ANO ANG BUOT SILINGON SINI?

Para sa mga bana kag asawa nga matutom sa ila pag-asawahay, permanente ang ila pag-updanay, gani may pagsalig sila sa isa kag isa. Nagasalig sila nga magaunong ang ila bana ukon asawa bisan pa sa mabudlay nga mga kahimtangan.

Ang iban nga mag-asawa napilitan nga mag-updanay bangod sa ila pamilya ukon mga abyan. Pero mas maayo kon ang ila katutom nabase sa gugma kag pagtahod sa isa kag isa.

PRINSIPIO SA BIBLIA: “Ang bana indi dapat magbiya sa iya asawa.”​—1 Corinto 7:11.

“Kon matutom ka sa inyo pag-asawahay, indi ka dali maakig. Madali ka magpatawad kag mangayo sing pasaylo. Para sa imo, ang mga problema mga balagbag lang nga puede masolusyunan.”—Micah.

NGAA IMPORTANTE INI?

Kon may mga problema, ang mga mag-asawa nga indi matutom sa isa kag isa mahimo magsiling, ‘Indi gid kami bagay nga duha,’ dayon mangita sing rason nga magbulagay.

“Madamo sa mga nagaasawahay ang nagahunahuna nga kon indi sila magmadinalag-on, puede lang sila magbulagay. Kon amo na sini ang ginapensar nila, kulang na sila sing katutom sa isa kag isa sa umpisa pa lang.”—Jean.

ANO ANG MAHIMO MO?

TILAWI INI

Kon may ginabaisan kamo . . .

  • Daw nagahinulsol ka bala nga sia ang imo ginpamana ukon ginpangasawa?

  • Nagaimadyin ka bala nga iban ang imo napamana ukon napangasawa?

  • Nagasiling ka bala nga, “Bayaan ta ka” ukon “Mangita ako sang tawo nga magaapresyar sa akon”?

Kon huo ang imo sabat sa isa ukon mas madamo pa sa sini nga pamangkot, dapat mo gid subong pabakuron ang imo katutom sa inyo pag-asawahay.

ISTORYAHI NINYO NGA MAG-ASAWA

  • Nagluya na bala ang amon katutom sa isa kag isa? Kon huo, ngaa?

  • Ano ang mahimo namon subong para magbakod ang amon katutom sa isa kag isa?

MGA PANUGDA

  • Kon kaisa, sulati sing love letter ang imo bana ukon asawa

  • Ipakita ang imo katutom paagi sa pagbutang sang piktyur sang imo bana ukon asawa sa imo lamesa sa ulubrahan

  • Tawgi ukon i-text ang imo bana ukon asawa kada adlaw kon ara ka sa trabaho ukon malayo kamo sa isa kag isa

PRINSIPIO SA BIBLIA: “Ang gintingob sang Dios, indi pagbulagon sang tawo.”​—Mateo 19:6.