Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Paano Ka Makasapo sing Kalinong sa Kaugalingon?

Paano Ka Makasapo sing Kalinong sa Kaugalingon?

 Paano Ka Makasapo sing Kalinong sa Kaugalingon?

Madamo sing kinatuhayan ang panahon naton kag ang panahon ni ­Thoreau, nga ginsambit sa nagligad nga artikulo. Ang isa ka daku nga kinatuhayan amo nga sa karon wala sing kakulang sa laygay sa kon paano matigayon ang kalinong sa hunahuna. Nagatanyag ang mga sikologo kag mga manunulat sang buligi-ang-kaugalingon nga mga libro​—⁠bisan mga kolumnista sa mga pamantalaan​—⁠sang ila mga panghunahuna. Ang ila mga laygay mahimo nga makabulig sa makadali lamang; apang para sa mas nagadugay nga mga solusyon, kapin pa ang kinahanglanon. Amo sina ang natukiban sang mga indibiduwal nga ginsambit sa nagligad nga artikulo.

SANDAY Antônio, Marcos, Gerson, Vania, kag Marcelo may lainlain nga ginhalinan kag lainlain nga problema. Apang magkaanggid sila sa di-magkubos tatlo ka butang. Una, may tion anay nga sila “walay paglaum kag walay Dios sa kalibutan.” (Efeso 2:12) Ikaduha, naghandum sila sing kalinong sa hunahuna. Kag ikatlo, tanan sila nakasapo sing kalinong sa kaugalingon nga luyag nila sang ginbaton nila ang isa ka pagtuon sa Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova. Samtang nagauswag sila, nahangpan nila nga interesado ang Dios sa ila. Sa pagkamatuod, subong sa ginsiling ni Pablo sa mga taga-Atenas sang panahon niya, ang Dios ‘indi malayo sa tagsatagsa sa aton.’ (Binuhatan 17:27) Ang makumbinsi gid sa sini isa ka importante nga butang sa pagtigayon sing kalinong sa kaugalingon.

 Ngaa Tuman ka Diutay nga Kalinong?

Ang Biblia nagahatag sing duha ka panguna nga rason tungod sa kakulang sing kalinong sa kalibutan​—⁠ini man kalinong sa kaugalingon ukon kalinong sa ulot sang mga tawo. Ang una ginapaathag sa Jeremias 10:​23: “Ang dalanon sang tawo wala sa iya kaugalingon. Wala sa tawo nga nagalakat bisan ang pagtuytoy sa iya tikang.” Ang tawo wala sing kaalam ukon paghantop agod gamhan ang kaugalingon nga wala sing bulig, kag ang lamang nga bulig nga may daku nga kabilihanan nagahalin sa Dios. Ang mga tawo nga wala nagapangita sang panuytoy sang Dios indi gid makatigayon sing dayon nga kalinong. Ang ikaduha nga rason sa kakulang sing kalinong makita sa mga pulong ni apostol Juan: “Ang bug-os nga kalibutan yara sa gahom sang isa nga malauton.” (1 Juan 5:19) Kon wala ang panuytoy sang Dios, ang mga panikasog sang tawo nga matigayon ang kalinong pirme lang mapaslawan bangod sang mga buhat sang di-makita apang matuod gid​—⁠kag gamhanan gid​—⁠“nga isa nga malauton,” si Satanas.

Bangod sining duha ka rason​—⁠nga ang kalabanan nga mga tawo wala nagapangita sang panuytoy sang Dios kag nga si Satanas aktibo gid sa kalibutan​—⁠ang tawhanon nga rasa yara sa makaluluoy gid nga kahimtangan. Ginlaragway ini ni apostol Pablo: “Ang bug-os nga tinuga padayon nga nagaugayong sing tingob kag ginasakitan sing tingob tubtob karon.” (Roma 8:22) Sin-o ang indi mag-ugyon sa sina nga pagtamod? Sa manggaranon kag imol nga mga pungsod, ang mga problema sa pamilya, krimen, inhustisya, mga di-pagsahuay sing personalidad, walay kapat-uran sa pangabuhi, mga dumot sa ulot sang mga tribo kag minoridad nga mga grupo, pagpigos, balatian, kag madamo pa, nagakuha sang kalinong sa hunahuna sang mga tawo.

Kon Paano Makasapo Sing Kalinong sa Kaugalingon

Sang nagtuon sanday Antônio, Marcos, Gerson, Vania, kag Marcelo sang Pulong sang Dios, ang Biblia, natun-an nila ang mga butang nga nagpabag-o sang ila kabuhi. Una, natun-an nila nga sa pila ka adlaw mangin tuhay ang kahimtangan sang kalibutan. Indi ini isa ka di-maathag nga paglaum nga sa ulihi ang tanan nga butang magaayo. Isa ini ka matuod, napasad-sing-maayo nga pagsalig nga ang Dios may katuyuan para sa katawhan kag nga bisan karon makabenepisyo kita sa sina nga katuyuan kon himuon naton ang iya kabubut-on. Gin-aplikar nila sa ila kabuhi ang ila natun-an gikan sa Biblia, kag nag-ayo ang ila kahimtangan. Nasapwan nila ang kapin nga kalipay kag kalinong sangsa nahunahuna nila nga posible.

Wala na nagaentra si Antônio sa mga protesta kag mga pinuyas sa trabaho. Nahibaluan niya nga limitado kag umalagi lamang ang mga pag­bag-o nga matigayon sa sina nga paagi. Natun-an sining lider anay sang mga trabahador ang tuhoy sa Ginharian sang Dios. Amo ini ang Ginharian nga ginapangamuyo sang minilyon kon ginapangadi nila ang Pangamuyo sang Ginuo (ukon, ang Amay Namon) kag ginasiling sa Dios: “Magkari ang imo ginharian.” (Mateo 6:​10a, New International Ver­sion) Natun-an ni Antônio nga ang Ginharian sang Dios isa ka matuod langitnon nga panguluhan nga magadala sing matuod nga kalinong sa katawhan.

Natun-an ni Marcos nga sundon ang maalamon nga laygay sang Biblia nahanungod sa pag-asawahay. Subong resulta, ining politiko anay malipayon na nga nahiusa liwat sa iya asawa. Sia man malangkagon nga nagapaabot sang tion, nga malapit na mag-abot, nga islan sang Ginharian sang Dios sing isa nga mas maayo ining makagod nga sistema sa kalibutan. May madalom pa sia nga paghangop sa mga dinalan sa Pangamuyo sang Ginuo nga mabasa: “Matuman ang imo kabubut-on sa duta subong sang sa langit.” (Mateo 6:​10b, NIV ) Kon matuman na sa duta ang kabubut-on sang Dios, maeksperiensiahan sang mga tawo ang kalidad sang kabuhi nga wala pa gid anay makita.

Kamusta naman si Gerson? Indi na sia laaslaas kag kawatan. Ang kabuhi sining anay bata sa kalye may kahulugan na karon bangod ginagamit niya ang iya kusog sa pagbulig sa iban nga masapwan ang kalinong sa kaugalingon. Subong sang ginapakita sini nga mga eksperiensia, ang pagtuon sing Biblia kag ang pagsunod sa ginasiling sini  makapabag-o gid sang kabuhi sang isa ka tawo nga mangin mas maayo.

Kalinong sa Kaugalingon sa Magamo nga Kalibutan

Ang importante nga persona sa maragtas sa katumanan sang kabubut-on sang Dios amo si Jesucristo, kag kon magtuon ang mga tawo sing Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova, madamo sila sing matun-an tuhoy sa iya. Sang ­gab-i nga nabun-ag sia, ang mga anghel nag-amba sing pagdayaw sa Dios: “Himaya sa Dios sa kahitaasan, kag paghidait sa duta sa tunga sang mga tawo nga may maayong kabubut-on.” (Lucas 2:14) Sang nagdaku si Jesus, nabalaka sia sa pagpauswag sa kabuhi sang mga tawo. Nahangpan niya ang ila mga balatyagon kag nagpakita sia sing pinasahi nga kaawa sa mga ginapigos kag mga nagabalatian. Kag, suno sa mga pulong sang mga anghel, nagdala sia sa mga mahagop sing kalinong sa kaugalingon. Sa hingapusan nga bahin sang iya ministeryo, nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Ginabilin ko sa inyo ang paghidait, ginahatag ko sa inyo ang akon paghidait. Wala ko ginahatag ini sa inyo subong sang paghatag sini sang kalibutan. Indi pagtuguti nga malisang ang inyo tagipusuon ukon mag-isol ini sa kahadlok.”​—⁠Juan 14:⁠27.

Indi lamang mabinuligon sa tawo si Jesus. Ginpaanggid niya ang iya kaugalingon sa isa ka manugbantay, kag ginpaanggid niya ang iya mahagop nga mga sumulunod sa mga karnero sang nagsiling sia: “Nagkari ako agod nga may kabuhi sila kag may kabugana sini. Ako ang maayo nga manugbantay; ang maayo nga manugbantay nagahatag sang iya kabuhi tungod sa mga karnero.” (Juan 10:​10, 11) Huo, kabaliskaran sa madamo nga lider karon nga nagakabalaka sing una gid sa ila kaugalingon, ginhatag ni Jesus ang iya kabuhi para sa iya mga karnero.

Paano kita makabenepisyo sa ginhimo ni Jesus? Madamo ang pamilyar sa sini nga mga pulong: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi malaglag kundi may kabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16) Ang pagtuo kay Jesus nagakinahanglan, una sa tanan, sing ihibalo tuhoy sa iya kag sa iya Amay, si Jehova. Ang ihibalo tuhoy sa Dios kag kay Jesucristo makadul-ong sa isa ka suod nga kaangtanan kay Jehova nga Dios nga magabulig sa aton nga matigayon ang kalinong sa hunahuna.

Si Jesus nagsiling: “Ang akon mga karnero nagapamati sa akon tingog, kag nakilala ko sila, kag nagasunod sila sa akon. Kag nagahatag ako sa ila sing kabuhi nga walay katapusan, kag indi gid sila malaglag, kag wala sing isa nga makaagaw sa ila sa akon kamot.” (Juan 10:​27, 28) Mapinalanggaon gid kag makalipay nga mga pulong! Matuod, ginsiling ini ni Jesus halos duha ka libo ka tuig na ang nagligad, apang may daku gihapon ini nga puwersa subong sadto nga tion. Indi pagkalimti nga buhi kag aktibo gihapon si Jesucristo, nagagahom karon subong ginpalingkod-sa-trono nga Hari sa langitnon nga Ginharian sang Dios. Kaangay sang tion nga nagkabuhi sia sa duta sang madamong tinuig nga nagligad, nabalaka sia gihapon sa mga mahagop nga nagahandum sing kalinong sa hunahuna. Dugang pa, sia gihapon ang Manugbantay sang iya mga karnero. Kon sundon naton sia, buligan niya kita nga matigayon ang kalinong sa kaugalingon, nga nagalakip sing masinaligon nga pagpaabot nga makita sa palaabuton ang bug-os nga kalinong​—⁠nga magakahulugan nga wala na sing kasingki, inaway, kag krimen.

Ang matuod nga mga benepisyo matigayon paagi sa pagkilala kag pagpati nga buligan kita ni Jehova paagi kay Jesus. Nadumduman mo bala si ­Vania, nga sang bata pa gintulinan sing mabug-at nga responsabilidad kag naghunahuna nga ginkalimtan sia sang Dios? Nahibaluan karon ni ­Vania nga wala sia ginpabay-an sang Dios. Nagsiling sia: “Natun-an ko nga ang Dios isa ka matuod nga persona nga may dalayawon nga mga kinaiya. Bangod sang iya gugma, ginpadala niya sa duta ang iya Anak agod hatagan kita sing kabuhi. Importante gid nga mahibaluan ini.”

Si Marcelo nagapamatuod nga ang iya kaangtanan sa Dios matuod. Ining mahuyugon anay sa mga party nagkomento: “Masami nga wala mahibaluan sang mga pamatan-on kon ano ang himuon, kag ginahalitan lamang nila ang ila kaugalingon. Ang iban nag-abuso sa droga, subong sang natabo sa akon. Nagalaum ako nga madamo pa ang  pakamaayuhon, kasubong ko, paagi sa paghibalo sang kamatuoran tuhoy sa Dios kag sa iya Anak.”

Paagi sa mahalungon nga pagtuon sing Biblia, napalambo ni Vania kag ni Marcelo ang mabakod nga pagtuo sa Dios kag ang pagsalig sa iya kahanda nga buligan sila nga malubad ang ila mga problema. Kon himuon naton ang ila ginhimo​—⁠tun-an ang Biblia kag sundon ang ginasiling sini​—⁠masapwan naton ang daku nga kalinong sa kaugalingon, subong sa ila. Nian matuman gid sa aton bahin ang pagpalig-on ni apostol Pablo: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tagsa ka butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipakilala sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magatipig sang inyo mga tagipusuon kag sang inyo mga painoino paagi kay Cristo Jesus.”​—⁠Filipos 4:​6, 7.

Pagsapo Sing Matuod nga Kalinong Karon

Ginatuytuyan ni Jesucristo ang ginagutom-sa-kamatuoran nga mga tawo sa dalanon nga nagadul-ong sa kabuhi nga walay katapusan sa isa ka paraiso nga duta. Samtang ginatuytuyan niya sila sa putli nga pagsimba sang Dios, nagaagom sila sing kalinong nga kaanggid sa ginlaragway sa Biblia: “Ang akon katawhan magapuyo sa puluy-an nga mahidaiton kag sa mga puluy-an nga may bug-os nga kalig-unan kag sa malinong nga mga palahuwayan.” (Isaias 32:18) Kag una lamang ina nga pagtilaw sa kalinong nga agumon nila sa palaabuton. Aton mabasa: “Ang mga mahagop magapanubli sang duta, kag magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait. Ang mga matarong magapanag-iya sang duta, kag magapuyo sila sing dayon sa sini.”​—⁠Salmo 37:​11, 29.

Gani makatigayon bala kita karon sing kalinong sa kaugalingon? Huo. Dugang pa, mapat-od naton nga sa malapit nga palaabuton, pakamaayuhon sang Dios ang matinumanon nga katawhan sing kalinong nga wala pa gid anay matabo. Kon amo, ngaa indi mangabay sa iya sing kalinong paagi sa pangamuyo? Kon may mga problema ka nga nagakuha sang imo kalinong, mangamuyo kasubong ni Hari David: “Ang mga kalisdanan sang akon tagipusuon nagadamo; gikan sa mga kahuol sa akon O paguwaa ako. Tan-awa ang akon kapipit-an kag ang akon kasakitan, kag patawara ang tanan ko nga sala.” (Salmo 25:​17, 18) Magsalig nga pamatian sang Dios ini nga mga pangamuyo. Ginauntay niya ang iya kamot kag ginahatag ang kalinong sa tanan nga nagapangayo sini sing tinagipusuon. Mahigugmaon kita nga ginapasalig: “Si Jehova malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya, sa tanan nga nagapanawag sa iya sa kamatuoran. Tumanon niya ang handum sang mga nagakahadlok sa iya, kag pamatian niya ang ila pagpangayo sing bulig, kag luwason niya sila.”​—⁠Salmo 145:​18, 19.

[Blurb sa pahina 5]

Ang tawo wala sing kaalam ukon paghantop agod gamhan ang kaugalingon nga wala sing bulig, kag ang lamang nga bulig nga may daku nga kabilihanan nagahalin sa Dios

[Blurb sa pahina 6]

Ang ihibalo tuhoy sa Dios kag kay Jesucristo makadul-ong sa isa ka suod nga kaangtanan kay Jehova nga Dios nga magabulig sa aton nga matigayon ang kalinong sa hunahuna

[Retrato sa pahina 7]

Ang pagsunod sa laygay sang Biblia nagabulig nga mangin malinong ang pamilya