Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang “Tion sang Pagpasag-uli” Malapit Na!

Ang “Tion sang Pagpasag-uli” Malapit Na!

 Ang “Tion sang Pagpasag-uli” Malapit Na!

Antes gid lang magkayab si Jesus sa langit, namangkot sa iya ang pila niya ka matutom nga disipulo: “Ginuo, ipasag-uli mo bala ang ginharian sa Israel sa sining tion?” Ang sabat ni Jesus nagapahangop nga magaligad pa ang pila ka tion antes mag-abot ang Ginharian. Sa sina nga tion, daku nga hilikuton ang pagahimuon sang iya mga sumulunod. Mangin mga saksi sila ni Jesus “sa Jerusalem kag sa bug-os nga Judea kag Samaria kag tubtob sa ukbong sang duta.”—Binuhatan 1:6-8.

INDI matapos ina nga tulumanon sa pila lamang ka adlaw, semana, ukon bulan. Bisan amo sina, nagbantala sa gilayon ang mga disipulo. Apang wala madula ang ila interes tuhoy sa pagpasag-uli. Sa dakung kadam-an nga nagtipon sa Jerusalem, naghambal tuhoy sa sini si apostol Pedro, nga nagasiling: “Hinulsol kamo kag magliso agod mapanas ang inyo mga sala, agod ang panag-on sang pagpaumpaw mag-abot gikan sa persona ni Jehova kag ipadala niya ang Cristo nga gintangdo para sa inyo, si Jesus, nga dapat ibilin sang langit sa sulod sini tubtob sa tion sang pagpasag-uli sang tanan nga butang nga ginpamulong sang Dios paagi sa baba sang iya balaan nga mga manalagna sang dumaan nga tion.”—Binuhatan 3:19-21.

Dalhon sining “tion sang pagpasag-uli” ang “panag-on sang pagpaumpaw” gikan kay Jehova. Ang gintagna nga pagpasag-uli magaabot sa duha ka hugna. Una, may makapaumpaw nga pagpasag-uli sa espirituwal, nga nagakatabo na karon. Ikaduha, pagasundan ini sang pagluntad sang pisikal nga paraiso sa duta.

Nagasugod Na ang Tion Sang Pagpasag-uli

Subong sang ginpatalupangod ni apostol Pedro sa sadto nga kadam-an sa Jerusalem, ‘ginbilin sang langit si Jesus sa sulod sini.’ Amo sini ang natabo tubtob sang 1914, sang ginbaton ni Jesus ang iya harianon nga gahom kag nagsugod sa paggahom subong gintangdo sang Dios nga Hari. Sa amo nga tion, nga gintagna ni Pedro, “ipadala” ni Jehova ang iya Anak sa kahulugan nga pahanugutan Niya si Jesus nga tumanon ang iya panguna nga papel sa katuyuan sang Dios. Ginalaragway sang Biblia ang hitabo sa simbuliko nga pinamulong: “Kag nag-anak [ang langitnon nga organisasyon sang Dios] sing isa ka anak, isa ka lalaki, [ang Ginharian sang Dios sa mga kamot ni Jesucristo] nga magabantay sa tanan nga kapungsuran sa bilugon nga salsalon.”—Bugna 12:5.

Apang wala sing tuyo ang mga pungsod nga magpasakop sa pagginahom ni Cristo. Sa pagkamatuod, ginsalakay nila ang iya matutom nga mga sakop sa duta, nga kilala karon subong mga Saksi ni Jehova. Kaangay sang mga apostoles nga nauna sa ila, wala sing pangalag-ag nga ginbaton sang mga Saksi ang ‘hilikuton nga pagpanaksi kay Jesus.’ (Bugna 12:17) Nag-utwas sa lainlain nga mga pungsod ang pagpamatok sa hilikuton nga ginahimo sining sinsero nga mga Cristiano. Sang 1918, ang masaligan nga mga katapo sang ulong-talatapan sang Watch ­Tower So­ciety sa Brook­lyn, New York, ginpaatubang sa korte sa butig nga mga panumbungon kag di-makatarunganon nga ginsentensiahan sing malawig nga  pagkabilanggo. Sadto nga tion daw mapaslawan ang modernong-adlaw nga hilikuton sa pagpanaksi “tubtob sa ukbong sang duta.”—Bugna 11:7-10.

Apang, sang 1919, ginpaguwa ang ginbilanggo nga mga katapo sang ulong-talatapan kag ginhilway sa tanan butig nga panumbungon. Ginpadayon nila sa gilayon ang hilikuton nga pagpasag-uli sa espirituwal. Kutob sadto, ang katawhan ni Jehova nagaagom sang di-matupungan nga pag-uswag sa espirituwal.

Ginhimo ang isa ka masangkad nga kampanya agod tudluan ang mga tawo sang tanan nga pungsod nga tumanon ang mga ginsugo ni Cristo nga himuon sang iya mga sumulunod. (Mateo 28:20) Makapapagsik gid nga makita ang pila nga nagpakita anay sing tulad-sapat nga mga kinaiya nga naga­bag-o sang ila panimuot! Gin-uba nila ang daan nga personalidad, nga nagapatubas sing mga kinaiya subong sang “kaakig,” “pasipala,” kag “malaw-ay nga pululungon,” kag ginsul-ob ang ­bag-o nga personalidad, “nga gin­bag-o paagi sa sibu nga ihibalo suno sa larawan sang [Dios] nga nagtuga sini.” Sa espirituwal nga kahulugan, nagakatuman na bisan sa karon ang pinamulong ni manalagna Isaias: “Ang lobo [isa ka tawo nga nagpakita anay sing tulad-lobo nga mga kinaiya] magapuyo kaupod sang lalaki nga kordero [isa ka tawo nga nagapakita sing mapainubuson nga panimuot] sa makadali, kag ang leopardo magahigda kaupod sang kanding nga tinday, kag ang tinday nga baka kag ang may bungaybungay nga leon nga totoy kag ang pinatambok nga sapat magatingob.”—Colosas 3:8-10; Isaias 11:6, 9.

Malapit Na ang Dugang Pa nga Pagpasag-uli!

Dugang pa sa pagpasag-uli nga resulta sang espirituwal nga paraiso karon, malapit na nga nagahinampot ang tion nga mangin pisikal nga paraiso ang aton planeta. Isa anay ka paraiso ang diutay nga bahin sang duta sang ginbutang ni Jehova ang aton mga katigulangan, si Adan kag si Eva, sa katamnan sang Eden. (Genesis 1:29-31) Amo sina kon ngaa makasiling kita nga ipasag-uli ang Paraiso. Apang, antes ina mahanabo, dapat dulaon sa duta ang butig nga relihion nga nagapakahuya sa Dios. Himuon ini sang politikal nga mga elemento sini nga kalibutan. (Bugna 17:15-18) Nian, laglagon ang politikal kag komersial nga mga elemento, upod sa mga nagasakdag sa sini. Sa ulihi, ang katapusan nga mga kaaway sang Dios—si Satanas nga Yawa kag ang iya mga demonyo—gapuson sa sulod sang isa ka libo ka tuig—ang kalawigon sang proyekto sa pagpasag-uli. Sa sina nga tion, “ang kamingawan kag ang duta nga kigas magakasadya, kag ang desyerto nga kapatagan magakalipay kag magapamulak subong sang safron.” (Isaias 35:1) Mangin malinong na ang bug-os nga duta. (Isaias 14:7) Bisan ang minilyon nga napatay banhawon sa duta. Maagom sang tanan ang nagapasag-uli nga mga benepisyo sang halad nga gawad. (Bugna 20:12-15; 22:1, 2) Wala na sing bulag, bungol, ukon piang nga mga tawo sa duta. “Wala sing pumuluyo nga magasiling: ‘Nagamasakit ako.’” (Isaias 33:24) Pagkatapos gid sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Cristo, buy-an sa malip-ot nga tion ang Yawa kag ang iya mga demonyo kag makita nila kon paano natuman ang katuyuan sang Dios sa duta. Sa ulihi, laglagon sila sing dayon.—Bugna 20:1-3.

Kon makadangat na ang duta sa katapusan sang isa ka libo ka tuig nga pagpasag-uli, “ang tagsa ka butang nga may ginhawa” magadayaw kay Jehova, kag himuon nila ini sa walay katubtuban. (Salmo 150:6) Malakip ka ayhan sa ila? ­Puwede.