Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ginhilway Kamo Paagi sa Wala Tupong nga Kaayo

Ginhilway Kamo Paagi sa Wala Tupong nga Kaayo

“Indi dapat nga mangin agalon ninyo ang sala, bangod . . . sa idalom [kamo] sang wala tupong nga kaayo.”—ROMA 6:14.

AMBAHANON: 2, 61

1, 2. Ngaa pirme ginabinagbinag sang mga Saksi ni Jehova ang Roma 5:12?

IMADYINA nga luyag mo ilista ang mga teksto sa Biblia nga nahibaluan gid kag ginagamit sang mga Saksi ni Jehova. Unahon mo bala sa listahan ang Roma 5:12? Ini nagasiling: “Paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag naglapnag ang kamatayon sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala.” Mahimo nga pila ka beses mo na ini nga ginpatuhuyan.

2 Pila ka beses nga gingamit ini nga teksto sa libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? Kon ginatun-an mo ini nga libro upod sa imo kabataan ukon sa iban, mahimo ginbasa mo ang Roma 5:12 sang ginabinagbinag ninyo ang katuyuan sang Dios sa duta, ang gawad, kag ang kahimtangan sang patay sa kapitulo 3, 5, kag 6. Pero nahunahuna mo man bala ang Roma 5:12 kon parte sa imo kaangtanan kay Jehova, sa imo mga buhat, kag sa imo palaabuton?

3. Ano ang dapat naton dumdumon parte sa sala?

3 Dapat batunon naton tanan nga makasasala kita. Nagahimo kita sing sayop kada adlaw. Pero makalilipay mahibaluan nga ginadumdom sang Dios nga yab-ok kita, kag handa sia sa pagpakita  sing kaluoy sa aton. (Sal. 103:13, 14) Ginlakip ni Jesus sa modelo nga pangamuyo ang pangabay sa Dios: “Patawara kami sang amon mga sala.” (Luc. 11:2-4) Gani indi na naton pagdumdumon ang aton mga sala nga ginpatawad na sang Dios. Pero makabenepisyo kita sa pagbinagbinag kon paano niya kita ginapatawad.

GINPATAWAD PAAGI SA WALA TUPONG NGA KAAYO

4, 5. (a) Ano ang nakabulig sa aton nga mahangpan ang Roma 5:12? (b) Ano ang “wala tupong nga kaayo” nga ginsambit sa Roma 3:24?

4 May importante nga mga impormasyon nga matigayon naton sa mga kapitulo antes kag pagkatapos sang Roma 5:12 nga ginsambit ni apostol Pablo, ilabi na sa kapitulo 6. Makabulig ini sa aton para mahangpan kon paano kita ginapatawad ni Jehova. Sa kapitulo 3, aton mabasa: “Ang tanan nakasala . . . Ginapakamatarong sila sang Dios bangod sang gawad nga ginhatag ni Cristo Jesus agod maluwas sila. Isa ini ka wala sing bayad nga dulot bangod sang iya wala tupong nga kaayo.” (Roma 3:23, 24) Ano ang buot silingon ni Pablo sa pagsiling sing “wala tupong nga kaayo”? Gingamit niya ang Griego nga tinaga, nga suno sa isa ka reperensia, nagakahulugan sing “pagbulig sing kinabubut-on, nga wala nagapabayad ukon nagalaum sing balos.” Indi ini bangod sa pagpangabudlay sang isa ukon balos sa iya.

5 Ang iskolar nga si John Parkhurst nagsiling: “Kon nagapatuhoy sa Dios ukon sa Cristo, pirme ini [ining Griego nga tinaga] nagapatuhoy ilabi na sa wala sing bayad kag wala tupong nga bulig ukon kaayo sa paggawad kag pagluwas sa tawo.” Gani nagakabagay nga gingamit sang Bag-ong Kalibutan nga Badbad ang “wala tupong nga kaayo.” Pero paano ginpakita sang Dios ining wala tupong nga kaayo? Kag ano ang labot sini sa imo paglaum kag kaangtanan sa iya? Binagbinagon naton ini.

6. Paano nakabenepisyo ang kada isa sa wala tupong nga kaayo sang Dios?

6 Paagi sa “isa ka tawo” nga si Adan, “nagsulod ang sala [kag kamatayon] sa kalibutan.” Gani “bangod sa paglapas sang isa ka tawo ang kamatayon naggahom subong hari.” Nagsiling pa si Pablo nga ang “bugana nga wala tupong nga kaayo sang Dios” natigayon “paagi sa isa ka tawo nga si Jesucristo.” (Roma 5:12, 15, 17) Kag ining wala tupong nga kaayo nagresulta sa kaayuhan sang tanan nga tawo. Paagi “sa pagkamatinumanon sang isa ka tawo [si Jesus] madamo ang mangin matarong.” Gani ang wala tupong nga kaayo sang Dios magaresulta sang “kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Jesucristo.”—Roma 5:19, 21.

7. Ngaa ang pag-aman sang Dios sing gawad isa gid ka kaayo nga wala sing tupong?

7 Indi obligado si Jehova nga pakadtuon sa duta ang iya Anak para mag-aman sing gawad. Dugang pa, ang indi himpit kag makasasala nga mga tawo indi nagakabagay, ukon takus, sa pag-aman sang Dios kag ni Jesus sang gawad para mangin posible ang kapatawaran. Gani ang pagpatawad sa aton kag paghatag sing paglaum nga mabuhi sing dayon isa gid ka kaayo nga wala sing tupong. Dapat pabaloran gid naton ang dulot sang Dios nga wala tupong nga kaayo kag dapat ipakita naton ini sa aton ginahimo kada adlaw.

PAGPASALAMAT PARA SA WALA TUPONG NGA KAAYO SANG DIOS

8. Ano ang indi husto nga panghunahuna sang pila parte sa ila mga sala?

8 Bangod indi kita himpit nga mga kaliwat ni Adan, makasala gid kita. Pero indi husto nga bangod sang wala tupong nga kaayo sang Dios, maghunahuna na kita: ‘Bisan pa nga makasala ako sa Dios, indi dapat ako magkabalaka. Patawaron ako ni Jehova.’ Makapasubo nga may pila ka Cristiano sadto sang buhi pa ang mga apostoles nga amo sini ang pangatarungan. (Basaha ang Judas 4.)  Mahimo indi naton ini pag-ihambal; pero mahimo maimpluwensiahan kita sang iban kag hunahunaon naton ini.

9, 10. Paano nahilway sa sala kag kamatayon si Pablo kag ang iban?

9 Ginpadaku ni Pablo nga dapat naton isikway ini nga panghunahuna: ‘Nahangpan ako sang Dios. Indi niya pagsapakon ang malain ko nga mga buhat.’ Ngaa? Bangod, suno sa ginsulat ni Pablo, ang mga Cristiano ‘nahilway [“napatay,” footnote] na sa sala.’ (Basaha ang Roma 6:1, 2.) Paano sila ‘napatay na sa sala’ kay buhi pa sila sa duta?

10 Gingamit na sang Dios ang gawad para kay Pablo kag sa iban sang iya tion. Gani ginpatawad sila ni Jehova sang ila mga sala, ginhaplasan sila sang balaan nga espiritu, kag gintawag niya sila nga espirituwal nga mga anak. Nakatigayon na sila sing paglaum nga mapuyo sa langit. Kon mangin matutom sila, magakabuhi sila kag magagahom upod sang Cristo sa langit. Pero ginpatuhuyan sila ni Pablo nga ‘napatay na sa sala’ bisan buhi pa sila kag nagaalagad sa Dios diri sa duta. Gingamit niya ang halimbawa ni Jesus, nga napatay bilang tawo kag ginbanhaw bilang indi mamalatyon nga espiritu sa langit. Ang kamatayon nga daw isa ka agalon wala na sing gahom kay Jesus. Pareho man sini ang mga hinaplas nga Cristiano, nga puede magkabig sang ila kaugalingon nga ‘patay na tuhoy sa makasasala nga pagkabuhi, apang nagakabuhi agod mahimo nila ang kabubut-on sang Dios paagi kay Cristo Jesus.’ (Roma 6:9, 11) Ang ila pagkabuhi indi na pareho sadto. Wala na sila nagasunod sa ila makasasala nga mga handum. Napatay na sila sa ila pagkabuhi sadto.

11. Paano kita nga may paglaum nga mabuhi sing dayon sa Paraiso ‘napatay na sa sala’?

11 Kamusta naman kita? Antes kita mangin Cristiano, pirme kita nagapakasala, nga wala gani naton mahibaluan kon daw ano kalain ang aton mga buhat sa atubangan sang Dios. Daw “mga ulipon [kita] sang kahigkuan kag pagkamalinapason” kag ‘mga ulipon sang sala.’ (Roma 6:19, 20) Nahibaluan naton dayon ang kamatuoran sa Biblia, nagbag-o kita, nagdedikar sa Dios, kag nagpabawtismo. Sugod sadto, handum na naton nga ‘mangin matinumanon sing kinabubut-on’ sa mga panudlo kag mga talaksan sang Dios. Gani masiling nga ‘ginhilway na kita sa pagkaulipon sa sala’ kag nangin ‘mga ulipon na kita sang Dios kag ginahimo naton ang matarong.’ (Roma 6:17, 18) Gani kita man ‘napatay na sa sala.’

12. Ano ang puede pilion sang kada isa sa aton?

12 Talupangda ang imo kaugalingon suno sa ginsiling ni Pablo: “Indi ninyo pagtuguti nga ang sala padayon nga maggahom subong hari sa inyo mamalatyon nga lawas agod tumanon ninyo ang mga kailigbon sini.” (Roma 6:12) Mahimo naton ‘tugutan nga ang sala padayon nga maggahom’ paagi sa pagsunod sa gusto sang aton indi himpit nga lawas. Bangod puede naton ‘tugutan’ ang sala nga maggahom ukon indi, ang pamangkot amo, Ano gid bala ang gusto naton? Pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Ginatugutan ko bala kon kaisa ang akon indi himpit nga lawas ukon hunahuna nga magtudlo sa sayop nga direksion kag ginasunod ko ini? Ukon patay na bala ako tuhoy sa makasasala nga pagkabuhi? Nagakabuhi bala ako agod himuon ang kabubut-on sang Dios paagi kay Cristo Jesus?’ Nagadepende ini sa aton apresasyon sa wala tupong nga kaayo sang Dios nga ginpatawad kita.

PAGPAKIG-AWAY NGA PUEDE MO MADAUG

13. Ano nga pamatuod ang makapalig-on sa aton nga puede naton isikway ang sala?

13 Ginsikway sang katawhan ni Jehova “ang resulta sang [ila] ginabuhat sadto” antes nila nakilala, ginhigugma, kag gin-alagad ang Dios. Ang ila sadto pagkabuhi mahimo maglakip sa ‘mga butang nga ila karon ginakahuya’ kag mahimo magresulta sa kamatayon. (Roma 6:21) Dayon nagbag-o sila. Nangin matuod ini sa madamo nga taga-Corinto nga  ginsulatan ni Pablo. Ang iban sadto nagasimba sa mga diosdios, makihilahion, homoseksuwal, kawatan, palahubog, kag iban pa. Pero “ginhugasan” sila kag “ginpakabalaan.” (1 Cor. 6:9-11) Amo man sini ang natabo sa pila sa kongregasyon sa Roma. Gin-inspirar sang Dios si Pablo nga sulatan sila: “Indi man ninyo pag-itugyan ang inyo lawas sa sala subong mga hinganiban sa paghimo sing malain, kundi itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa Dios subong mga patay kag buhi na karon. Itugyan man ang inyo lawas sa Dios subong mga hinganiban para sa paghimo sing matarong nga mga buhat.” (Roma 6:13) Napat-od ni Pablo nga makapabilin sila nga matinlo sa espirituwal kag padayon nga makabenepisyo sa wala tupong nga kaayo sang Dios.

14, 15. Ano ang dapat naton ipamangkot sa aton kaugalingon parte sa ‘mangin matinumanon sing kinabubut-on’?

14 Pareho man ini subong. Ang pila ka kauturan mahimo pareho sa mga taga-Corinto. Pero nagbag-o man sila. Ginsikway nila ang ila makasasala nga mga buhat sadto kag “ginhugasan” sila. Bisan ano man ang imo kahimtangan sadto, ano ang imo tindog sa atubangan sang Dios subong? Bangod puede na matigayon ang wala tupong nga kaayo sang Dios kag ang pagpatawad, determinado ka bala nga indi na ‘pag-itugyan ang imo lawas sa sala’? Kundi sa baylo, ‘itugyan mo bala ang imo kaugalingon sa Dios subong patay kag buhi na karon’?

15 Para mahimo naton ini, dapat naton likawan ang serioso nga mga sala nga ginhimo sang pila sa Corinto sadto. Kinahanglanon ini para masiling naton nga ginabaton naton ang wala tupong nga kaayo sang Dios kag nga ‘indi dapat nga mangin agalon naton ang sala.’ Pero determinado man bala kita nga ‘mangin matinumanon sing kinabubut-on’ paagi sa paglikaw sa mga sala nga ginakabig sang iban nga indi tanto ka serioso?—Roma 6:14, 17.

16. Ngaa masiling naton nga indi bastante sa isa ka Cristiano nga likawan lang ang serioso nga mga sala?

16 Binagbinaga si apostol Pablo. Pat-od nga wala sia nagahimo sang serioso nga mga sala nga ginsambit sa 1 Corinto 6:9-11. Pero gin-aku niya nga nakasala gihapon sia. Nagsulat sia: “Ako undanon, nga ginbaligya agod mangin ulipon sang sala. Kay indi ko mahangpan ang akon ginahimo. Kay ang luyag ko, wala ko ginahimo, apang ang ginadumtan ko amo ang akon ginahimo.” (Roma 7:14, 15) Ginapakita sini nga may iban pa nga butang nga sala suno kay Pablo, kag nagapakig-away man sia sa sini. (Basaha ang Roma 7:21-23.) Kabay nga ilugon naton sia samtang ginatinguhaan naton nga ‘mangin matinumanon sing kinabubut-on.’

17. Ngaa luyag mo mangin bunayag?

17 Halimbawa, binagbinaga ang parte sa pagkabunayag. Ang isa ka Cristiano dapat mangin bunayag. (Basaha ang Hulubaton 14:5; Efeso 4:25.) Si Satanas amo ang “amay sang kabutigan.” Kag si Ananias kag ang iya asawa napatay bangod nagbinutig sila. Indi naton luyag nga ilugon sila—ginalikawan naton nga magbutig. (Juan 8:44; Binu. 5:1-11) Pero amo lang bala sini ang nadalahig sa pagkabunayag? Ang matuod, ang pagkabunayag dapat resulta sang aton daku nga apresasyon sa wala tupong nga kaayo sang Dios.

18, 19. Ano ang buot silingon sang pagkabunayag?

18 Ang pagbutig amo ang paghambal sing indi matuod. Indi luyag ni Jehova nga ang iya katawhan magbutig. Pero indi lang amo sina, kay ginsilingan niya ang mga Israelinhon sang una: “Dapat mangin balaan kamo, tungod ako si Jehova nga inyo Dios balaan.” Naghatag sia dayon sing mga halimbawa kon paano mangin balaan. Ang Dios nagsiling: “Indi kamo magpangawat, indi kamo magpangdaya, kag indi kamo magbinutig sa isa kag isa.” (Lev. 19:2, 11) Makapasubo nga bisan pa ang isa indi  magbutig pero mahimo nga dayaan niya ang iban, nga nagatunto sa ila.

Determinado bala kita nga likawan ang pagbutig kag pagpangdaya? (Tan-awa ang parapo 19)

19 Halimbawa, ang isa magasiling sa iya amo ukon kaupod sa trabaho nga indi sia makaobra sa masunod nga adlaw ukon dapat sia magbiya sing temprano kay “mapadoktor” sia. Ang iya “pagpadoktor” amo ang pagbakal lang gali sa botika ukon paghapit lang sa klinika para magbayad. Ang iya gid tuyo amo nga makahalin sia sing temprano para sa iya bakasyon ukon makalakat dayon sila sang iya pamilya kay maligo sila sa dagat. Bisan pa nga “nagpadoktor” sia, masiling bala naton nga bunayag sia? Ukon nagapangdaya bala sia? Mahimo nga may nahibaluan ka nga pareho sini nga mga kahimtangan sa pagdaya sa iban. Basi ginhimo ini para indi masilutan ukon para maganansiahan ang iban. Bisan pa nga indi ini pagbutig, ginsunod bala niya ang sugo sang Dios nga “Indi kamo magpangdaya”? Dumduma man ang ginasiling sang Roma 6:19: “Itugyan ninyo ang mga bahin sang inyo lawas subong mga ulipon nga matarong kag matinlo.”

20, 21. Kon nagapasalamat kita sa wala tupong nga kaayo sang Dios, ano ang dapat naton likawan?

20 Ang pagpasalamat naton sa wala tupong nga kaayo sang Dios nagalakip indi lang sa paglikaw sa pagpakighilawas, pagpahubog, ukon sa iban nga sala nga ginhimo sang pila sa Corinto. Indi lang ini paglikaw sa seksuwal nga imoralidad kundi pagpakig-away man sang bisan ano nga huyog nga magkalipay sa malaw-ay nga mga kalingawan. Ang pagtugyan sang mga bahin sang aton lawas subong mga ulipon nga matarong indi lamang magapugong sa aton nga magpahubog kundi magapahulag man ini sa aton nga likawan nga mag-inom nga daw mahubog na kita. Mahimo nga dapat manikasog gid kita sa pagsikway sining sayop nga mga buhat; pero isa ini ka pagpakig-away nga madaug naton.

21 Tulumuron naton nga likawan ang serioso kag indi serioso nga mga sala. Indi naton ini mahimo sing bug-os. Pero dapat manikasog kita pareho ni Pablo. Ginpalig-on niya ang iya mga kauturan: “Indi ninyo pagtuguti nga ang sala padayon nga maggahom subong hari sa inyo mamalatyon nga lawas agod tumanon ninyo ang mga kailigbon sini.” (Roma 6:12; 7:18-20) Samtang nagapakig-away kita sa bisan ano nga sahi sang sala, ginapakita naton nga nagapasalamat kita sa wala tupong nga kaayo sang Dios paagi sa Cristo.

22. Ano nga padya ang matigayon naton kon ginapasalamatan gid naton ang wala tupong nga kaayo sang Dios?

22 Paagi sa wala tupong nga kaayo sang Dios, padayon nga ginapatawad ang aton mga sala. Bilang pagpasalamat sa sini, dapat sikwayon naton ang bisan ano nga huyog nga himuon ang ginakabig sang iban nga indi serioso nga sala. Ginpadaku ni Pablo ang padya nga nagahulat sa aton: “Karon nga nahilway na kamo sa sala kag nangin mga ulipon na sang Dios, nagaresulta ini sang inyo balaan nga pagkabuhi nga nagadul-ong sa kabuhi nga wala sing katapusan.”—Roma 6:22.