Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Makalilipay nga mga Kasal nga Nagapadungog kay Jehova

Makalilipay nga mga Kasal nga Nagapadungog kay Jehova

 Makalilipay nga mga Kasal nga Nagapadungog kay Jehova

Sanday Welsh kag Elthea ginkasal sa Soweto, Bagatnan nga Aprika, sang 1985. Sa pulupanag-on ginatan-aw nila ang ila album sa kasal upod sa ila anak nga babayi, si Zinzi, kag ginahanduraw yadtong makalilipay nga adlaw. Naluyagan ni Zinzi nga kilalahon ang mga bisita sa kasal kag nanamian gid sia sa mga retrato sang iya iloy nga nakabayo sing matahom gid.

ANG kasal nagsugod paagi sa isa ka pamulongpulong sa kasal nga ginhatag sa publiko nga tilipunan sa Soweto. Dayon nag-amba ang koro sang Cristianong mga pamatan-on sing mga ambahanon sang pagdayaw sa Dios sa apat-sing-bahin nga harmoniya. Masunod, nagkaon ang mga bisita samtang nagatokar sing mahinay ang musika sang mga Kingdom melody. Wala sing ginserbe nga alkoholiko nga mga ilimnon, kag wala sing magansal nga musika ukon sinaot. Sa baylo, nalipay ang mga bisita sa pag-updanay kag sa pagpanginbulahan sa mag-asawa. Sa kabug-usan ang programa naglawig sing mga tatlo ka oras. “Isa yadto ka kasal nga pirme nagahatag sing makalilipay nga handurawan sa akon,” hinumdom ni Raymond, isa ka Cristianong gulang.

Sadtong kasal nila, sanday Welsh kag Elthea boluntaryo nga mga manugpangabudlay sa sanga sang Watch Tower Bible and Tract Society sa Bagatnan nga Aprika. Kasarangan lamang nga kasal ang masarangan nila. Ang iban nga mga Cristiano namat-od nga mag-untat sa bug-os tion nga ministeryo kag magtrabaho sing sekular agod makobrehan ang mga kagastuhanan sang engrande nga kasal. Apang, wala maghinulsol sanday Welsh kag Elthea nga ginpili nila ang isa ka kasarangan nga kasal bangod nagtugot ini sa ila nga makapadayon sa pag-alagad sa Dios subong bug-os tion nga mga ministro tubtob natawo si Zinzi.

Apang, ano kon namat-od ang mag-asawa nga magpatokar sing sekular nga musika kag magsinaot sa ila kasal? Ano kon namat-od sila nga magserbe sing alak ukon iban pa nga alkoholiko nga mga ilimnon? Ano kon masarangan nila ang engrande nga kasal? Paano nila mapat-od nga ang kasal mangin isa ka makalilipay nga okasyon nga nagakabagay sa mga sumilimba sang Dios? Dapat binagbinagon sing maayo ining mga pamangkot, kay ang Biblia nagasugo: “Bisan nagakaon kamo ukon nagainom ukon bisan ano ang inyo ginahimo, himua ang tanan nga butang sa kahimayaan sang Dios.”​—⁠1 Corinto 10:⁠31.

Likawi ang Kagansal

Mabudlay handurawon ang isa ka masubo nga kasal. Apang may daku pa nga katalagman sa pagpasobra kag sa walay pagpugong nga kagansal. Sa madamo nga kasal sang mga di-Saksi, nagakatabo ang mga butang nga wala nagapadungog sa Dios. Halimbawa, kinaandan ang paggamit sing alkohol tubtob mahubog. Sing makapasubo, nagakatabo pa gani ini sa pila ka Cristianong mga kasal.

Ang Biblia nagapaandam nga “ang makahulubog nga ilimnon magansal.” (Hulubaton 20:1) Ang Hebreong tinaga nga ginbadbad “magansal” nagakahulugan sing “paggahod.” Kon ang alkohol makapagahod sa isa ka tawo, handurawa ang mahimo sini sa kadam-an sang tawo nga nagatilipon kag nagainom sing sobra! Maathag nga ining mga okasyon mahapos mangin “mga paghuboghubog, magansal nga kinalipay, kag mga butang nga kaangay sini,” nga ginlista sa Biblia subong “mga buhat sang unod.” Bangod sining mga buhat, ang bisan sin-o nga di-mahinulsulon indi makapanubli sing kabuhi nga walay katapusan sa idalom sang paggahom sang Ginharian sang Dios.​—⁠Galacia 5:​19-21.

Ang Griegong tinaga para sa “magansal” gingamit anay sa paglaragway sing isa ka magahod nga  parada sa kalye sang hubog nga mga pamatan-on nga nagkinanta, nagsinaot, kag nagtokar sing musika. Kon wala kontrol nga ginainom ang alkohol sa isa ka kasal, kag kon may magahod nga musika kag pagusto nga sinaot, daku gid ang katalagman nga ang okasyon mangin magansal. Sa amo nga kahimtangan, mahimo nga ang mga maluya sa moral kag espirituwal mahapos masulay kag maghimo sing iban pa nga mga buhat sang unod subong sang “pagkamakihilawason, pagkadi-matinlo, malaw-ay nga paggawi, [ukon magpadala sa] pagsilabo sang kaakig.” Ano ang sarang himuon agod punggan ining mga buhat sang unod sa pagguba sing kalipay sa isa ka Cristianong kasal? Sa pagsabat sina nga pamangkot, binagbinagon naton ang ginasiling sang Biblia tuhoy sa isa ka kasal.

Ang Kasal nga Gintambungan ni Jesus

Si Jesus kag ang iya mga disipulo gin-agda sa pagtambong sa isa ka kasal sa Cana sang Galilea. Ginbaton nila ang pangagda, kag nag-amot pa gani si Jesus sa kalipay sang okasyon. Sang ginkulang ang alak, milagruso nga naghimo sia sing dugang nga suplay sang pinakaali nga kalidad. Pagkatapos sang kasal, wala duhaduha nga ang salin gingamit sang mapinasalamaton nga bana kag sang iya pamilya sa pila ka tion.​—⁠Juan 2:​3-11.

Makatuon kita sing pila ka leksion gikan sa kasal nga gintambungan ni Jesus. Una, si Jesus kag ang iya mga disipulo wala nagkadto nga indi imbitado sa punsyon sang kasal. Espesipiko nga ginsiling sang Biblia nga gin-agda sila. (Juan 2:​1, 2) Subong man, sa duha ka ilustrasyon sang punsyon sa kasal, sulitsulit nga naghambal si Jesus tuhoy sa pagtambong sang mga bisita bangod gin-agda sila.​—⁠Mateo 22:​2-4, 8, 9; Lucas 14:​8-​10.

Sa pila ka kadutaan kinabatasan na para sa tanan sa komunidad nga hilway sa pagtambong sa isa ka punsyon sa kasal gin-agda man ukon wala. Apang, mahimo ini magresulta sa pinansial nga kabudlayan. Ang kalaslon nga indi manggaranon mahimo mangutang agod mapat-od nga may bastante nga pagkaon kag ilimnon para sa wala-limite nga kadam-an. Busa, kon ang Cristianong kalaslon mamat-od sing kasarangan lamang nga sinalusalo nga may espesipiko nga kadamuon sang mga bisita, dapat ini hangpon kag tahuron sang mga masigka-Cristiano nga wala gin-agda. Isa ka tawo nga nagpakasal sa Cape Town, Bagatnan nga Aprika, ang naghinumdom nga nag-agda sing 200 ka bisita sa iya kasal. Apang, 600 ang nagkadto, kag madasig nga naubusan sila sing pagkaon. Lakip sa mga di-imbitado amo ang isa ka bus nga mga bisita nga natabuan nga nagapamasyar sa Cape Town sa talipuspusan sang semana sang kasal. Ang konduktor sining bus nga naggiya sang pagpamasyar isa ka malayo nga paryente sang nobya kag nagapati nga kinamatarong niya nga paupdon ang bug-os nga grupo nga wala anay mamangkot sa nobya ukon nobyo!

Luwas kon ginasiling nga ang tanan imbitado sa sinalusalo, dapat likawan sang isa ka matuod nga sumulunod ni Jesus ang pagtambong sa punsyon sa kasal nga wala maagda kag magkaon kag mag-inom upod sa imbitado nga mga bisita. Ang mga nasulay sa pagkadto nga indi imbitado dapat mamangkot sa ila kaugalingon, ‘Ang akon bala pagtambong sa sining punsyon sa kasal wala nagapakita sang kakulang sing gugma sa mga bag-ong kasal? Indi bala ako makatuga sing kabudlayan kag tublag sa kalipay sang okasyon?’ Sa baylo nga magsunggod bangod wala maagda, ang isa ka mahinangpanon nga Cristiano mahimo mahigugmaon nga magpadala sing isa ka mensahe sang pagpanginbulahan sa mag-asawa kag handumon ang pagpakamaayo ni Jehova sa ila. Mahimo pa gani niya binagbinagon nga buligan ang mag-asawa paagi sa pagpadala sing regalo nga magadugang sa kalipay sa adlaw sang ila kasal.​—⁠Manugwali 7:​9; Efeso 4:⁠28.

Sin-o ang May Salabton?

Sa mga bahin sang Aprika, kinabatasan na para sa tigulang nga mga paryente nga maghimo sang mga kahimusan sa kasal. Mahimo nga mapinasalamaton gid ang kalaslon sa sini, tungod nagahilway ini sa ila sa pinansial nga mga obligasyon. Mahimo sila magbatyag nga nagahilway man ini sa ila sa salabton sa bisan ano man nga mahimo matabo. Apang, antes batunon ang bisan ano nga porma sang bulig gikan sa maayo-sing-tuyo nga mga paryente, dapat pat-uron sang kalaslon nga ang ila personal nga mga luyag pagatahuron.

Walay sapayan nga si Jesus Anak sang Dios nga “nanaug gikan sa langit,” wala sing ginapakita nga gindumalahan niya ang kalabanan nga butang sa kasal sa Cana. (Juan 6:41) Sa baylo, ang kasaysayan sang Biblia nagasugid sa aton nga may isa nga gintangdo sa pagpanghikot subong “direktor sang punsyon.” (Juan 2:8) Kon amo, ining tawo may salabton sa bag-o nga ulo sang pamilya, nga amo ang nobyo.​—⁠Juan 2:​9, 10.

Dapat tahuron sang Cristianong mga paryente  ang tinangdo-sang-Dios nga ulo sang bag-o nga pamilya. (Colosas 3:​18-20) Sia ang dapat nga may salabton sa nagakatabo sa iya kasal. Natural lamang nga ang nobyo dapat mangin makatarunganon kag, kon posible, himuon ang mga luyag sang iya nobya, mga ginikanan, kag mga tapik nga pamilya. Apang, kon ang mga paryente nagapamilit sang mga kahimusan nga supak sa luyag sang mga kalaslon, nian mahimo nga dapat pangindian sing mainayuhon sang mga kalaslon ang ila bulig kag bayaran ang ila kaugalingon kasarangan nga kasal. Sa sining paagi wala sing matabo nga magahatag sa mag-asawa sing indi maayo nga handumanan. Halimbawa, sa isa ka Cristianong kasal sa Aprika, ang isa ka di-tumuluo nga himata nga nangin manug-amuma sa okasyon nag-toast sa mga patay nga katigulangan!

Kon kaisa ang mag-asawa nagabiya para sa ila honeymoon antes matapos ang selebrasyon sa kasal. Sa amo nga kahimtangan, dapat maghimo ang nobyo sing kahimusan para sa mga responsable sa pagpat-od nga ang mga talaksan sang Biblia ginahuptan kag nga ang selebrasyon matapos sa rasonable nga oras.

Maayo nga Pagplano kag Pagkabalanse

Maathag nga may bugana nga maayo nga pagkaon sa kasal nga gintambungan ni Jesus, kay ang Biblia nagalaragway sini subong isa ka punsyon sa kasal. Subong sang nakita na, bugana man ang alak. Wala duhaduha nga may nagakaigo man nga musika kag dungganon nga sinaot bangod kinaandan ini nga bahin sang sosyal nga kabuhi sang mga Judiyo. Ginpakita ini ni Jesus sa iya bantog nga ilustrasyon tuhoy sa buhaha nga anak. Ang manggaranon nga amay sa amo nga sugilanon nalipay gid sa pagbalik sang iya mahinulsulon nga anak amo nga nagsiling sia: “Magkaon kita kag magkasadya.” Suno kay Jesus, ang selebrasyon naglakip sing “lanton kag sinaot.”​—⁠Lucas 15:​23, 25.

Apang, makawiwili nga ang Biblia wala magsambit sing espesipiko sa musika kag sinaot sa kasal sa Cana. Sa katunayan, ang sinaot wala ginasambit sa bisan ano nga kasaysayan sang Biblia tuhoy sa mga kasal. Daw ginapakita nga sa tunga sang matutom nga mga alagad sang Dios sang panahon sang Biblia, ang sinaot indi importante kag indi ang panguna nga bahin sang ila kasal. May matun-an bala kita gikan sa sini?

Sa pila ka Cristianong kasal sa Aprika, ginagamit ang mabaskog nga elektroniko nga sistema sang tunog. Ang musika mabaskog gid kaayo amo nga indi makaistoryahanay sing maayo ang mga bisita. Kon kaisa maathag nga may kakulang sing pagkaon apang wala ginakulang ang sinaot nga mahapos nga indi makontrol. Sa baylo nga isa ka punsyon sa kasal, ini nga mga okasyon mahimo nga balibad lamang para sa sinaot. Dugang pa, ang mabaskog nga musika masami nga nagaganyat sing mga nagapanggamo, mga estranghero nga nagakadto bisan wala maagda.

Sanglit ang mga kasaysayan sang Biblia tuhoy sa mga kasal wala nagapadaku sing musika kag sinaot, indi bala ini dapat magtuytoy sa mga kalaslon nga nagaplano sing isa ka kasal nga magapadungog kay Jehova? Apang, para sa paghanda para sa pila ka kasal sining karon lang sa nabagatnan nga Aprika, ang Cristianong mga pamatan-on nga ginpili subong mga abay sang nobya naghinguyang sing madamo nga inoras sa pag-ensayo sing masibod nga saot. Sa sulod sang binulan ginhinguyang nila ang ila madamo kaayo nga oras sa sining paagi. Apang dapat ‘baklon [sang mga Cristiano] ang tion’ para sa “mas importante nga mga butang,” subong sang pag-ebanghelyo nga hilikuton, personal nga pagtuon, kag pagtambong sa Cristianong mga miting.​—⁠Efeso 5:​16; Filipos 1:⁠10.

Daw ginapakita sang kadamuon sang alak nga gin-aman ni Jesus nga ang kasal sa Cana engrande. Apang, makapat-od kita nga ang okasyon indi magansal kag ang mga bisita wala mag-abuso sa alkohol subong sang nagakatabo sa pila ka Judiyong kasal. (Juan 2:10) Paano naton mapat-od ini? Bangod nagtambong didto si Ginuong Jesucristo. Sa tanan nga tawo, si Jesus ang labing mahalungon sa pagtuman sa sugo sang Dios nahanungod sa malain nga kaupdanan: “Indi ka magpakig-upod sa mga palainom sing alak.”​—⁠Hulubaton 23:⁠20.

Busa, kon mamat-od ang mga kalaslon nga magserbe sing alak ukon iban pa alkoholiko nga ilimnon sa ila kasal, dapat nila ini himuon sa idalom sang estrikto nga pagkontrol sang responsable  nga mga indibiduwal. Kag kon mamat-od sila nga may musika, dapat nila pilion ang nagakaigo nga mga melodiya kag pabantayan sa responsable nga tawo ang katunugon sini. Indi dapat tugutan ang bisita sa pagmatumato kag magpatokar sing indi maayo nga musika ukon pabaskugon ang tunog sini sing di-nagakaigo. Kon may sinaot gid man, sarang ini himuon sa dungganon kag kontrolado nga paagi. Kon ang di-tumuluo nga mga paryente ukon di-hamtong nga mga Cristiano nagagamit sing malaw-ay ukon makapukaw-balatyagon nga saot, mahimo nga dapat islan sang nobyo ang sahi sang musika ukon mataktikanhon nga pangabayon niya nga untaton na ang sinaot. Kay kon indi, ang kasal magalain kag mangin magansal nga okasyon kag bangdan sang pagkasandad.​—⁠Roma 14:⁠21.

Bangod sang mga katalagman nga yara sa pila ka sahi sang moderno nga sinaot, magahod nga musika, kag wala-kontrol nga paggamit sing alkohol, namat-od ang pila ka Cristianong nobyo nga indi pag-ilakip ining mga butang sa ila kasal. Ang iban ginamulay bangod sini, apang sa baylo dapat sila dayawon bangod sang ila handum nga likawan ang bisan anong butang nga mahimo maghatag sing kahuy-anan sa balaan nga ngalan sang Dios. Sa pihak nga bahin, ang iban nga mga nobyo nagahimo sing kahimusan para sa nagakaigo nga musika, tion sa pagsaot, kag alkohol nga ginaserbe sing haganhagan. Sa bisan ano nga kahimtangan, ang nobyo amo ang may salabton sa kon ano ang ginpahanugutan niya nga matabo sa iya kasal.

Sa Aprika ginahikayan sang pila ka di-hamtong ang dungganon nga Cristianong mga kasal kag nagasiling nga kaangay lang nga nagtambong sila sa isa ka lubong. Apang, indi ina balanse nga pagtamod. Ang makasasala nga mga buhat sang unod mahimo maghatag sing umalagi nga kakunyag, apang ginatublag sini ang konsiensia sang mga Cristiano kag nagahatag sing kahuluy-an sa ngalan sang Dios. (Roma 2:24) Sa pihak nga bahin, ang balaan nga espiritu sang Dios nagabunga sing matuod nga kalipay. (Galacia 5:22) Madamo nga Cristianong mag-asawa ang nagahinumdom sing malipayon sang ila adlaw sang kasal, nakahibalo nga isa yadto ka malipayon nga okasyon kag ‘wala nagahatag sing bisan ano nga kasandaran.’​—⁠2 Corinto 6:⁠3.

Madumduman pa nanday Welsh kag Elthea ang madamong maayo nga komento sang di-tumuluo nga mga paryente nga nagtambong sa ila kasal. Ang isa nagsiling: “Natak-an na kami sa magahod nga mga kasal nga nagakatabo karon nga mga adlaw. Kanami gid magtambong sa isa ka desente nga kasal nga tuhay gid.”

Sing labi pa ka importante, ang Cristianong mga kasal nga makalilipay kag dungganon nagapadungog sa Ginhalinan sang pag-asawahay, si Jehova nga Dios.

[Kahon/Retrato sa pahina 22]

LISTAHAN PARA SA PUNSYON SANG KASAL

• Kon agdahon mo ang di-tumuluo nga paryente sa pagpamulongpulong, ginapat-od mo bala nga indi sia maghatag sing pila ka di-Cristiano nga tradisyon?

• Kon may patukaron nga musika, ginpili mo lamang bala ang nagakaigo nga mga ambahanon?

• Ang imo bala musika patokaron sa nagakaigo nga kabaskugon?

• Kon pahanugutan ang sinaot, himuon bala ini sa dungganon nga paagi?

• Iserbe bala ang alkohol sing haganhagan lamang?

• May mga responsable bala nga magkontrol sa pag-inom?

• Nagtalana ka bala sing rasonable nga oras para matapos ang punsyon sang kasal?

• May mga responsable bala nga presente agod pat-uron ang kahim-ong tubtob matapos ini?