Ang mga Pagpakamaayo sang Ginharian Mangin Imo

ANG Cristianong apostol nga si Pablo talunsay sa pila sang dalagku nga mga pinulungan sang panahon niya. May tinun-an sia nga katumbas sa pagtuon sa isa ka unibersidad sa karon. Naagom niya ang tanan nga bentaha kag kinamatarong sang isa ka Romanong banwahanon. (Binuhatan 21:​37-40; 22:​3, 28) Bangod sini nga mga paghanas kag hinimuan, nangin manggaranon kag bantog kuntani sia. Apang, nagsiling sia: “Ang mga butang nga sa akon sadto mga daug, ginbilang ko nga kadulaan tungod kay Cristo. . . . kag ginabilang ko ini nga mga sagbot, agod nga maagom ko si Cristo.” (Filipos 3:​7, 8) Ngaa nakahambal sing amo sina si Pablo?

Kilala anay subong si Saulo sang Tarsus kag subong manughingabot sang mga “natungod sa Dalan,” si Pablo nangin tumuluo sa tapos nga nakabaton sia sing palanan-awon tuhoy sa ginbanhaw kag ginhimaya nga si Jesus. (Binuhatan 9:​1-19) Para kay Pablo, ini nga eksperiensia sa dalan padulong sa Damasco nagpamatuod gid nga si Jesus amo ang ginsaad nga Mesias, ukon Cristo, ang palaabuton nga manuggahom sang ginsaad nga Ginharian. Nagpabalhin man ini sing daku sang pagkabuhi ni Pablo, subong sang ginapakita sang iya mapuwersa nga pinamulong nga mabasa sa ibabaw. Sa aton pa, bangod sinsero kag tampad sing tagipusuon, si Pablo naghinulsol.​—⁠Galacia 1:​13-16.

 Sa Biblia, ang berbo nga “hinulsol” masunson ginabadbad gikan sa Griegong tinaga nga nagakahulugan sing literal nga “sa tapos nakahibalo,” nga kabaliskaran sa “nakahibalo nga daan.” Sa amo, ang paghinulsol nagakinahanglan sang pagbag-o sang isa ka tawo sang iya hunahuna, panimuot, ukon katuyuan kag pagsikway sang iya nagligad nga mga dalanon subong indi maayo. (Binuhatan 3:19; Bugna 2:⁠5) Sa kaso ni Pablo, wala niya gintugutan yadtong importante nga hitabo sa dalan padulong sa Damasco nga mangin isa lamang ka emosyonal ukon ginatawag pa gani nga espirituwal nga eksperiensia. Para sa iya isa yadto ka pagbugtaw sa kamatuoran nga ang iya anay pagkabuhi, nga wala sing hinalung-ong tuhoy kay Cristo, wala gali sing pulos. Nahangpan man niya nga agod makabenepisyo gikan sa iya bag-ong nasapwan nga ihibalo tuhoy kay Cristo, dapat niya tadlungon ang iya pagkabuhi.​—⁠Roma 2:4; Efeso 4:⁠24.

Isa ka Pagbalhin nga Nagdala Sing mga Pagpakamaayo

Sang una, ang kalabanan nga ihibalo ni Pablo tuhoy sa Dios naggikan sa sekta sang mga Fariseo, nga sa sini katapo sia anay. Ang kalabanan sang ila mga pagtuluuhan naglakip sang tawhanon nga pilosopiya kag tradisyon. Bangod sang relihioso nga pagkamaynadampigan, ang kakugi kag mga panikasog ni Pablo ginpatalang. Bisan pa nga abi niya nagaalagad sia sa Dios, nagapakig-away gid gali sia sa iya.​—⁠Filipos 3:​5, 6.

Sa tapos makabaton sing sibu nga ihibalo tuhoy kay Cristo kag sa iya papel sa katuyuan sang Dios, nahangpan ni Pablo nga dapat sia magdesisyon: Dapat bala sia magpabilin nga isa ka Fariseo kag padayon nga maagom ang posisyon kag kadungganan, ukon dapat bala niya bag-uhon ang iya pagkabuhi kag maghimo sing ano man nga kinahanglanon agod matigayon ang kahamuot sang Dios? Sing makalilipay, si Pablo nagdesisyon sing husto, kay nagsiling sia: “Wala ko ginakahuya ang maayong balita; ini, sa katunayan, amo ang gahom sang Dios nga sa kaluwasan sa tagsatagsa nga may pagtuo, sa Judiyo sing una kag sa Griego man.” (Roma 1:16) Si Pablo nangin makugi nga manugbantala sing maayong balita tuhoy kay Cristo kag sa Ginharian.

Madamong tinuig sang ulihi, si Pablo nagsiling sa iya mga masigka-Cristiano: “Wala ko pa ginakabig ang akon kaugalingon nga nagauyat na sa sini; apang may isa ka butang tuhoy sini: Ginakalimtan ang mga butang sa likuran kag ginahimulatan ang mga butang sa unahan, nagatinguha ako padulong sa lalambuton tungod sa padya sang langitnon nga pagtawag sang Dios paagi kay Cristo Jesus.” (Filipos 3:​13, 14) Si Pablo nakabenepisyo sa maayong balita bangod kinabubut-on niya nga gintalikdan ang madugay na nga nagatuytoy sa iya palayo sa Dios kag ginhimud-usan sing bug-os tagipusuon ang mga tulumuron nga nahisanto sa katuyuan sang Dios.

Ano ang Dapat Mo Himuon?

Ayhan sining karon lang nimo nabatian ang maayong balita sang Ginharian. Naganyat ka bala sa paglaum nga magkabuhi sing dayon sa isa ka himpit nga paraiso? Dapat lang, kay kita tanan may kinaugali nga handum nga mabuhi kag magkabuhi nga may paghidait kag kalig-unan. Ang Biblia nagasiling nga ginbutang sang Dios “ang tion nga wala sing latid” sa aton tagipusuon. (Manugwali 3:11) Gani natural lamang para sa aton nga maglaum sa tion nga ang mga tawo mahimo magkabuhi sing dayon nga may paghidait kag kalipay. Kag amo sina ang ginatanyag sang maayong balita sang Ginharian.

Apang, agod mangin matuod ina nga paglaum, dapat mo usisaon kag hibaluon kon ano gid ang maayong balita. Si apostol Pablo naglaygay: ‘Pamatud-i [sa imo kaugalingon] ang maayo kag kalahamut-an kag himpit nga kabubut-on sang Dios.’ (Roma 12:⁠2) Gani, kaangay ni Pablo, sa tapos matigayon ang ihibalo kag paghangop, dapat ka magdesisyon.

Sa pihak nga bahin, ayhan may yara na ikaw ginapatihan tuhoy sa palaabuton. Dumduma nga si Saulo may kaugalingon na nga mga opinyon tuhoy sa kabubut-on sang Dios antes sia nangin si apostol Pablo. Apang sa baylo nga magpaabot sing milagruso nga pagpahayag gikan sa Dios, ngaa indi mo ini usisaon pasad sa kamatuoran? Pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Nahibaluan ko gid bala kon ano ang kabubut-on sang Dios may kaangtanan sa katawhan kag sa duta? Ano ang akon pamatuod sa akon mga pagtuluuhan? Mabakod bala ang akon pamatuod kon usisaon sa kapawa sang Pulong sang Dios, ang Biblia?’ Wala sing madula sa imo kon usisaon mo ang imo relihiosong mga pagtuluuhan sa sining paagi. Sa katunayan, dapat nga himuon mo ini bangod ang Biblia nagalaygay  sa aton: “Pat-ura ninyo ang tanan nga butang; hupti sing malig-on ang maayo.” (1 Tesalonica 5:21) Ti, indi bala ang kahamuot sang Dios amo ang pinakaimportante?​—⁠Juan 17:3; 1 Timoteo 2:​3, 4.

Ang mga lider sang relihion mahimo manaad sa aton sing dayon nga palaabuton. Apang kon ina nga saad wala napasad sa mga panudlo sang Biblia, indi ini magabulig sa aton nga matigayon ang mga pagpakamaayo sang Ginharian sang Dios. Sa iya bantog nga Sermon sa Bukid, si Jesus matigdas nga nagpaandam: “Indi ang tagsatagsa nga nagasiling sa akon, ‘Ginuo, Ginuo,’ makasulod sa ginharian sang mga langit, kundi ang isa nga nagahimo sang kabubut-on sang akon Amay nga yara sa mga langit.”​—⁠Mateo 7:⁠21.

Talupangda ang pagpadaku ni Jesus sa nagahimo sang kabubut-on sang iya Amay subong kinahanglanon agod mabaton ang mga pagpakamaayo sang Ginharian sang Dios. Sa aton pa, ang mahimo nga dagway sang pagkadiosnon indi gid man kalahamut-an sa Dios. Sa katunayan, si Jesus nagsiling pa: “Madamo ang magasiling sa akon sa sina nga adlaw, ‘Ginuo, Ginuo, wala bala kami magpanagna sa imo ngalan, kag magpaguwa sing mga demonyo sa imo ngalan, kag maghimo sing madamong gamhanan nga mga buhat sa imo ngalan?’ Kag nian pahayagan ko sila: Wala gid ako makakilala sa inyo! Palayo kamo sa akon, kamo nga mga magbubuhat sang pagkamalinapason.” (Mateo 7:​22, 23) Sing maathag, ang importante nga butang amo nga ginapat-od naton nga nahangpan naton sing husto kon ano gid ang maayong balita sang Ginharian kag nian nagapanghikot kita nahisuno sini.​—⁠Mateo 7:​24, 25.

Matigayon ang Bulig

Sa kapin na sa 100 ka tuig, ang mga Saksi ni Jehova nagabantala sing maayong balita sang Ginharian sang Dios. Paagi sa naimprinta nga pahina kag pulong sang bibig, ginabuligan nila ang mga tawo sa bug-os nga kalibutan nga makakuha sing sibu nga ihibalo tuhoy sa kon ano ang Ginharian, kon ano nga mga pagpakamaayo ang ihatag sini, kag kon ano ang dapat himuon sang isa agod matigayon ini nga mga pagpakamaayo.

Ginapalig-on namon ikaw nga pamatian ang mensahe nga ginabantala sang mga Saksi ni Jehova. Paagi sa pagbaton kag sa pagpanghikot suno sa maayong balita, mabaton mo ang daku nga mga pagpakamaayo indi lamang karon kundi sa ulihi man kon ang Ginharian sang Dios magagahom na sa bug-os nga duta.​—⁠1 Timoteo 4:⁠8.

Magpanghikot na karon, kay ang mga pagpakamaayo sang Ginharian sang Dios malapit na!

[Mga retrato sa pahina 7]

Paagi sa naimprinta nga pahina kag pulong sang bibig, ginabantala sang mga Saksi ni Jehova ang maayong balita sang Ginharian sang Dios