Kaluwasan Para sa mga Nagapili sang Kapawa

“Si Jehova akon kapawa kag akon kaluwasan. Kay sin-o ako mahadlok?”​—⁠SALMO 27:⁠1.

1. Anong nagahatag-kabuhi nga mga aman ang ginhimo ni Jehova?

SI Jehova ang Tuburan sang silak sang adlaw nga nagapaposible sang kabuhi sa duta. (Genesis 1:​2, 14) Sia man ang Manunuga sang espirituwal nga kapawa, nga nagadula sang makamamatay nga kadudulman sang kalibutan ni Satanas. (Isaias 60:⁠2; 2 Corinto 4:⁠6; Efeso 5:​8-11; 6:12) Ang mga nagapili sang kapawa makasiling upod sa salmista: “Si Jehova akon kapawa kag akon kaluwasan. Kay sin-o ako mahadlok?” (Salmo 27:​1a) Apang, subong sang natabo sang panahon ni Jesus, ang mga nagapili sang kadudulman makapaabot lamang sing indi kalahamut-an nga paghukom.​—⁠Juan 1:​9-11; 3:​19-21, 36.

2. Sang una nga panahon, ano ang natabo sa mga nagsikway sang kapawa ni Jehova kag sa mga nagpamati sa iya pulong?

2 Sang panahon ni Isaias, ginsikway sang kalabanan nga katawhan nga nakigkatipan kay Jehova ang kapawa. Subong resulta, nakita ni Isaias ang paglaglag sa naaminhan nga ginharian sang Israel subong isa ka pungsod. Kag sang 607 B.⁠C.⁠E., ang Jerusalem kag ang templo sini ginlaglag kag ang mga pumuluyo sang Juda gindala nga bihag. Apang, ang mga nagpamati sa pulong ni Jehova ginpabakod agod pamatukan ang apostasya sadto anay. Tuhoy sa 607 B.⁠C.⁠E., si Jehova nagsaad nga yadtong nagpamati sa iya maluwas. (Jeremias 21:​8, 9) Sa karon, kita nga nagahigugma sang kapawa makatuon sing daku sa kon ano anay ang natabo.​—⁠Efeso 5:⁠5.

Ang Kalipay Sang mga Yara sa Kapawa

3. Sa karon, ano ang aton masaligan, ano ang “matarong nga pungsod” nga ginahigugma naton, kag ano ang ‘mabakod nga siudad’ sina nga “pungsod”?

3 “May mabakod kami nga siudad. Ang kaluwasan  ginapahamtang [sang Dios] nga mga pader kag pamakod. Buksi ninyo ang mga gawang agod nga ang matarong nga pungsod nga nagahupot sing matutom nga paggawi makasulod.” (Isaias 26:​1, 2) Ini ang malipayon nga mga pulong sang mga tawo nga nagsalig kay Jehova. Ang matutom nga mga Judiyo sang panahon ni Isaias nagsalig kay Jehova, indi sa butig nga mga dios sang ila mga kasimanwa, subong ang lamang matuod nga Tuburan sang kalig-unan. Sa karon, may amo man kita sini nga pagsalig. Dugang pa, ginahigugma naton ang “mahimayaon nga pungsod” ni Jehova​—⁠ang “Israel sang Dios.” (Galacia 6:​16; Mateo 21:43) Ginahigugma man ni Jehova ining pungsod bangod sang matutom nga paggawi sini. May pagpakamaayo niya, ang Israel sang Dios may ‘mabakod nga siudad,’ isa ka tulad-siudad nga organisasyon nga nagasakdag kag nagaamlig sini.

4. Ano nga panghunahuna ang nagakaigo nga palambuon naton?

4 Nakahisayod yadtong sa sulod sining “siudad” nga “ang huyog nga ginasakdag sing maayo amligan [ni Jehova] sa mapinadayunon nga paghidait, bangod nga nagasalig sia [kay Jehova].” Ginasakdag ni Jehova yadtong ang hunahuna nahuyog sa pagsalig sa iya kag sa pagsunod sa iya matarong nga mga prinsipio. Sa amo, ang mga matutom sa Juda nagpamati sang laygay ni Isaias: “Salig kamo sing dayon kay Jehova, kay yara kay Jah Jehova ang Igang sang mga tion nga walay latid.” (Isaias 26:​3, 4; Salmo 9:​10; 37:⁠3; Hulubaton 3:⁠5) Yadtong may amo sini nga panghunahuna nagasalig kay “Jah Jehova” subong ang lamang malig-on nga Igang. Nagaagom sila sing “mapinadayunon nga paghidait” upod sa iya.​—⁠Filipos 1:​2; 4:​6, 7.

Pagpakahuya sa mga Kaaway Sang Dios

5, 6. (a) Paano ginpakahuy-an ang dumaan nga Babilonia? (b) Sa anong paagi ginpakahuy-an ang “Babilonia nga Daku”?

5 Kamusta naman kon ang mga nagasalig kay Jehova magaantos sing kapipit-an? Indi sila dapat mahadlok. Ginapahanugutan ni Jehova ini nga mga butang sa isa ka tion, apang sa ulihi magahatag sia sing kaumpawan, kag yadtong nagahimo sing kapipit-an pagahukman niya. (2 Tesalonica 1:​4-7; 2 Timoteo 1:​8-10) Binagbinaga ang natabo sa isa ka “mataas nga banwa.” Si Isaias nagsiling: “Ginpukan [ni Jehova] ang mga nagapuyo sa hitaas, ang mataas nga banwa. Ginapaubos niya ini, ginapaubos niya ini sa duta; ginapadapat niya ini sa yab-ok. Tasakon ini sang tiil, sang mga tiil sang nagaantos, sang mga tikang sang mga kubos.” (Isaias 26:​5, 6) Ang mataas nga banwa nga ginsambit diri mahimo nga amo ang Babilonia. Yadto nga siudad nagpapiot gid sa katawhan sang Dios. Apang ano ang natabo sa Babilonia? Sang 539 B.⁠C.⁠E., napukan ini sa mga Medianhon kag sa mga Persianhon. Daw ano nga pagpaubos!

6 Sa aton adlaw ang matagnaon nga mga pulong ni Isaias nagakaigo nga nagalaragway kon  ano ang natabo sa “Babilonia nga Daku” kutob sang 1919. Yadtong mataas nga banwa nag-antos sing makahuluya nga pagkapukan sadto nga tuig sang napilitan ini nga buy-an ang katawhan ni Jehova gikan sa espirituwal nga pagkabihag. (Bugna 14:⁠8) Ang masunod nga natabo labi pa nga makahuluya. Yadtong diutay nga hubon sang mga Cristiano ‘nagtasak’ sang nagbihag anay sa ila. Sang 1922 ginsugdan nila nga ipahibalo ang nagapakari nga kalaglagan sang Cristiandad, nagabantala sang paghuyop sa budyong sang apat ka anghel sa Bugna 8:​7-12 kag sang tatlo ka kailo nga gintagna sa Bugna 9:​1⁠–​11:⁠15.

“Ang Banas Sang Matarong Amo ang Pagkatadlong”

7. Ano nga pag-ubay ang ginabaton sang mga nagadangop sa kapawa ni Jehova, kay sin-o sila nagalaum, kag ano ang ila ginapakabahandi?

7 Si Jehova nagaaman sing kaluwasan para sa mga nagadangop sa iya kapawa, kag ginaubayan niya ang ila banas, subong sang masunod nga ginapakita ni Isaias: “Ang banas sang matarong amo ang pagkatadlong. Bangod matadlong ka, tapanon mo ang dalanon mismo sang matarong. Huo, bangod sa banas sang imo mga paghukom, O Jehova, naglaum kami sa imo. Ang imo ngalan kag ang imo handumanan amo ang ginahandum sang kalag.” (Isaias 26:​7, 8) Si Jehova isa ka matarong nga Dios, kag dapat tumanon sang mga nagasimba sa iya ang iya matarong nga mga talaksan. Kon ginahimo nila ini, si Jehova nagaubay sa ila, nagatapan sang ila dalanon. Paagi sa pagpamati sa iya pag-ubay, ginapakita sining mga mahagop nga nagalaum sila kay Jehova kag bug-os tagipusuon nga ginapakabahandi ang iya ngalan​—⁠ang iya “handumanan.”​—⁠Exodo 3:⁠15.

8. Anong huwaran nga panimuot ang ginpakita ni Isaias?

8 Ginpakabahandi ni Isaias ang ngalan ni Jehova. Makita ina sa iya masunod nga mga pulong: “Ginhandum ka sang akon kalag sa kagab-ihon; huo, sa akon espiritu sa sulod nakon padayon nga ginapangita ko ikaw; kay kon may mga paghukom gikan sa imo para sa duta, ang pagkamatarong amo ang pat-od nga matun-an sang mga pumuluyo sang mabungahon nga duta.” (Isaias 26:⁠9) Ginhandum ni Isaias si Jehova ‘sa iya kalag’​—⁠sa iya bug-os nga pagkatawo. Handurawa ang manalagna nga nagahinguyang sang malinong nga mga tion sang kagab-ihon sa pagpangamuyo kay Jehova, nagapabutyag sang iya pinakatudok nga panghunahuna kag nagapangabay sing hugot sang pag-ubay ni Jehova. Daw ano kaayo nga halimbawa! Isa pa, si Isaias nakatuon sang pagkamatarong gikan sa mga buhat sang paghukom ni Jehova. Sa sini, ginapahanumdom niya sa aton ang pagkakinahanglanon sang dalayon nga pagbantay, nagapabilin nga alisto agod mahantop ang kabubut-on ni Jehova.

Ginpili Sang Iban ang Kadudulman

9, 10. Anong mga buhat sang kaayo ang ginhimo ni Jehova sa iya di-matutom nga pungsod, apang ano ang ginbalos nila?

9 Si Jehova nagpakita sing daku nga mahigugmaon nga kaayo sa Juda, apang sing makapasubo ang tanan wala magbalos sa sini. Sa masunson, ginpili sang kadamuan ang pagrebelde kag apostasya sa baylo sang kapawa sang kamatuoran ni Jehova. Si Isaias nagsiling: “Bisan pa pakitaan sing kaluoy ang malaut, indi gihapon sia makatuon sing pagkamatarong. Sa duta sang pagkatadlong sia magagawi sing di-makatarunganon kag indi niya makita ang pagkahalangdon ni Jehova.”​—⁠Isaias 26:⁠10.

 10 Sang gin-amligan sang kamot ni Jehova ang Juda batok sa iya mga kaaway sang panahon ni Isaias, wala ini ginkilala sang kadamuan. Sang ginpakamaayo niya sila paagi sa iya paghidait, ang pungsod wala magpakita sing utang nga kabalaslan. Gani, ginbiyaan sila ni Jehova agod mag-alagad sa “iban nga mga agalon,” sang ulihi nagtugot nga dalhon nga bihag ang mga Judiyo sa Babilonia sang 607 B.⁠C.⁠E. (Isaias 26:​11-13) Walay sapayan sini, sang ulihi ang nagkalabilin sang pungsod nagbalik, nga gintadlong, sa ila dutang natawhan.

11, 12. (a) Ano ang palaabuton sang mga nagbihag sa Juda? (b) Sang 1919 ano ang palaabuton sang nagbihag anay sa hinaplas nga mga alagad ni Jehova?

11 Kamusta naman ang mga nagbihag sa Juda? Si Isaias matagnaon nga nagsabat: “Mga patay sila; indi sila mabuhi. Bangod wala sing gahom sa kamatayon, indi sila magabangon. Busa ginliso mo ang imo igtalupangod agod laglagon sila kag gindula ang tanan nga pagsambit sa ila.” (Isaias 26:14) Huo, sa tapos nga mapukan sia sang 539 B.⁠C.⁠E., ang Babilonia wala na sing palaabuton. Sa ulihi, ang siudad wala na. Sia “wala sing gahom sa kamatayon,” kag ang iya dalagku nga emperyo natalana nga madula. Daw ano gid nga paandam para sa mga nagalaum sa mga gamhanan sining kalibutan!

12 Ang mga bahin sining tagna natuman sang gintugutan sang Dios ang iya hinaplas nga mga alagad nga mabihag sa espirituwal nga paagi sang 1918 kag nian ginhilway sila sang 1919. Sugod sadto padayon, ang palaabuton sang nagbihag anay sa ila, ilabi na ang Cristiandad, madulom. Apang ang mga pagpakamaayo nga natigana para sa katawhan ni Jehova bugana gid.

“Gindugangan Mo ang Pungsod”

13, 14. Anong bugana nga pagpakamaayo ang gin-agom sang hinaplas nga mga alagad ni Jehova sugod sang 1919?

13 Ginpakamaayo sang Dios ang mahinulsulon nga panimuot sang iya hinaplas nga mga alagad sang 1919 kag ginhatagan sila sing pag-uswag. Una, ginhatagan sing igtalupangod ang pagtipon sa nagkalabilin sang Israel sang Dios, kag nian, ang “dakung kadam-an” sang “iban nga mga karnero” ginsugdan nga tipunon. (Bugna 7:⁠9; Juan 10:16) Ining mga pagpakamaayo gintagna sa Isaias: “Gindugangan mo ang pungsod; O Jehova, gindugangan mo ang pungsod; ginhimaya mo ang imo kaugalingon. Ginpasangkad mo ang tanan nga dulunan sang duta. O Jehova, sa tion sang kalisdanan ginliso nila ang ila igtalupangod sa imo; nagpahayag sila sing hutik nga pangamuyo sang gindisiplina mo sila.”​—⁠Isaias 26:​15, 16.

14 Sa karon, ang mga dulunan sang Israel sang Dios naglapnag sa bug-os nga duta, kag ang dakung kadam-an nga gindugang nagadamo karon sing mga anom ka milyon ka mapagsik nga umalambit sa hilikuton nga pagbantala sing maayong balita. (Mateo 24:14) Daw ano nga pagpakamaayo gikan kay Jehova! Kag daw ano nga himaya ang ginadala sini sa iya ngalan! Ini nga ngalan mabatian karon sa 235 ka kadutaan​—⁠isa ka makalilipay nga katumanan sang iya saad.

15. Anong simbuliko nga pagkabanhaw ang natabo sang 1919?

15 Ang Juda nagkinahanglan sang bulig ni Jehova agod mahilway gikan sa pagbihag sang Babilonia. Indi nila ini mahimo sing silahanon lamang. (Isaias 26:​17, 18) Sing kaanggid, ang paghilway sa Israel sang Dios sang 1919 pamatuod sang pagsakdag ni Jehova. Indi ini mahimo matabo kon wala sia. Kag makatilingala gid ang pagbalhin sa ila kahimtangan sa bagay nga ginpaanggid ini ni Isaias sa pagkabanhaw: “Ang imo mga patay magakabuhi. Ang akon mga bangkay​—⁠sila magabangon. Magmata kamo kag mag-amba sing malipayon, kamo nga nagapuyo sa yab-ok! Kay ang imo tun-og subong sang tun-og sang mga malba, kag bisan ang wala sing mahimo nga mga patay iluad sang duta.” (Isaias 26:​19; Bugna 11:​7-11) Huo, yadtong wala na sing mahimo sa kamatayon mabun-ag liwat, kon sa aton pa, para sa hilikuton nga pagasugdan liwat!

Pangamlig sa Makatalagam nga mga Tion

16, 17. (a) Sang 539 B.⁠C.⁠E., ano ang kinahanglan nga himuon sang mga Judiyo agod makalampuwas sa pagkapukan sang Babilonia? (b) Ano ang mahimo nga “nasulod nga mga hulot” karon, kag ano ang kapuslanan sini sa aton?

16 Ang mga alagad ni Jehova pirme nagakinahanglan sang iya pangamlig. Apang, sa dili madugay, untayon niya ang iya kamot sa katapusan nga tion batok sa kalibutan ni Satanas, kag ang iya mga sumilimba labi nga magakinahanglan sang iya bulig sangsa nagligad. (1 Juan 5:19) Tuhoy sa sinang makatalagam nga tion, si Jehova nagapaandam sa aton: “Lakat ka, katawhan ko,  sulod ka sa imo nasulod nga mga hulot, kag sirhi ang imo mga ganhaan sa likod mo. Panago ka sa makadali tubtob magligad ang pagpakamalaut. Kay, yari karon! si Jehova magaguwa gikan sa iya duog agod manukot sa kasaypanan sang pumuluyo sang duta batok sa iya, kag ipahayag gid sang pungsod ang iya pagpaagay sing dugo kag indi na pagtabunan ang iya mga pinatay.” (Isaias 26:​20, 21; Sofonias 1:14) Ginpakita sini nga paandam sa mga Judiyo kon paano makalampuwas sa pagkapukan sang Babilonia sang 539 B.⁠C.⁠E. Yadtong nagpamati sa sini mahimo nga nagtener na lamang sa ila balay, nga hilway sa nagapangdaug nga mga soldado sa mga dalan.

17 Sa karon, ang “nasulod nga mga hulot” sang tagna mahimo nga nagalaragway sa linibo ka kongregasyon sang katawhan ni Jehova sa bug-os nga kalibutan. Ining mga kongregasyon pangamlig bisan karon, isa ka duog diin makasapo ang mga Cristiano sing kaluwasan sa tunga sang ila mga kauturan, sa idalom sang mahigugmaon nga pag-atipan sang mga gulang. (Isaias 32:​1, 2; Hebreo 10:​24, 25) Matuod ini ilabi na kay malapit na ang katapusan sining sistema sang mga butang nga ang kaluwasan nagasandig sa pagkamatinumanon.​—⁠Sofonias 2:⁠3.

18. Paano “patyon [ni Jehova] ang gadya nga yara sa dagat” sa dili madugay?

18 Tuhoy sina nga tion, si Isaias nagtagna: “Sa amo nga adlaw si Jehova, nga may matig-a kag daku kag mabakod nga espada, magaliso sang iya igtalupangod sa Leviatan, ang nagasaug nga man-ug, sa Leviatan gid, ang malaut nga man-ug, kag pat-od nga patyon niya ang gadya nga yara sa dagat.” (Isaias 27:⁠1) Ano ang modernong-adlaw nga “Leviatan”? Mahimo gid nga ini amo ang “orihinal nga man-ug,” si Satanas mismo, upod ang iya malauton nga sistema sang mga butang, nga ginagamit niya sa pagpakig-away batok sa Israel sang Dios. (Bugna 12:​9, 10, 17; 13:​14, 16, 17) Sang 1919, indi na bihag sang Leviatan ang katawhan sang Dios. Sa ulihi, ini bug-os nga madula. (Bugna 19:​19-21; 20:​1-3, 10) Sa amo, “patyon [ni Jehova] ang gadya nga yara sa dagat.” Samtang, wala sing butang nga mahimo gamiton ang Leviatan batok sa katawhan ni Jehova ang magamadinalag-on sing dayon. (Isaias 54:17) Daw ano ka makalulugpay ina nga pasalig!

“Isa ka Ulubasan Sang Nagabukal nga Alak”

19. Ano ang kahimtangan sang nagkalabilin karon?

19 Bangod sining tanan nga kapawa gikan kay Jehova, indi bala nga may rason gid kita sa pagkasadya? Huo, sa pagkamatuod! Matahom nga ginlaragway ni Isaias ang kalipay sang katawhan ni Jehova sang nagsulat sia: “Sa amo nga adlaw mag-amba kamo sa iya: ‘Isa ka ulubasan sang nagabukal nga alak! Ako, si Jehova, magaamlig sa iya. Bunyagan ko sia sa tanan nga tion. Agod nga wala sing bisan sin-o nga magliso sang iya igtalupangod batok sa iya, amligan ko sia bisan sa gab-i kag adlaw.’ ” (Isaias 27:​2, 3) Gin-atipan ni Jehova ang iya “ulubasan,” ang nagkalabilin sang Israel sang Dios, kag ang ila mapisan nga mga kaupdanan. (Juan 15:​1-8) Ang resulta amo ang bunga nga nagadala sing himaya sa iya ngalan kag nagahatag sing daku nga kasadya sa iya mga alagad sa duta.

20. Paano ginaamligan ni Jehova ang Cristianong kongregasyon?

 20 Malipay kita nga ang nauna nga kaakig ni Jehova batok sa iya hinaplas nga mga alagad​—⁠nga bangod sini gintugutan niya sila nga mangin bihag sa espirituwal nga paagi sang 1918⁠​—⁠​nadula na. Si Jehova mismo nagsiling: “Wala sa akon ang kasingkal. Sin-o ang magahatag sa akon sing mga sapinit kag mga talungon sa inaway? Tasakon ko sila. Sunugon ko sila sing dungan. Kon indi magkapot sia sa akon kuta, makighidait sia sa akon; himuon niya ang pagpakighidait sa akon.” (Isaias 27:​4, 5) Agod siguraduhon nga ang iya ulubasan padayon nga nagapatubas sing bugana nga “nagabukal nga alak,” si Jehova magadugmok kag magalaglag sang bisan anong tulad-hilamon nga impluwensia nga mahimo magpalain sa ila. Gani, kabay nga wala sing isa nga magabutang sa katalagman sang kaayuhan sang Cristianong kongregasyon! Kabay nga ang tanan ‘magkapot sa kuta ni Jehova,’ nagatinguha nga matigayon ang iya kahamuot kag pangamlig. Sa paghimo sini, nagapakighidait kita sa Dios​—⁠butang nga importante gid amo nga makaduha ini nga ginsambit ni Isaias.​—⁠Salmo 85:​1, 2, 8; Roma 5:⁠1.

21. Sa anong paagi ang mapatubason nga duta napuno sing “bunga”?

21 Ang mga pagpakamaayo nagapadayon: “Sa palaabuton nga mga adlaw si Jacob magapanggamot, ang Israel magapamulak kag magapanalingsing; kag pun-on gid nila sing bunga ang kadaygan sang mabungahon nga duta.” (Isaias 27:⁠6) Ini nga bersikulo natuman sugod sang 1919, nga nagahatag sing maayo gid nga pamatuod sang gahom ni Jehova. Ginpuno sang hinaplas nga mga Cristiano ang duta sing “bunga,” ang makapapagros nga espirituwal nga pagkaon. Sa tunga sang isa ka garok nga kalibutan, malipayon nga ginatipigan nila ang mataas nga mga talaksan sang Dios. Kag si Jehova padayon nga nagapakamaayo sa ila sing pag-uswag. Subong resulta, ang ila minilyon nga kaupdanan, ang iban nga mga karnero, “nagahimo [sa Dios] sing sagrado nga pag-alagad sa adlaw kag gab-i.” (Bugna 7:15) Kabay nga indi gid naton pagkalimtan ang daku nga pribilehiyo nga makig-ambit sa “bunga” kag ipaambit ini sa iban!

22. Anong mga pagpakamaayo ang maagom sang mga nagabaton sang kapawa?

22 Sa sining makahalanguyos nga mga tion, kon magligom ang kadudulman sa duta kag ang pitipit nga kadudulman sa pungsudnon nga mga grupo, wala bala kita nagapasalamat nga ginapaiwag ni Jehova ang espirituwal nga kapawa sa iya katawhan? (Isaias 60:⁠2; Roma 2:​19; 13:12) Para sa tanan nga nagabaton sini, ini nga kapawa nagakahulugan sing kalinong sa hunahuna kag kalipay sa karon kag kabuhi nga walay katapusan pa gani sa palaabuton. Kon amo, may maayong rason gid nga kita nga nagahigugma sang kapawa magbayaw sang aton tagipusuon sa pagdayaw kay Jehova kag magsiling kaupod sang salmista: “Si Jehova ang pamakod sang akon kabuhi. Kay sin-o ako makugmat? Maglaum kay Jehova; magpakaisog kag pabakura ang imo tagipusuon. Huo, maglaum kay Jehova.”​—⁠Salmo 27:​1b, 14.

Madumduman Mo Bala?

• Ano ang palaabuton sang mga nagapigos sa katawhan ni Jehova?

• Ano nga pag-uswag ang ginatagna sa Isaias?

• Sa anong “nasulod nga mga hulot” kita dapat magpabilin, kag ngaa?

• Ngaa ang kahimtangan sang katawhan ni Jehova nagadala sing kadayawan sa iya?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Kahon sa pahina 22]

BAG-ONG PUBLIKASYON

Ang kalabanan sang impormasyon nga ginbinagbinag sa sining duha ka artikulo sa pagtinuon ginpresentar subong pamulongpulong sa programa sang distrito nga kombension sang 2000/2001. Pagkatapos sang pamulongpulong, isa ka bag-ong publikasyon ang ginpaguwa, nga natig-uluhan Ang Tagna ni Isaias​—⁠Kapawa Para sa Tanan nga Tawo I. Ining 416-pahina nga libro may bersikulo-por-bersikulo nga pagbinagbinag sa nahaunang 40 ka kapitulo sang tulun-an sang Isaias.

[Retrato sa pahina 18]

Mga matarong lamang ang ginatugutan sa ‘mabakod nga siudad’ ni Jehova, ang iya organisasyon

[Retrato sa pahina 19]

Ginpangita ni Isaias si Jehova “sa kagab-ihon”

[Retrato sa pahina 21]

Ginaamligan ni Jehova ang iya “ulubasan” kag ginahimo ini nga mabungahon