Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Palambua ang Kasuod kay Jehova

Palambua ang Kasuod kay Jehova

 Palambua ang Kasuod kay Jehova

“MAGPALAPIT kamo sa Dios, kag magapalapit sia sa inyo,” sulat ni disipulo Santiago. (Santiago 4:8) Kag si salmista David nag-amba: “Ang kasuod ni Jehova yara sa nagakahadlok sa iya.” (Salmo 25:14) Sing maathag, luyag ni Jehova nga Dios nga may suod kita nga relasyon sa iya. Apang, indi ang tanan nga nagasimba sa Dios kag nagatuman sa iya mga kasuguan nagabatyag gid sing kasuod sa iya.

Kamusta ka? May suod ka bala nga personal nga relasyon sa Dios? Walay duhaduha, luyag mo nga labi nga magsuod sa iya. Paano naton mapalambo ang kasuod sa Dios? Ano ang kahulugan sini para sa aton? Ang ikatlo nga kapitulo sa tulun-an sang Biblia nga Hulubaton nagahatag sing mga sabat.

Magpakita sing Mahigugmaon nga Kaayo kag Pagkamaminatud-on

Ginsuguran ni Hari Solomon sang dumaan nga Israel ang ikatlo nga kapitulo sang Hulubaton paagi sining mga pulong: “Anak ko, indi pagkalimti ang akon kasuguan, kag ang akon mga sugo kabay nga sundon sang imo tagipusuon, bangod ang kalawigon sang mga adlaw kag mga tuig sang kabuhi kag paghidait idugang sa imo.” (Hulubaton 3:​1, 2) Bangod si Solomon nagsulat sa idalom sang panuytoy sang Dios, ining amaynon nga laygay naghalin gid kay Jehova nga Dios kag ginapatuhoy sa aton. Ginalaygayan kita diri nga magsunod sa mga pahanumdom sang Dios​—⁠sa iya kasuguan, ukon panudlo, kag sa iya mga sugo​—⁠nga ginrekord sa Biblia. Kon himuon naton ini, “ang kalawigon sang mga adlaw kag mga tuig sang kabuhi kag paghidait idugang” sa aton. Huo, bisan karon sarang naton maagom ang isa ka malinong nga pagkabuhi kag malikawan ang mga tulumuron nga nagapadayag sa aton sa katalagman sang maaga nga kamatayon nga masami nagakatabo sa mga malauton. Dugang pa, mabinagbinag naton ang paglaum sang dayon nga kabuhi sa isa ka mahidaiton nga bag-ong kalibutan.​—⁠Hulubaton 1:​24-31; 2:​21, 22.

Sa pagpadayon, si Solomon nagsiling: “Kabay ang mahigugmaon nga kaayo kag pagkamaminatud-on mismo indi magbiya sa imo. Ihigot ini sa imo liog. Isulat ini sa tapitapi sang imo tagipusuon, kag magtigayon sing kahamuot kag maayo nga paghantop sa mga mata sang Dios kag sang dutan-on nga tawo.”​—⁠Hulubaton 3:​3, 4.

Ang orihinal nga tinaga sa “mahigugmaon nga kaayo” ginabadbad kon kaisa nga “mainunungon nga gugma” kag nagapatuhoy sa katutom, paghiusa, kag pagkamainunungon. Determinado bala kita nga magpabilin nga malapit kay Jehova bisan ano man ang matabo? Ginapakita bala naton ang mahigugmaon nga kaayo sa aton mga kaangtanan sa mga masigkatumuluo? Nagapangabudlay bala kita agod magpabilin nga suod sa ila? Sa matag-adlaw nga pagpakig-angot sa ila, ginatuman bala naton ang ‘kasuguan sang mahigugmaon nga kaayo sa aton dila’ bisan sa mabudlay gid nga mga kahimtangan?​—⁠Hulubaton 31:⁠26.

Bangod bugana sing mahigugmaon nga kaayo, si Jehova “handa magpatawad.” (Salmo 86:5) Kon ginhinulsulan naton ang aton nagligad nga mga sala kag nagahimo karon sing matadlong nga mga dalanon sa aton mga tiil, ginapasalig kita nga ang “mga panag-on sang paumpaw” magahalin kay Jehova. (Binuhatan 3:19) Indi bala dapat nga ginailog naton ang aton Dios paagi sa pagpatawad sa iban sang ila mga paglapas?​—⁠Mateo 6:​14, 15.

Si Jehova “Dios sang kamatuoran,” kag luyag niya ang “pagkamaminatud-on” sa sadtong maluyag sang pagkasuod sa iya. (Salmo 31:5) Mapaabot gid bala naton si Jehova nga mangin aton Abyan kon magkabuhi kita sing doble-kara​—⁠nagagawi sing tuhay kon kaupod sang Cristianong mga kaupdanan kag sing tuhay naman kon indi  nila makita​—⁠kaangay sang “mga tawo nga butigon” nga nagatago kon ano sila nga sahi sang mga tawo? (Salmo 26:4) Daw ano nga kabuangan ina, bangod “ang tanan nga butang hublas kag nadayag sa mga mata” ni Jehova!​—⁠Hebreo 4:⁠13.

Ang mahigugmaon nga kaayo kag pagkamaminatud-on dapat pakabahandion subong sang malahalon nga kulintas ‘nga ginhigot sa aton liog,’ kay nagabulig ini sa aton ‘nga makatigayon sing kahamuot sa mga mata sang Dios kag sang dutan-on nga tawo.’ Indi lamang kinahanglan nga ipakita naton ini nga mga kinaiya kundi itigib man ini ‘sa tapitapi sang aton tagipusuon,’ nagahimo sini nga bahin sang aton personalidad.

Palambua ang Bug-os nga Pagsalig kay Jehova

Ang maalam nga hari nagpadayon: “Salig kay Jehova sa bug-os mo nga tagipusuon kag indi magsandig sa imo kaugalingon nga paghangop. Sa tanan nimo nga dalanon talupangda sia, kag sia mismo magatadlong sang imo mga banas.”​—⁠Hulubaton 3:​5, 6.

Pat-od nga takus si Jehova sang aton bug-os nga pagsalig. Subong Manunuga, sia “makusog sa gahom” kag amo ang Tuburan sang “dinamiko nga kusog.” (Isaias 40:​26, 29) Sarang niya matuman ang iya tanan nga katuyuan. Ti, ang iya mismo nga ngalan literal nga nagakahulugan “Ginapahanabo Niya nga Mangin Amo,” kag nagapabakod ini sang aton pagsalig sa iya ikasarang sa pagtuman kon ano ang iya ginsaad! Ang katunayan nga “imposible sa Dios ang magbutig” nagahimo sa iya nga nagakaigo nga halimbawa sang kamatuoran. (Hebreo 6:18) Ang iya nagapanguna nga kinaiya amo ang gugma. (1 Juan 4:8) Sia “matarong sa tanan niya nga dalanon kag matutom sa tanan niya nga binuhatan.” (Salmo 145:17) Kon indi kita makasalig sa Dios, sin-o ang aton saligan? Sa pagkamatuod, agod mapalambo ang pagsalig sa iya, kinahanglan naton nga “tilawan kag tan-awon nga si Jehova maayo” paagi sa pag-aplikar sang aton natun-an gikan sa Biblia sa aton personal nga pagkabuhi kag paagi sa pagbinagbinag sang maayo nga resulta sini.​—⁠Salmo 34:⁠8.

Paano naton ‘talupangdon si Jehova sa tanan naton nga dalanon’? Ang inspirado nga salmista nagsiling: “Magapamalandong ako sa tanan nimo nga binuhatan, kag sa imo mga pagpakig-angot magatalupangod ako.” (Salmo 77:12) Bangod ang Dios indi makita, ang pagpamalandong sa iya dakung mga buhat kag sa iya mga pagpakig-angot sa iya katawhan importante sa pagpalambo sing kasuod sa iya.

Ang pangamuyo importante man nga paagi sa pagtalupangod kay Jehova. Si Hari David padayon nga nagpanawag kay Jehova sa “bug-os nga adlaw.” (Salmo 86:3) Masami nga nagpangamuyo si David sa bug-os nga gab-i, kaangay sang sia nagdalangdalang sa kamingawan. (Salmo 63:​6, 7) “Padayon sa pagpangamuyo sa tagsa ka okasyon sa espiritu,” laygay ni apostol Pablo. (Efeso 6:18) Daw ano kasunson kita mangamuyo? Ginakalipay bala naton ang pagtigayon sing personal tinagipusuon nga komunikasyon sa Dios? Kon nagaatubang sang makasululay nga mga kahimtangan, nagapangabay bala kita sing bulig sa iya? Mapinangamuyuon bala kita nga nagapangayo sang iya panuytoy antes maghimo sing importante nga mga desisyon? Bangod sang aton sinsero nga mga pangamuyo kay Jehova, palangga niya kita. Kag makasalig kita nga mamati sia sa aton pangamuyo kag ‘magatadlong sang aton mga banas.’

Daw ano nga kabuangan kon ‘magsandig kita sa aton kaugalingon nga paghangop’ ukon sa prominente nga mga tawo sa kalibutan samtang bug-os kita nga makasalig kay Jehova! “Indi magpakaalam sa imo kaugalingon nga mga mata,” siling ni Solomon. Sa kabaliskaran, sia naglaygay: “Kahadluki si Jehova kag magtalikod sa malaut. Kabay nga mangin bulong ini sa imo pusod kag paumpaw sa imo mga tul-an.” (Hulubaton 3:​7, 8) Ang maayo nga kahadlok nga indi mapahamut-an si Jehova dapat nga magamando sang tanan naton nga mga buhat, mga panghunahuna, kag mga emosyon. Ining matinahuron nga kahadlok magapugong sa aton nga indi maghimo sing malaut kag makapaayo ini kag makapaumpaw sa espirituwal.

Ihatag kay Jehova ang Imo Pinakamaayo

Sa anong iban pa nga paagi nga mangin suod kita sa Dios? “Padunggi si Jehova paagi sa imo bilidhon nga mga butang kag paagi sa nahauna nga mga bunga sang tanan mo nga patubas,” sugo sang hari. (Hulubaton 3:9) Ang pagpadungog kay Jehova nagakahulugan nga mataas ang aton pagtamod sa iya kag ginapakataas sia sing dayag paagi sa pagpakigbahin kag sa pagsakdag sa dayag nga pagbantala sang iya ngalan. Ang bilidhon nga mga butang nga sa sini sarang naton mapadunggan si Jehova amo ang aton tion, ang aton mga kinaadman, ang aton kusog, kag ang aton materyal nga mga pagkabutang. Dapat nga amo ini ang nahauna nga mga  bunga​—⁠ang aton pinakamaayo. Wala bala ginapakita sang paggamit naton sang aton personal nga mga pagkabutang ang aton pamat-od nga ‘padayon nga unahon ang ginharian kag ang pagkamatarong sang Dios’?​—⁠Mateo 6:⁠33.

Ang pagpadungog kay Jehova sang aton bilidhon nga mga butang indi mahimo nga indi mapadyaan. “Nian ang inyo talaguan sing suplay mapuno sing bugana,” pasalig ni Solomon, “kag upod ang bag-o nga alak ang inyo mga linasan sang alak magaawas.” (Hulubaton 3:10) Samtang ang espirituwal nga kabuganaan mismo wala nagadul-ong sa kabuganaan sa materyal, ang maalwan nga paggamit sang aton pagkabutang sa pagpadungog kay Jehova nagadala sing bugana nga mga pagpakamaayo. Ang paghimo sa kabubut-on sang Dios amo ang nagapabakod nga “pagkaon” para kay Jesus. (Juan 4:34) Sing kaanggid, ang pagpakigbahin sa pagbantala kag paghimo-disipulo nga hilikuton nga nagahimaya kay Jehova nagapabakod sa aton. Kon magpadayon kita sa sina nga hilikuton, ang aton espirituwal nga mga talaguan sang suplay mapuno sing bugana. Ang aton kalipay​—⁠ginsimbuluhan sing bag-o nga alak​—⁠magaawas.

Wala man bala kita nagasalig kay Jehova kag nagapangamuyo sa iya para sa bastante nga pagkaon sa materyal kada adlaw? (Mateo 6:11) Sa katunayan, ang tanan nga aton ginapanag-iyahan nag-abot sa aton gikan sa aton mahigugmaon nga langitnon nga Amay. Si Jehova magabubo sing dugang pa nga mga pagpakamaayo tubtob sa kasangkaron nga ginagamit naton ang aton bilidhon nga mga butang sa iya kadayawan.​—⁠1 Corinto 4:⁠7.

Batuna ang Disiplina ni Jehova

Nagatalupangod sang pagkaimportante sang disiplina agod matigayon ang pagkasuod kay Jehova, ang hari sang Israel naglaygay sa aton: “Ang disiplina ni Jehova, O anak ko, indi pagsikwaya; kag indi pagkangil-ari ang iya sabdong, bangod ang isa nga ginahigugma ni Jehova ginasabdong niya, subong sang ginahimo sang amay sa anak nga sa iya nahamuot sia.”​—⁠Hulubaton 3:​11, 12.

Walay sapayan, ang disiplina mahimo nga indi mahapos nga batunon naton. “Wala sing disiplina ang daw makalilipay sa karon, kundi masakit,” sulat ni apostol Pablo, “apang pagkatapos sa mga nahanas sa sini nagapatubas ini sing mahidaiton nga bunga, nga amo, ang pagkamatarong.” (Hebreo 12:11) Ang pagsabdong kag disiplina kinahanglanon nga bahin sang paghanas nga nagapasuod sa aton sa Dios. Ang pagtadlong gikan kay Jehova​—⁠mabaton man naton ini gikan sa aton mga ginikanan, paagi sa Cristianong kongregasyon, ukon paagi sa pagpamalandong sa Kasulatan sa tion sang aton personal nga pagtuon​—⁠isa ka  pagpabutyag sang iya gugma sa aton. Maalamon kita kon batunon naton ini.

Manguyapot Sing Hugot sa Kaalam kag Paghantop

Masunod, ginpadaku ni Solomon ang importansia sang kaalam kag paghantop sa pagpalambo sang suod nga kaangtanan sa Dios. Sia nagsiling: “Malipayon ang tawo nga nakakita sing kaalam, kag ang tawo nga nakatigayon sing paghantop, kay ang pagtigayon sini subong ganansia maayo pa sangsa pagtigayon sing pilak subong ganansia kag ang pagtigayon sini subong patubas sangsa bulawan mismo. . . . Ini kahoy sang kabuhi sa sadtong nagakapyot sa sini, kag yadtong nagapabilin sa pagpanguyapot sa sini matawag nga malipayon.”​—⁠Hulubaton 3:​13-18.

Nagapahanumdom sa aton sa pagpakita sang kaalam kag paghantop sa makatilingala nga mga binuhatan ni Jehova sa pagpanuga, ang hari nagsiling: “Si Jehova mismo sa kaalam nagtukod sang duta. Gintukod niya sing malig-on ang mga langit paagi sa paghantop. . . . Anak ko, kabay nga indi ini maghalin sa imo mga mata. Bantayi ang praktikal nga kaalam kag ang ikasarang sa paghunahuna, kag ini mangin kabuhi sa imo kalag kag pangganyat sa imo liog.”​—⁠Hulubaton 3:​19-22.

Ang kaalam kag paghantop diosnon nga mga kinaiya. Indi lamang nga palambuon naton ini kundi huptan man ini paagi sa indi pagpatumbaya sa aton maukod nga pagtuon sa Kasulatan kag pag-aplikar sang aton natun-an. “Sa sini nga bahin makalakat ikaw nga may kalig-unan sa imo dalanon,” padayon ni Solomon, “kag bisan ang imo tiil indi makasandad sa bisan ano.” Sia nagdugang: “Kon maghigda ka indi ikaw makabatyag sing kahadlok; kag magahigda ikaw, kag mangin makalilipay ang imo pagtulog.”​—⁠Hulubaton 3:​23, 24.

Huo, makalakat kita nga may kalig-unan kag makatulog nga malinong ang hunahuna samtang ginahulat naton ang kaangay makawat nga pagpalapit sang adlaw sang “hinali nga kalaglagan” sa malaut nga kalibutan ni Satanas. (1 Tesalonica 5:​2, 3; 1 Juan 5:19) Bisan sa tion sang indi malikawan nga dakung kapipit-an, may amo kita sini nga pasalig: “Indi ka magakahadlok sang bisan anong hinali nga makahaladlok nga butang, ukon sang bagyo sa mga malauton, bangod nagapakari ini. Kay si Jehova mismo mangin amo, sa katunayan, subong imo salaligan, kag pat-od nga ipahilayo niya ang imo tiil nga indi madakpan.”​—⁠Hulubaton 3:​25, 26; Mateo 24:⁠21.

Maghimo Sing Maayo

“Indi pagpunggi ang maayo gikan sa ila nga nagakadapat sa sini,” laygay ni Solomon, “kon ini yara sa gahom sang imo kamot nga himuon ini.” (Hulubaton 3:27) Ang paghimo sing maayo sa iban nagadalahig sang maalwan nga paggamit sang aton mga manggad tungod sa ila, kag may madamo ini nga bahin. Apang indi bala ang pagbulig sa iban agod matigayon ang suod nga kaangtanan upod sa matuod nga Dios amo gid ang pinakamaayo nga butang nga aton mahimo sa ila sa sining “tion sang katapusan”? (Daniel 12:4) Busa, amo na ini ang mga adlaw nga mapakita ang kakugi sa pagbantala sang Ginharian kag paghimo-disipulo nga hilikuton.​—⁠Mateo 28:​19, 20.

Ang maalam nga hari naglista man sang pila ka mga buhat nga isikway, nga nagasiling: “Indi ka magsiling sa imo isigkatawo: ‘Lakat ka, kag magbalik kag buwas magahatag ako,’ kon may butang sa imo. Indi ka maghimo sing bisan ano nga malaut sa imo isigkatawo, kon nagapuyo sia nga may kalig-unan upod sa imo. Indi ka makigbais sa isa ka tawo nga wala sing rason, kon wala sia sing nahimo nga malain sa imo. Indi ka mahisa sa tawo nga masingki, ukon indi pagpilia ang bisan ano sa iya mga dalanon.”​—⁠Hulubaton 3:​28-31.

Nagatingob sang rason sa iya laygay, si Solomon nagsiling: “Kay ang malimbungon nga tawo kangil-aran kay Jehova, apang ang Iya pagpakigsuod yara sa mga matadlong. Ang pagpakamalaut ni Jehova yara sa balay sang isa nga malaut, apang ginapakamaayo niya ang puluy-an sang mga matarong. Kon may labot sa mga mayubiton, sia mismo ang magayubit; apang sa mga mapainubuson magapakita sia sing pabor. Ang dungog amo ang matigayon sang mga maalamon, apang ang mga buangbuang nagapadaku sing kahuluy-an.”​—⁠Hulubaton 3:​32-35.

Agod mangin suod kita kay Jehova, indi kita dapat maghimo sing malimbungon kag mahaliton nga mga padugi. (Hulubaton 6:​16-19) Matigayon lamang naton ang kahamuot kag pagpakamaayo sang Dios kon ginahimo naton kon ano ang matarong sa iya mga mata. Mahimo man naton mabaton ang wala ginapaabot nga dungog kon makita sang iban nga nagahulag kita nahisuno sa kaalam sang Dios. Busa sikwayon naton ang malalangon nga mga dalanon sining malaut kag masingki nga kalibutan. Sa pagkamatuod, sundon naton ang isa ka matarong nga dalanon kag palambuon ang kasuod kay Jehova!

[Retrato sa pahina 25]

“Padunggi si Jehova paagi sa imo bilidhon nga mga butang”