Mahimo Bala ang Imo Kabuhi Mangin Mas May Kabilinggan?

ANG matuod nga balor indi pirme kon ano ang hitsura sini. Ang pinakadaku sing kantidad nga papel-de-bangko nga ginpaguwa sa Estados Unidos nagabalor sing $10,000. Apang, ang papel nga gin-imprintahan sini nagabili lamang sing pila ka sentimos.

Napaligban mo na bala kon ayhan ang mga pinanid sang papel nga may diutay kinaugali nga balor makahatag sing matuod nga kabilinggan sa imo kabuhi? Ginahunahuna sang madamo nga tawo nga makahatag ini. Minilyon ang nagatrabaho adlaw kag gab-i agod makaganar sing madamo nga kuwarta tubtob sa masarangan nila. Kon kaisa ang paghingamo sing kuwarta nagakahulugan sang pagsakripisyo sang ila kapagros, mga abyan, kag bisan gani sang ila pamilya. Sa ano nga kapuslanan? Ang kuwarta bala—ukon ang aton mabakal paagi sini—makahatag sing matuod kag dayon nga kaayawan?

Suno sa mga manugpanalawsaw, kon labi naton nga ginapangita ang kaayawan pasad sa materyal nga mga pagkabutang, labi pa nga indi naton ini makita. Ang dyurnalista nga si ­Alfie ­Kohn nagahinakop nga ang “kaayawan indi gid mabakal. . . . Ang mga tawo nga ang ginauna sa kabuhi amo ang kabuganaan may huyog nga makaeksperiensia sing di-kinaandan nga kabalaka kag kapung-aw subong man sing  kubos nga kaayuhan sa kabilugan.”—Interna­tional ­Herald ­Tribune.

Bisan pa mahimo nahisayran sang mga manugpanalawsaw nga indi lamang kuwarta ang kinahanglanon agod may kabilinggan ang kabuhi, tuhay naman ang ginahunahuna sang madamo nga tawo. Indi gid ini makapakibot, kay ang mga nagapuyo sa Nakatundan nga kadutaan mahimo nga ginapaulanan sang tubtob sa 3,000 kadamo nga pasayod sa isa ka adlaw. Nagapasayod man ini sang mga awto ukon dulse, ang sadsaran nga ideya amo: ‘Bakla ini nga produkto, kag mangin mas malipayon ka.’

Ano ang resulta sang walay untat nga pagtib-ong sang materyal nga mga kabilihanan? Ang espirituwal nga mga kabilihanan masami nga ginapasapayanan! Suno sa isa ka report sa News­week nga magasin, nagsiling sining karon lang ang arsobispo sang Co­logne, Alemanya, nga “sa aton katilingban, wala na ginahambalan ang Dios.”

Ayhan ginahugod mo ang halos tanan mo nga kusog sa palangabuhian. Mahimo nabatyagan mo nga diutay lang ang imo tion sa paghimo sing iban pa nga butang. Apang, sa pulupanag-on, mahimo nabatyagan mo nga may kapin pa sa kabuhi sangsa walay-untat kag makatalaka nga rutina tubtob nga padulugon ini sang imo panglawas ukon edad.

Ang pagtalupangod bala sing labi pa sa espirituwal nga mga butang makahatag sa imo sing dugang nga kaayawan? Ano ang magahatag sing daku pa nga kabilinggan sa imo kabuhi?