‘Nagahambal Sila Tuhoy sa Pagkaayo kag Gugma’

SINING karon lang nga mga tinuig, ang mga Saksi ni Jehova sa Pransia nangin sentro sang daku nga kampanya sang pagpasipala. Gingamit sang ila mga kaaway ang mga kabutigan kag sayop nga mga impormasyon agod pakalainon sila sa publiko. Sang magsugod ang 1999, nagpanagtag ang mga Saksi ni Jehova sa bug-os nga Pransia sing 12 milyones ka kopya sang ­tract nga natig-uluhan ­People of ­France, You Are ­Being ­Deceived! Sa sini nga tract, ginpakamalaut nila ang nagapasipala nga mga panumbungon batok sa ila.

Pila ka adlaw sa tapos sang kampanya, nagpadala si Mr. Jean ­Bonhomme, isa ka doktor kag katapo anay sang Parlamento, sing isa ka bukas nga sulat sa isa ka lokal nga pamantalaan. Ginsulat niya: “Sa pulupanag-on ginaduaw ako sang mga Saksi ni Jehova sa akon puluy-an. Nagaduaw sila sa pagpakighambal sa akon tuhoy sa pagkaayo kag bug-os kalibutan nga gugma. . . . Wala nila ginapilit ang ila kaugalingon. Malulo nila nga ginapabutyag ang ila kaugalingon kag mainayuhon nga ginapamatian ang akon pagkamaduhaduhaon.”

Tuhoy sa espirituwal nga pagtamod sang mga Saksi ni Jehova, nagsiling si ­Mr. ­Bonhomme: “Ang ila mga pagpati indi gid makahalit. Sa pihak nga bahin, ang pagkamapinatihon sang pila ka politiko isa ka katalagman sa kalinong sang mga pumuluyo kag sa paghiusa sang katilingban.”