Indese sang mga Tema Para sa Ang Lalantawan sa 2000

Nagapakita sang petsa nga ginguwaan sang artikulo

BIBLIA

Isa Lamang Bala ka Maayo nga Libro? 12/1

Mga Ebanghelyo—Maragtas Bala Ukon Mito? 5/15

Natago nga Kodigo? 4/1

Pinasahi nga Tuig sa Pagpanagtag, 1/15

CRISTIANONG PAGKABUHI KAG MGA KINAIYA

Alagda ang Dios Upod ang Handa nga Espiritu, 11/15

Amligi ang Imo Ngalan (Hul 6), 9/15

Ano ang Isa ka Cristiano? 6/1

Ang Kaugdang Nagapalambo Sang Paghidait, 3/15

“Bantayi ang Imo Tagipusuon” (Hul 4), 5/15

Cristianong mga Manugbantay, ‘Pasangkara ang Inyo Tagipusuon’! 7/1

Ginahimo ang Balaan nga Espiritu nga Mananabang Sang Isa, 10/15

Ginatamod ang mga Masingki Subong sa Pagtamod Sang Dios? 4/15

Ikaw Bala Isa ka “Hamtong” nga Cristiano? 8/15

Kinahanglan Naton ang Organisasyon ni Jehova, 1/1

Maalamon nga Laygay Sang Iloy (Hul 31), 2/1

Maayo nga mga Halimbawa—Pagbenepisyo sa Sini, 7/1

Magpabilin nga Putli sa Imoral nga Kalibutan (Hul 5), 7/15

Mainandamon Ka Bala? 10/1

Makalilipay nga mga Kasal nga Nagapadungog kay Jehova, 5/1

Makatarunganon nga mga Pagpaabot, 8/1

Mangin Malapit sa Dios, 10/15

Musika nga Nagapahamuot sa Dios, 6/1

Ngaa Mangin Masinakripisyuhon sa Kaugalingon? 9/15

Ngaa Nagaalagad Ka sa Dios? 12/15

Ngaa Wala Sing mga Anak? 8/1

Paano Ginalubad ang mga Di-paghangpanay? 8/15

Paano Ginatakus ang Kadalag-an? 11/1

Paano Ginatamod ang Imo Kaugalingon? 1/15

Pagkamapainubuson—Kinaiya nga Nagapahamuot sa Dios, 2/15

Paglipay sa Kusog ni Jehova, 4/15

Pagpangita kay Jehova Upod ang Handa nga Tagipusuon, 3/1

Pagrekomendar Sang Inyo Kaugalingon sa Iban, 4/15

Pagtahod sa Awtoridad, 8/1

Palambua ang Kasuod kay Jehova (Hul 3), 1/15

‘Tumana ang Akon mga Sugo kag Padayon nga Mabuhi’ (Hul 7), 11/15

JEHOVA

Daku Pa sa Aton Tagipusuon, 5/1

Ginasabat Gid ang mga Pangamuyo, 3/1

Paano Niya Ikaw Dumdumon? 2/1

JESUCRISTO

Kon Paano si Jesucristo Makabulig sa Aton, 3/15

MGA PAMANGKOT GIKAN SA MGA BUMALASA

Kaugalingon nga dugo, 10/15

Kay sin-o kasingkal? (Ro 12:19), 3/15

Mga produkto nga ginkuha sa dugo, 6/15

Nalipay si Jehova sa pagdugmok kay Cristo? (Isa 53:10), 8/15

Pagpamatok sa diborsio, 12/15

Sin-o ang nagreklamo tuhoy sa paghaplas kay Jesus sing lana? 4/15

MGA SAKSI NI JEHOVA

Altiplano sa Peru, 11/15

Bag-o nga mga Katapo Sang Nagadumala nga Hubon, 1/1

Binukid Sang Chiapas (Mexico), 12/15

Gamay Sing Panglawason, Maalwan ang mga Tagipusuon, 2/15

Gradwasyon Sang Gilead, 6/15, 12/15

“Halimbawa Sang Paghiusa,” 10/15

India, 5/15

Isla Sang Robinson Crusoe, 6/15

Italya, 1/15

Madugay nga Pagpangita Ginpadyaan (Denmark), 9/1

“Matagnaon nga Pulong Sang Dios” nga mga Kombension, 1/15

Nagapahalipay ang Daku nga Kaalwan (mga amot), 11/1

Pagbantala Sing Ginharian sa Fiji, 9/15

Pagkadto sa mga Isla Sang Pasipiko—Agod Magtrabaho! 8/15

Pagpamigos Sang mga Nazi (Netherlands), 4/1

Pagpangisda Sing mga Tawo sa Dagat Aegean, 4/15

Senegal, 3/15

Taiwan, 7/15

Tulun-an Sang Daniel Ginpaathag! (Tagna ni Daniel nga libro), 1/15

Tuvalu, 12/15

MGA SUGILANON SANG KABUHI

Ginpakamaayo Sang Pinasahi nga Palanublion (C. Allen), 10/1

Halin sa Paghimo Sing mga Hinganiban Pakadto sa Pagluwas Sing mga Kabuhi (I. Ismailidis), 8/1

Manugdala Sing Kapawa sa Madamo nga Pungsod (G. Young), 7/1

Nabuligan sa Paglandas Sang Pagkamahuluy-on (R. Ulrich), 6/1

“O Para sa Pagtuo nga Indi Magaisol”! (H. Müller), 11/1

Pagdumdom sa Manunuga Kutob sa Pagkapamatan-on (D. Hibshman), 1/1

Paghupot Sang Kabuhi nga Simple Agod Maalagad si Jehova (C. Moyer), 3/1

Pagpasalamat kay Jehova—Paagi sa Bug-os Tion nga Pag-alagad! (S. Reynolds), 5/1

Pirme Ginapadyaan ni Jehova ang mga Mainunungon sa Iya (V. Duncombe), 9/1

Si Jehova ang Akon Dalangpan kag Kusog (M. Filteau), 2/1

“Wala Kamo Makahibalo Kon Ano ang Mangin Kabuhi Ninyo Buwas” (H. Jennings), 12/1

PANGUNANG MGA ARTIKULO NGA TULUN-AN

Ang Aton Hamili nga Palanublion—Ano ang Kahulugan Sini sa Imo? 9/1

“Ang Diutay” Nangin “Isa ka Libo,” 1/1

“Ang Kaalam Yara sa mga Maugdang,” 8/1

Ang Kakahas Nagadul-ong sa Kahuluy-an, 8/1

Ang “Kalahamut-an nga mga Butang” Nagapuno Sang Balay ni Jehova, 1/15

Ang mga Cristiano Nalipay sa Pag-alagad, 11/15

Ang mga Nagapakig-away sa Dios Indi Magadaug, 4/1

Ang Paglaum nga Pagkabanhaw May Gahom, 7/15

Ang Paglaum nga Pagkabanhaw Pat-od Gid! 7/15

Bag-ong Kalibutan—Didto Ayhan Kamo? 4/15

Buligi ang Iban nga Maglakat Sing Takus kay Jehova, 12/15

Daw Ano Pa Kadugay Para sa mga Malauton? 2/1

Diosnon nga Pagtamod sa Katinlo sa Moral, 11/1

Ginahigugma Mo Bala Sing Lakas ang mga Pahanumdom ni Jehova? 12/1

Ginharian Sang Dios—Bag-ong Pagginahom sa Duta, 10/15

Hatagi Sing Igtalupangod ang Matagnaon nga Pulong Sang Dios, 4/1

Hatagi Sing Igtalupangod ang Matagnaon nga Pulong Sang Dios sa Aton Adlaw, 5/15

Hupti ang Inyo “Paglaum Sang Kaluwasan” nga Masanag! 6/1

Ibantala ang Maayong Balita Sing Malangkagon, 7/1

Ikaw Bala May “Hunahuna ni Cristo”? 2/15

Ipabanaag ang Panimuot Sang Hunahuna ni Cristo, 9/1

“Kamo Tanan Mag-ulutod,” 6/15

Kon Ano ang Himuon Sang Ginharian Sang Dios, 10/15

Kon Paano Kita Ginatuytuyan ni Jehova, 3/15

‘Luwasa ang Inyo Kaugalingon kag ang mga Nagapamati sa Inyo,’ 6/1

“Magpadayon Kamo sa Pagbantay,” 1/15

Magpakita Sing Mahinulaton nga Panimuot! 9/1

Magtindog Sing Bug-os nga May Malig-on nga Pagtuo, 12/15

Magtuo sa Matagnaon nga Pulong Sang Dios! 5/15

Makapabilin Ka nga Matinlo sa Moral, 11/1

Malipayon sa Dios Sang Aton Kaluwasan, 2/1

Mga Halad nga Nagpahamuot sa Dios, 8/15

Mga Halad Sang Pagdayaw nga Nagapahamuot kay Jehova, 8/15

“Nag-abot Na ang Takna!” 9/15

Napahulag Ka Bala nga Magpanghikot Subong kay Jesus? 2/15

‘O Dios, Ipadala ang Imo Kapawa,’ 3/15

Padunggi ang mga Ginhatagan Sing Awtoridad sa Inyo, 6/15

Pag-alagad Upod sa Manugbantay, 1/1

Pagbakal Sing Tion sa Pagbasa kag Pagtuon, 10/1

Pagbasa Sing Biblia—Mapuslanon kag Makaalayaw, 10/1

Paghibalo Sang “Hunahuna ni Cristo,” 2/15

Paghimo nga Bag-o Sang Tanan nga Butang—Subong Sang Gintagna, 4/15

Pagsab-ug Sing mga Binhi Sang Kamatuoran Sang Ginharian, 7/1

Pagtuon—Makapaladya kag Makalilipay, 10/1

Pamatii ang Ginasiling Sang Espiritu, 5/1

“Pangitaa Ninyo si Jehova kag ang Iya Kusog,” 3/1

Sakdaga Sing Malig-on ang Diosnon nga Panudlo, 5/1

Si Jehova—Ang Isa nga Makusog sa Gahom, 3/1

Si Jehova Indi Magapalantang, 2/1

Si Jehova Nagahatag Sing Gahom sa Ginakapoy, 12/1

Sin-o ang mga Ministro Sang Dios Karon? 11/15

“Wala Pa Mag-abot ang Iya Takna,” 9/15

REPORT SANG MGA MANUGBANTALA SANG GINHARIAN

2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 8/1, 9/1, 12/1

YANGKOTYANGKOT

Ang Dumot, Wala Na? 8/15

Ang Himpit nga Kabuhi Indi Damgo! 6/15

Ang Huwaran nga Tawo Nagbaton Sing Pagtadlong (Job), 3/15

Ang Kabuhi Mangin Mas May Kabilinggan, 7/15

Ang Manughingabot Nakakita Sing Daku nga Kapawa (Pablo), 1/15

Ang Pagtuo Makapabag-o Sang Imo Kabuhi, 1/1

Antioquia (Siria), 7/15

Bug-os Kalibutan nga Paghidait—Paano? 11/1

Cristiano Bala ang mga Kinabatasan sa Paskwa? 12/15

Cyril Lucaris—Tawo nga Nagpabalor Sang Biblia, 2/15

Dapat Mo Bala Patihan Ini? 12/1

Ginasabat Gid Sang Dios ang mga Pangamuyo, 3/1

Josias, 9/15

Kahoy nga Olivo, 5/15

Kalibutan nga Wala Na Sing Pagkawalay Paglaum, 9/15

Kon Diin Makapangayo Sing Maayo nga Laygay, 6/1

Kon Paano Ka Makapakig-abyan, 12/1

Kon Paano Karon Nagapanghikot ang Espiritu, 4/1

“Magalibot Ako sa Imo Halaran,” 5/1

“Magayon nga Kanding sa Bukid,” 10/1

Magpati sa Indi Mo Makita? 6/15

Makabulig Gid ang Pangamuyo? 11/15

Makahibalo Kon Paano Maghulat? 9/1

Malapit Na Bala ang Paghiusa sa Relihion? 12/1

Mga Natukiban sa Jezreel, 3/1

Mga Siniko, 7/15

Nasulod nga Katahom, 11/15

Ngaa Landason ang Perpeksionismo? 6/15

Pagpakig-away sa Kagarukan, 5/1

Pagpangabudlay sa “Uma”—Antes Sang Tig-alani, 10/15

Pagpangaswang, 4/1

Pagsapo Sing Kalinong sa Kaugalingon, 7/1

Pagtuon Gikan sa Unang Tawhanon nga Mag-asawa, 11/15

Pamatii ang Paandam! 2/15

Pihak nga Kinabuhi, 10/1

“Polish Brethren,” 1/1

Praktikal Bala ang Moralidad sang Biblia? 11/1

“Tion Sang Pagpasag-uli” Malapit Na! 9/1

Usisaon ang Iban nga mga Relihion? 10/15

Yabi sa Kadalag-an, 2/1