Sakdaga sing Malig-on ang Diosnon nga Panudlo

“Magsalig kay Jehova sa bug-os mo nga tagipusuon kag indi magsandig sa imo kaugalingon nga paghangop. Sa tanan mo nga dalanon talupangda sia, kag tadlungon niya ang imo mga banas.”​—⁠HULUBATON 3:​5, 6.

1. Paano kita nadayag sa mga ihibalo sang tawo subong sang wala pa matabo sang una?

SA KARON, may yara mga 9,000 ka matag-adlaw nga pamantalaan nga ginabaligya sa bug-os nga kalibutan. Kada tuig mga 200,000 ka bag-ong libro ang ginabalhag sa Estados Unidos lamang. Suno sa isa ka bulubanta, sang Marso sang 1998, may yara mga 275 milyones ka Web page sa Internet. Ini nga numero nagadugang kuno sa kadamuon nga 20 milyones ka pahina kada bulan. Subong sang wala pa matabo sang una, ang mga tawo may ikasarang na karon sa pagtigayon sing impormasyon tuhoy sa bisan ano nga topiko. Bisan pa ini nga kahimtangan may positibo nga mga bahin, ining tuman kadamo nga impormasyon ginatunaan sang mga problema.

2. Anong mga problema ang magaresulta bangod sang ikasarang sa pagtigayon sang bugana kaayo nga impormasyon?

2 Ang iban nga mga indibiduwal nangin mga giyan sa impormasyon, pirme ginabusog ang wala kaayawan nga handum nga mangin kompleto sing impormasyon samtang ginapatumbayaan ang mas importante nga mga butang. Ang iban naman nagatigayon sing indi kompleto nga impormasyon tuhoy sa masibod nga mga patag sang ihibalo kag pagkatapos ginakabig nila ang ila kaugalingon subong mga eksperto. Pasad sa limitado lamang nga paghangop, nagahimo sila sing importante nga mga desisyon nga mahimo maghalit sa ila ukon sa iban. Kag yara pirme ang katalagman nga madayag sa sala ukon indi husto nga impormasyon. Masami na nga wala sing masaligan nga paagi sa pagpamatuod nga ang pagdagsa sang impormasyon husto kag balanse.

3. Anong mga paandam may kaangtanan sa pagpanikasog nga matigayon ang tawhanon nga kaalam ang masapwan sa Biblia?

3 Ang pagkamausisaon madugay na nga kinaiya sang tawo. Ang mga katalagman sang pag-uyang sing tuman kadamo nga tion sa pagpangita sa walay pulos ukon makahalalit pa gani nga impormasyon ginbaton na anay sang mga adlaw ni Hari Solomon. Sia nagsiling: “Talupangda ang paandam: Ang paghimo sing madamo nga tulun-an wala sing katapusan, kag ang tama nga paghugod sa sini nagapalapyo sa unod.” (Manugwali 12:12) Mga siglo sang ulihi si apostol Pablo nagsulat kay Timoteo: “Bantayi ang gintugyan sa imo, nga ginalikawan ang walay pulos nga mga pagwakal nga nagatamay sa kon ano ang balaan kag ang mga pagsumpakilay sang butig nga ginatawag nga ‘ihibalo.’ Kay sa pagpadayaw sina nga ihibalo ang iban nagsipak sa pagtuo.” (1 Timoteo 6:​20, 21) Huo, dapat likawan sang mga Cristiano karon ang di-kinahanglanon nga pagkanadayag sa makahalalit nga mga ideya.

4. Ano ang isa ka paagi nga mapakita naton ang aton pagsalig kay Jehova kag sa iya mga panudlo?

4 Maayo man nga pamatian sang katawhan ni Jehova ang mga pulong sang Hulubaton 3:​5, 6: “Magsalig kay Jehova sa bug-os mo nga tagipusuon kag indi magsandig sa imo kaugalingon nga paghangop. Sa tanan mo nga dalanon talupangda sia, kag tadlungon niya ang imo mga banas.” Ang pagsalig kay Jehova nagalakip sang pagsikway sa bisan ano man nga ideya nga nagasumpakil sa Pulong sang Dios, naghalin man ini sa aton mismo pangatarungan ukon sa aton isigkatawo. Agod amligan ang aton espirituwalidad, kinahanglan nga hanason naton ang aton mga ikasarang sa paghantop agod mahibaluan naton ang makahalalit nga impormasyon kag likawan ini. (Hebreo 5:14) Binagbinagon naton ang pila ka ginhalinan sini nga impormasyon.

Isa ka Kalibutan nga Nadaug ni Satanas

5. Ano ang isa ka ginhalinan sang makahalalit nga mga ideya, kag sin-o ang sa likod sini?

5 Ang sekular nga kalibutan amo ang mauyahon  nga ginhalinan sang makahalalit nga mga ideya. (1 Corinto 3:19) Si Jesucristo nangamuyo sa Dios may kaangtanan sa iya mga disipulo: “Nagapangabay ako sa imo, indi agod kuhaon sila gikan sa kalibutan, kundi agod bantayan sila bangod sa isa nga malaut.” (Juan 17:15) Ang pangabay ni Jesus nga ang iya mga disipulo amligan gikan sa “isa nga malaut” nagakilala sang impluwensia ni Satanas sa kalibutan. Subong mga Cristiano, wala kita ginatamingan sing awtomatiko gikan sa malain nga mga impluwensia sining kalibutan. Si Juan nagsulat: “Nahibaluan naton nga naghalin kita sa Dios, apang ang bug-os nga kalibutan yara sa gahom sang isa nga malauton.” (1 Juan 5:19) Ilabi na sa sining ulihi nga bahin sang katapusan nga mga adlaw, ginalauman nga paayawan ni Satanas kag sang iya mga demonyo ang kalibutan sing makahalalit nga impormasyon.

6. Paano ang kalibutan sang kalingawan ginatunaan sang pagkadi-sensitibo sa moral?

6 Ginalauman man nga ang pila sining makahalalit nga impormasyon daw indi makahalalit. (2 Corinto 11:14) Binagbinaga, halimbawa, ang kalibutan sang kalingawan, upod ang mga programa sini sa telebisyon, mga sine, musika, kag naimprinta nga pahina. Madamo ang nagaugyon nga sa dugang kag dugang nga mga kahimtangan, ang iban nga mga porma sang kalingawan nagapauswag sang malain nga mga buhat, subong sang imoralidad, kasingki, kag abuso sa droga. Sa una nga pagkanadayag sa isa ka porma sang kalingawan nga labi pa nga nagalain, ang mga tumalan-aw mahimo makugmat. Apang ang sulitsulit nga pagkanadayag nagahimo sa isa nga mangin indi sensitibo. Indi gid naton dapat tamdon subong kalahamut-an ukon di-makahalalit ang kalingawan nga nagapauswag sang makahalalit nga mga ideya.​—⁠Salmo 119:⁠37.

7. Ano nga sahi sang kaalam sang tawo ang mahimo magbuhin sang aton pagsalig sa Biblia?

7 Binagbinaga ang isa pa ka ginhalinan sang posible makahalalit nga impormasyon​—⁠ang pagdagsa sang mga ideya nga ginbalhag sang pila ka sientipiko kag iskolar nga nagaduhaduha sa pagkamasaligan sang Biblia. (Ipaanggid ang Santiago 3:⁠15.) Ining materyal masami nga makita sa kinaandan nga mga magasin kag popular nga mga libro, kag mahimo ini magbuhin sang pagsalig sa Biblia. Ginapabugal sang pila ka indibiduwal ang pagpaluya sa awtoridad sang Pulong sang Dios paagi sa walay katapusan nga mga ispekulasyon. Ang kaanggid nga katalagman nagluntad anay sa mga adlaw sang mga apostoles, subong nga maathag sa pinamulong ni apostol Pablo: “Magbantay: basi may isa nga magatangab sa inyo subong natukob niya paagi sa pilosopiya kag walay unod nga daya suno sa tradisyon sang mga tawo, suno sa nahauna gid nga mga butang sang kalibutan kag indi suno kay Cristo.”​—⁠Colosas 2:⁠8.

Mga Kaaway Sang Kamatuoran

8, 9. Paano karon nadayag ang apostasya?

8 Ang mga apostata isa pa ka katalagman sa aton espirituwalidad. Gintagna ni apostol Pablo nga ang apostasya magautwas sa tunga sang nagapangangkon nga mga Cristiano. (Binuhatan 20:​29, 30; 2 Tesalonica 2:3) Sa katumanan sang iya mga pulong, sang napatay na ang mga apostoles, ang daku nga apostasya nagdul-ong sa pagluntad sang Cristiandad. Sa karon, wala na sing daku nga apostasya nga nahanabo sa tunga sang katawhan sang Dios. Apang, ang pila ka indibiduwal nagbiya sa aton grupo, kag ang iban sa ila determinado nga pakalainon ang mga Saksi ni Jehova paagi sa pagpalapnag sing mga kabutigan kag sayop nga impormasyon. Ang pila nakigkooperar sa iban nga mga grupo sa organisado nga pagpamatok sa putli nga pagsimba. Sa paghimo sini, nagdampig sila sa unauna gid nga apostata, si Satanas.

9 Ang iban nga mga apostata dugang pa nga nagagamit sang lainlain nga porma sang mass communication, lakip na ang Internet, sa pagpalapnag  sing butig nga impormasyon tuhoy sa mga Saksi ni Jehova. Subong resulta, kon ang sinsero nga mga indibiduwal magapanalawsaw sa aton mga pagtuluuhan, mahimo sila makasumalang sing apostata nga propaganda. Bisan ang iban nga mga Saksi walay hinalung-ong nga nadayag mismo sa sining makahalalit nga impormasyon. Dugang pa, ang mga apostata pulupanag-on nga nagapakigbahin sa mga programa sa telebisyon ukon radyo. Ano ang maalamon nga himuon bangod sini?

10. Ano ang maalamon nga reaksion sa apostata nga propaganda?

10 Ginsugo ni apostol Juan ang mga Cristiano nga indi pagpasudlon sa ila mga puluy-an ang mga apostata. Nagsulat sia: “Kon ang bisan sin-o mag-abot sa inyo kag wala nagadala sining panudlo, indi sia pagbatuna sa inyo puluy-an ukon maghambal sing isa ka panamyaw sa iya. Kay sia nga nagahambal sing panamyaw sa iya nagaambit sa iya mga buhat nga malaut.” (2 Juan 10, 11) Ang paglikaw sang tanan nga kaangtanan sa sining mga kaaway magaamlig sa aton batok sa ila malaut nga panghunahuna. Ang pagpadayag sang aton kaugalingon sa apostata nga mga panudlo paagi sa nanuhaytuhay nga mga paagi sang modernong komunikasyon makahalalit kaangay sang pagpasulod mismo sa apostata sa aton mga puluy-an. Indi gid naton dapat pagtugutan nga ang pagkamausisaon magasulay sa aton padulong sa sining malaglagon nga dalanon!​—⁠Hulubaton 22:⁠3.

Sa Sulod Sang Kongregasyon

11, 12. (a) Ano anay ang ginhalinan sang makahalalit nga mga ideya sa unang-siglo nga kongregasyon? (b) Paano ang pila ka Cristiano napaslawan sa pagpanguyapot sing malig-on sa diosnon nga mga panudlo?

11 Binagbinaga ang isa pa ka posible nga ginhalinan sang makahalalit nga mga ideya. Bisan pa nga wala sing tuyo sa pagtudlo sing mga kabutigan, mapalambo sang isa ka dedikado nga Cristiano ang batasan sang paghambal sing pataka. (Hulubaton 12:18) Bangod sang aton pagkadi-himpit, kita tanan nagapakasala kon kaisa paagi sa aton dila. (Hulubaton 10:​19; Santiago 3:8) Maathag gid nga sang panahon ni apostol Pablo, wala mapunggan sang iban sa kongregasyon ang ila dila kag nadalahig sila sa mga binais tuhoy sa mga tinaga. (1 Timoteo 2:8) May iban naman nga naghatag sing daku nga importansia sa ila mismo mga opinyon kag ginhangkat pa gani ang awtoridad ni Pablo. (2 Corinto 10:​10-12) Ang subong sini nga espiritu nagresulta sa di-kinahanglanon nga mga di-paghangpanay.

12 Kon kaisa ining mga di-paghangpanay nangin “masingki nga mga binais tuhoy sa magagmay nga mga butang,” nga nagtublag sang kalinong sang kongregasyon. (1 Timoteo 6:​5; Galacia 5:15) Sa mga gintunaan sining mga argumento, si Pablo nagsulat: “Kon ang bisan sin-o nagatudlo sang iban nga doktrina kag wala nagaugyon sa makapapagros nga mga pulong, yadtong sa aton Ginuong Jesucristo, ni sa panudlo nga nahisuno sa diosnon nga debosyon, ginapahabok sia sa pagpabugal, nga indi mahangpan ang bisan ano man, apang may balatian sa hunahuna may kaangtanan sa mga pagpamangkot kag mga binais tuhoy sa mga tinaga. Nagagikan sa sining mga butang ang kahisa, pagpinuyas, maabusuhon nga mga hambal, malauton nga mga pagsuspetsa.”​—⁠1 Timoteo 6:​3, 4.

13. Ano anay ang paggawi sang kalabanan nga mga Cristiano sang unang siglo?

13 Sing makalilipay, sang panahon sang mga  apostoles ang kalabanan nga mga Cristiano matutom kag nagpabilin nga nagakonsentrar sa hilikuton sang pagbantala sing maayong balita sang Ginharian sang Dios. Masako sila sa pag-atipan “sa mga ilo kag sa balo nga mga babayi sa ila kapipit-an” kag sa paghupot sang ila kaugalingon nga “walay higko gikan sa kalibutan,” nga wala nagauyang sang ila tion sa walay pulos nga mga binais tuhoy sa mga tinaga. (Santiago 1:27) Ginlikawan nila ang “malain nga mga kaupdanan” bisan sa sulod sang Cristianong kongregasyon agod amligan ang ila espirituwalidad.​—⁠1 Corinto 15:​33; 2 Timoteo 2:​20, 21.

14. Kon indi kita maghalong, paano ang normal nga pagbayluhanay sang mga ideya mahimo mangin makahalalit nga mga argumento?

14 Sing kaanggid, ang mga kahimtangan nga ginlaragway sa parapo 11 indi tipiko sa mga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova karon. Apang, nagakaigo nga kilalahon naton ang posibilidad sining walay pulos nga mga binais. Sa pagkamatuod, normal lamang nga binagbinagon ang mga rekord sa Biblia ukon paligban ang tuhoy sa mga kahimtangan sa ginsaad nga bag-ong kalibutan nga wala pa mabuyagyag. Kag wala sing malain sa pagbayluhanay sing mga ideya sa personal nga mga butang, subong sang pamayo kag pamustura ukon pagpili sing kalingawan. Apang, kon mangin dogmatiko kita tuhoy sa aton mga ideya kag maghinakit kon ang iban indi mag-ugyon sa aton, ang kongregasyon mahimo mabahinbahin tungod sa magagmay nga mga butang. Ang indi makahalalit kag kinaandan nga hambalanon sa umpisa mahimo gid nga mangin makahalalit.

Pag-amlig sa Ginsalig sa Aton

15. Tubtob diin ang “mga panudlo sang mga demonyo” mahimo maghalit sa aton sa espirituwal, kag ano nga laygay ang ginahatag sang Kasulatan?

15 Si apostol Pablo nagapaandam: “Ang inspirado nga pinamulong nagasiling sing pat-od nga sa ulihi nga mga hut-ong sang tion ang iban magatalikod sa pagtuo, nga nagahatag sing igtalupangod sa nagapatalang nga inspirado nga mga pinamulong kag mga panudlo sang mga demonyo.” (1 Timoteo 4:1) Huo, ang makahalalit nga mga ideya makatalagam gid. Sing halangpunon, nakitluoy si Pablo sa iya pinalangga nga abyan nga si Timoteo: “O Timoteo, bantayi ang gintugyan sa imo, nga ginalikawan ang walay pulos nga mga pagwakal nga nagatamay sa kon ano ang balaan kag ang mga pagsumpakilay sang butig nga ginatawag nga ‘ihibalo.’ Kay sa pagpadayaw sina nga ihibalo ang iban nagsipak sa pagtuo.”​—⁠1 Timoteo 6:​20, 21.

16, 17. Ano ang ginsalig sang Dios sa aton, kag paano naton ini dapat amligan?

16 Paano kita karon makabenepisyo gikan sa sining mahigugmaon nga paandam? May butang nga ginsalig kay Timoteo​—⁠isa ka hamili nga butang nga dapat atipanon kag amligan. Ano ini? Si Pablo nagapaathag: “Padayon ka nga manguyapot sa sulundan sang makapapagros nga mga pulong nga nabatian mo sa akon nga may pagtuo kag gugma nga may kaangtanan kay Cristo Jesus. Ining maayo nga pagsalig bantayan mo paagi sa balaan nga espiritu nga nagapuyo sa aton.” (2 Timoteo 1:​13, 14) Huo, ang ginsalig kay Timoteo naglakip sang “makapapagros nga mga pulong,” “panudlo nga nahisuno sa diosnon nga debosyon.” (1 Timoteo 6:3) Nahisuno sa sining mga pulong, ang mga Cristiano karon determinado sa pag-amlig sang ila pagtuo kag sa hubon sang kamatuoran nga ginsalig sa ila.

17 Ang pag-amlig sa sinang pagsalig nagalakip sang pagpalambo sa mga butang subong sang maayong mga batasan sa pagtuon sing Biblia kag pagpadayon sa pangamuyo, samtang nagabuhat “sing maayo sa tanan, apang labi na gid sa mga may labot sa aton sa pagtuo.” (Galacia 6:​10; Roma 12:​11-17) Si Pablo naglaygay pa: “Tinguhaa ang pagkamatarong, diosnon nga debosyon, pagtuo, gugma, pagbatas, kalmado nga buot. Makig-away ka sang maayong pagpakig-away sang pagtuo, manguyapot sing malig-on sa kabuhi nga walay katapusan nga para sa sini gintawag ka kag ginhalad mo ang maayo nga pagpahayag sing dayag sa atubangan sang madamo nga saksi.” (1 Timoteo 6:​11, 12) Ang paggamit ni Pablo sa mga tinaga subong sang ‘makig-away sang maayong pagpakig-away’ kag “manguyapot sing malig-on” nagapaathag nga dapat naton pamatukan sing aktibo kag sing determinado ang makahalalit sa espirituwal nga mga impluwensia.

Ang Pagkinahanglan Sing Paghantop

18. Paano naton mapakita ang Cristianong pagkatimbang sa paggamit naton sa sekular nga impormasyon?

18 Sa pagkamatuod, sa pag-away sang maayong pagpakig-away sang pagtuo, kinahanglan ang paghantop. (Hulubaton 2:​11; Filipos 1:9) Halimbawa, indi makatarunganon nga indi pagsaligan ang tanan nga sekular nga impormasyon. (Filipos 4:​5; Santiago 3:17) Indi tanan nga ideya sang tawo nagasumpakil  sa Pulong sang Dios. Ginpatuhuyan ni Jesus ang kinahanglanon para sa mga masakiton nga magpakonsulta sa isa ka sangkol nga manugbulong​—⁠nga isa ka sekular nga propesyon. (Lucas 5:31) Walay sapayan sang kinaraan gid anay nga paagi sang pagbulong sang panahon ni Jesus, ginkilala niya nga may matigayon nga pila ka kapuslanan gikan sa bulig sang isa ka manugbulong. Ang mga Cristiano karon nagapakita sing pagkatimbang may kaangtanan sa sekular nga impormasyon, apang ginapamatukan nila ang pagpadayag sa bisan ano man nga mahimo maghalit sa ila sa espirituwal.

19, 20. (a) Paano nagapanghikot nga may paghantop ang mga gulang kon nagabulig sa mga nagahambal sing di-maalamon? (b) Paano ginapakig-angutan sang kongregasyon ang mga nagapadayon sa pagpauswag sang butig nga mga panudlo?

19 Ang paghantop kinahanglanon man sa bahin sang mga gulang kon ginapangabay sa pagbulig sa mga nagahambal sing di-maalamon. (2 Timoteo 2:7) Kon kaisa, ang mga katapo sang kongregasyon mahimo madalahig sa mga binais tuhoy sa magagmay nga mga butang kag sa mga argumento pasad sa mga ispekulasyon. Agod amligan ang paghiusa sang kongregasyon, ang mga gulang dapat mangin maabtik sa paglubad sini nga mga problema. Sa amo man nga tion, ginalikawan nila nga ipabangod ang malain nga mga motibo sa ila mga kauturan kag wala sila nagapahinali sa pagtamod sa ila subong mga apostata.

20 Ginlaragway ni Pablo ang espiritu nga dapat ihatag ang bulig. Sia nagsiling: “Mga kauturan, bisan pa ang isa ka tawo makahimo sing bisan ano man nga sayop nga tikang antes niya matalupangdan ini, kamo nga may espirituwal nga mga kalipikasyon tinguhai nga pasibuon liwat ina nga tawo sa espiritu sang pagkalulo.” (Galacia 6:1) Nagahambal sing espesipiko tuhoy sa mga Cristiano nga nagapakigsumpong sa mga duhaduha, si Judas nagsulat: “Padayon nga magpakita sing gugma sa pila nga may mga pangduhaduha; luwasa sila paagi sa pag-agaw sa ila gikan sa kalayo.” (Judas 22, 23) Sa pagkamatuod, kon sa tapos sang sulitsulit nga mga paandam ang isa magapadayon sa pagpauswag sang butig nga mga panudlo, ang mga gulang dapat magpanghikot sing desidido agod amligan ang kongregasyon.​—⁠1 Timoteo 1:​20; Tito 3:​10, 11.

Pagpuno Sang Aton Hunahuna Sing Dalayawon nga mga Butang

21, 22. Sa ano kita dapat mangin mapilion, kag sa ano naton dapat pun-on ang aton hunahuna?

21 Ginalikawan sang Cristianong kongregasyon ang makahalalit nga mga tinaga nga “nagalapnag kaangay sang gangrena.” (2 Timoteo 2:​16, 17; Tito 3:9) Matuod ini bisan pa ining mga tinaga nagapabanaag sang makapatalang nga sekular nga “kaalam,” ang propaganda sang mga apostata, ukon sang pataka nga hambalanon sa sulod sang kongregasyon. Bisan pa nga ang mapagros nga handum nga tun-an ang bag-ong mga butang mapuslanon, ang walay pagpugong nga pagkamausisaon magapadayag sa aton sa makahalalit nga mga ideya. Indi kita ignorante sa mga desinyo ni Satanas. (2 Corinto 2:11) Nahibaluan naton nga nagapanikasog sia sing daku sa pagtublag sa aton agod maghinay kita sa aton pag-alagad sa Dios.

22 Subong maayong mga ministro, manguyapot kita sing malig-on sa diosnon nga panudlo. (1 Timoteo 4:6) Kabay nga gamiton naton sing maalamon ang aton tion paagi sa pagpili sang impormasyon nga ginapili naton nga tigayunon. Sa amo indi kita mahapos nga mationg sang propaganda nga gin-inspirar ni Satanas. Huo, padayon naton nga binagbinagon ang “bisan ano man nga butang nga matuod, bisan ano man nga butang nga serioso nga hunahunaon, bisan ano man nga butang nga matarong, bisan ano man nga butang nga putli, bisan ano man nga butang nga hiligugmaon, bisan ano man nga butang nga ginahambal nga maayo, bisan ano man nga halangdon kag bisan ano man nga dalayawon.” Kon pun-on naton ang aton hunahuna kag tagipusuon sini nga mga butang, ang Dios sang paghidait mangin kaupod naton.​—⁠Filipos 4:​8, 9.

Ano ang Natun-an Naton?

• Paano ang sekular nga kaalam mahimo nga makatalagam sa aton espirituwalidad?

• Ano ang himuon naton agod amligan ang aton kaugalingon gikan sa apostata nga impormasyon?

• Ano nga sahi sang hambal ang dapat naton likawan sa sulod sang kongregasyon?

• Paano ginapakita ang Cristianong pagkatimbang may kaangtanan sa bugana kaayo nga impormasyon karon?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 9]

Madamong popular nga magasin kag libro ang nagasumpakil sa aton Cristianong mga prinsipio

[Retrato sa pahina 10]

Ang mga Cristiano mahimo magbayluhanay sing mga ideya nga indi mangin dogmatiko