INDI sigurado si Jose nga taga-Arimatea kon bala masarangan niya magpalapit sa gobernador sang Roma. Si Poncio Pilato kilala nga mabudlay istoryahon. Pero, para mangin dungganon ang paglubong kay Jesus, dapat may isa nga magpangayo sing pahanugot kay Pilato nga sila na lang ang malubong. Sang gin-istorya na ni Jose si Pilato, kabaliskaran sa ginapamensar niya ang natabo. Nagpasugot si Pilato pagkatapos masigurado sa isa ka opisyal nga patay na si Jesus. Nagdalidali dayon si Jose pabalik sa lugar diin ginpatay si Jesus bisan pa nasubuan gid sia.—Mar. 15:42-45.

  • Sin-o si Jose nga taga-Arimatea?

  • Ano ang kaangtanan niya kay Jesus?

  • Ngaa dapat ka mangin interesado sa iya kasaysayan?

 MIEMBRO SANG SANHEDRIN

Sa Ebanghelyo ni Marcos, gintawag si Jose nga “talahuron nga katapo sang Konseho.” Suno sa konteksto, ang Konseho amo ang Sanhedrin, ang mataas nga korte sang mga Judiyo kag pinakamataas nga hubon sang mga manugdumala. (Mar. 15:1, 43) Gani si Jose isa sa mga lider sang iya katawhan, amo nga makapalapit sia sa gobernador sang Roma. Indi man kita matingala nga manggaranon si Jose.—Mat. 27:57.

May kaisog ka bala nga kilalahon si Jesus bilang imo Hari?

Bilang grupo, akig ang Sanhedrin kay Jesus. Nagplano ang mga miembro sini nga ipapatay si Jesus. Pero si Jose gintawag nga “isa ka maayo kag matarong nga tawo.” (Luc. 23:50) Indi pareho sa kalabanan niya nga kaupod sa Sanhedrin, ginahimo ni Jose ang husto kag ginatinguhaan gid niya nga tumanon ang mga sugo sang Dios. “Nagahulat man [sia] sa Ginharian sang Dios,” nga mahimo amo ang rason nga nangin disipulo sia ni Jesus. (Mar. 15:43; Mat. 27:57) Mahimo nga nangin interesado sia sa mensahe ni Jesus kay importante sa iya ang kamatuoran kag hustisya.

DISIPULO SA TAGO

Ang Juan 19:38 nagsiling nga si Jose ‘disipulo ni Jesus, apang sa tago lang, kay nahadlok sia sa mga Judiyo.’ Ngaa nahadlok si Jose? Nakahibalo sia nga akig ang mga Judiyo kay Jesus kag ginasikway nila sa sinagoga ang bisan sin-o nga nagatuo sa iya. (Juan 7:45-49; 9:22) Ang ginasikway sa sinagoga ginayaguta, ginalikawan, kag ginakabig nga tinabog sang iya masigka-Judiyo. Gani nahadlok si Jose nga ipahibalo nga nagatuo sia kay Jesus. Kon himuon niya ini, pahalinon sia sa iya posisyon kag indi na sia pagrespetuhon.

Indi lang si Jose ang ara sa amo sini nga sitwasyon. Suno sa Juan 12:42, “madamo nga mga manugdumala ang nagtuo [kay Jesus], apang bangod nahadlok sila sa mga Fariseo wala nila ginpakita nga nagapati sila kay Jesus, agod indi sila pagsikwayon sa sinagoga.” Ang isa pa ka miembro sang Sanhedrin nga pareho ang sitwasyon kay Jose amo si Nicodemo.—Juan 3:1-10; 7:50-52.

Si Jose gintawag nga disipulo, pero nahadlok sia nga ipahibalo ini. Serioso ini nga problema bangod nagsiling si Jesus: “Ang tanan nga nagakilala sa akon sa atubangan sang mga tawo, kilalahon ko man sa atubangan sang akon Amay sa langit. Apang ang tanan nga nagapanghiwala sa akon sa atubangan sang mga tawo, ipanghiwala ko man sa atubangan sang akon Amay sa langit.” (Mat. 10:32, 33) Wala ginpanghiwala ni Jose si Jesus, pero wala man sia sing kaisog nga kilalahon si Jesus sa atubangan sang mga tawo. Ginakilala mo bala si Jesus?

Pero may maayo nga ginhimo si Jose. Ang Biblia nagasiling nga wala sia mag-ugyon sa plano sang Sanhedrin batok kay  Jesus. (Luc. 23:51) Ginasiling sang iban nga mahimo nga wala si Jose sang ginbista si Jesus. Mahimo nga nasubuan gid si Jose sa pagpatiko sang hustisya, pero wala na sia sing mahimo.

NADAUG ANG KAHADLOK

Sang napatay na si Jesus, mahimo gid nga nadaug ni Jose ang iya kahadlok, kag nagdesisyon sia nga suportahan ang mga sumulunod ni Jesus. Ini nga desisyon mabasa sa Marcos 15:43: “Nangisog sia sa pagkadto kay Pilato kag nagpangayo sing pahanugot nga sia na ang malubong kay Jesus.”

Mahimo nga ara si Jose sang napatay si Jesus kay mas una sia nga nakahibalo kay Pilato parte sa sini. Gani, sang nagpangayo sing pahanugot si Jose, “luyag mahibaluan ni Pilato kon bala patay na si Jesus.” (Mar. 15:44) Kon nasaksihan ni Jose ang pag-antos ni Jesus sa usok, indi ayhan nagpahulag ini sa iya nga usisaon ang iya konsiensia kag mangisog nga magpakilala bilang disipulo ni Jesus? Posible ini kay nagdesisyon si Jose nga indi na sia dapat mangin disipulo sa tago.

GINLUBONG NI JOSE SI JESUS

Suno sa kasuguan sang mga Judiyo, ang mga ginsentensiahan sing kamatayon dapat ilubong antes magtunod ang adlaw. (Deut. 21:22, 23) Pero para sa mga Romano, ang bangkay sang mga kriminal ginapabay-an lang nga madunot sa usok ukon ginahaboy sa halabuyan sang mga bangkay. Indi gusto ni Jose nga amo sini ang himuon kay Jesus. May bag-o nga lulubngan si Jose nga  ginguhab sa igang malapit sa lugar diin napatay si Jesus. Wala pa gid ini malubngan, gani mahimo nga bag-o lang nakasaylo si Jose sa Jerusalem halin sa Arimatea. * Para kuntani sa iya pamilya ini nga lulubngan. (Luc. 23:53; Juan 19:41) Maalwan gid si Jose kay ginlubong niya si Jesus sa iya ginapanag-iyahan nga lulubngan, kag natuman ang tagna nga ang Mesias ilubong ‘kaupod sang mga manggaranon.’—Isa. 53:5, 8, 9.

May mas importante pa bala sa imo sangsa imo kaangtanan kay Jehova?

Mabasa sa tanan nga apat ka Ebanghelyo nga pagkatapos makuha ang bangkay ni Jesus sa usok, ginsamburan ini ni Jose sang maayo nga klase sang linen kag ginhamyang ini sa iya lulubngan. (Mat. 27:59-61; Mar. 15:46, 47; Luc. 23:53, 55; Juan 19:38-40) Ang ginhingadlan lang nga nagbulig kay Jose amo si Nicodemo, nga nagdala sing mahamot nga mga tanom para sa lubong. Bangod prominente ining duha ka lalaki, mahimo nga indi sila ang nagkuha sang bangkay. Mahimo gid nga ginsugo nila ang ila mga alagad nga amo ang maghakwat kag maglubong sang bangkay. Bisan pa nga ang ila mga alagad ang naghimo sini, dalayawon gihapon ang ila ginhimo. Kay man, ang bisan sin-o nga makatandog sing bangkay mangin indi matinlo sa sulod sang pito ka adlaw, kag mangin indi matinlo man ang ila matandog. (Num. 19:11; Hag. 2:13) Bangod indi sila matinlo, dapat sila magpain sa mga tawo sa bilog nga semana sang Paskua kag indi sila makaupod sa tanan nga selebrasyon may kaangtanan sa sini. (Num. 9:6) Kag bangod ginhimos ni Jose ang paglubong kay Jesus, mahimo man sia pakalainon sang iya mga kaupod. Pero, sini nga tion, handa sia nga atubangon ang tanan nga mahimo mangin resulta sang iya desisyon nga ilubong si Jesus sa dungganon nga paagi kag magpakilala bilang disipulo sang Cristo.

ANG KATAPUSAN SANG KASAYSAYAN NI JOSE

Magluwas sa rekord sang mga Ebanghelyo parte sa paglubong kay Jesus, wala na masambit si Jose sa Biblia. Gani mahimo mamangkot kita: Ano ang natabo sa iya? Ang matuod, wala kita makahibalo. Pero, base sa aton ginbinagbinag, mahimo gid nga hayag nga nagpakilala sia bilang isa ka Cristiano. Kay man, sa mabudlay nga kahimtangan, nadugangan ang iya pagtuo kag kaisog. Maayo gid ini.

Ini nga kasaysayan nagapalig-on sa aton nga hunahunaon ini nga pamangkot: Mas importante bala sa aton ang posisyon, karera, pagkabutang, pamilya, ukon kahilwayan sangsa aton kaangtanan kay Jehova?

^ par. 18 Ang Arimatea mahimo amo ang Rama, nga amo subong ang Rentis (Rantis). Amo ini ang lugar ni manalagna Samuel, nga mga 35 ka kilometro sa aminhan-katundan sang Jerusalem.—1 Sam. 1:19, 20.