Kita ang Sahi nga May Pagtuo

Pagbantala sing Maayong Balita sa Humayan sang Taiwan

ANG Taiwan masami nga may mabunok nga ulan, nga bangod sini nagaani ini sing duha ka bugana nga patubas sang humay kada tuig. Apang, kon kaisa, wala nagaulan sa mga tion nga kuntani magaulan, kag ang mga sabod nagakapatay. Kon matabo ini, nagapangampo bala ang mangunguma? Wala. Nahibaluan niya nga ang determinasyon kinahanglanon. Nagasabod sia liwat kag ginatamnan liwat ang ulumhan. Nian, kon ang kahimtangan magaayoayo, ang mangunguma nagaani sang bugana nga patubas. Ang espirituwal nga pagtanom kag pag-ani kon kaisa magkaanggid gid.

Paghimud-os sa Espirituwal nga Alanyon

Sa sulod sang mga tinuig ang mga Saksi ni Jehova sa Taiwan nagpangabudlay sing lakas sa pagtanom kag sa pag-ani sing mga binhi sang Makasulatanhon nga kamatuoran sa pila ka duog nga daw indi mabungahon. Ang isa ka halimbawa amo ang Miao-li Coun­ty. Diutay lang ang nagasapak sa pulupanag-on nga mga panikasog sa pagpanaksi sa amo nga duog. Gani sang 1973, gin-asayn ang isa ka mag-asawa nga espesyal payunir sa pagpanghikot didto bilang bug-os tion nga mga manugbantala sang Ginharian. Sang primero, ang pila nagpakita sing interes sa maayong balita. Apang, wala nagadugay kag ina nga interes nagakadula. Nian, ang mga espesyal payunir gin-asayn sa iban nga duog.

Sang 1991, gin-asayn didto ang duha pa ka espesyal payunir. Apang ginpakita liwat sang mga hitabo nga ang kahimtangan indi nagakaigo para sa espirituwal nga pagtubo. Pagkatapos sang pila ka tuig, gin-asayn liwat ang mga espesyal payunir sa mga latagon nga ginalauman nga mas mabungahon. Sa amo, ang duta ginpahuwayan anay sa sulod sang tinion.

Ang Liwat nga mga Panikasog Nag-ani Sing Kadalag-an

Sang Septiembre 1998, ginpamat-uran nga himuon ang panikasog sa pagpangita sing labi pa ka mabungahon nga mga duog sa malapad kag wala-matangdo nga teritoryo sa Taiwan. Paano ini himuon? Paagi sa pag-asayn sa mga 40 ka temporaryo nga espesyal payunir nga magpanghikot sa mas madamo sing populasyon nga wala-matangdo nga mga teritoryo.

Duha ka magkaiping nga siudad sa Miao-li Coun­ty ang nalakip sa mga teritoryo nga ginpili para sa kampanya. Apat ka di-minyo nga kauturan nga babayi ang magapanghikot didto sa sulod sang tatlo ka bulan agod tilawan ang teritoryo. Wala magdugay pag-abot nila, nagsulat sila sing makalilipay nga mga report tuhoy sa madamo nga interesado nga nasalapuan nila. Sang natapos nila ang ila tatlo ka bulan nga pagpayunir sa duog, nagadumala sila sang madamo nga pagtuon sa Biblia sa puluy-an. Nakatukod man sila sing isa ka grupo sang pagtinuon sa libro paagi sa bulig sang isa ka gulang halin sa malapit nga kongregasyon.

Tatlo sining mga utod nga babayi ang nagpaathag nga luyag nila padayunon ang pag-atipan sa bag-uhan nga “mga gutok” nga nagatubo sing maayo gid. Subong resulta, duha sa ila ang gintangdo subong permanente nga espesyal payunir, kag ang ikatlo padayon nga nagapanghikot didto subong regular payunir. Isa ka gulang halin sa malapit nga kongregasyon ang nagsaylo sa amo nga duog agod buligan sila. Kapin sa 60 ang nagtambong sa nahauna nga pamulongpulong publiko sa amo nga duog. Sa karon ang malapit nga kongregasyon nagabulig sa sining bag-o nga grupo sa paghiwat sing regular nga mga miting sa Domingo bilang dugang sa pila ka mga pagtinuon sa libro. Sa indi madugay isa ka bag-o nga kongregasyon ang mahimo nga matukod sa duog.

 Ang Paghimud-os Naghatag Sing mga Pagpakamaayo sa Iban Pa nga mga Bahin Sang Taiwan

Amo man sini ang natabo sa iban nga mga lugar. Sa I-lan Coun­ty sa aminhan-nasidlangan nga bahin sang isla, isa ka bag-o nga Pagtinuon Sang Kongregasyon sa Libro ang gintukod sa amo nga duog diin nagpanghikot ang temporaryo nga mga espesyal payunir.

Samtang nagaduaw sa mga pamalay isa ka ­gab-i, nasugilanon sang temporaryo nga espesyal payunir ang isa ka lamharon nga lalaki kag ginpakita sa iya ang isa ka hand­bill nga nagalista sang mga miting sang kongregasyon. Namangkot sia sa gilayon: “Mahimo bala ako makatambong sa miting buwas sa gab-i? Kon amo, ano ang isuksok ko?” Ini nga payunir nagadumala sing walo ka pagtuon sa Biblia sa mga interesado kada semana. Ang pila sang mga estudyante sa Biblia nagplano sang ulihi nga mangin manugbantala mismo sang maayong balita, nga may tulumuron nga magpabawtismo.

Isa pa ka babayi sa sini man nga banwa ang palasimba sa sulod sang madamo nga tinuig apang wala sia sing nakita nga isa nga magatudlo sa iya sing Biblia. Sang nabatian niya ang tuhoy sa kahimusan sang pagtuon sa Biblia, ginhimuslan niya ang kahigayunan. Ginpalig-on sia nga handaan sing abanse ang iya leksion. Sang nag-abot ang temporaryo nga espesyal payunir agod magdumala sing pagtuon, nasapwan niya nga ginhimo sang babayi ang iya “home­work” paagi sa pagbakal sing kuwaderno diin ginsulat niya ang naimprinta nga mga pamangkot sa materyal nga pagatun-an. Dayon ginsulat niya ang iya mga sabat sa kada pamangkot. Ginkopya man niya sa iya kuwaderno ang tanan nga ginsambit nga kasulatan sa iya leksion. Sang nag-abot ang utod nga babayi agod dumalahan ang nahauna nga pagtuon, nahandaan na sang babayi ang tatlo ka una nga leksion!

Amo man sini ang nangin resulta sa banwa sang ­Dongshih sa sentral nga Taiwan. Nakapahamtang ang temporaryo nga mga espesyal payunir sing kapin sa 2,000 ka brosyur sa tatlo ka bulan nga nagpanghikot sila didto. Sa ikatlo nga bulan, nagdumala sila sing 16 ka pagtuon sa Biblia sa puluy-an. Daku nga bahin sang banwa ang ginhapay sang isa ka linog nga nagtay-ug sang sentral nga Taiwan sang Septiembre 21, 1999, apang ang pila ka interesado padayon nga nagauswag sa espirituwal, bisan pa nga kinahanglan sila maglakbay sing tubtob sa isa ka oras agod magtambong sa mga miting sa pinakamalapit nga Kingdom Hall. Huo, ang paghimud-os kinahanglanon agod makaani sing bugana nga patubas, materyal man ukon espirituwal nga sahi ini sang patubas.

[Mapa sa pahina 8]

(Para sa aktual nga pormat, tan-awa ang publikasyon)

CHINA

Taiwan Strait

TAIWAN

[Credit Line]

Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.