Abiabihon Mo Bala ang Isa ka Pagduaw?

Bisan sa sining magamo nga kalibutan, sarang ikaw makatigayon sing kalipay gikan sa sibu nga ihibalo sang Biblia tuhoy sa Dios, sa iya Ginharian, kag sa iya matahom nga katuyuan para sa katawhan. Kon luyag mo sing dugang nga impormasyon ukon maluyag nga may isa nga magaduaw sa imo agod magdumala sing walay bayad nga pagtuon sa Biblia, magsulat palihug sa Watch ­Tower, P.O. Box 2044, 1060 Manila, ukon sa nagakaigo nga direksion nga nalista sa pahina 2.