Napahulag Ka Bala nga Magpanghikot Subong kay Jesus?

“Nakita niya ang dakung kadam-an, apang naluoy sia sa ila, bangod subong sila sang mga karnero nga wala sing manugbantay. Kag nagsugod sia sa pagtudlo sa ila.”​—⁠MARCOS 6:⁠34.

1. Ngaa halangpunon nga ang mga indibiduwal nagapadayag sing dalayawon nga mga kinaiya?

SA BUG-OS nga maragtas madamong indibiduwal ang nagpadayag sing dalayawon nga mga kinaiya. Mahangpan mo kon ngaa. Si Jehova nga Dios may kinaiya kag nagapakita sing gugma, kaayo, kaalwan, kag iban pa nga mga kinaiya nga ginapabaloran naton. Ang mga tawo gintuga sa larawan sang Dios. Gani mahangpan naton kon ngaa madamo ang nagapakita sing gugma, kaayo, kaawa, kag iban pa diosnon nga mga kinaiya, bisan pa nga ang kalabanan nagapadayag sing konsiensia. (Genesis 1:​26; Roma 2:​14, 15) Apang, mahimo nga nakita mo nga ang pila mas madali magpakita sining mga kinaiya sangsa iban.

2. Ano ang pila ka maayong mga buhat nga mahimo himuon sang mga tawo, ayhan nagabatyag nga ginailog nila si Cristo?

2 Ayhan pamilyar ka sa mga tawo nga masunson nagaduaw ukon nagabulig sa mga masakiton, nagakaluoy sa mga may sablag, ukon nagahatag sing maalwan sa mga imol. Hunahunaa, man, ang mga indibiduwal nga, bangod sang ila kaluoy, napahulag sila nga gamiton ang ila kabuhi sa pagtrabaho sa institusyon sang mga aruon ukon mga balay-alaypan, ang mga tawo nga nagaboluntaryo sa mga ospital ukon mga hospicio, ukon ang mga tawo nga nagabulig sa mga wala-sing-puluy-an ukon sa mga refugee. Mahimo nga ang iban sa ila nagahunahuna nga ginailog nila si Jesus, nga nagpahamtang sing huwaran para sa mga Cristiano.  Aton mabasa sa mga Ebanghelyo nga gin-ayo ni Cristo ang mga masakiton kag ginpakaon ang mga gutom. (Marcos 1:​34; 8:​1-9; Lucas 4:40) Ang pagpakita ni Jesus sing gugma, pagpalangga, kag kaluoy mga pagpadayag sang “hunahuna ni Cristo,” nga pag-ilog man sa iya langitnon nga Amay.​—⁠ 1 Corinto 2:⁠16.

3. Agod may balanse nga pagtamod sa maayong mga buhat ni Jesus, ano ang kinahanglan nga binagbinagon naton?

3 Apang, napanilagan mo bala nga madamo karon sadtong natandog sang gugma kag kaawa ni Jesus ang wala nagasapak sa panguna nga bahin sang hunahuna ni Cristo? Mahantop naton ini paagi sa pagbinagbinag sing maayo sang Marcos kapitulo 6. Mabasa naton didto nga gindala sang mga tawo kay Jesus ang mga masakiton agod ayuhon niya. Sa konteksto, mahibaluan man naton nga sang makita nga ang linibo nga nagkari sa iya ginagutom, ginpakaon sila sing milagruso ni Jesus. (Marcos 6:​35-44, 54-56) Ang pag-ayo sa mga masakiton kag ang pagpakaon sa mga gutom tumalagsahon nga mga pagpakita sing mahigugmaon nga kaawa, apang ini bala ang pangunang mga paagi nga ginbuligan ni Jesus ang iban? Kag paano naton labing maayo nga mailog ang iya himpit nga halimbawa sang gugma, kaayo, kag kaawa, subong nga sia nag-ilog kay Jehova?

Napahulag sa Pagpanghikot sa Espirituwal nga mga Kinahanglanon

4. Ano ang danyag sang kasaysayan sa Marcos 6:​30-34?

4 Naluoy si Jesus sa sadtong nagapalibot sa iya ilabi na bangod sang ila espirituwal nga mga kinahanglanon. Yadto nga mga kinahanglanon amo ang panguna nga importante, labaw pa sa pisikal nga mga kinahanglanon. Binagbinaga ang kasaysayan sa Marcos 6:​30-34. Ang hitabo nga ginrekord didto natabo sa baybayon sang Dagat sang Galilea, malapit na sa panahon sang Paskwa sang 32 C.⁠E. Ang mga apostoles malipayon, kag sa nagakaigo gid nga rason. Bag-o lang nakatapos sa paglakbay sa madamo nga lugar, nagpalapit sila kay Jesus, wala duhaduha nga nalangkag sa pagsugid sa iya sang ila mga eksperiensia. Apang, isa ka kadam-an ang nagtipon. Daku gid ini amo nga si Jesus kag ang iya mga apostoles indi na makakaon ni makapahuway. Nagsiling si Jesus sa mga apostoles: “Kari kamo, sing pribado sa duog nga baw-ing kag magpahuway sing diutay.” (Marcos 6:31) Sakay sang isa ka sakayan, ayhan malapit sa Capernaum, naglayag sila sa tabok sang Dagat sang Galilea padulong sa isa ka malinong nga duog. Apang ang kadam-an nagdalagan sa higad sang baybayon kag nag-abot nga una pa sa sakayan. Ano ang reaksion ni Jesus? Naakig bala sia bangod natublag ang iya pag-isahanon? Wala gid!

5. Ano ang balatyagon ni Jesus sa mga kadam-an nga nagkari sa iya, kag ano ang ginhimo niya bilang reaksion?

5 Ang tagipusuon ni Jesus natandog sa pagtan-aw sa sining kadam-an sang mga linibo, lakip ang mga masakiton, nga malangkagon nga naghulat sa iya. (Mateo 14:​14; Marcos 6:44) Ginapatalupangod kon ano ang nagpukaw sa kaawa ni Jesus kag kon paano sia nagpanghikot, si Marcos nagsulat: “Nakita niya ang dakung kadam-an, apang naluoy sia sa ila, bangod subong sila sang mga karnero nga wala sing manugbantay. Kag nagsugod sia sa pagtudlo sa ila sing madamong butang.” (Marcos 6:34) Indi lamang isa ka guban sang mga tawo ang nakita ni Jesus. Nakita niya ang mga indibiduwal nga may espirituwal nga mga kinahanglanon. Kaangay sila sa mga karnero nga nagtalang, nga wala sing manugbantay nga magatuytoy sa ila sa berde nga mga halalban ukon magaamlig sa ila. Nahibaluan ni Jesus nga ang wala-balatyagon nga relihiosong mga lider, nga amo kuntani ang matinatapon nga mga manugbantay, nagtamay gid sa mga timawa kag nagpatumbaya sang ila espirituwal nga mga kinahanglanon. (Ezequiel 34:​2-4; Juan 7:​47-​49) Tuyo ni Jesus nga pakig-angutan sila sing tuhay, ginahimo ang pinakamaayo gid para sa ila. Ginsugdan niya sila nga tudluan tuhoy sa Ginharian sang Dios.

6, 7. (a) Ano nga prioridad sa ginhimo ni Jesus sa mga kinahanglanon sang tawo ang ginapahayag sang mga Ebanghelyo? (b) Upod ang anong motibo nga nagbantala kag nagpanudlo si Jesus?

6 Talupangda ang pagpasunod kag ang ginasambit nga prioridad nga makita sa kaanggid nga hitabo. Ginsulat ini ni Lucas, nga isa ka manugbulong kag interesado gid sa pisikal nga kaayuhan sang iban. “Ang mga kadam-an . . . nagsunod [kay Jesus]. Kag ginbaton niya sila sing mainayuhon kag nagsugod sa pagpamulong sa ila tuhoy sa ginharian sang Dios, kag ginpang-ayo niya ang mga nagakinahanglan nga ayuhon.” (Lucas 9:​11; Colosas 4:14) Bisan pa indi amo sini ang natabo sa tanan nga pagsaysay sa isa ka milagro, sa sini nga halimbawa, ano ang una nga ginpatalupangod sang inspirado nga rekord ni Lucas? Ang katunayan nga gintudluan ni Jesus ang katawhan.

7 Nahisanto gid ini sa pagpadaku nga makita naton sa Marcos 6:⁠34. Maathag nga ginapakita  sina nga bersikulo kon paano gid napahulag si Jesus nga ipakita ang iya kaluoy. Gintudluan niya ang katawhan, nagpanghikot sa ila espirituwal nga mga kinahanglanon. Sa maaga nga bahin sang iya ministeryo, si Jesus nagsiling: “Sa iban man nga mga siudad dapat ko ibantala ang maayong balita sang ginharian sang Dios, kay sa sining katuyuan ginpadala ako.” (Lucas 4:43) Apang, nagsayop kita kon maghunahuna kita nga ginbantala ni Jesus ang mensahe sang Ginharian subong katungdanan lamang, subong nga daw wala sing pag-ulikid nga ginhimo niya ang pagbantala nga hilikuton nga dapat niya himuon. Indi, ang iya mahigugmaon nga kaawa sa katawhan amo ang panguna nga motibo sang iya pagpaambit sing maayong balita sa ila. Ang pinakamaayo gid nga mahimo ni Jesus​—⁠bisan pa para sa mga masakiton, sa mga ginsudlan sang demonyo, sa mga imol, ukon sa mga gutom​—⁠amo ang pagbulig sa ila nga mahibaluan, mabaton, kag mahigugma ang kamatuoran tuhoy sa Ginharian sang Dios. Ina nga kamatuoran amo ang importante gid bangod sang papel sang Ginharian sa pagbindikar sa pagkasoberano ni Jehova kag sa pag-aman sing permanente nga mga pagpakamaayo para sa mga tawo.

8. Ano ang balatyagon ni Jesus tuhoy sa iya pagbantala kag pagpanudlo?

8 Ang aktibo nga pagbantala ni Jesus tuhoy sa Ginharian amo ang importante gid nga rason kon ngaa nagkari sia sa duta. Sang malapit na matapos ang iya ministeryo sa duta, ginsilingan ni Jesus si Pilato: “Tungod sini natawo ako, kag tungod sini nagkari ako sa kalibutan, agod magpanaksi ako sa kamatuoran. Ang bisan sin-o nga dampig sa kamatuoran nagapamati sa akon tingog.” (Juan 18:37) Nakita naton sa naunang duha ka artikulo nga si Jesus isa ka tawo nga may mapinalanggaon nga mga balatyagon​—⁠mainulikdon, madali palapitan, mapatugsilingon, masinaligon, kag labaw sa tanan, mahigugmaon. Dapat naton mahangpan ining mga bahin sang iya personalidad kon luyag gid naton mahangpan ang hunahuna ni Cristo. Importante man nga mahangpan nga ang hunahuna ni Cristo nagalakip sang prioridad nga ginhatag niya sa iya pagbantala kag pagpanudlo nga hilikuton.

Ginlaygayan Niya ang Iban sa Pagpanaksi

9. Para kay sin-o may prioridad ang pagbantala kag pagpanudlo?

9 Ang prioridad nga ginahatag sa pagbantala kag pagpanudlo​—⁠subong isa ka pagpakita sang gugma kag kaawa​—⁠indi para kay Jesus lamang. Ginlaygayan niya ang iya mga sumulunod nga ilugon ang iya mga motibo, mga prioridad, kag mga buhat. Halimbawa, sang napili na ni Jesus ang iya 12 ka apostoles, ano ang dapat nila himuon? Ang Marcos 3:​14, 15 nagasugid sa aton: “Nagporma sia sing isa ka grupo sang napulog-duha, nga ginhingadlan man niya nga ‘mga apostoles,’ agod padayon sila nga magpakig-upod sa iya kag agod mapadala niya sila sa pagbantala kag agod may awtoridad sa pagsubol sa mga demonyo.” May nakita ka bala nga bisan ano man nga prioridad para sa mga apostoles?

10, 11. (a) Sang ginpalakat ang mga apostoles, ano ang ginsugo ni Jesus sa ila nga himuon? (b) May kaangtanan sa pagpalakat sa mga apostoles, ano ang ginpatalupangod?

10 Sang ulihi, nabuligan ni Jesus ang 12 nga ayuhon ang iban kag subulon ang mga demonyo. (Mateo 10:​1; Lucas 9:1) Nian ginpalakat niya sila pakadto sa “nadula nga mga karnero sang balay ni Israel.” Sa paghimo sing ano? Si Jesus nagsugo sa ila: “Samtang nagalakat kamo, magbantala, nga nagsiling, ‘Ang ginharian sang mga langit malapit na.’ Ayuha ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, tinlui ang mga aruon, subula ang mga demonyo.” (Mateo 10:​5-8; Lucas 9:2) Sa katunayan, ano ang ginhimo nila? “Gani naglakat sila kag [1] nagbantala agod nga maghinulsol ang mga tawo; kag [2] ginsubol nila ang madamong demonyo kag ginhaplasan sing lana ang madamong tawo nga masakiton kag gin-ayo sila.”​—⁠Marcos 6:​12, 13.

11 Sanglit ang pagpanudlo wala ginasambit sing una sa tanan nga hitabo, ang pagtalupangod sa pagpasunod sa ibabaw paghatag bala sing daku nga importansia sa mga prioridad ukon sa mga motibo nga nadalahig? (Lucas 10:​1-8) Ti, indi naton dapat pakadiutayon ang sulitsulit nga pagsambit sa pagpanudlo antes sang pagpang-ayo. Binagbinaga ang konteksto sa sining hitabo. Antes gid lang ginpalakat ang 12 ka apostoles, natandog si Jesus sa kahimtangan sang mga kadam-an. Aton mabasa: “Si Jesus naglibot sa tanan nga siudad kag mga minuro, nga nagapanudlo sa ila mga sinagoga kag nagabantala sing maayong balita sang ginharian kag nagapang-ayo sing tanan nga sahi sang balatian kag sing tanan nga sahi sang masakit. Sang nakita niya ang kadam-an naluoy sia sa ila, kay ginpanitan sila kag nag-alaplaag kaangay sang mga karnero nga wala sing manugbantay. Nian nagsiling sia sa iya mga disipulo: ‘Huo, ang alanyon bugana, apang pila lamang ang mga mamumugon. Busa, pakitluoy kamo sa  Agalon sang alanyon agod magpadala sia sing mga mamumugon sa iya alanyon.’ ”​—⁠Mateo 9:​35-38.

12. Ano ang dugang pa nga katuyuan sang milagruso nga mga buhat ni Jesus kag sang mga apostoles?

12 Paagi sa pagpakig-upod sa iya, matigayon sang mga apostoles ang pila sang hunahuna ni Cristo. Mahantop nila nga ang ila gid paghigugma kag pagkaawa sa katawhan nagalakip sang pagbantala kag pagpanudlo tuhoy sa Ginharian​—⁠amo ini ang panguna nga bahin sang ila maayong mga buhat. Nahisanto sa sina, ang maayong mga buhat may kaangtanan sa pisikal, subong sang pagpang-ayo sa mga masakiton, mas daku ang mahimo sangsa pagbulig sa mga imol. Subong sang mahanduraw mo, ang iban nga mga tawo mahimo maganyat sa mga pagpang-ayo kag milagruso nga pag-aman sing pagkaon. (Mateo 4:​24, 25; 8:​16; 9:​32, 33; 14:​35, 36; Juan 6:26) Apang, labaw sa pagbulig sa pisikal, yadto nga mga buhat nagpahulag gid sa mga tagpanilag nga mahangpan nga si Jesus amo ang Anak sang Dios kag ang “manalagna” nga gintagna ni Moises.​​—⁠Juan 6:​14; Deuteronomio 18:⁠15.

13. Anong papel sang “manalagna” nga magaabot ang ginpadaku sang tagna sa Deuteronomio 18:​18?

13 Ngaa importante nga si Jesus amo ang “manalagna”? Ti, ano bala ang panguna nga papel nga gintagna para sa sinang isa? Makilal-an bala ang “manalagna” sa paghimo sing milagruso nga mga pagpang-ayo ukon mainawaon nga pag-aman sing pagkaon para sa mga gutom? Ang Deuteronomio 18:​18 nagtagna: “Bangunon ko para sa ila gikan sa tunga sang ila mga kauturan ang isa ka manalagna, nga kaangay mo [si Moises]; kag ibutang ko ang akon mga pulong sa iya baba, kag pat-od nga ipamulong niya sa ila ang tanan nga isugo ko sa iya.” Gani samtang natun-an sang mga apostoles nga tigayunon kag ipakita ang mapinalanggaon nga mga balatyagon, makahinakop sila nga ang hunahuna ni Cristo dapat man makita sa ila pagbantala kag pagpanudlo nga hilikuton. Amo gid ina ang labing maayo nga mahimo nila para sa mga tawo. Paagi sa sina, ang mga masakiton kag mga imol makatigayon sing permanente nga mga benepisyo, indi lamang ang mga benepisyo nga limitado sa malip-ot nga kalawigon sang kabuhi sang tawo ukon sa isa ukon duha lamang ka kalan-an.​—⁠Juan 6:​26-30.

Palambua ang Hunahuna ni Cristo Karon

14. Paano ang pagtigayon sing hunahuna ni Cristo nadalahig sa aton pagbantala?

14 Wala sing isa sa aton ang magatamod sang hunahuna ni Cristo nga pinasahi sa unang siglo​—⁠kay Jesus kag sa unang mga disipulo nga sa ila si apostol Pablo nagsulat: “May yara kita sang hunahuna ni Cristo.” (1 Corinto 2:16) Kag batunon naton sa gilayon nga obligado kita nga magbantala sing maayong balita kag maghimo sing mga disipulo. (Mateo 24:​14; 28:​19, 20) Apang, mapuslanon nga binagbinagon ang aton motibo sa paghimo sina nga hilikuton. Indi lamang ini dapat subong isa ka katungdanan. Ang gugma sa Dios amo ang panguna nga rason kon ngaa nagapakigbahin kita sa ministeryo, kag agod mangin kaangay gid ni Jesus, ang kaawa nalakip sa nagapahulag sa aton nga magbantala kag magpanudlo.​—⁠Mateo 22:​37-39.

15. Ngaa ang kaawa isa ka nagakaigo nga bahin sang aton pangpubliko nga ministeryo?

15 Matuod, indi pirme mahapos ang magbatyag sing kaawa sa mga wala nagaugyon sa aton mga pagtuluuhan, ilabi na kon nagasumalang kita sing di-pagsapak, pagsikway, ukon pagpamatok. Apang, kon madula naton ang aton gugma kag kaawa sa mga tawo, mahimo naton madula ang kinahanglanon nga motibo sa pagpakigbahin sa Cristianong ministeryo. Paano, nian, naton mapalambo ang kaawa? Mahimo naton tan-awon ang katawhan subong sang pagtan-aw ni Jesus sa ila, subong ‘ginpanitan kag nag-alaplaag kaangay sang mga karnero  nga wala sing manugbantay.’ (Mateo 9:36) Wala bala ina nagalaragway sa madamo sa karon? Ginpatumbayaan kag ginbulag sila sa espirituwal sang butig nga relihiosong mga manugbantay. Subong resulta, wala nila mahibaluan ang maligdong nga panuytoy nga masapwan sa Biblia ni ang mga kahimtangan sa Paraiso nga paluntaron sa dili madugay sang Ginharian sang Dios sa aton duta. Ginaatubang nila ang mga problema sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi​—⁠lakip ang kaimulon, kagamo sa pamilya, balatian, kag kamatayon​—⁠nga wala sing paglaum sa Ginharian. May yara kita sang ginakinahanglan nila: ang nagaluwas-kabuhi nga maayong balita sang Ginharian sang Dios nga natukod na karon sa langit!

16. Ngaa luyag naton ipaambit ang maayong balita sa iban?

16 Busa kon pamalandungan mo ang espirituwal nga mga kinahanglanon sadtong yara sa palibot mo, wala bala ang imo tagipusuon nagapahulag sa imo nga himuon ang tanan nga masarangan mo nga isugid sa ila ang tuhoy sa mahigugmaon nga katuyuan sang Dios? Huo, hilikuton sang kaawa ang aton ginahimo. Kon mahanuklog kita sa tawo subong kay Jesus, makita ini sa aton tuno sang tingog, sa aton pangguyahon, sa aton paagi sang pagtudlo. Ina tanan magahimo sang aton mensahe nga labi ka makagalanyat sa mga “nahuyog sing matarong sa kabuhi nga walay katapusan.”​—⁠Binuhatan 13:⁠48.

17. (a) Ano ang pila ka paagi nga mapakita naton ang aton gugma kag kaawa sa iban? (b) Ngaa indi ini isa lamang ka butang sang paghimo sing maayong mga buhat ukon pagpakigbahin sa pangpubliko nga ministeryo?

17 Sa pagkamatuod, ang aton gugma kag kaawa dapat madayag sa aton bug-os nga pagkabuhi. Nagalakip ini sang aton kaayo sa mga kubos, mga masakiton, kag mga imol​—⁠ginahimo ang makatarunganon nga masarangan naton agod madula ang ila pag-antos. Nagalakip ini sang aton mga panikasog sa hambal kag sa buhat nga madula ang kalisod sang mga namatyan sing mga hinigugma. (Lucas 7:​11-15; Juan 11:​33-35) Apang, ini nga pagpadayag sang gugma, kaayo, kag kaawa indi dapat mangin panguna nga ginapatalupangod sa aton maayong mga buhat, subong sang ginahimo sang pila ka maluluy-on nga mga tawo. May mas dayon nga importansia ang mga panikasog nga ginapahulag sang amo man nga diosnon nga mga kinaiya apang ginapadayag sa pagpakigbahin sa hilikuton sang Cristianong pagbantala kag pagpanudlo. Dumduma ang ginsiling ni Jesus tuhoy sa Judiyong relihiosong mga lider: “Nagahatag kamo sang ikapulo sang hierbabuena kag sang anis kag sang comino, apang ginpatumbayaan ninyo ang mas importante nga mga butang sang Kasuguan, nga amo ang, katarungan kag kaluoy kag katutom. Ini nga mga butang dapat ninyo himuon, apang indi pagpatumbayai ang iban pa nga mga butang.” (Mateo 23:23) Para kay Jesus indi ini isa ka butang sang pagpili sini ukon sina​—⁠ang buligan ang mga tawo sang ila pisikal nga mga kinahanglanon ukon ang tudluan sila sang nagahatag-sing-kabuhi nga espirituwal nga mga butang. Lunsay ini ginhimo ni Jesus. Apang, maathag nga ang iya pagpanudlo nga hilikuton amo ang pinakaimportante bangod ang maayo nga iya nahimo may walay katapusan nga kapuslanan.​—⁠Juan 20:⁠16.

18. Sa ano kita ginapahulag sang pagbinagbinag naton sang hunahuna ni Cristo?

18 Daku gid ang aton pasalamat nga ginpahayag ni Jehova sa aton ang hunahuna ni Cristo! Paagi sa mga Ebanghelyo, mahibaluan naton sing mas maayo ang mga panghunahuna, mga balatyagon, mga kinaiya, mga hilikuton, kag mga prioridad sang labing bantog nga tawo nga nagkabuhi. Salabton na naton nga basahon, pamalandungan, kag buhaton kon ano ang ginapahayag sang Biblia tuhoy kay Jesus. Dumduma, agod magpanghikot gid kita kaangay ni Jesus, dapat anay naton tun-an nga maghunahuna, magbatyag, kag magtulutimbang sang mga bagay subong sang ginhimo niya, sa aton bug-os nga masarangan subong di-himpit nga mga tawo. Kon amo, mangin determinado kita nga palambuon kag ipakita ang hunahuna ni Cristo. Wala na sing maayo pa nga paagi sa pagkabuhi, wala na sing maayo pa nga paagi sa pagpakig-angot sa mga tawo, kag wala na sing maayo pa nga paagi para sa aton kag sa iban nga magsuod sa isa nga ginapabanaag niya sing himpit, ang aton mapinalanggaon nga Dios, si Jehova.​—⁠2 Corinto 1:​3; Hebreo 1:⁠3.

Paano Mo Sabton?

• Anong paghangop ang ginahatag sang Biblia kon daw ano kasunson si Jesus nagsabat sa mga tawo nga nagakinahanglan?

• Ano ang ginpadaku ni Jesus sa pagtuytoy sa iya mga sumulunod?

• Paano naton mapadayag ang hunahuna ni Cristo sa aton mga hilikuton?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

 [Retrato sa pahina 23]

[Retrato sa pahina 24]

Ano ang pinakamaayo gid nga mahimo sang mga Cristiano sa iban?