Hupti ang Imo Kalipay sa Pag-alagad kay Jehova

“Magkasadya kamo pirme sa Ginuo. Sa liwat magasiling ako, Magkasadya kamo!”​—⁠FILIPOS 4:4.

1, 2. Paano nahuptan sang isa ka utod nga lalaki kag sang iya pamilya ang ila kalipay walay sapayan nga nadula ang tanan nga butang nga ginapanag-iyahan nila?

SI James, isa ka 70-anyos nga Cristiano nga taga-Sierra Leone, naghimakas sing lakas sa bug-os niya nga kabuhi. Handurawa lamang ang iya kalipay sang nakasupot sia sang ulihi sing nagakaigo nga kuwarta agod makabakal sing isa ka maarang-arang nga balay nga may apat ka hulot! Apang, wala pa lang madugay nga nakasaylo si James kag ang iya pamilya, nagdabdab ang inaway sibil sa sina nga pungsod, kag ang ila balay ginsunog. Nadula nila ang ila balay, apang wala nila madula ang ila kalipay. Ngaa wala?

2 Padayon nga gintuon ni James kag sang iya pamilya ang ila hunahuna sa kon ano pa ang nabilin, indi sa kon ano ang nadula sa ila. Si James nagpaathag: “Bisan sa tion sang daku nga kakugmat, naghiwat kami sing mga miting, nagbasa sing Biblia, nagpangamuyo sing tingob, kag nagpaambit sa iban sang ano man nga may yara kami. Nahuptan namon ang amon kalipay bangod ginpatuhoy namon ang amon igtalupangod sa amon dalayawon nga kaangtanan kay Jehova.” Paagi sa pag-isip  sa ila mga pagpakamaayo, nga ang pinakadaku sa sini amo ang suod personal nga kaangtanan kay Jehova, ining matutom nga mga Cristiano ‘padayon nga nagkasadya.’ (2 Corinto 13:11) Sa pagkamatuod, ang ila makapahanusbo nga mga kahimtangan indi mahapos batason. Apang wala sila mag-untat sa pagkasadya kay Jehova.

3. Paano nahuptan sang pila ka Cristiano sang una ang ila kalipay?

3 Ang unang mga Cristiano nakasumalang sing mga pagtilaw kaanggid sa naagihan ni James kag sang iya pamilya. Apang, ginsulat ni apostol Pablo ining mga pulong sa mga Cristiano sa Hebreo: “Malipayon [ninyo] nga ginbaton ang pag-ati sa inyo mga pagkabutang.” Nian ginpaathag ni Pablo ang tuburan sang ila kalipay: “Sa paghibalo nga kamo mismo may mas maayo kag nagapadayon nga pagkabutang.” (Hebreo 10:34) Huo, yadtong unang-siglo nga mga Cristiano may daku nga paglaum. Masinaligon sila nga nagapaabot nga mabaton ang butang nga indi mahimo atihon​—⁠ang di-malaya nga “purongpurong sang kabuhi” sa langitnon nga Ginharian sang Dios. (Bugna 2:10) Sa karon, ang aton Cristianong paglaum​—⁠sa langit man ukon sa duta⁠​—⁠​makabulig sa aton agod huptan ang aton kalipay bisan pa nagaatubang kita sing mga kalisdanan.

“Magkasadya sa Paglaum”

4, 5. (a) Ngaa ang laygay ni Pablo nga ‘magkasadya sa paglaum’ suno gid sa tion para sa mga taga-Roma? (b) Ano ang rason nga mahimo malimtan sang isa ka Cristiano ang iya paglaum?

4 Ginpalig-on ni apostol Pablo ang mga masigkatumuluo sa Roma nga ‘magkasadya sa paglaum’ nga kabuhi nga walay katapusan. (Roma 12:12) Isa yadto ka suno-sa-tion nga laygay para sa mga taga-Roma. Wala pa isa ka dekada sa tapos sila ginsulatan ni Pablo, ginhingabot sila sing daku, kag ang iban ginsakit tubtob sa kamatayon sa sugo ni Emperador Nero. Ang ila pagtuo nga ang Dios magahatag sa ila sang ginsaad nga purongpurong nga kabuhi pat-od gid nga nagsakdag sa ila sang nag-antos sila. Kamusta naman kita karon?

5 Subong mga Cristiano, nagapaabot man kita nga hingabuton. (2 Timoteo 3:12) Dugang pa, nahibaluan naton nga “ang tion kag wala ginapaabot nga hitabo” nagakahanabo sa aton tanan. (Manugwali 9:11) Bangod sa aksidente, ang kabuhi sang isa nga ginahigugma naton mahimo makutol. Bangod sa balatian, ang isa ka ginikanan ukon isa ka suod nga abyan mahimo mapatay. Kon indi naton pirme hatagan sing bug-os nga igtalupangod ang paglaum sa Ginharian, mahimo mabutang sa katalagman ang aton espirituwalidad kon mahanabo ini nga mga pagtilaw. Sing nahisuno, maayo nga pamangkuton naton ang aton kaugalingon, ‘Ako bala “nagakasadya sa paglaum”? Daw ano kasunson ko bala ini ginapamalandungan? Ang nagapakari bala nga Paraiso matuod sa akon? Ginahanduraw ko bala didto ang akon kaugalingon? Ang akon bala kalangkag nga magaabot na ang katapusan sang karon nga sistema sang mga butang kaanggid sang una ko pa lang natun-an ang kamatuoran?’ Ining katapusan nga pamangkot nagakabagay nga hunahunaon sing serioso. Ngaa? Bangod kon mapagros ang aton panglawas, masulhay ang pangabuhi, kag nagakabuhi sa isa ka lugar sa duta nga daw indi apektado sang inaway, kakulang sing pagkaon, ukon kinaugali nga mga kalamidad, malipatan naton​—⁠sa di-magkubos sa makadali⁠​—⁠​ang pagkakinahanglanon gid nga magaabot ang bag-ong kalibutan sang Dios.

6. (a) Sang nag-antos sing kapipit-an sanday Pablo kag Silas, sa ano nila gintuon ang ila panghunahuna? (b) Paano kita karon mapalig-on sang halimbawa nanday Pablo kag Silas?

6 Si Pablo naglaygay pa sa mga taga-Roma nga ‘magbatas sa idalom sang kapipit-an.’ (Roma 12:12) Si Pablo pamilyar sa kapipit-an. Kis-a, nakita niya sa palanan-awon ang isa ka lalaki nga nag-agda sa iya sa ‘pagtabok sa Macedonia’ agod buligan ang mga tawo didto nga makatuon tuhoy kay Jehova. (Binuhatan 16:⁠9) Bangod sina, si Pablo, kaupod sanday Lucas, Silas, kag Timoteo naglakbay padulong sa Europa. Ano ang nagahulat sa sadtong makugi nga mga misyonero? Kapipit-an! Sang nakabantala na sila sa siudad sang Filipos sa Macedonia, si Pablo kag si Silas ginkastigo kag ginlupot sa bilangguan. Sing maathag, ang pila ka banwahanon sang Filipos indi lamang nga wala nagasapak sa mensahe sang Ginharian​—⁠nagapamatok gid sila sa sini. Nadula bala ang kalipay sang makugi nga mga misyonero bangod sining mga hitabo? Wala. Sa tapos nga ginsakit sila kag ginlupot sa bilangguan, “sa mga tungang-gab-i, si Pablo kag si Silas nagpangamuyo kag nagdayaw sa Dios paagi sa ambahanon.” (Binuhatan 16:​25, 26) Sa pagkamatuod, ang kasakit bangod sang pagbunal wala magpahalipay kanday Pablo kag Silas, apang ang igtalupangod sang duha ka misyonero wala natuon sa sina. Ang ila panghunahuna natuon kay Jehova kag sa  mga paagi nga ginapakamaayo niya sila. Paagi sa malipayon nga ‘pagbatas sa idalom sang kapipit-an,’ sanday Pablo kag Silas nangin maayo nga mga halimbawa para sa ila mga kauturan sa Filipos kag sa iban nga mga lugar.

7. Ngaa ang aton mga pangamuyo dapat maglakip sang pagpasalamat?

7 Si Pablo nagsulat: “Magpadayon kamo sa pagpangamuyo.” (Roma 12:12) Nagapangamuyo ka bala sa mga tion sang kabalaka? Ano ang imo ginapangamuyo? Ayhan ginasambit mo ang imo espesipiko nga problema kag nagapangayo sang bulig ni Jehova. Apang malakip mo man ang mga pagpasalamat tungod sa mga pagpakamaayo nga imo ginaagom. Kon magautwas ang mga problema, ang pagpamalandong tuhoy sa kaayo ni Jehova sa iya pagpakig-angot sa aton magabulig sa aton nga ‘magkasadya sa paglaum.’ Si David, nga ang kabuhi puno sing mga kagamo, nagsulat: “Madamo nga butang ang imo nahimo, O Jehova nga akon Dios, bisan ang imo makatilingala nga mga binuhatan kag ang imo mga hunahuna sa amon; wala sing bisan sin-o nga mapaanggid sa imo. Handumon ko man nga magsugid kag maghambal tuhoy sa sini, mas madamo ini sangsa akon sarang masugid.” (Salmo 40:⁠5) Kon, kaangay ni David, pirme naton ginapamalandungan ang mga pagpakamaayo nga nabaton naton gikan kay Jehova, pat-od gid nga mangin malipayon kita.

Hupti ang Positibo nga Espiritu

8. Ano ang makabulig sa isa ka Cristiano nga magpabilin nga malipayon kon ginahingabot?

8 Ginapalig-on ni Jesus ang iya mga sumulunod nga huptan ang positibo nga espiritu kon nagasumalang sila sing lainlain nga mga pagtilaw. Sia nagsiling: “Malipayon kamo kon ang mga tawo magpasipala sa inyo kag maghingabot sa inyo kag binutig nga maghambal sang tanan nga sahi sang malaut nga butang batok sa inyo tungod sa akon.” (Mateo 5:11) Ano ang aton rason agod magkalipay sa sining mga kahimtangan? Ang aton ikasarang sa pagbatas sa pagpamatok isa ka pamatuod nga ang espiritu ni Jehova yara sa aton. Si apostol Pedro nagsiling sa mga masigka-Cristiano sang panahon niya: “Kon ginapasipalahan kamo tungod sa ngalan ni Cristo, malipayon kamo, bangod ang espiritu sang himaya, bisan ang espiritu sang Dios, yara sa inyo.” (1 Pedro 4:​13, 14) Paagi sa iya espiritu, si Jehova magabulig man sa aton sa pagbatas kag, subong resulta, sa paghupot sang aton kalipay.

9. Ano ang nakabulig sa pila ka kauturan nga makakita sing rason sa pagkalipay sang nabilanggo sila tungod sa ila pagtuo?

9 Bisan pa yara kita sa pinakamabudlay nga mga kahimtangan, makakita kita sing mga rason agod magkasadya. Nasapwan ini nga matuod sang isa ka Cristiano nga si Adolf. Nagapuyo sia sa isa ka pungsod diin madamong tinuig na nga ginadumilian ang hilikuton sang mga Saksi ni Jehova. Si Adolf kag ang pila sang iya mga kaupdanan gindakop kag ginpamatbatan nga mabilanggo sing malawig  nga tinuig bangod sang indi nila pagsikway sang ila pasad-sa-Biblia nga pagtuluuhan. Mabudlay ang pangabuhi sa bilangguan, apang kaangay nanday Pablo kag Silas, si Adolf kag ang iya mga kaupod nakakita sing rason agod magpasalamat sa Dios. Ang ila inagihan sa bilangguan, siling nila, nagbulig sa ila agod mapabakod ang ila pagtuo kag agod mapalambo ang hamili nga Cristianong mga kinaiya, subong sang kaalwan, kahanuklog, kag utudnon nga gugma. Halimbawa, kon ang isa ka bilanggo makabaton sing isa ka pinutos gikan sa iya puluy-an, ginapaambit niya ang kaundan sini sa mga masigkatumuluo, nga nagtamod sining dugang pa nga mga aman subong nga naggikan kay Jehova, ang panguna gid nga Manughatag sang “tagsa ka maayong dulot kag tagsa ka himpit nga regalo.” Ining mga buhat sang kaayo nagpahalipay lunsay sa naghatag kag sa mga nagbaton. Gani ang mismo nga inagihan nga gintuyo nga magabugto sang ila pagtuo nagpabakod pa gid sa ila sa espirituwal!​—⁠Santiago 1:17; Binuhatan 20:35.

10, 11. Paano gin-atubang sang isa ka utod nga babayi ang wala untat nga interogasyon nga ginsundan sang malawig nga pagkabilanggo?

10 Si Ella, nga nagapuyo man sa isa ka pungsod diin madugay na nga ginadumilian ang hilikuton sa Ginharian, gindakop bangod sang pagpaambit niya sang iya Cristianong pagtuo sa iban. Sa sulod sang walo ka bulan, wala kaluoy sia nga gin-interogar. Sang ginkasaba sang ulihi, ginpamatbatan sia sing napulo ka tuig nga pagkabilanggo sa isa ka bilangguan diin wala na sing iban pa nga mga sumilimba ni Jehova. Si Ella 24 anyos lamang sadto.

11 Siempre pa, wala ginpaabot ni Ella nga ihinguyang niya ang kalabanan sang iya pagkapamatan-on sa bilangguan. Apang bangod indi niya mabag-o ang iya kahimtangan, namat-od sia nga bag-uhon ang iya pagtamod. Sing nahisuno, gintamod niya ang bilangguan subong teritoryo niya sa pagpanaksi. “Madamo gid nga pagbantala ang dapat himuon,” siling niya, “amo nga ang tinuig nagligad sing madasig kaayo.” Pagkatapos sang kapin sa lima ka tuig, si Ella gin-interogar liwat. Sa paghisayod nga wala maguba ang iya pagtuo sang mga rehas sang bilangguan, ang mga nag-interogar nagsiling sa iya: “Indi namon ikaw mahimo buy-an; wala ka pa magbag-o.” “Apang nagbag-o na ako!” ang malig-on nga sabat ni Ella. “Mas maayo na karon ang akon panimuot sangsa una ako nga nagsulod sa bilangguan, kag ang akon pagtuo mas mabakod na karon sangsa nagligad!” Kag nagsiling pa sia: “Kon indi ninyo ako pagbuy-an, magapabilin ako tubtob nakita ni Jehova nga nagakabagay nga buy-an ako.” Ang kalipay ni Ella wala madula sang lima ka tuig kag tunga nga pagkabilanggo! Natun-an niya nga mangin kontento ano man ang iya kahimtangan. May natun-an ka bala gikan sa iya halimbawa?​—⁠Hebreo 13:5.

12. Ano ang makahatag sing kalinungan sa isa ka Cristiano sa mabudlay nga mga kahimtangan?

12 Indi maghinakop nga si Ella nagapanag-iya sing tumalagsahon nga dulot nga nagatugot sa iya nga maatubang ini nga mga hangkat. Tuhoy sa panahon sang interogasyon nga naagihan niya sang mga binulan antes sia ginpamatbatan, si Ella nagbaton: “Nadumduman ko nga nagasantikanay ang akon ngipon sa kahadlok, kag pamatyag ko, kaangay ako sa isa ka ginakugmat nga maya.” Apang, si Ella may mabakod nga pagtuo kay Jehova. Natun-an niya nga magsalig sa iya. (Hulubaton 3:​5-7) Subong resulta, ang Dios nangin labi pa nga matuod para sa iya sangsa nagligad. Sia nagpaathag: “Kada magsulod ako sa hulot sang interogasyon, nakabatyag ako sing kalinungan. . . . Kon mas makahaladlok ang kahimtangan, mas labi pa nga nagalig-on ang kalinungan.” Si Jehova amo ang tuburan sina nga kalinong. Si apostol Pablo nagpaathag: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tagsa ka butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipakilala sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magatipig sang inyo mga tagipusuon kag sang inyo mga painoino sa kalalangan ni Cristo Jesus.”​—⁠Filipos 4:​6, 7.

13. Ano ang nagapasalig sa aton nga kon nagaatubang sang pila ka kapipit-an, may kusog kita sa pagbatas?

13 Nahuptan ni Ella, nga madugay na ginbuy-an, ang iya kalipay walay sapayan sang kabudlayan. Nahimo niya ini, indi sa iya kaugalingon nga kusog, kundi sa kusog nga ginhatag ni Jehova sa iya. Matuod man ini anay kay apostol Pablo, nga nagsulat: “Gani, sa labing daku nga kalipay magapabugal ako sa akon mga kaluyahon, agod ang gahom ni Cristo magapabilin kaangay sang isa ka tolda sa ibabaw ko. . . . Kay kon maluya ako, nian gamhanan ako.”​—⁠2 Corinto 12:​9, 10.

14. Iilustrar kon paano ang isa ka Cristiano makatigayon sing positibo nga pagtamod sa isa ka mabudlay nga kahimtangan kag kon ano ang mangin resulta.

14 Ang mga pag-ipit nga ginaatubang mo karon  mahimo nga daw tuhay sa ginabinagbinag naton diri. Apang, ano man ini, ang mga pag-ipit mabudlay batason. Halimbawa, ang imo amo mahimo nga tuman ka mamulayon sa imo trabaho​—⁠sing labi pa sangsa trabaho sang mga empleyado nga katapo sang iban nga mga relihion. Mahimo indi ka na makakita sang iban pa nga trabaho. Paano mo mahuptan ang imo kalipay? Dumduma si Adolf kag ang iya mga kaupod, nga bangod sang ila pagkabilanggo, napalambo nila ang importante nga mga kinaiya. Kon nagapanikasog gid ikaw nga pahamut-an ang imo amo​—⁠bisan pa ang isa nga “mabudlay pahamut-an”⁠​—⁠​mapalambo mo ang Cristianong mga kinaiya subong sang pagbatas kag pagkamainantuson. (1 Pedro 2:18) Dugang pa, mahimo ikaw mangin mas mapuslanon subong isa ka empleyado, nga magapauswag sang imo higayon nga makatigayon sing mas makaalayaw nga palamugnan sa pila ka adlaw. Binagbinagon naton karon ang pila pa ka paagi nga mahuptan naton ang aton kalipay sa pag-alagad kay Jehova.

Ang Mangin Simple Nagadul-ong sa Kalipay

15-17. Ano ang natun-an sang isa ka mag-asawa nga makapakanay sang kahuol, bisan pa ang ginatunaan sini mahimo nga indi bug-os nga makuha?

15 Mahimo nga wala ka sing madamo nga mapilian sa sahi sang sekular nga palamugnan nga ginahimo mo ukon tuhoy sa kon diin ka nagatrabaho, apang mahimo may iban pa nga mga bahin sang imo kabuhi nga mahimo mo mabag-o. Binagbinaga ang masunod nga eksperiensia.

16 Gin-agda sang isa ka Cristianong mag-asawa ang isa ka gulang sa ila balay para sa isa ka panihapon. Sa sina nga gab-i, nagtu-ad ang mag-asawa nga sining karon lang ginahul-an gid sila sa kabuhi. Walay sapayan nga sila nga duha may bug-os tion nga trabaho nga nagakinahanglan sang ila madamo nga tion kag panikasog, wala sila sa  kahimtangan nga makapangita sing lain nga trabaho. Nagpalibog sila kon tubtob san-o nila masarangan ini nga kahimtangan.

17 Sang ginpangayuan sing laygay, ang gulang nagsabat, “Mangin simple.” Paano? Ang mag-asawa nagahinguyang sing tubtob sa tatlo ka oras kada adlaw sa pagbiyahe pakadto kag pauli halin sa trabaho. Ang gulang, nga nakakilala sing maayo sa mag-asawa, nagpanugda nga binagbinagon nila ang pagsaylo malapit sa ila ginatrabahuan, agod mabuhinan nila ang oras nga ginahinguyang nila sa paglakbay pakadto kag pauli halin sa trabaho kada adlaw. Ang oras nga makinot mahimo mahinguyang sa pag-atipan sa iban pa importante nga mga butang​—⁠ukon bisan sa pagpahuway lamang. Kon ang mga pag-ipit sa kabuhi nagakuha sang imo kalipay, ngaa indi mo usisaon ang imo kahimtangan kon bala mapaumpawan ka paagi sa paghimo sing pila ka pagbag-o?

18. Ngaa importante nga maghunahuna anay sing maayo antes magdesisyon?

18 Ang isa pa ka paagi agod mabuhinan ang pag-ipit amo ang maghunahuna sing maayo antes magdesisyon. Halimbawa, ang isa ka Cristiano namat-od sa pagtukod sing isa ka balay. Nagpili sia sing isa ka tuman kasibod nga desinyo, bisan nga wala pa gid sia anay makatukod sing isa ka balay. Nakita niya karon nga nalikawan niya kuntani ang di-kinahanglanon nga mga problema kon ‘ginbinagbinag niya ang iya mga tikang’ antes nagpili sang desinyo sang iya balay. (Hulubaton 14:15) Ang isa pa ka Cristiano nagpasugot nga garantiyahan ang utang sang isa ka masigka-Cristiano. Suno sa kasugtanan, kon ang nangutang indi makabayad, ang isa nga naggarantiya amo ang obligado sa pagbayad. Sang primero, wala sing mga problema, apang sang ulihi ang nangutang wala na makabayad. Ang nagpautang nahangawa kag ginpabayaran niya sa naggarantiya ang kabilugan nga utang. Naipit ang naggarantiya. Nalikawan bala ini kuntani kon ginbinagbinag niya anay sing maayo pa ang tanan nga butang antes nagpasugot nga garantiyahan ang utang?​—⁠Hulubaton 17:18.

19. Ano ang pila ka paagi nga mabuhinan naton ang kahuol sa aton kabuhi?

19 Kon ginakapoy kita, indi gid kita maghinakop nga mabuhinan naton ang pag-ipit sa aton kag mapasag-uli ang aton kalipay paagi sa pagbuhin sang tion nga ginahinguyang naton para sa personal nga pagtuon sa Biblia, pag-alagad sa latagon, kag pagtambong sa mga miting. Ti, amo ini ang kinahanglanon gid nga mga paagi nga mabaton naton ang balaan nga espiritu ni Jehova, kag ang isa ka bunga sini amo ang kalipay. (Galacia 5:22) Ang Cristianong mga hilikuton pirme makaparepresko kag masunson nga indi sobra ka makakalapoy. (Mateo 11:28-30) Mahimo gid nga ang trabaho ukon paglingawlingaw, indi ang espirituwal nga mga butang, ang nagadugang sa aton kakapoy. Ang pagtuon sa pagtulog sa nagakaigo nga oras magabulig sa aton nga maulian. Ang dugang pa nga pahuway mapuslanon gid. Si N. H. Knorr, nga nag-alagad subong katapo sang Nagadumala nga Hubon sang mga Saksi ni Jehova tubtob sang napatay sia, nagsiling anay sa mga misyonero: “Kon maluyahan kamo sing buot, ang una nga butang nga dapat ninyo himuon amo ang magpahuway. Makibot kamo kon daw ano gali kahapos lubaron ang bisan ano man nga problema sa tapos kamo makatulog sing mahamuok sa gab-i!”

20. (a) Isumaryo ang pila sang mga paagi nga mahuptan naton ang aton kalipay. (b) Ano nga mga rason ang mahunahuna mo agod mangin malipayon? (Tan-awa ang kahon sa pahina 17.)

20 Pribilehiyo sang mga Cristiano nga alagaron ang “malipayon nga Dios.” (1 Timoteo 1:11) Subong sang nakita na naton, mahuptan naton ang aton kalipay bisan pa ginatublag kita sing mabug-at nga mga problema. Huptan naton ang paglaum sa Ginharian sa atubangan naton, bag-uhon ang aton pagtamod kon kinahanglanon, kag huptan nga simple ang aton kabuhi. Nian, ano man ang aton kahimtangan, magasabat kita sa mga pulong ni apostol Pablo: “Magkasadya kamo pirme sa Ginuo. Sa liwat magasiling ako, Magkasadya kamo!”​—⁠Filipos 4:4.

Binagbinaga Sing Mahunahunaon Ining mga Pamangkot:

• Ngaa dapat gid huptan sang mga Cristiano ang ila igtalupangod nga nakatuon sa paglaum sa Ginharian?

• Ano ang makabulig sa aton nga huptan ang aton kalipay sa mabudlay nga mga kahimtangan?

• Ngaa dapat naton tinguhaan nga pasimplehon ang aton kabuhi?

• Sa anong mga bahin ginpasimple sang iban ang ila kabuhi?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Kahon/​Mga retrato sa pahina 17]

Dugang nga mga Rason Agod Mangin Malipayon

Subong mga Cristiano, madamo kita sing rason agod magkasadya. Binagbinaga ang masunod:

1. Kilala naton si Jehova.

2. Natun-an naton ang kamatuoran sang Pulong sang Dios.

3. Mapatawad ang aton mga sala paagi sa aton pagtuo sa halad ni Jesus.

4. Ang Ginharian sang Dios nagagahom na​—⁠ang bag-ong kalibutan yari na sa dili madugay!

5. Gindala kita ni Jehova sa espirituwal nga paraiso.

6. Nagaagom kita sing maayong Cristianong pagpakig-upod.

7. May pribilehiyo kita nga makigbahin sa pagbantala nga hilikuton.

8. Kita buhi, kag kita may kusog.

Pila pa ka rason agod magkalipay ang imo mahinambitan?

[Retrato sa pahina 13]

Sanday Pablo kag Silas malipayon bisan sa bilangguan

[Mga retrato sa pahina 15]

Ang imo bala panan-aw natuon sa makalilipay nga paglaum sa bag-ong kalibutan sang Dios?