga indi gid malaglag. Kag ang ginharian mismo indi iliton sa iban nga katawhan [indi na gid ang mga tawo maggahom sa duta liwat]. Dugmukon sini kag papason ini tanan nga ginharian [ang mga pagginahom karon], kag magapadayon ini tubtob sa walay katubtuban.”​​—⁠Daniel 2:⁠44.

Ang pagbindikar sa pagkasoberano ni Jehova nga Dios paagi sa iya langitnon nga Ginharian amo ang tema sang Biblia. Ginhimo ini ni Jesus nga iya pinakaimportante nga panudlo. Sia nagsiling:  “Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga kapungsuran; kag ugaling magaabot ang katapusan.”​​—⁠Mateo 24:14.

Kon buslan na sang paggahom sang Dios ang pagginahom sang tawo, sin-o ang maluwas kag sin-o ang indi? Sa Hulubaton 2:​21, 22, ginapasalig kita: “Ang mga matadlong [nga nagasakdag sa paggahom sang Dios] amo ang magapuyo sa duta, kag ang mga di-salawayon amo ang magapabilin sa sini. Kon tuhoy sa mga malauton [nga wala nagasakdag sa paggahom sang Dios], utdon sila gikan sa duta.” Ang gin-inspirar sang Dios nga salmista nagaamba: “Sa diutay pa nga tion, kag ang malauton wala na . . . Apang ang mga mahagop magapanubli sang duta, kag magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait. Ang mga matarong magapanag-iya sang duta, kag magapuyo sila sing dayon sa sini.”​​—⁠Salmo 37:​10, 11, 29.

Isa ka Matahom nga Bag-ong Kalibutan

Sa idalom sang paggahom sang Ginharian sang Dios, ang mga nakalampuwas sa katapusan sang karon nga sistema sang mga butang pasudlon sa isa ka duta nga natinluan sang kalautan kag pag-antos. Ang katawhan hatagan sing instruksion halin sa Dios, kag sa ulihi “ang duta pat-od gid nga matugob sang ihibalo ni Jehova subong sang tubig nga nagatabon sa dagat.” (Isaias 11:⁠9) Ining makapabakod kag makapalig-on nga pagtudlo magaresulta gid sa mahidaiton kag nahiusa nga katilingban sang tawo. Sa amo, wala na sing inaway, pagpatay, kasingki, paglugos, pagpangawat, ukon bisan ano iban pa nga krimen.

Ang makatilingala pisikal nga mga kaayuhan matigayon sa gilayon sang matinumanon nga mga tawo nga magapuyo sa bag-ong kalibutan sang Dios. Dulaon ang tanan nga malain nga resulta sang pagrebelde batok sa paggahom sang Dios. Ang pagkadihimpit, balatian, katigulangon, kag kamatayon mangin mga butang sang nagligad. Ang Biblia nagapasalig sa aton: “Wala sing pumuluyo nga magasiling: ‘Nagamasakit ako.’ ” Dugang pa, ang Kasulatan nagsaad: “Sa amo nga tion ang mga mata sang mga bulag pamuklaton, kag ang mga igdulungog sang mga bungol mabuksan. Sa amo nga tion ang piang magataklad subong sang lalaki nga usa, kag ang dila sang apa magaamba sa kalipay.” (Isaias 33:24; 35:​5, 6) Daw ano ka makakulunyag nga matigayon ang mapagsik nga panglawas adlaw-adlaw​​—⁠sa walay katubtuban!

Sa idalom sang mahigugmaon nga panuytoy sang Dios, gamiton sang mga pumuluyo sinang bag-ong kalibutan ang ila mga kusog kag ikasarang sa paghimo sing isa ka bug-os duta nga paraiso. Wala na gid sing kaimulon, gutom, kag pagkawalay puluy-an, kay ang tagna ni Isaias nagasiling: “Pat-od nga magapatindog sila sing mga balay kag magapuyo sa sini; kag pat-od nga magatanom sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga sini. Indi sila magpatindog kag iban ang magapuyo; indi sila magtanom kag iban ang magakaon.” (Isaias 65:​21, 22) Sa katunayan, “magalingkod sila, ang tagsatagsa sa idalom sang iya puno sang ubas kag sa idalom sang iya kahoy nga higuera, kag wala sing magapahadlok sa ila.”​​—⁠Miqueas 4:4.

Ang duta magahatag sing patubas bangod sa mahigugmaon nga pag-atipan sang Dios kag sa matinumanon nga katawhan. May yara kita Makasulatanhon nga mga pasalig: “Ang kamingawan kag ang duta nga  kigas magakasadya, kag ang desyerto nga kapatagan magakalipay kag magapamulak subong sang safron. . . . Ang mga tubig magabugwak sa kamingawan, kag ang mga suba sa desyerto nga kapatagan.” (Isaias 35:​1, 6) “May bugana nga uyas sa duta; sa putukputukan sang kabukiran magahapayhapay ini.”​​—⁠Salmo 72:16.

Kamusta naman ang binilyon ka tawo nga napatay? Yadtong yara sa handumanan sang Dios pagabanhawon, kay “may pagkabanhaw sang mga matarong kag mga dimatarong.” (Binuhatan 24:15) Huo, ang mga patay pagabanhawon. Tudluan sila sang makakulunyag nga mga kamatuoran tuhoy sa paggahom sang Dios kag hatagan sing kahigayunan nga magkabuhi sing dayon sa Paraiso.​​—⁠Juan 5:​28, 29.

Sa sining paagi, dulaon ni Jehova nga Dios sing bug-os ang makakulugmat nga kahimtangan sang pag-antos, balatian, kag kamatayon nga nag-ulipon sa katawhan sa linibo ka tuig. Wala na sing balatian! Wala na sing pagkainutil! Wala na sing kamatayon! “Pahiran [sang Dios] ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang nahaunang mga butang [magataliwan].”​​—⁠Bugna 21:​3, 4.

Amo sina kon paano tapuson sang Dios ang pag-antos. Laglagon niya ining garok nga kalibutan kag sugdan ang isa ka bag-o gid nga sistema sang mga butang diin “magapuyo ang pagkamatarong.” (2 Pedro 3:13) Isa ini ka maayong balita! Kinahanglan gid naton inang bag-ong kalibutan. Kag indi na kita maghulat sing malawig pa agod makita ini. Gikan sa katumanan sang mga tagna sa Biblia, nahibaluan naton nga ang bag-ong kalibutan yara na sa unahan, kag ang pagtugot sang Dios sa pag-antos malapit na matapos.​​—⁠Mateo 24:​3-​14.

[Kahon sa pahina 8]

Ang Kapaslawan Sang Paggahom Sang Tawo

Tuhoy sa pagginahom sang tawo, ang anay Aleman nga Chancellor nga si Helmut Schmidt nagsiling: “Kita nga mga tawo . . . pirme lang nagagahom sing bahin sang kalibutan, kag sa kalabanan nga tion indi gid maayo. . . . Wala gid naton ini magamhan nga may bug-os nga paghidait.” Ang Human Development Report 1999 nagsiling: “Ang tanan nga pungsod nagreport sang pagkalusod sang balayan sang ila katilingban, upod ang kagamo sa katilingban, madamo pa nga krimen, madamo pa nga kasingki sa puluy-an. . . . Ang tugob-globo nga mga katalagman nagadugang, nga labaw sa mga ikasarang sang mga pungsod sa paglubad sini, kag labaw sa maatipan sang mga pungsod.”

[Mga retrato sa pahina 8]

“Magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait.”​—⁠Salmo 37:11

[Picture Credit Line sa pahina 5]

Ikatlo halin sa ibabaw, iloy kag bata: FAO photo/B. Imevbore; ubos, paglupok: U.⁠S. National Archives photo