Madumduman Mo Bala?

Nalipay ka bala sa pagbasa sa ulihi nga mga guwa sang Ang Lalantawan? Ti, tan-awa kon masabat mo ang masunod nga mga pamangkot:

Ano ang kinahanglan agod malubad ang aton di-paghangpanay sa iban?

Dapat anay naton batunon nga madali kita tanan maapektuhan sang sayop nga mga panghunahuna kag panimuot. Nian dapat naton binagbinagon sing maayo kon bala kita ang gintunaan sang problema kag indi ang iban.—8/15, pahina 23.

San-o ang “tion sang pagpasag-uli sang tanan nga butang,” nga ginsambit sa Binuhatan 3:21?

Ang pagpasag-uli nagaabot sa duha ka hugna. Una, may pagpasag-uli sa espirituwal nga paraiso kutob sang 1919. Ang dugang pa nga pagpasag-uli magaabot kon ipasag-uli ang duta naton nga mangin pisikal nga paraiso.—9/1, pahina 17, 18.

Paano ang subay wala sing kumandante, suno sa Hulubaton 6:6-8, apang isa ka maayo nga halimbawa para sa aton?

Sa isa ka kolonya sang subay, may isa ka reyna, apang reyna lamang sia sa kahulugan nga nagapangitlog sia kag amo ang iloy sang kolonya. Mapisan ang mga subay, kag dapat amo man kita, nagatinguha nga mapauswag ang aton trabaho, bisan pa wala kita ginabantayan.—9/15, pahina 26.

Husto bala ang tagna ni Hulda, suno sa rekord sang 2 Hari 22:20, nga mapatay si Josias sa ‘paghidait,’ samtang napatay sia sa inaway?

Huo, napatay sia sa paghidait sa kahulugan nga napatay sia antes ang kalamidad sang 609-607 B.C.E., sang ginlikupan kag ginlaglag sang mga Babilonianhon ang Jerusalem.—9/15, pahina 30.

Ngaa nagakaigo para kay Solomon nga ilaragway ang isa ka asawa subong “isa ka hiligugmaon nga babayi nga usa kag isa ka magayon nga kanding sa bukid”? (Hulubaton 5:18, 19)

Ang babayi nga ibex, ukon kanding sa bukid, matawhay sing paggawi kag magayon. Apang, mahimo ini mabuhi kag makabata sa batuhon, indi makadtuan nga mga duog diin maiwat ang pagkaon.—10/1, pahina 30, 31.

Sin-o sanday Henry Grew kag George Storrs?

Nagkabuhi ining duha ka lalaki sang katuigan 1800 kag maukod sila nga mga estudyante sang Biblia. Natun-an ni Grew nga ang Trinidad indi Makasulatanhon, subong man ang mga doktrina sang pagkadimamalatyon sang kalag kag kalayuhon nga impierno. Nahantop ni Storrs nga ang iban magatigayon sing kabuhi nga walay katapusan sa duta. Ang duha ginbuslan ni ­Charles ­Taze Russell, nga nagsugod sa pagbalhag sini nga magasin sang 1879.—10/15, pahina 26-30.

Paano ginatamod sang mga Saksi ni Jehova ang medikal nga mga pamaagi nga nagagamit sang kaugalingon nga dugo?

Nagapasad sang ila mga pagtuluuhan sa Biblia, wala nila ginapatago ang ila kaugalingon nga dugo kag sa ulihi ginatayon ini. Nagapamat-od ang kada Cristiano kon paano gamiton ang iya dugo sa tion sang operasyon, medikal nga pagtilaw, ukon presente nga pagpabulong. Dapat niya binagbinagon ang ginasiling sang Biblia tuhoy sa dugo kag dumdumon nga bug-os sia nga dedikado sa Dios.—10/15, pahina 30, 31.

Anong talalupangdon nga kinahanglanon sa tunga sang mga Saksi ni Jehova sa bug-os nga kalibutan ang ginpakita sang isa ka surbe nga ginhimo sang temprano nga bahin sini nga tuig?

Kinahanglan ang kapin sa 11,000 ka Kingdom Hall sa imol nga mga pungsod, diin maiwat ang kuwarta. Ginagamit ang mga amot halin sa mga Cristiano sa madamong pungsod agod ibulig sa pagpatindog sing nagakaigo nga mga duog-tilipunan.—11/1, pahina 30.

Ano ang pila ka tinaga sa orihinal nga hambal nga gingamit sa Biblia may kahilabtanan sa pagsimba?

Ang isa amo ang lei·tour·giʹa, nga ginbadbad “pag-alagad sa publiko.” Ang isa pa amo ang la·treiʹa, nga ginbadbad “sagrado nga pag-alagad.” (Hebreo 10:11; Lucas 2:36, 37)—11/15, pahina 11, 12.

Anong panguna nga leksion ang matun-an naton gikan sa kasaysayan sang Biblia tuhoy kanday Adan kag Eva?

Ang bisan ano man nga ginahangop nga kahilwayan gikan kay Jehova isa gid ka kabuangan.—11/15, pahina 24-7.

Ano ang Makasulatanhon nga pamatuod nga ginahatagan sang Dios sing gahom ang iya mga alagad?

Sanday David, Habacuc, kag apostol Pablo naghatag sing mga pamatuod nga si Jehova nga Dios naghatag sa ila sing kusog, ukon gahom. (Salmo 60:12; Habacuc 3:19; Filipos 4:13) Busa, makasalig kita nga ang Dios handa kag sarang magpabakod sa aton.—12/1, pahina 10, 11.